Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Czat inwestorski
07.03.2015
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 2014 rok
Rozwiń
W piątek, 27 marca o godzinie 10:00 odbył się czat z przedstawicielami Grupy Azoty organizowany przez StockWatch. Na pytania uczestników odpowiadał Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialny za finanse. 
 
moderator: Witam na dzisiejszym czacie z przedstawicielem Grupy Azoty. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych, perspektyw spółki oraz aktualnej dynamicznej sytuacji w branży chemicznej.
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##
 
Andrzej Skolmowski: Witam Państwa! Po raz kolejny mamy przyjemność spotkać się na czacie organizowanym za pośrednictwem StockWatch.pl. Jak zwykle zarezerwowaliśmy piękną pogodę, zawsze gdy się z Wami spotykamy mamy słońce. W każdy pochmurny dzień będziemy myśleć wyłączenie o inwestorach, bo to rozjaśnia nasze myśli i niebo nad nami.
 
moderator: Just a quick housekeeping information to our English-language speaking users: feel free to post your questions in English. They will be answered bilingually.

ynwestor: Ostatnio przeczytałem, że program Azoty Pro ma generować oszczędności o 30 proc. wyższe niż wcześniej prognozowano. Z czego wynika ta poprawa i czy istnieje potencjał do dalszego przekraczania prognoz oszczędności?
Andrzej Skolmowski: Stosujemy bardzo konserwatywne podejście do wyceny przyszłych korzyści. Po dwóch kwartałach pracy w programie Azoty PRO zyskaliśmy większą wiedzę, która pozwoliła na „twarde” wpisanie do Planu Rocznego 2015 o 30% większych korzyści (czyli o 15 mln PLN), niż szacowaliśmy na kick-off’ie Programu.
Jeśli zidentyfikujemy kolejne pewne możliwości – skonsumujemy je.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2014?
Andrzej Skolmowski: Obecnie jesteśmy przed finalnym podjęciem rekomendacji dla Rady Nadzorczej. Niebawem będziemy w tej sprawie komunikować.
 
MZK: Witam jaka jest dokładnie polityka dywidendowa spółki i czy jest powiązana z Policami i Puławami?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z zapisami Strategii do roku 2020 Zarząd rekomendować ma wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% zysku jednostkowego Grupy Azoty SA, oczywiście jednak z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. 
Założenia polityki dywidendowej są spójne dla całej Grupy kapitałowej.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Dzień dobry, Nazywam się Ilya Popov, jestem kierownikiem działu ds. relacji inwestorskich Grupy Acron. Jesteśmy drugim co do wielkości po Skarbu Państwa akcjonariuszem Grupy Azoty. Gratulujemy publikacji wyników finansowych za 2014 rok. Dziękujemy za organizację webchatu. Szkoda jednak, że webchat jest prowadzony w języku polskim, a nie angielskim . Chciałbym zadać Panu kilka pytań. Pytanie Nr1. Cieszymy się bardzo, że przez ten okres kiedy jesteśmy akcjonariuszami Grupy Azoty, spółka rozrosła się i zwiększyła swoją kapitalizację. Jednak mimo to że kapitalizacja spółki jest dobra, jej rentowność pozostaje na niskim poziomie. Rentowność EBITDA wynosi tylko 8 proc., co jest niżej niż u większości naszych konkurentów. Obawiamy się, że jakiekolwiek sytuacje kryzysowe mogą doprowadzić do ujemnego wyniku finansowego i drastycznego spadku kapitalizacji. Jakie rozwiązania widzi Pan dla zwiększenia rentowności i skuteczności biznesu?
Andrzej Skolmowski: Dzień dobry, witamy Pana serdecznie. Cieszymy się z obecności każdego akcjonariusza. Jak Pan wie poziom rentowności zależy od struktury biznesu Grupy Azoty. Rentowność obniża segment „nienawozowy”. EBIT części tworzywowej, alkoholi OXO i pozostałej chemii, w porównaniu do naszej konkurencji, po uwzględnieniu sytuacji rynkowej oraz biorąc pod uwagę bazę surowcową (ceny) jest porównywalny.
Oczywiście widoczną przewagę mają ci, którzy w segmencie nawozowym mają gaz kilkukrotnie niższy niż Grupa. W tej części wykonaliśmy w ubiegłym roku olbrzymią pracę, poprawiamy nieustannie sprawność naszych instalacji, głównie amoniakalnych. Przełoży się to na poprawę EBIT. Realizujemy program efektywności operacyjnej Azoty Pro, którego celem jest poprawa EBITDA. Ponadto zapowiadany program inwestycyjny do roku 2020 również zakłada ustabilizowanie wyników.
 
Gość niepotwierdzony: Jak wyglądał 1kw.2015 w segmencie nawozowym? Czy nadal jest presja na obniżkę cen?
Andrzej Skolmowski: Zarząd Grupy Azoty nie publikuje prognozy wyników.
Oczywiście presja jest zauważalna wynikać to będzie również z sytuacji na wschodzie i sytuacji globalnej. Natomiast nie zakładamy pogorszenia wyników segmentu nawozowego.
 
Obserwator: Jakie największe wyzwania stoją przed zarządem Grupy Azoty w 2015 r.?
Andrzej Skolmowski: Do największych wyzwań należy wejście w fazę realizacji zapowiadanego programu inwestycyjnego i rozwoju, skuteczne realizacja projektu Azoty Pro, dalsza integracja procesów Grupy Kapitałowej, a także realizacja celów i zamierzeń rynkowych związanych z umocnieniem pozycji rynkowej Grupy. W części nawozowej rozpoczynamy wdrażanie nowych projektów produktowych poszerzających ofertę, w tym ofertę dla końcowego odbiorcy. Kwestią kluczową będą również surowce i dalsza nasza dywersyfikacja w dostawach gazu.
 
SW-fan: Czy w ramach porządkowania grupy rozważacie wycofanie z giełdy spółek zależnych? Ostatnio jest taki trend obserwowany.
Andrzej Skolmowski: Temat ten często pojawia się w Państwa pytaniach, to zrozumiałe. W tym momencie nie jest to jednak dla nas najistotniejszym zagadnieniem. Grupa jest w procesie konsolidacji, aktualnie koncentrujemy się na maksymalizacji efektów połączeń i realizacji zakładanych korzyści - a nawet ich przekraczanie, czego przykładem może być wyższy poziom oszczędności niż zostało to przewidziane w programie AZOTY PRO. 
Nie zostały podjęte decyzje korporacyjne w tym zakresie.
 
MZK: Proszę powiedzieć coś więcej na temat projektu budowy instalacji propylenu za 1,68 mld zł – skąd środki i jakie są ewentualne korzyści?
Andrzej Skolmowski: Instalacja produkcji propylenu z propanu (PDH – Propane DeHydrogenation) ma charakter rozwoju biznesu. Jej rozważana obecnie skala zawiera się w przedziale 400-500 tys. ton/rok. 
Cele projektu, to dywersyfikacja struktury przychodów, stabilne zaopatrzenie w deficytowy dotąd propylen własnej instalacji w Kędzierzynie, zużywającej spore propylenu do produkcji Segmentu Biznesowego Plastyfikatorów, wreszcie sprzedaż na rynku zewnętrznym wolnej ilości propylenu.
Co do perspektywy rynkowej: W Centralnej Europie niezaspokojony lokalną podażą deficyt propylenu wynosi w samych tylko Niemczech 850 tys. ton/rok a w Polsce 150 tys. ton/rok.
PDH to projekt o dużym jak na polskie warunki budżecie, więc postępujemy rozważnie.
Jesteśmy na etapie po studium wykonalności, które daje bardzo obiecujące rezultaty, jeśli chodzi o NPV, spodziewaną marżę EBIT i EBITDA oraz znaczny margines odporności na zmiany kluczowych założeń. Przystępujemy do realizacji tzw. Basic Engineering Package, które w końcu roku da nam dokumentację na odpowiednim poziomie dokładności, aby podejmować kolejne decyzje – o zaangażowaniu w strukturyzację inwestycji, o ostatecznych ustaleniach z potencjalnymi klientami, wreszcie o strukturze finansowania – obecnie rozważamy samodzielne finansowanie i SPV z jednym z kluczowych potencjalnych Odbiorców.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Czy planujecie w najbliższej przyszłości nabywać jakieś aktywa w przemyśle chemicznym? Jakie opcje rozważacie?
Andrzej Skolmowski: Tak jak mówiliśmy, otwarci jesteśmy na procesy M&A. Jednak tylko te, które poprawią EBITDA Grupy i są związane z domeną działalności.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Spółka zrealizuje w tym roku jakąś zagraniczną akwizycję?
Andrzej Skolmowski: Nie praktykujemy anonsowania przyszłych projektów akwizycyjnych. Rozważamy oczywiście również zagraniczne projekty. Przedstawiliśmy to w naszej Strategii i będziemy komunikować zgodnie z wymogami rynku kapitałowego.
 
Gość niepotwierdzony: Witam. Czy mógłby Pan przybliżyć co za aktywa odnośnie propylenu kupiły Police? Czy to inwestycja w Polsce czy zagranicą?
Andrzej Skolmowski: GA ZCh Police podjęły decyzję o sfinansowaniu dokumentacji projektu produkcji propylenu z propanu (PDH), o którym już była mowa. Projekt zlokalizowany ma być w Policach. W obecnym etapie nabywamy licencje technologii i pakiet projektowy, niezbędny do kolejnych etapów procesu decyzyjnego i realizacji inwestycji, oraz pozyskania finansowania.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty zainteresowana jest tylko częścią nawozową Anwilu czy również biznesem PCV?
Andrzej Skolmowski: Pytany przez dziennikarza w tej sprawie odpowiedziałem, że jej nie komentuję. Jest wiele spekulacji wokół tej sprawy. Zresztą pytania w tej sprawie powtarzają się w prawie każdym naszym czacie. Wielokrotnie mówiłem też, że istnieje od lat w chemii pogląd, że w jedności siła. Na tak konkretnie zadane dzisiaj pytanie przepraszam, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć inaczej jak w pierwszym zdaniu. Oba podmioty są giełdowe (lub związane z rynkiem kapitałowym) więc spekulacje nie byłyby na miejscu. Chyba, że pytanie odbieramy jako rekomendację. :)
 
Agronom niepotwierdzony: Jaka jest przyczyna ograniczania sprzedaży Polidapu i Polifosek na rynek krajowy/
Andrzej Skolmowski: Jest to niestety efekt zwiększonej skali importu, którą niwelujemy zwiększoną sprzedażą na rynek eksportowy, wykorzystując pozytywną relację kursową.
 
Agronom niepotwierdzony: Czy są problemy technologiczne z wykorzystaniem fosforytów z Senegalu w produkcji polickich nawozów?
Andrzej Skolmowski: W Policach inżynierowie odpowiedzialni za produkcję znają się na rzeczy. Nie od dziś wykorzystują do produkcji fosforyty wielu gatunków. Również fosforyt z Senegalu nie stanowi dla nas zagadki ani tym bardziej bariery w produkcji nawozów. Ale oczywiście problemy zdarzają się jak zawsze, z którymi na bieżąco nasi specjaliści sobie radzą.
 
aparatowy niepotwierdzony: Witam:) czy w 2015 r moze dojsc do jakich przejec przez GA? czy kiedykolwiek bedzie rozwinieta lista projektw onwestycyjnycg? jest ich 69 i tyle w temacie.??
Andrzej Skolmowski: Częściowo już odpowiedzieliśmy na to pytanie poprzednio w kilku poprzednich czatach. Temat nie jest nowy. Więc powtarzam: przyglądamy się uważnie okazjom inwestycyjnym, wytypowaliśmy listę podmiotów, którymi bylibyśmy ewentualnie zainteresowani.
 
SW-fan: Proszę o komentarz na temat aktualnej sytuacji cenowej na rynku gazu, Waszej opinii czy przyjęta strategia się sprawdza, oraz skutków w postaci podaży tanich nawozów azotowych z kierunku USA.
Andrzej Skolmowski: Strategia „gazowa” zakłada przede wszystkim nasza dywersyfikację dostaw gazu. Obserwujemy bacznie wszystko co się dzieje na rynku. Nie do końca jest jeszcze przesądzone co będzie płynąć z USA: czy surowiec, półprodukt w części przetworzony czy finalnie nawozy. Póki co USA są nadal importerem nawozów. Ale oczywiście zgoda: sytuacja w przyszłości może ulec zmianie.
 
SW-fan: Panie Prezesie gratuluję rozwoju i obudowy wartości Spółki na rynku. Technicznie do przejścia jest teraz potrójny szczyt, na co po cichu liczę. Ale mam pytanie, bo ostatnio trochę jakby mniej jest o Was w mediach. Mniej się dzieje, czy coś nie po myśli, o co chodzi?
Andrzej Skolmowski: Bardzo dziękuję za wyrazy uznania.
Trochę zaskakujące to pytanie, ponieważ na bieżąco komunikujemy się z rynkiem, właśnie trwa konferencja prasowa, tydzień temu publikowaliśmy wyniki za rok 2014, które były szeroko komentowane. Na stronie internetowej i w newsletterach zamieszczamy aktualne komunikaty, staramy się. Widać media nie są zainteresowane codzienną, żmudną pracą, a tak właśnie wygląda nasza działalność :)
Jeśli odczuwalny jest niedosyt informacji z Państwa strony, zawsze gorąco zapraszamy do kontaktu ze Spółką!
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Wiemy, że zgodnie z polityką dywidendową staracie się wypłacać 40-60 proc. zysku nieskonsolidowanego. Jednak naszym zdaniem w praktyce oznacza to raczej niską stopę dywidendy, ponieważ zysk nieskonsolidowany jest niewielki. Czy planujecie zwiększyć dywidendę w roku 2015 albo w najbliższych latach? Spółka nie jest obciążona długami, i dlatego naszym zdaniem byłoby logiczne przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy.
Andrzej Skolmowski: Polityka dywidendowa nie zmieniła się. Jednak w ocenie proszę zwrócić uwagę, że Spółka ogłosiła wielomiliardowy program inwestycyjny. 
W sprawie dywidendy proszę się wkrótce spodziewać komunikatu.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Czy korzystacie z usług pośredników dla zakupu surowców podstawowych i sprzedaży produktów? Wśród nabywców produktów Grupy Azoty jaki jest procent odbiorców końcowych? Jacy są najwięksi dostawcy surowców podstawowych spółki, oprócz PGNIG?
Andrzej Skolmowski: Ze względu na tajemnicę handlową, nie publikujemy nazw dostawców i odbiorców, jeżeli obroty z nimi nie osiągną progów obligujących do ich ujawnienia. 
Natomiast w wszystkich naszych segmentach dostarczamy produkty do odbiorców końcowych.
 
user: W ostatnim czasie zauważyłem wzmożoną akcję marketingową w mediach ogólnych oraz sponsoring (np. skoczków narciarskich). Czy zmieniło się Państwa podejście do tego typu promocji? Jakich efektów oczekujecie?
Andrzej Skolmowski: Skoczków narciarskich promujemy już trzeci sezon, więc trudno mówić o jakiejś wzmożonej akcji marketingowej w ostatnim czasie. Natomiast pewnie zauważył Pan naszą akcję docierania z ofertą nawozową do końcowego odbiorcy. 
Tutaj oczekujemy konkretnego efektu, a więc zwiększenia sprzedaży.
 
