Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nagrody
Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police „Transparentnymi Spółkami Roku 2017”
Rozwiń
Dwie spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police otrzymały zaszczytne tytuły „Transparentna Spółka Roku 2017” w drugiej edycji rankingu prowadzonego przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ubiegłorocznej, pierwszej edycji rankingu Grupa Azoty S.A. również została jednym z laureatów rankingu i uzyskała tytuł „Transparentna Spółka Roku 2016”.
Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej transparentnych i komunikatywnych spółek notowanych w trzech głównych indeksach: WIG20, WIG40 oraz WIG80. Grupa Azoty S.A. została wyróżniona spośród spółek z indeksu mWIG40, a Grupa Azoty Police - z indeksu sWIG80. 
Grupa Azoty S.A. z wyróżnieniem w konkursie „The Best Annual Report”
Rozwiń

Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report 2016”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Raport roczny spółki, zawierający przydatne informacje, prezentowane w użyteczny i przyjazny sposób, doceniony został za najlepszą wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów. Kapituła konkursu wysoko oceniła sposób prezentacji strategii Grupy Azoty w raporcie rocznym, a jako wręcz wzorcowe uznała sprawozdanie ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Wyróżnienie za najwyższą jakość komunikacji skierowanej do inwestorów indywidualnych od momentu debiutu Giełdzie Papierów Wartościowych.
Grupa Azoty doceniona za relacje inwestorskie
Rozwiń
Grupa Azoty zajęła wysokie 2 miejsce w badaniu oceniającym najlepsze relacje inwestorskie w 2017 roku w opinii inwestorów indywidualnych, przeprowadzonym przez gazetę „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich. Statuetkę podczas uroczystej gali odebrał Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiadający m.in. komunikację z rynkiem kapitałowym.
Ranking relacji inwestorskich w spółkach giełdowych indeksu WIG30 w 2017 roku wygrały spółki Cyfrowy Polsat i Tauron. W ocenie zarządzających i analityków najlepiej z rynkiem komunikują się Cyfrowy Polsat, ING Bank Śląski oraz LPP. Z kolei czytelnicy - inwestorzy indywidualni - najwyżej ocenili Tauron, Grupę Azoty oraz PZU. 
Wyszukiwarka