Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty w nowym indeksie WIG-ESG GPW
05.09.2019
Grupa Azoty w nowym indeksie WIG-ESG GPW
3 września 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG. Obejmuje on spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie będą, tak jak w przypadku innych indeksów, zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W skład nowego indeksu weszła również Grupa Azoty S.A.

GPW od lat promuje wśród notowanych spółek najwyższe standardy w obszarach ESG (Environment, Social, Governance). Dotychczas GPW publikowała RESPECT Index, który przez 10 lat funkcjonowania spełnił swoje założenia edukacyjne. Do końca 2019 roku GPW będzie publikowała równocześnie indeks WIG-ESG oraz RESPECT Index, a od 1 stycznia 2020 roku będzie publikowany wyłącznie indeks WIG-ESG.

Zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni przywiązują coraz większe znaczenie do kwestii odpowiedzialnego inwestowania. W szczególności wśród inwestorów indywidualnych zanotowano dziewięciokrotny wzrost udziału tego typu inwestycji w portfelu: z 3,4% w 2013 roku, do 30,7% w 2017 roku.

Wyszukiwarka