MZK: Czy przyśpieszona wiosna będzie miała wpływ na wasze wyniki w segmencie nawozowym. Jak oceniacie I kw. z perspektywy wyników?
Andrzej Skolmowski: Pogoda powoduje znaczne przyspieszenie rozpoczęcie prac polowych, tym samym również wcześniej nastąpi wysiew nawozów. Łagodne warunki pogodowe mają na pewno korzystny wpływ na kształt wyników naszego segmentu nawozowego choćby ze względu na fakt, iż takowe warunki wpływają na uwarunkowania popytowo-podażowe na rynku gazu, co znajduje odzwierciedlenie w ścieżkach cenowych tego strategicznego surowca.
Niemniej należy pamiętać, iż ocena zjawiska pogodowego i jego efektów jest realizowana także przez naszych klientów reagując jednocześnie zwiększoną presją na zmianę ścieżek cenowych produktów finalnych.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Jakie koszty były poniesione w 2014 roku na zakup uprawnień do emisji CO2 i jakich kosztów spodziewacie się w 2015 roku?
Andrzej Skolmowski: O kosztach nie piszemy w sprawozdaniu. Podajemy ilości w notach o zapasach oraz wartościowo jako wszystkie jednostki emisji.
Informacja o CO2 jest też w nocie Rezerwy i Dotacje oraz przy instrumentach finansowych.
 
Gość niepotwierdzony: Czy ostatnie finansowanie konsorcjalne Grupy Azoty, którego proces pozyskania rozpoczął się w drugiej połowie 2014 roku, obejmuje finansowanie nakładów inwestycyjnych Zakładów Chemicznych Police na zadanie inwestycyjne dt. nabycia składników aktywów trwałych w ramach inwestycji "Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą"?
Andrzej Skolmowski: Jak sam Pan/Pani wspomniał(a), proces pozyskania finansowania konsorcjalnego jeszcze się nie zakończył. W trakcie negocjacji finalnych finansowania nie jesteśmy upoważnieni do publikowania ich treści i przebiegu. Zapewniam, że w każdym wyobrażalnym wariancie mamy nadwyżkę zdolności finansowania przyszłych projektów inwestycyjnych, również znacznej wartości.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: What was the capacity utilization rate in 2014 for main products (ammonia, compound fert., CAN, urea, etc.)
Andrzej Skolmowski: Sorry, but we don’t publish any detailed information about our capacity utilization per every product. We can say that so far we don’t have any problems with utilization capacity.  All relevant information you can find in our Annual Report. Information about our production structure are available also in our presentation for investors.
 
Tłumaczenie
Pytanie: Jakie było wykorzystanie mocy przerobowych w 2014 roku w podziale na główne produkty?
Odpowiedź: Niestety, ale nie podajemy szczegółowych danych o wykorzystaniu mocy w rozbiciu na poszczególne produkty. Mogę jedynie wspomnieć, że jak dotąd nie mamy żadnych problemów z wykorzystaniem naszych mocy. Wszelkie informacje można znależć w Raporcie Rocznym. Dodatkowo, na stronie internetowej w prezentacji dla inwestorów znajdują się informacje o strukturze naszej produkcji.
 
MZK: Jaki wpływ na wasze wyniki mają spadajace ceny gazu?
Andrzej Skolmowski: Myślę, że w znacznej części odpowiedziałem w pytaniu dot. warunków pogodowych. Spadające ceny gazu mogą poprawić EBITDA pod warunkiem, że nie spowodują równolegle presji na cenę produktu, co z kolei obniży EBITDA. Jak widać, jest to nieustanna gra rynkowa.
 
obligatariusz: Ostatnio na popularności zyskują emisje obligacji dla inwestorów indywidualnych, które poza źródłem finansowania są również elementem budowy świadomości marki. Korzystały z tego również duże firmy takie jak Orlen. Czy Grupa Azoty rozważa możliwość przeprowadzenia takiej emisji?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty w chwili obecnej porządkuje dług bankowy, starając jak najwięcej uzyskać z faktu, że stanowi silną grupę. W pierwszym etapie najważniejsze jest pozyskanie długoterminowego finansowania korporacyjnego w oparciu o grupę wiodących, stabilnych banków na rynku krajowym oraz europejskim.
W następnym etapie rozważamy możliwość emisji obligacji skierowanych zarówno do inwestorów korporacyjnych jak również indywidualnych, w tym również segmentu naszych klientów nawozowych, przede wszystkim celem budowania wizerunku Grupy, a jednocześnie długoterminowych relacji z najważniejszą dla nas grupą klientów.
 
Agronom niepotwierdzony: Czy ROE osiągnie poziom 10 % do 2020 roku?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie ze „Strategią 2014-2020” do roku 2020 zamierzamy przekroczyć ten poziom ROE.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: How much phosphate rock do you use and what part of that was covered by your Senegal company for 2014. What was the average purchase price for phosphate rock?
Andrzej Skolmowski: Due to our internal policy aiming at securing our market position we do not publish information on prices and quantiny of feedstock usage. What we can say in subject of Senegal delivery of phospates is that we are in line with our goals for the year 2014.
 
Tłumaczenie
Pytanie: Jakie ilości fosforytu zużywacie i jaka część w 2014 roku pochodziła ze spółki w Senegalu? Jaka jest średnia cena zakupu fosforytu?
Odpowiedź: Nasze wewnętrzne zasady służące ochronie pozycji rynkowej nie pozwalają na ujawnianie informacji o ilości i cenach zużywanego fosforytu.
Mogę natomiast powiedzieć, że ilości fosforytu pozyskiwane w Senegalu są w zgodzie z naszymi założeniami na 2014 rok.
 
MZK: A moze warto podać prognozy finansowe w różnych wariantach rynkowych?
Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz finansowych, zadeklarowaliśmy to już w prospekcie emisyjnym.
 
Gość niepotwierdzony: Jakie będą źródła finansowania inwestycji w GA Zch Police dt. instalacji PHD? Mam na myśli dług bankowy czy środki własne GA lub mix dług-equity?
Andrzej Skolmowski: Jak wspominaliśmy dwukrotnie dziś, rozważamy na obecnym etapie zarówno finansowanie własne/bankowe/dłużne, jak mix - powiązanie SPV z partnerem w downstream. Decyzję na ten temat podejmiemy na początku roku 2016, kiedy będziemy gotowi dokumentacyjnie.
 
SW-fan: Czy są problemy technologiczne z wykorzystaniem fosforytów z Senegalu w produkcji polickich nawozów?
Andrzej Skolmowski: Plany Grupy są ambitne! A kierunek jeden – zamierzamy w dalszym ciągu zwiększać wydobycie i zużycie fosforytów z naszych kopalni w Senegalu do produkcji nawozów w Policach.
W Policach inżynierowie odpowiedzialni za produkcje znają się na rzeczy. Nie od dziś wykorzystują do produkcji fosforyty wielu gatunków. Również fosforyt z Senegalu nie stanowi dla nas zagadki ani tym bardziej bariery w produkcji nawozów. Ale oczywiście problemy zdarzają się jak zawsze, z którymi na bieżąco nasi specjaliści sobie radzą. 
Pytania są z jakimś ukrytym kontekstem, proszę je zadać wprost. 
Surowiec jest dobry, a zarówno Spółka jak i Grupa są zadowolone z dokonanego zakupu i uważamy, że jest to i będzie nasza przewaga konkurencyjna. Wiemy też, że kilku naszych konkurentów wyraża… brak zadowolenia z powodu dokonanego przez Grupę Azoty zakupu kopalni w Senegalu. Nie jesteśmy jednak od tego aby przysparzać zadowolenia konkurencji!
W chemii nic nie odbywa się bez problemów i bieżących kłopotów. Nie mamy problemów jedynie z… brakiem problemów. Ale od tego mamy specjalistów. Dajemy sobie z powodzeniem radę.
 
SW-fan: Przyznał Pan właśnie że są problemy w Senegalu. Proszę powiedzieć coś więcej, jakiej natury i jak wpłyną na harmonogram i wyniki?
Andrzej Skolmowski: Poprzednie pytanie dotyczyło jakości fosforytów wydobywanych w naszej kopalni i sprowadzanych do Polic z Senegalu. Panujemy nad techniką.
W Senegalu analizujemy opcje dalszego rozwoju wydobycia (wielkość następnych do wykorzystania pól wydobywczych i kolejność eksploracji). Każda z dostępnych opcji – *jedynie poprawi* obecne warunki i prognozy zaopatrzenia w fosforyty jako podstawowy surowiec do produkcji NPK-ów.
 
Andrzej Skolmowski: Drodzy Wszyscy! Dziękuję serdecznie za udział. Kończy się czat, a patrząc przez okno słońce chowa się za chmurami :) Dziękuję Wam wszystkim również za pytania. Tych nie w pełni zaspokojonych odpowiedziami przepraszam, ale każdorazowo muszę ważyć pomiędzy dobrem Grupy a dociekliwością inwestorów. Po każdym czacie analizujemy je wszystkie, zastanawiając się nad naszą strategią komunikacji z inwestorami. Przed nami ciekawy, a jednocześnie trudny rok. Wyzwania stoją przed nami w segmencie nawozowym, poprawy wyniku szukać musimy również w chemii. Ciekawych pomysłów nam jednak nie brakuje. Liczę, że ze zdecydowanej większości będziecie Państwo zadowoleni. Za tydzień Święta, więc dla tych którzy cenią sobie ten czas życzę Wszystkiego Najlepszego!
 
moderator: Przyłączam się do życzeń w imieniu zespołu StockWatch.pl, dziękuję za liczny udział i za pogodną atmosferę, oraz jak zwykle dużo merytoryki. I zapraszam na kolejne czaty w StockWatch.pl
21.11.2014
Grupa Azoty po wynikach 3 kwartału 2014
Rozwiń
W piątek, 21 listopada o godzinie 12:00 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse. 
 
moderator: Serdecznie witam na dzisiejszym czacie z Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania jest aktualna sytuacja w branży, wyniki Spółki i plany rozwojowe - ważne szczególnie w obliczu taniejącego gazu na rynkach światowych, który z jednej strony wspiera osiągane marże, ale z drugiej może powodować konkurencyjną presję na ceny. Jestem pewien, że będzie merytoryczna i cenna dyskusja, zapraszam!
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##
Andrzej Skolmowski: Witam Państwa! Mamy przyjemność spotkać się po kolejny na czacie za pośrednictwem StockWatch.pl. Ostatnim razem byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni Państwa liczną obecnością, mam nadzieję, że frekwencja dopisze i tym razem.
 
SW-fan: No właśnie Panie Prezesie. Amerykanie produkują i eksportują tani gaz w coraz większych ilościach. Jest duże ryzyko, że ich firmy chemiczne zaczną zalewać świat również tanimi nawozami. Jak Pan widzi zagrożenie dla Grupy Azoty?
Andrzej Skolmowski: Sprawa złożona. Możemy również powiedzieć, że tańszy amerykański gaz wywoła presję cenową na innych dostawcach gazu. Ale oczywiście w dłuższej perspektywie analizujemy to ryzyko i będziemy na nie przygotowani. Póki co amerykański rynek nawozów jest jeszcze nie zbilansowany. Intensywnie analizujemy tę kwestię.
 
mm niepotwierdzony: Witam, dlaczego Spółka wprowadza w błąd inwestorów i w raporcie za 3 kw. i na stronie internetowej prezentuje że ING OFE posiada 9,96%, a nie 6,96%, o czym świadczy lista akcjonariuszy z WZA z dnia 10 czerwca 2014. Również prawidłowy stan akcjonariatu podaje portal inwestorski Stooq http://stooq.pl/q/h/?s=att
Andrzej Skolmowski: Spółka prezentuje dane dotyczące struktury akcjonariatu Spółki zgodnie z otrzymanymi informacjami od Akcjonariuszy. Ostatnią oficjalną informację od ING Zarząd otrzymał w dniu 14 lutego 2013 r., co zostało opublikowane stosownym raportem bieżącym.
 
SW-fan: Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z ACRONem, czy mógłby Pan przedstawić stan rzeczy.
Andrzej Skolmowski: Tak jak informowaliśmy. Akcjonariusz rosyjski posiada około 20 proc. akcji Azotów. Poinformował nas o przeniesieniu znacznego pakietu na jedną ze spółek zależnych zarejestrowanych na Cyprze. A poza tym spokój.
 
Gość niepotwierdzony: Czy w czwartym kwartale tez można liczyć na pozytywna niespodziankę w wynikach?
Andrzej Skolmowski: Hmm... Wyciągacie Państwo te prognozy... Niestety, nie możemy publikować prognoz (nawet nowy Prezes Giełdy jest również temu przeciwny).
 
Gość niepotwierdzony: Jak obecna sytuacja na wschodzie odbija sie na biznesie Azotow? 
Andrzej Skolmowski: Niewątpliwie sytuacja na Wschodzie wpływa na europejski rynek nawozowy, z którym jesteśmy związani. Natomiast bezpośrednio na wyniki Grupy Azoty nie, ponieważ nie sprzedajemy na Wschodzie.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Azoty są przygotowane na wypadek odcięcia zimą dostaw gazu?
Andrzej Skolmowski: Przykro nam bardzo, ale żadna firma chemiczna w Europie nie jest przygotowana na nagłe odcięcie dostaw gazu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nasz kraj jest znacznie lepiej niż kilka lat temu przygotowany na ograniczenie dostaw gazu rosyjskiego, polegającego np. na zatrzymaniu transferu przez gazociąg ukraiński, co nastąpiło poprzez zwiększone i zapełnione magazyny gazowe oraz rozbudowaną sieć połączeń z gazociągami zachodnioeuropejskimi, a ponadto możliwość stosowania rewersu na gazociągu jamalskim.Ponadto Grupa Azoty zwiększa, zgodnie ze swoją strategią, udział gazu kontraktowanego ze źródeł alternatywnych wobec gazu systemowego z PGNIG, w tym poprzez kontrakty z dużymi zachodnioeuropejskimi dostawcami oraz zakupy bezpośrednio na giełdach towarowych, a docelowo dywersyfikacja źródeł dostaw pozwoli na zapewnienie w przyszłości nawet do 50 proc. gazu z tego rodzaju kontraktów.
 
drobny_inwestor: Azoty ostatnio nie mają dobrej passy u maklerów - wszystkie rekomendacje brzmią sprzedaj. Dlaczego tak się dzieje?
Andrzej Skolmowski: Rekomendacje analityków są zawsze szczegółowo analizowane przez Spółkę. Pytacie Państwo, skąd wsyp negatywnych rekomendacji – trudno dyskutować z modelami wyceny. Rozważyć należy natomiast, czy za wdrażaną operacjonalizacją Strategii stoją wyłącznie koszty – co podkreślane jest w raportach analitycznych, czy patrzeć na plany rozwojowe Grupy Azoty w dłuższej perspektywie, jako budowanie wartości. Przy tym perspektywy branży chemicznej ogólnie nie mają dobrej prasy w Europie. A poza tym, znaczna ich część ma charakter krótkoterminowy: jeśli ceny zbóż spadają we wrześniu, to ceny nawozów mają również spaść w październiku. My w swój biznes wierzymy długoterminowo, nawet jeśli ktoś na krótko ma inne zdanie, które szanujemy.
 
AGRONOM niepotwierdzony: Czy sprzedaż nawozów na rynek krajowy jest zagrożona? Czy cała sieć dystrybucyjna realizuje kontrakty w Policach i Fosforach?
Andrzej Skolmowski: Nie od dziś wiadomo, że rynek nawozów wieloskładnikowych nie jest łatwy. Większość dystrybutorów pewnie wolałaby sprzedawać wyłącznie nawozy azotowe. Intensywnie pracujemy z rynkiem, stąd też nie widzę poważnego zagrożenia.
 
mm niepotwierdzony: Ale przecież ING OFE jednakże poinformowało Spółkę na WZA 10 czerwca że posiada 6,96%, o czym spółka informowała raportem bieżącym
Andrzej Skolmowski: W przypadku listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podana ilość akcji dotyczy liczby akcji ZAREJESTROWANYCH na dane Zgromadzenie. Akcjonariusz może zarejestrować dowolną liczbę posiadanych akcji.
 
Gość niepotwierdzony: Dzień dobry, kiedy przestaną spadać realizowane przez Grupę Azoty ceny sprzedawanych nawozów? Pierwsze trzy kwartały pokazały negatywną dynamikę bo rynek był bardzo trudny, ale baza w 4kw. 2013 była bardzo niska więc i spadki może już wyhamowują na rynku...
Andrzej Skolmowski: Ceny nawozów systematycznie od lipca mają tendencję wzrostową. Niejednokrotnie mówiliśmy, że w 2014 r. ceny średnioroczne są niższe o około 5-7 proc.
 
MZK: Czy spółka zamierza płacić dywidendę z tegorocznego zysku?
Andrzej Skolmowski: Zdajemy sobie sprawę, że dla Państwa jest to sprawa bardzo interesująca. Przedstawiając wspomnianą juz dzisiaj kilkukrotnie operacjonalizację Strategii jasno powiedzieliśmy o planach akwizycyjnych, nie ograniczając ram geograficznych. A ramy czasowe określone są do 2020 roku :) To plany – i na razie taka informacja musi być wystarczająca. Po ich skrystalizowaniu z pewnością będziemy Państwa informować.
 
SW-fan: Co z sytuacją na polskiej scenie chemicznej? Czy czujecie presję ze strony Ciechu po wejściu Kulczyka? Co z dalszą konsolidacją, chcecie kupować kolejne spółki?
Andrzej Skolmowski: Sytuacja na polskiej scenie chemicznej jest ustabilizowana. Mówiliśmy wielokrotnie, że bacznie przyglądamy się rynkowi i będziemy analizować każdą okazje inwestycyjną. Presji nie czujemy, ponieważ Ciech jak i inne znaczace spółki chemiczne działają w innych segmentach (soda, środki ochrony roślin etc.) Oczywiście na dalszą konsolidację jesteśmy otwarci.
 
rybka: w III kwartalne Azoty pokazał zyski zamiast spodziewanych strat. Co sprawiło, że spółce udało się wycisnąć tak dobry wynik?
Andrzej Skolmowski: Zwykle III kwartał, ze względu na realizację planowanych remontów okresowych, jest gorszy od pozostałych. Niemniej jednak osiągnięty lepszy wynik niż się spodziewano to przede wszystkich efekt cenowy głównych surowców, w tym energetycznych. Również, określone na etapie konsolidacji synergie wpływają na uzyskiwanie przez Grupę lepszych wyników.
 
MZK: Witam, jak układa się współpraca zarządu z waszym rosyjskim akcjonariuszam Acronem?
Andrzej Skolmowski: Mamy kontakt wyłącznie na WZA, a wtedy jest z naszej strony i kulturalnie, i merytorycznie :)
 
Gość niepotwierdzony: Czy spodziewa się Pan Prezes obniżenia podaży nawozów na rynku europejskim (mam na myśli ewentualne wyłączenia mocy produkcyjnych przez Waszych konkurentów), co poprawiłoby marże producentów, które teraz są dosyć niskie?
Andrzej Skolmowski: Niczego nie można oczywiście wykluczyć, jednak znaczącego obniżenia podaży nie spodziewałbym się. Takiej możliwości wyłączenia Europy Zachodniej, to specjalnie widać. Chyba, że pytanie dotyczyło instalacji na Ukrainie. Ale oczywiście każde zmniejszenie podaży wpływa na poprawę marży, przynajmniej krótkoterminowo. Ale pamiętajmy, że życie nie zna próżni.
 
Gość niepotwierdzony: Czy zakładacie Państwo ze Grupa Azoty ze względu na szeroki plan inwestycyjny nie wypłaci dywidendy za rok 2014
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, Zarząd deklaruje rekomendację wypłaty dywidendy na poziomie 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Zamykamy rok i analizujemy naszą sytuację finansową w kontekście programu inwestycyjnego. Chcę tylko zauważyć, że mówiąc o operacjonalizacji Strategii, zaznaczyliśmy że finansowanie inwestycji mamy także przemyślane.
 
ola niepotwierdzony: Ile w tym roku zostało dostarczonych fosforytów z Senegalu, czy Police osiągnęły już zakładany poziom 400 tys. o którym informował Prezes Jałosiński
Andrzej Skolmowski: Prezes Jałosiński nigdy nie informował o 400 tys. Jeżeli już, to informacja mówiła o ilościach o połowę niższych. Dostawy fosforytów z Senegalu przebiegają zgodnie z planem.
 
Gość niepotwierdzony: Czy szukacie podmiotów do przejęcia na rynku wschodnim?
Andrzej Skolmowski: Tak jak powiedziałem wcześniej, bacznie przyglądamy się każdej okazji inwestycyjnej, ale Wschód to trudny temat.
 
Timon: Rozważacie Państwo budowę fabryki kwasu fosforowego w Afryce. Jakie oszczędności może wygenerować realizacja tej inwestycji oraz kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
Andrzej Skolmowski: Projekt Budowy Wytwórni Kwasu Fosforowego jest bardzo interesujący, ponieważ zakłada oszczędności w łańcuchu produkcyjnym, dlatego też uwzględniamy jego realizację w ramach projektów służących Strategii Grupy Azoty. Natomiast obecnie jest on w fazie przygotowywania analiz mających potwierdzić skalę możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych, a poprzedzających podjęcie decyzji korporacyjnych o zakresie i terminie przystąpienia do jego realizacji.
 
Puławy niepotwierdzony: witam :-) jaka jest możliwość fuzji z agrofertem oraz czy są przewidziane w najbliższym czasie fuzje? i na jakim etapie są?
 
Andrzej Skolmowski: Sporo dziś o fuzjach :) Powtórzę, każda okazja inwestycyjna jest przez nas dogłębnie analizowana. Informacje, które pokazały się w mediach nie były inspirowane przez nas. My wyznajemy zasadę: „niech chwal dnia przed zachodem słońca”. Nie przywykliśmy chwalić się akwizycją przed jej... rozpoczęciem.
 
MZK: Wysokie zbiory zbóż nie sprzyjają ich notowaniom, to z kolei nie pomaga we wzroscie cen nawozów. Jaki trend na rynku nawozowym przewidujecie na przyszły rok?
Andrzej Skolmowski: Zadowoleni bylibyśmy z poziomu tegorocznego. Tegoroczny trend cenowy utrzymujemy zgodnie z planem.
 
Gość niepotwierdzony: Kiedy ogłoszą Państwo kolejną akwizycję i czy będzie to podmiot z rynku polskiego czy europejskiego
Andrzej Skolmowski: Polski to też europejski... No, skoro tak nalegacie, to weźmiemy się do pracy. Poważnie: intensywnie analizujemy i pracujemy. Jak będzie coś ciekawego, na pewno ogłosimy.
 
Don niepotwierdzony: jedno słowo: grafen czy prawdą jest, że GA jest jakoś związana z tym wynalazkiem?
Andrzej Skolmowski: Z samym wynalazkiem nie, ale bierzemy udział w pracach nad jego zastosowaniem.
 
Gość niepotwierdzony: Jak wygląda sytuacja z produkcją POM, czy Spółka produkuje jeszcze ten produkt czy odpis zrobiony w zeszłym roku był jednoznaczny z zamknięciem instalacji
Andrzej Skolmowski: Utworzenie odpisu nie oznacza, że należy zamknąć instalację. Instalacja POM cały czas pracuje, zgodnie z określonymi zdolnościami produkcyjnymi, wynikającymi z zapotrzebowań sprzedażowych.
 
Kantor niepotwierdzony: Czy istnieje możliwość negocjowania i w efekcie bezpośrednich zakupów gazu np. w Gazpromie, z pominięciem pośrednika? Ukraińskie spółki chemiczne swojego czasu z powodzeniem zawierały tego typu kontrakty, uzyskując cenę bez "politycznej" marży.
Andrzej Skolmowski: Grupa od wielu miesięcy sukcesywnie zwiększa dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego. Kupujemy gaz od innych światowych dostawców. Jednakże naszym głównym dostawcą jest i pozostanie PGNIG. A w strukturze gazu dostarczanego przez PGNIG jest również gaz od firmy, która jest wymieniona w pytaniu. Coraz intensywniej działamy na giełdowym rynku gazu. Co do sukcesów ukraińskich spółek chemicznych, które z powodzeniem zawierały kontrakty... to pozwólcie, proszę, ale nie będę się wypowiadał.
 
mm niepotwierdzony: Zamykając temat ING OFE proszę sobie sprawdzić aktualną liczbę akcji jakie posiadają w strukturze aktywów którą publikują oficjalnie na stronie
Andrzej Skolmowski: Jako Spółka giełdowa możemy polegać na oficjalnych informacjach uzyskanych od Akcjonariuszy i zgodnie z przepisami prawa. Stan posiadanych akcji może ulegać zmianie. Tymi informacjami nie dysponujemy. Zdaję sobie sprawę, że nie do końca może zadowolić Pana ta odpowiedź.
 
MZK: Spółka przy okazji tworzenia mega grupy chemicznej zapowiadała, że ma ambicję znaleźć się w WIG20, kiedy docelowo moglibyscie trafić do tego indeksu?
Andrzej Skolmowski: Z tych ambicji nie rezygnujemy. W Strategii Spółki zawarliśmy zapis, że będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Włączenie Grupy Azoty do indeksu WIG30 było nobilitacją, w naszym uznaniu zrealizowaliśmy pierwszy z zakładanych celów strategicznych.
 
SW-fan: Coraz bardziej globalna Grupa to coraz większe ryzyko walutowe różnic kursowych w różnych rozliczeniach. Pamiętamy że na tym dużo firm popłynęło, a ciągle nie każdy umie się odpowiednio zabezpieczać. W Polsce najlepszy jest KGHM. A jak Wy to robicie?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty zarządza ryzykiem walutowym w oparciu o Komitet Ryzyka Walutowego - działający zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej, jak również kluczowych Spółek z Grupy, w których to ryzyko występuje. Ponadto Zarząd Grupy przyjął w IV kw. Politykę Zarządzania Ryzykiem Walutowym i Stopy Procentowej, która ma na celu centralizację zarządzania ryzykiem o charakterze strategicznym w horyzoncie długoterminowym, a jednocześnie nadal pozwala na optymalne wykorzystanie kompetencji kluczowych Spółek, w zakresie optymalnego zarządzania ryzykami operacyjnymi w horyzoncie krótkoterminowym. Co istotne, wszystkie Spółki Grupy Azoty, zawierają obecnie wyłącznie transakcje walutowe spełniające kryterium instrumentu zabezpieczającego, a które powodują ograniczenie wartości narażonej na ryzyko wg metodologii VAR.
 
ynwestor: W ostatnim czasie grupa znacznie się rozrosła. Jak ocenia Pan dotychczasowe i przyszłe efekty synergii? Duży jest jeszcze potencjał?
Andrzej Skolmowski: Na etapie konsolidacji określone zostały synergie do realizacji w Grupie.
Synergie te od samego początku przynoszą zakładane efekty finansowe, które na bieżąco są weryfikowane. Największe są w upstreamie – rok 2014 pokazuje, że praca wykonana w Grupie, w zakresie działalności na efektywnym rynku gazu przynosi efekty.
 
Gość niepotwierdzony: Czy jednostkowy zysk netto który jest na poziomie 238 milionów po 3kwartałach wzrośnie czy spadnie na koniec 2014.
Andrzej Skolmowski: Niestety po raz kolejny muszę powtórzyć, iż Grupa Azoty nie publikuje prognoz, dlatego też nie możemy też udzielić odpowiedzi na pytanie w kwestii zmiany jednostkowego zysku netto Spółki w IV kwartale w stosunku do poziomu po III kw br.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Spółka planuje jakąś dodatkową emisję na przejęcia, również większa liczba akcji poprawiłaby płynność która jest bardzo niska jak na spółkę z WIG30
Andrzej Skolmowski: O ewentualnych ruchach z naszej strony w powyższej kwestii już dziś sporo sobie dziś powiedzieliśmy. Oczywiście, jeśli dojdzie do kolejnego naprawdę dużego przejęcia, nie wykluczamy rozwiązania w postaci emisji.
 
Gość niepotwierdzony: Co z budową Elektrowni w Puławach, projekt będzie realizowany czy nie
Andrzej Skolmowski: Projekt jest w dalszym ciągu analizowany. Grupa Azoty Puławy na bieżąco informuje rynek o działaniach w tym zakresie. Finalne decyzje korporacyjne nie zostały podjęte.
 
Gość niepotwierdzony: Czy mógłby Pan podać jaki poziom oszczednosci zostanie osiagnięty w 2014 w ramach programu Azoty Pro
Andrzej Skolmowski: AzotyPro mają charakter długoterminowy, a jego realizacja rozpoczęła się w II półroczu tego roku.
 
ola niepotwierdzony: Grupa Azoty zamierza rozwijać swoją działalność na terenie Senegalu. Chcemy rozszerzać obecnie przyznane koncesje poszukiwawcze i wydobywcze o pobliskie działki. Dodatkowo otrzymaliśmy propozycję pozyskania nowych koncesji. Dotychczas przyznane koncesje pozwalają nam na zaspokajanie bieżących potrzeb zakładów. Tak jak zapowiadaliśmy zamierzamy w przyszłym roku wydobyć i dostarczyć do Polic 400 tyś ton fosforytów ze złóż do których koncesje już pozyskaliśmy - dodał prezes Jałosiński.
Andrzej Skolmowski: Pewnie wypowiedź, którą Pani przytacza jest bezpośrednio po nabyciu spółki w Senegalu. Po dokładnej analizie plany na rok 2014 są niższe od tych, które Pani przywołuje. Natomiast te, które zostały założone na rok 2014, są realizowane.
 
Varia niepotwierdzony: Skoro wschód jest trudnym tematem politycznie i geograficznie, jak Państwo zaopatrujecie się na północ i południe?
Andrzej Skolmowski: Naszym podstawowym rynkiem jest UE. Tu chcemy umacniać naszą pozycję. Na południu już jesteśmy (Senegal), także na zachodzie (ATT Polymers), natomiast południe jest również trudnym tematem. Naszym celem jest poprawa bądź utrzymanie EBITDA. Aczkolwiek świat to „globalna wioska” i żadnego ruchu z naszej strony w którąkolwiek stronę świata nie wykluczajmy. Ale pytania dotyczące akwizycji traktujemy jak „duchowe wsparcie”.
   
Andrzej Skolmowski: Dziękujemy za udział w czacie. Zawsze Wasze pytania są jakąś inspiracją. Przepraszam za odpowiedzi. Niektóre z nich mogą wydawać się zbyt krótkie, ale starałem się na każde pytanie odpowiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Więc się wymieniliśmy trochę: Państwo byliście dla mnie życzliwi, a ja na koniec Was pozdrawiam :) Do zobaczenia na kolejnym czacie!
 
moderator: Ja także dziękuję za dzisiejsze spotkanie, było dużo chemii między Uczestnikami - pozdrawiam i zapraszam na kolejne czaty inwestorskie.
22.09.2014
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 półrocze 2014 roku
Rozwiń
W poniedziałek, 22 września o godzinie 12:00 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., który odbędzie się 22 września 2014 r. o godzinie 12:00. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś!
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielem Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będzie Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski. Korzystając z okazji chcielibyśmy również serdecznie podziękować za docenienie naszego zaangażowania w budowanie wiarygodnych relacji inwestorskich i wyróżnienie nas tytułem „Herosa Rynku Kapitałowego”. Zapraszamy do zadawania pytań!
 
Łukasz: Witam mojego ulubionego \"czatowego\" Prezesa!
Andrzej Skolmowski: Witam w siatkarskim nastroju ! Nie wiem jak sobie poradzimy dzisiaj z tym czatem…
 
Krystian: Witam Herosów!
Andrzej Skolmowski: Witamy serdecznie!
 
szef!: Tak jest Panie Prezesie! 40 lat czekaliśmy na złoto!
Andrzej Skolmowski: !
 
Krystian: czy czujecie zagrożenie przed wejściem do Rady Nadzorczej rosyjskiego przedstawiciela? Spółka ma już pakiet ponad 20% akcji.
Andrzej Skolmowski: Na każdy wariant jesteśmy przygotowani!
 
mk: Jak zapatrujecie się Państwo na umieszczenie Grupy Azoty na liście podmiotów strategicznych przygotowywanej przez MSP?
Andrzej Skolmowski: Pozytywnie. Podkreśla to rolę Grupy Azoty w gospodarce narodowej. Ponadto wyjaśnia to również wątek prywatyzacyjny. Skarb Państwa potwierdza, że jest aktywnym akcjonariuszem. A nad resztą zagadnień będziemy pracować. 
 
Łukasz: Panie Andrzeju, coraz większą pozycję w akcjonariacie ma rosyjski Acron. Czy spółka ingeruje w działalność Azotów?
Andrzej Skolmowski: Nie, nie mamy ze sobą żadnych kontaktów poza relacjami na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Oczywiście nie liczę wywiadów udzielonych w różnych mediach.
 
NN: Pan nie w USA na rozmowach o gazie?:)
Andrzej Skolmowski: Dzisiaj jestem na miejscu, bo mamy czat. Po siatkówce...
 
david: Co wpłynęło na zwiększenie kosztów sprzedaży?
Andrzej Skolmowski: Witam Analizując pozycje w układzie r/r poziom kosztów sprzedaży za IH 2014 wzrósł głównie wskutek transakcji przejęcia Siarkopolu (brak ujęcia wyników za I H 2014) oraz Puław (pamiętajmy iż Puławy w sprawozdaniu skonsolidowanym występują od 18 stycznia stąd w IH 2014 będziemy widzieli koszty za pełny okres podczas gdy w 2013 będą one ograniczone o ok 18 dni) 
 
NN: Czy ostatnie zmniejszenie dostaw gazu dla PGNIG będzie miało wpływ na wyniki operacyjne Grupy?
Andrzej Skolmowski: Nie, nie mieliśmy zmniejszenia dostaw gazu. 
 
Bronek: Jak współpraca z malezyjskimi spółkami przełoży się na wyniki Grupy? kiedy zobaczymy efekty współpracy?
Andrzej Skolmowski: Podpisane porozumienia inicjują współpracę Grupy Azoty PUŁAWY z PETRONAS Chemical Group Berhad i Sipitang Oil & Gas Development Corporation w zakresie wytwarzania mocznika i innych produktów pochodnych amoniaku w Malezji. To wstępny etap rozmów, ale wiążemy duże nadzieje z tym memorandum, zwłaszcza upatrując szans dla melaminy i derywatów. Zbyt wcześnie aby mówić o zaangażowaniu finansowym i szczegółach. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Azoty.
 
wątły: Grupa rozpoczęła współpracę z malezyjskimi spółkami. może Pan powiedzieć coś więcej o tej współpracy? Jakie korzyści dla Grupy?
Andrzej Skolmowski: Podpisane porozumienia inicjują współpracę Grupy Azoty PUŁAWY z PETRONAS Chemical Group Berhad i Sipitang Oil & Gas Development Corporation w zakresie wytwarzania mocznika i innych produktów pochodnych amoniaku w Malezji. To wstępny etap rozmów, ale wiążemy duże nadzieje z tym memorandum, zwłaszcza upatrując szans dla melaminy i derywatów. Zbyt wcześnie aby mówić o zaangażowaniu finansowym i szczegółach. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Azoty.
 
NN: Czy jak zwykle trzeci kwartał wynikowo będzie najgorszym w roku?
Andrzej Skolmowski: Niestety nie publikujemy prognoz, możemy jedynie stwierdzić iż nie przewidujemy radykalnych zmian w cykliczności przychodowo wynikowej naszych głównych biznesów
 
##u.qtgcpi#at#de.ea##: 3.Jaka jest perspektywa dla obszaru tworzywowego w Grupie Azoty w Tarnowie - jakie są konkretne badania i projekty inwestycyjne? F.Bernat
Andrzej Skolmowski: Ktoś chyba się podszywa pod Pana F. Bernata. Niemożliwe aby "prawdziwy" Pan F. Bernat przeoczył kilka konferencji na temat planów inwestycyjnych w Tarnowie. 
 
sprzedawca: Czy produkty Grupy są atrakcyjne za granicą?
Andrzej Skolmowski: 40% naszej sprzedaży to eksport !
 
wp: Co jest przyczyną ostatnich spadków na akcjach Azotów?
Andrzej Skolmowski: Aby wyjaśnić spadki trzeba najpierw przeanalizować przyczynę nagłych wzrostów. Fundamentalnie wierzymy w naszą Grupę, w jej potencjał wzrostu, jednak za ostatnim "falowaniem" kryje się - delikatnie mówiąc - struktura naszego akcjonariatu. 
 
lis: jak konflikt ukraińsko-rosyjski wpłynął na działalność Grupy w I półroczu?
Andrzej Skolmowski: Na razie niewielki. Oczywiście przestoje produkcyjne fabryk ukraińskich miały nieznaczny wpływ na bilans w Europie Płd, jednak znaczącego wpływu na nasz rachunek wyników nie widzimy. 
 
melo: Co ujmuje pozycja pozostałe aktywa finansowe?
Andrzej Skolmowski: W ramach pozycji pozostałe aktywa finansowe Grupy, wg stanu na 30.06.2014 ujęte były przede wszystkim lokaty terminowe spółek z Grupy, w tym : 9 mln zł lokat na okres pow 1 roku (aktywa finansowe długoterminowe) oraz 32,5 mln zł lokat na okres pow. 3M do 1 roku (aktywa finansowe krótkoterminowe).
 
wp: Czy stopa dywidendy za rok 2014 będzie wyższa niż w 2013?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z przyjętą strategią Grupy Azoty, rekomendowana wielkość dywidendy to 40-60% zysku jednostkowego Spółki, zależnie od czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa. Zapisy te dalej pozostają aktualne, natomiast szczegóły przedstawione zostaną akcjonariuszom po zakończeniu roku sprawozdawczego. 
 
Paweł: mógłby Pan opowiedzieć o inwestycji w Afryce? Jak wpłynie na działalność Grupy, wyniki?
Andrzej Skolmowski: Inwestycję te traktujemy długoterminowo. Z założenia ma nam obniżyć koszty zakupu surowca i zapewnić własne źródło dostaw. Cel ten jest realizowany. 
 
mel: Może Pan wyjaśnić co za podmiot związany z dwoma Członkami Rady Nadzorczej praktycznie codziennie raportuje jakieś transakcje na akcjach azotów
Andrzej Skolmowski: Tak jak informujemy w każdym z tych raportów bieżących, osoby zobowiązane nie wyraziły zgody na publikację danych. Zapewniamy jednak, że informacje te przekazywane są zgodnie z ustawą o obrocie, zgodnie z życzeniem ustawodawcy. Taki przepis… Dodam tylko, że są to osoby prawne blisko związane z członkami Rady Nadzorczej. Już chyba wszystko jasne. 
 
Damian: jakie są najbliższe założenia inwestycyjne? Gdzie mogę znaleźć rozpisanie planu inwestycji?
Andrzej Skolmowski: Grupa na bieżąco informuje o poszczególnych programach inwestycyjnych które w ramach Operacjonalizacji Strategii na lata 2014 -2020 uzyskały akceptację organów korporacyjnych (w tym Budowa Wytwórni Mechanicznej Granulacji Nawozów oraz Wytwórni Poliamidów II). Jednocześnie Grupa nie chciałaby udostępniać konkurencji informacji o projektach inwestycyjnych, które są przedmiotem trwających jeszcze analiz i/lub podlegają akceptacji, dlatego też nie zamierzamy publikować zadań rozpisanych w ramach planu inwestycji Grupy. Na bieżąco będziemy o wszystkich istotnych inwestycjach informować.
 
ronn: Jakich wyników można się spodziewać na koniec roku bieżącego? Czy spółka podawała prognozę?
Andrzej Skolmowski: Zarząd Grupy Azoty nie publikuje prognoz, stąd z odpowiedzią na to pytanie poczekać musimy do daty publikacji raportu rocznego. Tymczasem zapraszamy w połowie listopada na publikację raportu kwartalnego. Ma być ładnie. 
 
Darko: kiedy będą widoczne pierwsze zyski z inwestycji w Senegalu?
Andrzej Skolmowski: W uzupełnieniu do pytania o Senegal: naszym celem jest obniżenie kosztów surowców i dywersyfikacja źródeł dostaw, a nie czerpanie dywidendy ze spółki w Senegalu.
 
troll: Jaki jest obecnie status potencjalnych, kolejnych akwizycji?
Andrzej Skolmowski: Analizujemy potencjalne możliwości. 
 
wp: Dlaczego Grupa ma tak niską rentowność netto 2-3%, zysk 200-250 mln przy przychodach 10 mld, to wynik rozczarowujący, wskaźnik C/Z = 42 jednym z większych w wig30
Andrzej Skolmowski: Należy pamiętać iż za ostatnimi wzrostami notowań cen akcji stały także transakcje nabycia ze strony jednego z akcjonariuszy, które mogły wpłynąć na wzrost wyceny Grupy - to jest odpowiedz dot. wysokiego kształtowania wskaźnika C/Z. Omawiając wyniki i zrealizowaną rentowność zwracamy uwagę iż IH 2014 zakończyliśmy rentownością na poziomie 5% (wskazywanego zysku netto), zeszły rok 7% (nawet jeśli uzyskaliśmy duży jednorazowy efekt w postaci jednorazowego zysku na nabyciu Puław to efekty finansowania powyższych transakcji kapitałowych w postaci odsetek odczuwamy w bieżących wynikach a te tylko nieznacznie są poniżej rentowności spółek z branży chemicznej (BASF - 7%, Yara 7%)
 
samson: jakie plany są w zakresie powiększania Upstreamu?
Andrzej Skolmowski: Poza kopalniami w Senegalu i pobliskim Grzybowie pracujemy nad kilkoma projektami obniżającymi zużycie surowców i ich koszty. Niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Nie planujemy przejęć w tym obszarze. 
 
mel: Czy rozpoczęliście już eksploatację drugiego złoża w Senegalu?
Andrzej Skolmowski: Pracujemy nad pierwszym. 
 
Kokosz: w porównaniu do największej spółki w Europie, Yara, zatrudniacie zdecydowanie więcej pracowników. Dlaczego? Naprawdę aż tyle pracowników jest potrzebnych do prowadzenia działalności?
Andrzej Skolmowski: Nie uciekamy od trudnych pytań. Jak rozumiem pyta Pan o sprzedaż na 1 zatrudnionego ? 
 
Janecki: Jak zabezpieczacie się przed wrogim przejęciem?
Andrzej Skolmowski: Do Statutu Grupy Azoty wprowadzone zostały zapisy o ograniczeniu prawa głosu do 20% do czasu, dopóki akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Po drugie rozumiemy wrogie przejęcie jako przejęcie operacyjnej kontroli nad spółką przez określonego Akcjonariusza, rozumianej jako zmianę Rady Nadzorczej i Zarządu, a przez to uzyskanie wpływu na działalność Grupy. Takiego zagrożenia nie widzimy. Jesteśmy przygotowani na różne warianty. 
 
Jasiek: Z czego wynika najlepszy od roku wynik Polic?
Andrzej Skolmowski: Opublikowane wyniki GK Police wykazują nieznaczny spadek wyniku przy widocznym spadku sprzedaży (w ujęciu r/r za IH) co pokazuje iż z każdym rokiem efektywniej wykorzystujemy posiadane aktywa i możliwości rynkowe (złoża w Senegalu z odzwierciedleniem na cenę fosforytów, ukierunkowanie polityki zakupowej gazu na dywersyfikacje i zwiększanie zakupów na spot)
 
MIKA!: w czym upatrywać potencjał spółki do wzrostów?
Andrzej Skolmowski: Potencjał Grupy Azoty do wzrostu wynika m.in. z Programu kluczowych inwestycji rozwojowych, które będą realizowane wg BAT, a jednocześnie służyły umocnieniu pozycji rynkowej w obszarach stanowiących core business. W segmencie nawozowym będzie to zwiększenie skali produkcji nawozów granulowanych w Tarnowie i w Puławach (w tym ze zwiększoną zawartością siarki), przy jednoczesnej poprawie parametrów produkcji amoniaku w ramach modernizacji istniejących instalacji Grupy, W segmencie tworzyw to m.in. nowa Wytwórnia Poliamidów II służąca całkowitemu zbilansowaniu przetworzenia kaprolaktamu w Grupie oraz wspólne przedsięwzięcia z naszymi klientami, wydłużające łańcuch wartości, zlokalizowane w ramach SSE Krakowskiego Parku Technologicznego w Tarnowie.
 
czatowy: w jakim tempie rdr zwiększa się import nawozów z Chin do Polski? Jest to duże zagrożenie dla Azotów?
Andrzej Skolmowski: Póki co jest temat w Europie a nie w Polsce. Największy wpływa ma na to bilans mocznika pomiędzy Chinami a Indiami.
 
łyygułygułygu: Jakie są perspektywy dla spółki na najbliższe kwartały? Po pierwszym półroczu wyniki są gorsze r/r
Andrzej Skolmowski: Należy wskazać iż otoczenie roku 2014 w obszarze handlowym jest dużo bardziej wymagające stąd wyniki wykazują jedynie nieznaczne spadki w stosunku do poprzedniego roku. Co do perspektyw nie możemy wypowiadać sie co do przyszłych wyników.
 
mel: Czy w tym roku uda się zrealizować jakiś projekt akwizycyjny? Jeśli tak, to czy Grupa musiała będzie znaleźć finansowanie zewnętrzne na potencjalne przejęcie?
Andrzej Skolmowski: Mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj 22 września (pierwszy dzień po siatkówce!). Finansowanie dłużne, nie widzimy z tym problemu.
 
Bartosz: Czy zarząd Grupy Azoty prowadzi rozmowy nt. fuzji z PGNiG?
Andrzej Skolmowski: Na temat fuzji NIE. Od lat analizujemy różne formy współpracy. Z różnym skutkiem.
 
stas: Dlaczego wg Pana Acron zainwestował w akcje Grupy ponad 400m USD?
Andrzej Skolmowski: Hmm… To rzeczywiście interesujące pytanie. Niestety członkowi Zarządu spółki publicznej nie wypada komentować decyzji inwestycyjnych naszych Akcjonariuszy. Nawet jeśli jego próbę przejęcia określiliśmy jako wrogą.
 
Andrzej Inwestor: Jak ocenia Pan I półrocze dla Grupy Azoty?
Andrzej Skolmowski: Wyniki za 1H 2014 oceniamy dobrze także w kontekście oczekiwań rynkowych (nasze wyniki były powyżej konsensusu analityków giełdowych)
 
cygan: Jakie są plany awaryjne na wypadek wstrzymania dostaw gazu? Ile potencjalnie kosztuje 1 dzień przestoju instalacji zasilanych gazem?
Andrzej Skolmowski: Grupa dywersyfikuje dostawy gazu zwiększając je ze źródeł alternatywnych. Dzisiaj dostawy gazu spoza głównego źródła to około 40% wielkości gazu zużywanego przez Grupę, w tym gaz lokalny. Docelowo będzie to około 50%. Jesteśmy dziś dużo lepiej przygotowani na ewentualne kryzysy gazowe. Posiadamy również stokaż amoniaku, który zapewni źródło surowca w przypadku czasowego ograniczenia dostaw. 
 
siatkarz: czy planowane są zwolnienia grupowe w którejś ze spółek z Grupy?
Andrzej Skolmowski: Nie mamy planów zwolnień grupowych.
 
Irek: czy spółka nie ma problemów z dostawami odpowiedniej ilości gazu od PGNiG?
Andrzej Skolmowski: Nie mamy takich problemów. W ramach umów z PGNIG Grupa posiada zapewnione ilości pokrywające w pełni jej zapotrzebowanie. Poziomy zakupów w ramach umowy "na gaz systemowy z PGNG" są skorelowane z poziomem ilości gazu nabywanego w ramach źródeł alternatywnych (kontakty spotowe z dostawcami z zachodniej Europy, zakupy na giełdzie, źródła lokalne). PGNiG jest zainteresowany sprzedażą do Grupy Azoty również większych ilości.
 
Marysia: czy spółka planuje w swojej strategii zagraniczne przejęcia? Jeśli tak to jakimi rynkami jest zainteresowana?
Andrzej Skolmowski: W przedstawionej operacjonalizacji Strategii przedstawiliśmy kryteria, jakimi kierowaliśmy się w procesie selekcji ewentualnych fuzji i przejęć. Wychodząc od drzewa działalności Grupy analizowaliśmy obszary synergiczne w zakresie obszarów dostawców i odbiorców, konkurencji, ale także zastanawiamy się nad nowymi kierunkami. Geografia nie jest tutaj przeszkodą, analizujemy globalnie.
 
mk: Na jakim etapie jest projekt petrochemiczny realizowany z Grupą Lotos?
Andrzej Skolmowski: Pracujemy nad studium wykonalności. Wyników końcowych tych analiz jeszcze nie ma. 
 
Edi: Strata operacyjna segmentu tworzyw jest mniejsza niż przed rokiem. Jak wygląda sytuacja tego segmentu?
Andrzej Skolmowski: Poprawa wyniku segmentu Tworzyw została zrealizowana m.in. poprzez spadek cen surowców energetycznych (węgiel, gaz). Sytuacja rynkowa wciąż jest trudna zwłaszcza w obszarze kaprolaktamu stad prowadzone działania inwestycyjne (plany budowy wytwórni poliamidów) mające na celu zagospodarowania kaprolaktamu z Puław z przeznaczeniem na wytworzenie bardziej przetworzonych produktów (Poliamid) z wyższą marżą.
 
zenon: Czy temat Organiki definitywnie upadł, po przejęciu Ciechu przez Kulczyka?
Andrzej Skolmowski: W związku ze zmianą akcjonariusza dominującego, rozmowy z CIECH S.A. dotyczące nabycia przez Grupę Azoty PUŁAWY pakietu 99,64 % akcji spółki Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie nie zostały do chwili obecnej sfinalizowane. Tyle z oficjalnego raportu. Stan sprawy nie uległ zmianie. 
 
beniek: Nawet po oczyszczeniu wyników wyniki w 1h2014 są gorsze niż przed rokiem. Dlaczego?
Andrzej Skolmowski: Relatywnie gorsze wyniki IH 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013, wynikają przede wszystkich z 5 do 7% niższych cen nawozów na rynku światowym w tym okresie oraz niekorzystnej relacji podażowej w zakresie dostaw benzenu w Europie w relacji do cen kaprolaktamu i poliamidu.
 
Rafał22: Usługi obce coraz większe. Dlaczego?
Andrzej Skolmowski: Porównywalność kosztów rodzajowych jest zaburzona ze względu na dokonane transakcje kapitałowe spółek Siarkopol (brak ujęcia wyników spółki w 1H 2013 ze względu na ich nabycie w IV kwartale 2013) Puławy (ujęte w konsolidacji do 18 stycznia 2013 stąd niepełny poziom kosztowy) Dodatkowo należy brać pod uwagę kształtowanie się kosztów sprzedaży (logistyki) których przyrost vs 2013 jest - oprócz powyższego- także wynikiem zwiększonego wolumenu sprzedaży za IH 2014
 
zenon: Jak wygląda sytuacja w segmencie tworzyw, czy spółka nadal jest pod kreską i nie zarabia tutaj
Andrzej Skolmowski: Temat omówiony został w odpowiedziach do innych zapytań w obszarze Tworzyw
 
mk: Jak skomentowałby Pan wydzielenie segmentu tworzyw przez Grupę Bayer? Czy w dalekiej (lub bliższej) przyszłości GA mogłaby również dokonać podobnego posunięcia?
Andrzej Skolmowski: Czy ma Pan/Pani na myśli utworzenie przed laty Lanxesa? Grupa Azoty jest na razie na etapie konsolidacji procesów, jesteśmy po utworzeniu zintegrowanej struktury Segmentu Tworzyw. Oczywiście doświadczenia konkurentów (w tym Bayera) na bieżąco analizujemy :-)! 
Wypowiedź z 19 września CEO Grupy Bayer Marijna Dekkersa dotyczy restrukturyzacji obszarów, w których bezpośrednio nie konkurujemy. Natomiast ciągle analizujemy posunięcia konkurencji.
 
stas: Na jakim poziomie kształtuje się wydobycie fosforytów w Senegalu, czy jest to juz 500 tys. ton jak spółka zakładała
Andrzej Skolmowski: Informowaliśmy o ilościach ok. 200 tys.
 
Nowicjiusz: Czy są plany by Skarb Państwa sprzedał w niedalekiej przyszłości jakiś pakiet akcji Azotów tak jak to zrobił niedawno z PGE?
Andrzej Skolmowski: Nie mamy takich informacji. Zresztą po niedawnej informacji o zakwalifikowaniu Grupy Azoty do grona spółek strategicznych jest to dziś mało prawdopodobne. 
 
marian: Dlaczego Spółka w tak trudnej sytuacji rynkowej nie dokonuje cięć zatrudnienia, co robi konkurencja BASF, Lanxess czy Yara?
Andrzej Skolmowski: Skupiamy się całościowo na optymalizacji kosztów stałych w tym także pozycji wynagrodzeń. Dedykowany tym zamierzeniom jest program doskonałości operacyjnej którego celem jest uzyskanie korzyści finansowych na poziomie ok 300 mln PLN w skali roku
 
marian: Czy po tym jak Orlen uruchomił budowę nowej instalacji petrochemicznej, jest sens angażować się w projekt z LOTOSEM
Andrzej Skolmowski: Już pisałem: po zakończeniu studium wykonalności w pełni odpowiemy na to pytanie. Wspólnie z LOTOSEM.
 
trader: Jak ocenia Pan perspektywy nawozów wieloskładnikowych długoterminowo?
Andrzej Skolmowski: W skali długoterminowej należy zwrócić uwagę na publikowane prognozy demograficzne, w zakresie kilkudziesięcioprocentowego wzrostu światowej populacji w następnym 20-leciu, a to oznacza duży wzrost konsumpcji żywności, w sytuacji równolegle malejącej dostępności ziem uprawnych na świecie (m.in. skutek rozbudowy infrastruktury w krajach rozwiniętych i pustynnienie gleb w rejonie podzwrotnikowej). Jedyną możliwością zbilansowania zapotrzebowania na żywność jest więc wzrost skali nawożenia kompleksowymi nawozami - jakimi są nawozy wieloskładnikowe.
 
investor: W 1h2014 dodatni EBIT wypracował segment Energetyki. Jak wygląda sytuacja tym segmencie?
Andrzej Skolmowski: Segment Energetyka jest segmentem wsparcia które realizując niewielką sprzedaż na zewnątrz generuje w 2014 dodatni EBIT głównie wskutek niższych kosztów zakupu węgla (z przełożeniem na niższy koszt wytworzenia produktów sprzedawanych na zewnątrz)

Moderator
: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie. Jak zwykle było nam niezmiernie miło, choć czasami było gorąco pod siatką. Zapraszamy następnym razem!
 
 
26.05.2014
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 kwartał 2014 roku
Rozwiń
W poniedziałek, 26 maja o godzinie 11:30 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielem Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będzie Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski.
 
Paulina Błaszczyk: Witam 
Andrzej Skolmowski: Dzień dobry, serdecznie witam na kolejnym spotkaniu on-line
 
Michał_twardy: witam Pana Prezesa! 
Andrzej Skolmowski: Witam Pana Michała!
 
morning: Przychody wzrosły jednak przy spadku marży. Dlaczego? 
Andrzej Skolmowski: Wzrost przychodów wynika głównie ze zwiększenia ilości sprzedawanego asortymentu przy dużo niższych cenach.
 
Michał_twardy: chciałbym dowiedzieć się czy zarząd Azotów konsultuje na bieżąco swoje strategiczne decyzje z przedstawicielami Norica Holdings, która ma 15% akcji? 
Andrzej Skolmowski: Nie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Zarząd konsultuje swoje decyzje z Radą Nadzorczą.
 
gosc: Dlaczego Grupa płaci najmniejszą stopę dywidendy, tj. 0.3% spośród wszystkich spółek z WIG30 
Andrzej Skolmowski: Stopa dywidendy ustalona została wg przyjętej przez Zarząd Strategii, tj. mieści się w przedziale 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy 2013.
 
indyvidualny: Panie Prezesie skąd tak duży wzrost kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu?
Andrzej Skolmowski: Wzrost kosztów zarządu spowodowany jest przejęciem nowych Spółek w trakcie roku 2013. Bazą porównywalną jest I kw. 2013, w którym konsolidacja z Puławami nie obejmowała całego okresu. Wzrost kosztów sprzedaży wynika ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży.
 
co z tym rynkiem?: Panie Andrzeju, dlaczego wynik Azotów tak mocno pogorszył się w stosunku do poprzedniego okresu? 
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego kwartału 2014 roku wynikiem 181 922 tys. zł na działalności operacyjnej (EBIT) oraz zyskiem netto w wysokości 149 542 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 702 789 tys zł. Zrealizowane wyniki finansowe uległy pogorszeniu r/r o ponad 237 mln na wyniku EBIT oraz blisko 261 mln na poziomie wyniku netto (przy porównywalnym poziomie sprzedaży). Zanotowane spadki to głównie efekt wysokiej bazy porównawczej wynikającej w głównej mierze z ujęcia zdarzeń jednorazowych w IQ 2013 w postaci: * ujęcia wstępnego szacunku zysku z okazyjnego nabycia ZA Puławy w wys. 174 mln (z wpływem na EBIT) * ujęcia dodatkowego przychodu finansowego z tyt. przeszacowania do wartości godziwej pierwszego pakietu (10,3%) akcji Puław wycenianego przez wynik przed nabyciem pakietu kontrolnego (w wys. 27 mln) oraz dywidendy od ww. pakietu w wys. 18,5 mln zł (w obecnej sytuacji podlegającej wyłączeniu w procesie konsolidacji wyników ZA Puławy) z wpływem na wynik netto Wyłączając powyższe transakcje poziom znormalizowanej marży EBITDA kształtuje się nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłego (spadek do poziomu 12% z 13,2% w kwartale roku 2013) co w kontekście trudniejszych warunków funkcjonowania biznesów (presja cenowa w nawozach , utrzymująca się trudna sytuacja rynkowa w branży tworzywowej) wskazuję na słuszność podjętych kroków optymalizujących wynik Grupy (poprzez zwiększanie wolumenów sprzedaży oraz działania doskonałości operacyjnej przy jednoczesnym „wsparciu” pozytywnych tendencji rynkowych dla cen głównych surowców)
 
gosc: Czy Zarząd ma informacje kto stoi z ostatnimi dużymi zakupami akcji Grupy Azoty? 
Andrzej Skolmowski: Zarząd nie otrzymał oficjalnych informacji o zmianach w zakresie posiadanych pakietów akcji Spółki.
 
brother: Panie Prezesie, czy wyniki mają związek z odpisami aktuarialnymi z tytułu nabycia innych podmiotów? 
Andrzej Skolmowski: Nie.
 
chemik: Na jakim etapie są na dzień dzisiejszy rozmowy w sprawie transakcji nabycia Organika-Sarzyna SA? 
Andrzej Skolmowski: W chwili obecnej projekt został odroczony z uwagi na ważące się losy wezwania na Ciech.
 
inwestor: Nie wszystkie segmenty osiągają dodatni EBIT czy nawet EBITDA. Segment Tworzywa charakteryzuje się większą sprzedażą dla odbiorców zewnętrznych. Dlaczego na tym segmencie jest strata? 
Andrzej Skolmowski: Problem Segmentu Tworzyw to problem spadków cen kaprolaktamu, które są skutkiem otwarcia nowych instalacji w Chinach i powolnego zbilansowania potrzeb rynku wewnętrznego na cpl oraz wzrostu cen benzenu. Otwarta pozycja Grupy w cpl powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na osiąganie gorszych wyników. Mamy plan, który szybko realizujemy: wydłużenie łańcucha wartości. [Odbiorcy zewnętrzni mam nadzieję rozumiani jako odbiorcy za granicą Polski?]
 
ciepłownia: kiedy oficjalnie ogłosicie nową strategię? 
Andrzej Skolmowski: Strategia na lata 2013 – 2020 została ogłoszona w ubiegłym roku, aktualnie trwają intensywne prace nad jej operacjonalizacją. Prosimy o cierpliwość.

crunch
: Po wyeliminowaniu przychodów z okazyjnego nabycia w Iq2013 zysk netto za Iq2014 dalej jest mniejszy. Co się stało? 
Andrzej Skolmowski: odpowiedz na to pytanie zawiera sie w juz przesłanej odpowiedzi na podobne pytanie o wyniki 2014.
 
Marek G.: Jaka dywidenda będzie w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: Wysokość wypłaty dywidendy nastąpi zgodnie z zapisami przyjętymi w strategii. Natomiast Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,20 zł za akcję.
 
gosc: Czy potwierdza Pan słowa Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty, że firma analizuje potencjalne synergie z Ciechem i rozważa zakup całej spółki, a nie tylko Organiki Sarzyna 
Andrzej Skolmowski: Wiem, że Pani Przewodnicząca powiedziała, ze Grupa analizuje wiele potencjalnych celów, a nie konkretnie Ciech. Nie powiedziała, że analizujemy konkretnie zakup Ciechu. Przypominam, że aktualnie Ciech jest pod wezwaniem. To co jest przez nas analizowane to Organika Nowa Sarzyna, ale dopóki jest wezwanie dopóty projekt jest w zawieszeniu.
 
Marek G.: Zakładam, że na PL rynku nie ma już za wielu kandydatów do przejęć. Czy rozglądacie się na rynkach zagranicznych? 
Andrzej Skolmowski: Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, analizujemy wszelkie okazje inwestycyjne, nie jesteśmy przy tym "odkurzaczem". Potencjalne cele akwizycyjne zawsze podlegają szczegółowej analizie i oceniane są pod kątem wpływu na wynik EBITDA i ROCE w poszczególnych segmentach naszego biznesu.
 
owca: Jak zmiany walutowe dotyczące syt. na Ukrainie wpłynęły na spółkę? Jak duże były odchylenia? 
Andrzej Skolmowski: W okresie objętym tzw. kryzysem Ukraińskim odnotowano umocnienie EUR do PLN i do USD (osłabienie pary walutowej EUR/USD a tym samym osłabienie USD do PLN) co w kontekście naszej dodatniej ekspozycji walutowej na EUR i na USD nie przyczyniło sie w sposób znaczący do zachwiania wyników finansowych (dodatnie wyniki na EUR zostały w części skonsumowane spadkiem wyceny USD)
 
tarnowianin: W KRS jest wpisane, że spółka mieści się w Tarnowie, czy zamierza przenieść swoją działalność do Warszawy aby dla np. prestiżowych względów mieć adres w stolicy? Czy są takie plany? 
Andrzej Skolmowski: Dokładnie tak, jak Pan stwierdził - zapis w KRS i Statucie Spółki wskazuje Tarnów jako siedzibę. Jest nam tu dobrze.
 
czat_Kaz: w moim odczuciu bardzo mocno wzrosły usługi obce w porównaniu z 1q2013. Czego dotyczą te koszty? 
Andrzej Skolmowski: Wzrost usług obcych to efekt głównie niskiej bazy porównawczej (zwracam uwagę na fakt iż w 2013 Puławy konsolidowaliśmy dopiero od 18 stycznia; ponadto Siarkopol uwzględniony w wynikach I Q 2014 nie był z wiadomych przyczyn ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu za IQ 2013)
 
ciepłownia: stara ciepłownia ma funkcjonować do 2019 r. O ile zwiększą się koszty utrzymania dwóch elektrociepłowni?
Andrzej Skolmowski: Istniejąca elektrociepłownia będzie pracować do roku 2019 /2020 lub dłużej w zależności od stopnia wykorzystania godzin pracy w okresie derogacji. Koszty funkcjonowania nowego kotła będą znacznie niższe aniżeli obecnej kotłowni, w okresie zimy będą pracowały dwie kotłownie lecz ich koszt funkcjonowania nie będzie wyższy od obecnych całorocznych kosztów starej kotłowni. Nie zmieni się koszt funkcjonowania turbozespołu, gdyż lokalizacja nowej turbiny znajduje się w istniejącym budynku obok pozostałych turbin
 
gosc: Czy Grupa Azoty rozważa przejęcie Anwilu? 
Andrzej Skolmowski: Nieustająco :) Marzenie stare jak świat wielu "azotowców" - połączyć siły Włocławka z wielką syntezą chemiczną. Ale gdyby tak się miało stać, kupujący musi chcieć, a przede wszystkim sprzedający musi chcieć sprzedać.
 
Heniek: pojawiły się informacje, że Azoty chcą dalej inwestować w Afryce? Co to będzie? 
Andrzej Skolmowski: Myślimy o kwasie fosforowym i sprzedaży nawozów Grupy.
 
dzwon: Czy jak do tej pory nie ma problemów w prowadzeniu biznesu w Senegalu? Dobrze wygląda współpraca z miejscowymi władzami? 
Andrzej Skolmowski: Współpraca układa się bardzo dobrze, niektórzy nawet mówią po polsku. Problemy są zawsze, na szczęście operacyjne, a z nimi dajemy sobie radę.
 
dzwon: hahah :D widzę, że Pan prezes w formie! 
Andrzej Skolmowski: Trenowałem cały weekend!
 
Ivan: Będzie można spotkać się z Państwem na konferencji WallStreet 18 w Karpaczu już niedługo, czy będzie Spółka reprezentowana przez kogoś z Zarządu? 
Andrzej Skolmowski: Spotykamy się z naszymi akcjonariuszami podczas konferencji WallStreet corocznie od naszego debiutu w 2008. Tym razem będę miał okazję spotkać się z Państwem osobiście w piątek - już teraz zapraszam.
 
##epjaxcp.qaphoronz#at#de.ea##: W jakim zakresie chcą Państwo redukować koszty i marnotrawstwa w nadchodzącym okresie? 
Andrzej Skolmowski: Marnotrawstwa?!!!! Nie prowadzimy takiej polityki. W wielu obszarach wykorzystujemy synergie, redukujemy koszty wytworzenia energii, dywersyfikujemy zakupy gazu. Ale zawsze dla niektórych może się wydawać, że jest to za mało.
 
gosc: Czy akcjonariusz rosyjski ma w jakimś stopniu wpływ na strategię i działalność operacyjną Grupy? 
Andrzej Skolmowski: Ciągle o to pytacie. Gorący temat. Nie stygnie już od ponad dwu lat! Zarząd w formułowaniu strategii jak i w bieżącym zarządzaniu jest samodzielny. W ważnych sprawach prosi o zgodę Radę Nadzorczą. Rosyjski Akcjonariusz nie ma na to żadnego wpływu.
 
Ivan: Dlaczego taka nieduża dywidenda? Jaki to jest % zysku? Co spółka zamierza zrobić z resztą? 
Andrzej Skolmowski: Dywidenda mieści się w widełkach 40-60%, a pozostała kwota rekomendowana jest jako kapitał zapasowy. Ostateczna decyzja zależeć będzie oczywiście do Walnego Zgromadzenia.
 
Ivan: Jest Pan w Zarządzie już od dawna. Jak Pan odbiera zmiany w funkcjonowaniu firmy od czasu dużej spółki do bardzo dużej? Jak się Pan czuje jako członek zarządu spółki z WIG30?
Andrzej Skolmowski: Rozumiem sugestię... jestem za długo. :-( Jako członek elitarnego grona WIG 30 czuję się dumny, że doń należymy, ale również, że udało nam się zrealizować ambitny cel. Zwłaszcza, że cel ten jeszcze w 2009 był ...nierealny! Z super zespołem można wszystko!
 
iron: spółka wykazała 96 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych. Co to były za aktywa? 
Andrzej Skolmowski: Kwota 96 mln jest to lokata długoterminowa, która w I kwartale została przekwalifikowana do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
 
Ivan: Witam, czy jest wciąż zagrożenie przejęcia przez rosyjskie podmioty? zwiększenie aktualnego posiadania akcji ? 
Andrzej Skolmowski: Reguły rynku kapitałowego są równe dla wszystkich. Aktualnie Norica posiada 15,34 % akcji Grupy Azoty S.A. O aktualnych planach inwestora wobec naszej Spółki nie zostaliśmy poinformowani.
 
inwestor: no właśnie do koca tego nie rozumiałem... w raporcie tak dzielicie "odbiorcy
wewnętrzni" i "zewnętrzni" myślałem, że wewnętrznymi oznaczacie wewnątrz grupy...a zewnętrzni to reszta 
Andrzej Skolmowski: Odbiorcy wewnętrzni to oczywiście podmioty w grupie. Ze względu na problemy techniczne w GUBIN odbiór kaprolaktamu (a co za tym idzie sprzedaż wewnętrzna) z Tarnowa był niższy a przez to wyższa była sprzedaż tego asortymentu na zewnątrz
 
xyz: W jaki sposób planujecie zwiększyć majątek grupy? Jakie są planowane przejęcia? Co ma na myśli minister Karpiński? 
Andrzej Skolmowski: To pytanie w zasadzie do Pana Ministra... My możemy stwierdzić tyle, że mamy świadomość bycia podmiotem strategicznym dla Skarbu Państwa.
 
Jaqub: Jakie są prognozy na 2q2014? 
Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz, wobec czego na to pytanie odpowiedzieć w dniu publikacji wyników.
 
ramos: Dlaczego zmniejszyły się przepływy z działalności inwestycyjnej? 
Andrzej Skolmowski: Zmniejszenie przepływów z działalności inwestycyjnej wynikało z wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych (lokata długoterminowa przekwalifikowana w I kw do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów).
 
trzymam akcje: Zysk na działalności operacyjnej spadł o kilkanaście milionów...jakie są dokładne pozycje kosztów, które to spowodowały? 
Andrzej Skolmowski: Od strony kosztowej głównym elementem wpływającym na pogorszenie wyników były koszty sprzedaży (wynikające głównie ze zwiększonego wolumenu). Na wynik operacyjny należy także patrzeć przez pryzmat przychodów w tym poziom zrealizowanych cen których spadki r/r także nieznacznie (bo skompensowane na poziomie przychodów wolumenami) wpłynęły na pogorszenie wyników
 
Zbigniew: Jak realne jest dopuszczenie konkurencyjnych produktów z USA na Europę, co niewątpliwie zaszkodziłoby wynikom Azotów. 
Andrzej Skolmowski: Zanim do tego dojdzie dołożymy wszelakich starań aby z zagrożeń uczynić przewagę. Zanim produkty trafią z USA, jest jeszcze praca nad surowcami i półproduktami, które z kolei mogą ten wynik poprawić. Oczywiście mówimy przy założeniu, że TTIP będzie chronił obustronne interesy oraz, że zostanie zauważone, że z uwagi na uwarunkowania surowcowo-energetyczne ta część Europy ...przewagami nie stoi.
 
janecki: spółka podpisała list intencyjny z KGHM. Czy może Pan powiedzieć coś więcej o tej współpracy? Na jakim etapie jest współpraca na dzień dzisiejszy? 
Andrzej Skolmowski: Aktualnie projekt jest w fazie budowy koncepcji w kilku obszarach współpracy, m.in. przerobie fosfogipsów, poszukiwania złóż soli potasowej, fosforytów i dostępu do źródeł gazu ziemnego. Analizujemy projekt budowy elektrowni poligeneracyjnej.
 
czat_Kaz: W IQ2014 odnotowano spadek rentowności w porównaniu do IQ2013. Czy rentowności ulegną poprawie w przyszłości? 
Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz.
 
Marek G.: Jakie planujecie większe wydatki inwestycyjne w najbliższym czasie? 
Andrzej Skolmowski: Informację o wieloletnich planach/projektach inwestycyjnych podamy wkrótce. Kończymy operacjonalizację strategii.
 
xyz: Jakie będą kolejne inwestycje w Puławach? Kiedy będzie ogłoszony plan inwestycyjny? Jesteśmy z was dumni! 
Andrzej Skolmowski: To projekt o zupełnie innej skali i znaczeniu. Będziemy informować o tym w odpowiednim momencie, cały czas trwają przy nim prace.
 
Marek G.: Przejęcia Grupy Azoty to jedno, a jak wygląda sytuacja w której to Grupa może zostać przejęta? Czy jest silne wsparcie z Ministerstwa Skarbu i jasno postawione że Grupa ma pozostać w polskich rękach? 
Andrzej Skolmowski: Wsparcie jest niezmienne od dwu lat. Jesteśmy dołączeni do Projektów Strategicznych MSP pod osobistym nadzorem Ministra Skarbu Państwa. Pamiętać należy, że w związku z tym, iż jesteśmy spółką publiczną, zatem wsparcie jak i komunikacja muszą być zgodne z ustawą o obrocie. Jak dotąd odnosimy w tym obszarze sukcesy. A Wasze wsparcie?
 
study: Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja sporu sądowego o Grupy Azoty ATT Polymers GmbH. 
Andrzej Skolmowski: Należy spodziewać się w najbliższych tygodniach wydania ostatecznego wyroku. Podtrzymujemy swoją opinię w sprawie ważności umowy sprzedaży udziałów spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH oraz braku jakichkolwiek okoliczności uzasadniających zwrotne przeniesienie tych udziałów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Ryzyko – choćby nawet minimalne – jednak zawsze istnieje.
 
risk: zmniejszeniu uległa wartość aktywów oraz pasywów. Dlaczego? 
Andrzej Skolmowski: Na spadek pasywów główny wpływ miało spłata kredytów i pożyczek. Natomiast spadek aktywów wynika ze zmniejszenia aktywów trwałych (amortyzacja) oraz zmniejszenia stanu zapasów.
 
adik: Przychody zmalały w krajach Ameryki Południowej oraz pozostałych krajach. Dlaczego?
Andrzej Skolmowski: Zmniejsza się sprzedaż siarczanu amonu (AS) na rynkach Amer Poł, dlatego spadek. Wartość AS podnosimy intensyfikując sprzedaż w Europ[ie oraz poprzez dodawanie go do ASN saletrosiarczanu amonu. Dodatkowo, spadła sprzedaż nawozów do niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Chwilowo.
 
##epjaxcp.qaphoronz#at#de.ea##: Ja mam pytanie dotyczące planów rozwojowych na kolejny okres. Jakie perspektywy rozwoju ma spółka? Jaka jest strategia ich realizacji? 
Andrzej Skolmowski: Dokładamy wszelkich starań, aby były świetlane! Działamy zgodnie z przyjętą przez Zarząd i opublikowaną Strategią na lata 2013-2020, zakładane w niej cele spotkały się w momencie publikacji również z akceptacją rynku. Opracowywana aktualnie operacjonalizacja Strategii ma na celu uszczegółowienie przyjętych działań.
 
##epjaxcp.qaphoronz#at#de.ea##: Jakie perspektywy rozwoju ma spółka? 
Andrzej Skolmowski: Miłej lektury! Proszę podzielić się wrażeniami. http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/informacje/a
 
Jaca: Jakie cele przed Grupą w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: Integracja, operacjonalizacji strategii, uzgodnienie wieloletnich celów inwestycyjnych, nieustanna optymalizacja wyników, konsolidacja zarządzania finansami Grupy, ... Dokończę na następnym czacie!
 
mpk: Kiedy Pana zdaniem segment tworzywowy odzyska konkurencyjność? Czy nowa inwestycja w Tarnowie coś tu zmieni? 
Andrzej Skolmowski: Poprzez inwestycje w Tarnowie patrzymy nad zwiększeniem efektywności a co za tym idzie rentowności całego skonsolidowanego ciągu poliamidowego. Planowana inwestycja zwiększająca nasze zdolności o 80 tt pozwoli zwiększyć nasz udział w rynku produktów bardziej przetworzonych (o wyższej marzy) jednocześnie wychodząc powoli z rynku kaprolaktamu o bardzo niskiej rentowności. Planowany termin oddania inwestycji to rok 2016
 
gosc: Dlaczego jest taka różnica w dywidendzie rok do roku, w zeszłym 150 mln a tym tylko proponuje się tylko 19 mln przecież spółka poprawiła wyniki się powiększyła o Puławy i Siarkopol 
Andrzej Skolmowski: Wynik Grupy Azoty S.A. w 2013 roku wyniósł 44 mln i on jest przeznaczony do podziału. Natomiast powiększenie Grupy o Puławy i Siarkopol miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie.
 
iza: Czym spowodowany jest skokowy spadek zysku, przy wyższych przychodach? 
Andrzej Skolmowski: Proszę prześledzić odpowiedzi dotyczące komentarza do wyników za Iq 2014 podane w tym czacie
 
inwestor.: Czy może Pan krótko podsumować w jakich projektach spółka bierze teraz udział i jak się one zapowiadają? 
Andrzej Skolmowski: Mamy aktualnie kilka projektów otwartych, o różnym stopniu zaawansowania. Współpracujemy m.in. z KGHM, Lotosem, Ciechem, PGE, PGNiG w obszarach upstreamowych, energetycznych i rozwojowych. Projekty te są w różnych fazach, natomiast zapewniam Państwa, że ich realizacja poprzedzana jest każdorazowo dogłębną analizą. Do realizacji zakwalifikują się projekty mające pozytywny wpływ na wynik.
 
Ivan: Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o fundusze europejskie? Mają być spore środki przeznaczone na chemię. Czy Grupa Azoty S.A. stara się je pozyskać / już pozyskała? I jak zamierza je wykorzystać? 
Andrzej Skolmowski: Intensywnie pracujemy nad tym tematem. Wymieniamy się również wieloma pomysłami z polskimi i Instytutami naukowymi. Jest wiele ciekawych pomysłów! Potrzebny jest tyko ... spory budżet.
 
the beściak: Jakie są powodu wzrostu kosztów sprzedaży o blisko 40 mln zł rdr przy praktycznie stojących w miejscu przychodach? 
Andrzej Skolmowski: Większy wolumen sprzedaży przy niższych cenach powoduje ze w rachunku wyników widzimy wyższe koszty sprzedaży przy porównywalnym (wartościowo) poziomie sprzedaży
 
mariusz: Czy ustalono już wartość godziwą spółki African Investment Group S.A.? 
Andrzej Skolmowski: Zaprezentowane rozliczenie nabycia spółki African Investment Group S.A. jest rozliczeniem wstępnym. Grupa obecnie jest w trakcie ustalania wartości godziwej nabytych aktywów i pasywów.
 
gosc: Jak wygląda biznesowa drugi kwartał czy będzie lepszy od pierwszego 
Andrzej Skolmowski: HA! Prognoz nie publikujemy. Ale. Uważni wiedzą, że w drugim kwartale zaczynamy przestoje i remonty, a jak stoimy to nie sprzedajemy... I tak dalej.
 
grafen: Witam, czy zdąży Pan odpowiedzieć jeszcze na pytanie w sprawie grafenu? Grupa Azoty jest zaangażowana w jego rozwój. Jakie macie plany, wizje i nadzieje w związku z nim? 
Andrzej Skolmowski: Aktualnie mogę powiedzieć tylko, że intensywnie współpracujemy z ośrodkami badawczymi. Plany i nadzieje mamy duże, zdajemy sobie sprawę, że może to być materiał przyszłości.
 
dzienny: Jeśli chodzi o jednostkę dominującą to przy niewiele mniejszych przychodach został wypracowany większy zysk netto. Skąd tak duże przychody finansowe? 
Andrzej Skolmowski: Przychody finansowe dotyczą otrzymanej dywidendy z Puław.
 
gosc: Czy spółka do realizacji akwizycji rozważa emisję akcji czy też chce finansować je kredytem?
Andrzej Skolmowski: Kredyt na pewno. Jeśli zajdzie taka potrzeba zapytamy Akcjonariuszy o ewentualne podniesienie kapitału. 
 
Ivan: Oczywiście nie miałem na myśli, że jest Pan za długo;) Doświadczony człowiek na odpowiednim miejscu.
Andrzej Skolmowski: Dziękuję! Pochwała Inwestora droższa niż order! 
 
damian: Czy w 1q wystąpiły zakłócenia w dostawach gazu dla spółek z grupy?
Andrzej Skolmowski: Nie 
 
TOmys: jak zachowują się marże. Sprzedaż jest dobra, ale wyniki średnie
Andrzej Skolmowski: po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych marża EBITDA na Grupie jest nieznacznie (ok 1%) gorsza od analogicznego okresu roku ubiegłego 
 
Akcjonariusz: W takim razie w temacie Rosjan... Czy Zarząd ma plany zabezpieczenia się przed zwiększaniem udziałów przez Rosyjskie podmioty?
Andrzej Skolmowski: Ma plany. Jesteśmy przygotowani od dawna na obronę przed wrogim przejęciem. 
 
gosc: Czy nadal rozważacie sięgnięcie po finansowanie dłużne w ramach euroobligacji?
Andrzej Skolmowski: Rozważamy każdy dostępny wariant pozyskiwania finansowania niemniej w zakresie emisji euroobligacji takowe działanie wymaga jeszcze sporej pracy (uzyskanie rating itp.) dlatego w kontekście możliwości uzyskania akceptowalnego z pkt. widzenia kosztu finansowania na rynku polskiego będziemy starali sie z niego korzystać 
 
bankowiec: Jak oceni Pan działalność Rady Grupy Azotów, pełniącej rolę doradczą, opiniującą oraz inicjującą działania?
Andrzej Skolmowski: Dopiero rozpoczynamy, odbyło się pierwsze spotkanie, planowane jest kolejne. Pracy Członkom Rady nie zabraknie. 
 
tarder: W 1Q2013 koszty działalności w Niemczech przekroczyły przychody. W 1Q2014 roku jest już inaczej. Do jakich poziomów rentowności dąży Grupa na tym rynku?
Andrzej Skolmowski: Naszym celem jest uzyskanie niegorszych wyników (rentowności) niż roku ubiegłym mając na myśli poziomy znormalizowanych (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wyników 
 
szymek: Jaka część dostaw gazu jest już zahedżowana w zakresie cen?
Andrzej Skolmowski: A tu już wkraczamy powoli w obszar tajemnicy handlowej. Nie chcielibyśmy o wszystkim informować wszystkich. Chyba, że hedging potraktujemy zakupy gazu po taryfie PGNiG. :-) 
 
forsal: Czy planowane są dalsze przejęcia i poszerzanie Grupy o nowe podmioty?
Andrzej Skolmowski: Jedynym publicznie znanym celem była Organika Sarzyna. 
 
Akcjonariusz: Super czat!
Andrzej Skolmowski: Dziękuję za udział w czacie i zapraszam na kolejny. Niestety, nie zdążyłem odpowiedzieć na wszystkie pytania, zapraszam jednak do ich dalszego zadawania na forum. Do zobaczenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.04.2014
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 2013 rok
Rozwiń
W piątek, 4 kwietnia o godzinie 13:30 odbył się czat z przedstawicielami Grupy Azoty organizowany przez StockWatch.
 
moderator: Witam na dzisiejszym czacie z Członkami Zarządu Grupy Azoty SA. Tematem spotkania jest omówienie wyników za 2013 rok oraz aktualnej sytuacji, planów i zamierzeń spółki. Jest to też szansa, aby rozwinąć najciekawsze wątki z niedawnego wywiadu w StockWatch.pl. Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać zgodnie z planem o 13:30. 
 
moderator: Przypominam zasady czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem. 
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea## 

Grupa Azoty: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha. 
 
MZK: Witam, kiedy jakie jest stanowisko zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zeszłorocznych zysków?  
Andrzej Skolmowski: Formalna decyzja Zarządu w sprawie dywidendy podjęta zostanie w najbliższym czasie, Zarząd w Strategii na lata 2013 - 2020 deklarował wypłatę zysku na poziomie 40 - 60%.   
 
łodzianin: Jak wygląda temat zaangażowania rosyjskiego Akronu w akcje Azotów? Temat już od dawna zapomniany. Mają Państwo jakieś sygnały/informacje w kwestii planów zwiększania lub zmniejszania pakietu akcji przez rosyjska spółkę? 
Andrzej Skolmowski: Spółka zależna Akronu posiada w dalszym ciągu ponad 15% akcji Grupy Azoty SA. Nie znamy najnowszych deklaracji akcjonariusza co do dalszego zaangażowania, a informacje o wypracowanych przez Akron wynikach także nie dają podstaw do wysnuwania takich sugestii. Być może obecna cena nie zachęca do ewentualnej sprzedaży.   
 
Gość niepotwierdzony: Panowie na jakim etapie jest przejęcie Organiki Sarzyna?  
Andrzej Skolmowski: Losy transakcji uzależnione są od powodzenia wezwania na Ciech, czekamy na jego finał.   
 
Gość niepotwierdzony: Jakie są Państwa prognozy co do cen surowców?  
Marek Kapłucha: Generalnie przyjęliśmy w Spółce, że nie komentujemy przyszłości / prognoz. Jednak co do zasady, ponieważ Grupa Azoty funkcjonuje na rynkach globalnych, stąd poddajemy się zmianom cen na rynkach światowych – a te nie wykazują jakichś zasadniczych powodów dla trendów w dół lub w górę w tym momencie, gdyż dalej funkcjonujemy w niepewnym otoczeniu ekonomicznym, z silnymi, często trudno uzasadnialnymi cyklami zmian cen. W nawozach, które stanowią ok. 60% przychodów, obserwujemy zwłaszcza światowe rynki mocznika oraz rynki zbóż. Te ostatnie, tj. rynki zbóż prognozują zwyżki cen zbóż w średnim horyzoncie, a to z kolei wróży dobrze dla rynku nawozowego, gdyż wyższe przychody farmerów, spowodują potencjalnie wyższe wydatki na nawozy.   
 
SW-fan: Czy zamiast przynajmniej dywidendy nie rozważylibyście skupu akcji? Niedowartościowanie nie jest duże, ale to zawsze coś - a w przeciwieństwie do dywidendy skup nie jest opodatkowany ryczałtowo tylko podatki rozlicza sam inwestor - może to być korzystniejsze.
Andrzej Skolmowski: Polityka dywidendy przedstawiona została w strategii przyjętej przez Zarząd, natomiast pisaliśmy wielokrotnie o tym, że finalizujemy wieloletni plan inwestycyjny. Proszę mi wierzyć, własna gotówka na jego realizację bardzo się przyda.   
 
Gość niepotwierdzony: Witam, jakie działania grupa zamierza podjąć w kwestii potencjalnej akwizycji Organiki Sarzyna, proces trwa już dość długo natomiast czy ostatnie ogłoszenie wezwania na Ciech zmienia pozycję negocjacyjną Grupy Azoty? czy to wezwanie powoduje wstrzymanie procesu akwizycji ?  
Andrzej Skolmowski: Czekamy na rezultaty wezwania na Ciech.   
 
Anna niepotwierdzony: Witam. Proszę o przedstawienie planów związanych z wydziałem Tarnoformu. Czy prawdą jest, że ma działać tylko do końca tego roku?  
Andrzej Skolmowski: Utworzenie odpisu aktualizującego nie jest jednoznaczne z koniecznością zamknięcia instalacji. Obecnie nie ma planów co do zamknięcia Wydziału Tarnoformu.   
 
monika niepotwierdzony: Jakiego rzędu środki zostaną przeznaczone przez spółkę na najbliższe inwestycje i jak bardzo zamierza się przy tej okazji zadłużyć?  
Andrzej Skolmowski: Ze względu na fakt iż nie publikujemy prognoz, nie możemy także publikować danych nakładów inwestycyjnych. Jednakże możemy wskazać w ślad za opublikowaną strategią, iż planujemy realizować wzrost wartości Grupy poprzez rozwój organiczny (wsparty nakładami inwestycyjnymi) oraz ewentualne działania M&A w zakresie, w jakim dane projekty mogą wpisywać się nasze core’owe biznesy. Finansowanie planujemy realizować w oparciu o zewnętrzne źródła (kredyt, w przyszłości obligacje) jak i środki własne w takiej strukturze, by nie przekroczyć 2,5 - krotności wskaźnika EBITDA /zadłużenia. W chwili obecnej finalizujemy wieloletni plan inwestycyjny dla Grupy oparty na kryteriach założonych w ww. strategii.   
 
Gość niepotwierdzony: Witam, czy zarząd rozważa wykup "resztówek" w kontrolowanych zakładach Puławy oraz Police ? z jakich przyczyn te spółki są utrzymywane na GPW ? co przemawia za brakiem decyzji o przejęciu 100% udziałów i wyłączeniu z obrotu giełdowego -to może wzmocnić Grupę Azoty i płynność akcji grupy długim terminie  
Andrzej Skolmowski: W chwili obecnej takie działania nie są przewidziane. Uznaliśmy, że priorytetem jest finansowanie szerokiego programu inwestycyjnego.   
 
InwestorGPW niepotwierdzony: Czy Puławy zostaną wycofane z Giełdy?  
Andrzej Skolmowski: Zarząd obecnie nie ma w planach wycofania Grupy Azoty ZA Puławy SA z giełdy.  
 
SW-fan: Integracja operacyjna. Ten temat jest jak dla mnie najważniejszy na dzisiaj. Wiadomo że 80% fuzji i przejęć się nie udaje, a Państwo jesteście po serii  przejęć tak naprawdę. Jak to wygląda od środka, to znaczy jak rozwiązujecie  problemy wynikające z tego, że całe zespoły które dotychczas konkurowały, nagle  muszą ze sobą współpracować i nie wiadomo do czyjej bramki grać, bo na górze jest tak samo.  
Marek Kapłucha: Tak, rzeczywiście jest to jeden z najważniejszych  obszarów/priorytetów w Grupie. Aktualnie mamy uruchomiony program  „Doskonałości Operacyjnej”,  który realizujemy we współpracy z The Boston  Consulting Group. Jest wiele obszarów, w których podjęliśmy decyzję o  kontynuowaniu prac integracyjnych, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym oraz  m.in. obszarach logistyki i zakupów. Tu mamy jeszcze dużo do popraw y w kierunku  lepszej integracji działań na poziomie korporacyjnym. W międzyczasie  zaraportowaliśmy ostatnio do rynku osiągnięcie do końca 2013 roku ok. 90 mln.  PLN z synergii liczonych od połączenia Grupy Azoty z Puławami. Dalsze efekty  synergii spodziewane są w ramach kontynuowanego programu „Doskonałości  operacyjnej”.
 
KOVfan  niepotwierdzony: Jak oceniacie Państwo wezwanie na Ciech? Czy  przejęcie Ciechu będzie miało wpływ na Waszą działalność operacyjną?  
Andrzej Skolmowski: Z uwagą obserwujemy jego losy  i czekamy na reakcję rynku.  W zależności od jego wyniku wyjaśnią się losy Sarzyny. Operacyjnie Ciech nie ma związku z naszą działalnością. Z punktu widzenia  polskiej chemii z pewnością istotny jest dalszy rozwój Ciechu, czego życzymy.  
 
MZK: Czy problemy gospodarcze na Ukrainie mają wpływ na poziom produkcji  nawozów w tym kraju?  
Andrzej Skolmowski: Oczywiście. Jak wiadomo podstawowym surowcem do  produkcji nawozów jest gaz. Jeśli więc Ukraina ma w chwili obecnej lub będzie  miała „gazowe kłopoty”, to z pewności ą przełoży się to na produkcję nawozów.  Pierwszym negatywnym dla nich sygnałem było podwyższenie ceny przez Rosjan.  Sytuacja nie do pozazdroszczenia.  
 
mk  niepotwierdzony: Jakie konkretnie korzyści przyniesie zapowiedziana budowa  wytwórni PA6?  
Andrzej Skolmowski: Widzimy wiele korzyści związanych z inwestycją w  dodatkowe zdolności produkcyjne PA6, w tym głównie zagospodarowanie  kluczowego surowca, jakim jest kaprolaktam produkowany w Puławach, który ze  względu na wzrastającą konkurencję ze strony Chin nie będzie w stanie dalej  generować samodzielnie dodatniej marży dla Grupy. Dodatkowo planujemy realizować korzyści podatkowe związane z ulokowaniem instalacji w specjalnej  strefie ekonomicznej (warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie zgody na  poszerzeni e krakowskiej strefy ekonomicznej o obszar wskazany pod planowaną  inwestycję).  

SW - fan
: Jesteśmy po bardzo łagodnej zimie, praktycznie bez zimy. Wegetacja  zaczyna się wcześniej. Czy spodziewacie się jakichś zmian w strukturze sezonowej  sprzedaży nawozów, będzie większa, mniejsza, inna niż w typowym roku znanym  pod naszą szerokością geograficzną?  
Marek Kapłucha: Rzeczywiście aura sprzyja wcześniejszemu nawożeniu, także  obserwujemy przyśpieszenie cyklu nawozowego i co za tym idzie przyśpieszonego  plonowania, jeśli nie będzie zasadniczych zmian w pogodzie w kolejnych  tygodniach. Ostatni rok, zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie ceny zbóż w drugiej  połowie roku, nie sprzyjał nawozom wieloskładnikowym, ale pozytywny trend  zmian (obserwowany wzrost cen zbóż) powinie n poprawić strukturę nawożenia w  kierunku większego użycia nawozów NPK w stosunku do nawozów azotowych.  Myślę, że warto tu tez wspomnieć o promowaniu przez Grupę nawożenia nawozami  w postaci płynnej (produkowane przez Puławy: RSM oraz nowy nawóz RSMS  – z  dodatkiem siarki). Będziemy obserwowali dalsze przechodzenie rolników z  nawozów stałych na nawozy płynne.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy jest możliwość wypłaty dywidendy zaliczkowej z  zysku 2014, biorąc pod uwagę niski poziom zysku jednostkowego Spółki dominującej tj.44mlnPLN, w porównaniu do ubiegłego roku gdzie było 250mlnPLN?  
Andrzej Skolmowski: Temat bardzo modny i gorący. Analizowaliśmy także ten  temat, jednakże rozwiązanie to nie jest zbieżne z przyjętą przez Zarząd polityką  dywidendy. Przypominam, że ostateczna decyzja należeć będzie do Walnego Zgromadzenia  Spółki.  
 
sasky: Witam, jakie prognozy ma spółka względem cen nawozów na ten rok? 
Andrzej Skolmowski: Ze względu na niewielką nadpodaż, Spółka prognozuje, że  ceny nawozów będą niższe niż w ubiegłym roku.
 
Gość  niepotwierdzony: Witam, chciałem zapytać czy zysk skonsolidowany z  ubiegłego roku będzie rozdysponowywany wg. widełek 40 - 60% ? a więc potencjalnie mówimy o wypłacie z zysku który za ubiegły rok zamknął się w  okolicach 700 MLN PLN ?  
Andrzej Skolmowski: Zysk 700 mln PLN to zysk skonsolidowany. Podstawą do  podziału zgodnie z KSH jest zysk wypracowany przez Spółkę dominującą i ten  podlegać będzie podziałowi.  
 
Pi  niepotwierdzony: Kiedy rozpoczną Państwo realny proces konsolidacji grupy  tzn. integracje produktowo marketingową, eliminacje zdublowanych pozycji  kosztowych, uruchomienie wspólnego centrum zakupowego itd. Jakie moze  przyniesc to korzysci w PLN?  
Marek Kapłucha: Procesy konsolidacyjne trwają już od roku w Grupie.  Rozpoczęliśmy je dokładnie w marcu 2013. Przypomnę tylko, że niedawno przekazaliśmy do rynku informację o wypracowanych do końca 2013 ok. 90 mln.  PLN synergii. TE efekty synergiczne uzyskane były w tych obszarach o jakich Pan w  swoim pytaniu wspomniał. W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy program  „Doskonałości Operacyjnej”, którego głównym celem jest wzmocnienie procesów  integracyjnych w Grupie, a co za tym idzie obniżki kosztów i/lub zwiększeniu  przychodów, wynikających chociażby w nawozach ze znacznego poszerzenia palety  produktów oferowanych do naszych odbiorców, które są oferowane przez  zintegrowany zespół sprzedaży. 
 
Grzegr  niepotwierdzony: Czy zamierzacie Państwo pozyskiwać nowych klientów  spoza krajów UE?  
Andrzej Skolmowski: Nieustannie ich pozyskujemy zgodnie z przyjętą strategią  operacyjną dla poszczególnych Segmentów Biznesowych. Jesteśmy obecni na wielu  innych kontynentach niż Europa. Ta jednak jest naszym „home market”, tu jeż  realizujemy ponad 90% naszej sprzedaży i chcemy nieustannie utrzymywać dobre  więzi z odbiorcami końcowymi. Ostatnio jednak otwierają się nowe perspektywy:  np. rynek afrykański.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy GA planuje wezwanie na 100% akcji Polic, w zeszłym  roku Zarząd wypowiadał się że rozważa tę kwestię?  
Andrzej Skolmowski: Tak jak już mówiliśmy, także dzisiaj  - obecnie nie myślimy o  tym. Priorytetem jest finansowanie szerokiego programu inwestycyjnego.  
 
Gość  niepotwierdzony: Proszę o wyjasnienie kwestii polityki dywidendowej, czy  zakładane wypłaty z zysku na poziomie 40 - 60% obejmują zysk skonsolidowany czy  zysk jednostkowy tarnowa (zysk skonsolidowany grupy to ok. 700 MLN PLN  natomiast Tarnowa bliżej 100 MLN PLN)  
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z zapisami przyjętej strategii, Zarząd będzie  rekomendował w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwał w  sprawie dywidendy w kwocie na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto  Spółki za dany rok obrotowy. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z  uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw  dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.  
 
FunkyKoval  niepotwierdzony: Witam. W jaki sposób zamierzacie utrzymać w  2014 roku wyniki, na podobnym poziomie co w 2013?  
Andrzej Skolmowski: Biorąc pod uwagę iż wyniki roku 2013 są w dużej mierze  naznaczone wydarzenia jednorazowymi (głównie wynikającymi z dokonanych  akwizycji) wychodzimy z założenia, iż porównywalność wyników należy analizować  z perspektywy wyników oczyszczonych. W takiej sytuacji jesteśmy zdania iż  korzystne warunki atmosferyczne (z wpływem na nawozy), optymistyczne prognozy  rozwoju gospodarczego dla Polski i UE (z wpływem na segment chemii) wsparte  brakiem nieplanowanych zdarzeń (awarie, przestoje itp.) pozwolą nam  zrealizować założenia produkcyjne, a tym samym handlowe, natomiast realizowane projekty wewnętrzne w zakresie doskonałości operacyjnej czy też  dalsze fazy procesu „konsumowania” synergii pozwolą ograniczyć bazę kosztową  wpływając na pozytywny kształt EBITDA roku 2014.  
 
mk  niepotwierdzony: Które spółki stanowią obecnie dla GA największą  konkurencję w sektorze tworzyw?  
Andrzej Skolmowski: Jest ich wiele  – sama Liga Mistrzów: BASF, Lanxess, Domo, DSM.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy z uwagi na podwyższenie ceny gazu dla Ukrainy,  grupa Azoty "zyska" poprzez osłabienie konkurencji zza wschodniej granicy ? Czy to  stworzy możliwość do uzyskania wyższych cen nawozów na rynkach europejskich ?  i tym samym wyższe zyski grupy azoty ?  
Marek Kapłucha: Rozwój wypadków na Ukrainie obserwujemy z dużą uwagą ze  względu na bliskość tego rynku. Trudno jest jednak jednoznacznie powiązać  zmianę cen gazu dla Ukrainy z zagrożeniem bądź korzyścią dla naszego rynku,  niewiele bowiem wiemy po jakiej ceni e kupują gaz spółki Pana Firtash’a (70%  aktywów nawozowych Ukrainy). Na dzień dzisiejszy nie widzimy jakichś  szczególnych zagrożeń z powodu tych zmian, poza spodziewanymi potencjalnie mniejszymi zbiorami na Ukrainie, związanymi z niepokojami społecznymi. T o może  zmniejszyć podaż zbóż, a tym samym wzrost cen zbóż, ze względu na wagę  Ukrainy jako jednego z czołowych eksporterów. Wzrost cen zbóż może wpłynąć na  większe przychody rolników polskich/europejskich, a co za tym idzie większa część  tych przychodów będzie inwestowana w nawozy.  
 
mk  niepotwierdzony: Co dalej z instalacją POM? Na czym ma polegać  "zwiększenie efektywności" tej instalacji?  
Andrzej Skolmowski: Obecnie nie ma planów co do zamknięcia instalacji POM.  „Zwiększenie efektywności” tej instalacji  polegać będzie głównie na obniżeniu  wskaźników zużycia surowców oraz energii. Istotne są również kwestie rynkowe,  nad którymi pracujemy.  
 
dm  niepotwierdzony: Czy projekt petrochemiczny to realne zamierzenia czy tylko  działania PR? Dlaczego nie zostało jasno określone co ma być głównym produktem  zakładu? Kto jest liderem projektu petrochemicznego w Gdańsku? Odnosi się  wrażenie, że nikt nie chce brać za to odpowiedzialności i każda ze stron (Azoty i  Lotos) mówi, że nie chce wykładać środków na projekt. (bo prawda jest chyba  taka, że ich nie mają)  
Andrzej Skolmowski: Analizowany jest projekt budowy instalacji krakera  parowego umożliwiającego produkcję lekkich olefin, takich jak etylen, propylen, butadien, będącymi podstawowymi surowcami do produkcji tworzyw sztucznych  oraz budowa nowych instalacji chemicznych w zakładach GA umożliwiających ich  dalsze przetwórstwo. Na tym etapie ma być przygotowane studium wykonalności,  a potem podjęta decyzja. Na tym etapie nie chcę mówić o sposobie finansowania.  Patrząc na nas z bilans oraz strategię widać, że nie będziemy tego robić samodzielnie. Co do liderowania w realizacji tych zadań, co do których się  umówiliśmy z Lotosem to mogę zapewnić, że biegną zgodnie z harmonogramem  (opóźnienie jest niewielkie) i nie mamy żadnego problemu z określeniem, kto za  co odpowiada.  
 
mk  niepotwierdzony: Z czego wynika przecena akcji GA w IV kw. 2013 roku?  
Andrzej Skolmowski: Kurs akcji spółek publicznych podlega regulacjom rynku  kapitałowego, na notowania ma wpływ wiele czynników niezależnych od emitenta.  Koniec roku nie był przychylny dla rynku, w tym dla sektora chemicznego.  Dodatkowo zawirowania z OFE także nie poprawiły nastroju.  
 
FunkyKoval  niepotwierdzony: Jak bardzo odczuwacie zawirowania spadki na  indeksie chemicznym?  
Andrzej Skolmowski: Widzicie to Państwo na wykresach notowań. Tym bardziej  potwierdza się, że w Grupie lepiej:)  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy można coś powiedzieć nt. inwestycji z Lotosem  - jakie  wskaźniki NPV są prognozowanie dla tego przedsięwzięcia, czy jest to projekt  atrakcyjny z punktu widzenia akcjonariuszy ?  
Andrzej Skolmowski: Dociekliwi Państwo jesteście... Za wcześnie na publikację takich wskaźników. Pracujemy nad studium  wykonalności. Co do finansowania, są przecież sposoby na finansowanie w  oderwaniu od bilansu  Grupy.  
 
mk  niepotwierdzony: Jakie były powody odrzucenia oferty GA na spółkę  Petrokemija Kutina? Czy Grupa planuje w tym roku powalczyć o przejęcia za granicą?  
Andrzej Skolmowski: Według sprzedającego złożyliśmy ofertę z niską ceną. Tak  wyceniliśmy ten podmiot. Ostatnie komunikaty płynące z Kutiny tylko potwierdzają, że mieliśmy rację.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy zarząd bądź Panowie rozważają kupno akcji Grupy  Azoty ? ostatnimi czasy w Synthosie widać wiarę zarządu w spółkę, z Grupy Azoty  póki co nie płyną takie komunikaty, z punktu widzenia akcjonariusza to lekko  zastanawiające ...  
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy ludźmi głębokiej wiary w Spółkę. O indywidualnych  decyzjach czy planach nie możemy informować inaczej niż drogą oficjalną,  ponieważ mogłoby to zostać uznane za manipulację.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy wg Państwa obecna wycena rynkowa Grupy Azoty  odpowiada rzeczywistej wartości Spółki, czy też jest niedowartościowana?  
Andrzej Skolmowski: W naszej opinii cena jest niedowartościowana, co znajduje  także odzwierciedlenie w aktualnych prognozach publikowanych niedawno w  serwisie Bloomberg.  
 
SW - fan: Chemia nawozowa to w dużej mierze przerób gazu. Jak gazowa ruchawka  na linii Rosja - Ukraina może wpłynąć na Wasze wyniki i ryzyko działalności, a może  już wpływa?  
Marek Kapłucha: Dużo zależy od rozliczeń należności rosyjskich za gaz sprzedany  już na Ukrainę. Jeśli te płatności nie będą regulowane przez Ukrainę (a wiele na to  wskazuje), może nastąpić odcięcie dostaw gazu do tego kraju, a ponieważ większa  część gazu  wchodzącego do Europy z kierunku wschodniego przechodzi przez  Ukrainę, mogą nastąpić perturbacje dla polskiego przemysłu nawozowego.  Mamy nadzieję jednak, że uruchamiane kredyty ze strony Unii i USA dla Ukrainy  spowodują możliwość spłaty przynajmniej części zobowiązań wobec Rosji. W międzyczasie Grupa Azoty prowadzi prace w kierunku dywersyfikacji dostaw  gazu, obecnie kupujemy ok. 30% poza naszym głównym /strategicznym dostawcą  - PGNIG. Prace idą dalej w tym kierunku, z głównym celem uniezależnienia się od pojedynczych źródeł dostaw. Oczywiście dużo zależy nie tyle od możliwości  zakupu od nowych potencjalnych dostawców, ile od możliwości przesyłu, czyli od  konektorów gazu na granicach Polski oraz uruchomienia portu LNG, co mamy  nadzieję nastąpi zgodnie z dzisiejszymi planami. Dywersyfikacja dostawców gazu do Grupy jest naszą odpowiedzią na zwiększające się zagrożenie ze strony Ukrainy  i ewentualne zamknięcie dostaw przez Ukrainę.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy pozycja negocjacyjna dot. cen gazu Grupy Azoty  względem PGNiG zmieniła się po akwizycji Puław ? Czy podpisywane umowy na  dostawy gazu w ostatnim czasie zawierają "upusty" cenowe dla tak znaczącego  odbiorcy jakim z całą pewnością stały się zakłady z Grupy ?  
Andrzej Skolmowski: Otrzymaliśmy info, że jest nas ok 1000. Dobrze, że  prezydent USA nie ma dzisiaj konferencji... miałby niezłą konkurencję. Zawsze mówiliśmy, że gazowa strategia Grupy nie może stać w opozycji do  narodowego dystrybutora. Oczywiście, nie da się ukryć, że skala zwiększa siłę negocjacyjną. Wykorzystujemy to w rozmowach oraz realizujemy strategię z pełną konsekwencją. Najważniejszym punktem tej strategii jest dywersyfikacja źródeł  dostaw gazu. Efekty tego działania już są widoczne.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy pracownicy grupy azoty mogą liczyć w tym roku na  podwyżki?  
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z podpisanym porozumieniem z zakładowymi  organizacjami związkowymi, pracownicy Grupy Azoty SA otrzymają w 2014 roku  podwyżki płac.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy rozważacie możliwość podjęcia współpracy handlowej  z Acronem, tj. kupna surowców do produkcji nawozów, gdyż o prasa pisała w  ubiegłym roku że wola Rosjan do takiej współpracy istnieje.  
Andrzej Skolmowski: Wielokrotnie mówiliśmy, że współpracujemy z Rosjanami od  lat. Nie pracowaliśmy dotąd z Acronem. Musimy dokończyć jeden projekt  rozpoczęty przez Acron w maju 2012 roku. Wtedy będzie możliwe rozpoczęcie  rozmów handlowych. Źle się handluje pod przymusem.  
 
Gość  niepotwierdzony: Program inwestycyjnym o którym mowa w powyższej  dyskusji jest procesem kapitałochłonnym, czy realizacja tego programu zakłada  znaczącą poprawę wyników operacyjnych w kolejnych latach? czy realizowane są  tylko najbardziej rentowne inwestycje ?  
Andrzej Skolmowski: Naszym zamierzeniem jest realizować inwestycje o  najwyższej przewidywanej stopie zwrotu. Kryteriami wyboru będą możliwości realizacji zapisanych w strategii kluczowych wskaźników finansowych jakimi są  m.in. wskaźnik ROCE (na poziomie 14%).  
 
T.P. niepotwierdzony: Czy Azoty są nadal partnerem w powołaniu  Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego ? Jeżeli tak, kiedy planowane jest uruchomienie centrum ? ?  
Andrzej Skolmowski: Nadal jesteśmy jednym z partnerów powołania Centrum,  jako Spółka żywo zainteresowana zapewnieniem bezpieczeństwa chemicznego.  Przyjmując strategię CSR Spółka jasno deklaruje zaangażowanie w sprawy  środowiskowe.  
 
Gość  niepotwierdzony: Jak Państwo doszliście do liczby 90 mln? Czy gdyby nie  było przejęcia to łączny wynik  Puław i Grupy Azoty byłby aż o 90 mln niższy?  
Marek Kapłucha: 90 mln. synergii z połączenia Puław i Grupy Azoty to efekt  zarówno przychodowy (np. poszerzone portfolio produktów sprzedawane do większej liczby klientów / nowe rynki, np. nawozy NPK do odbiorców z USA i  Ameryki Południowej), jak i kosztowy (np. niższe ceny zakupu energii i innych kluczowych surowców, kupowanych jako Grupa, a nie poszczególne spółki).  
 
Sławek  niepotwierdzony: Z pana wypowiedzi wynika ze dywidenda to bedzie 40 - 60% z 0,45PLN.Czy  źle cos zrozumiałem, mysle ze to pytanie intryguje wielu  drobnych akcjonariuszy?!  
Andrzej Skolmowski: Tak jak Państwo doskonale wiecie, ostateczna decyzja  należeć będzie do Walnego Zgromadzenia. Rekomendacja Zarządu przedstawiona  zostanie w odpowiednim czasie. 
 
Gość  niepotwierdzony: Jakimi parametrami charakteryzuje się projekt w  Tarnowie, dot. linii produkcyjnej do produkcji polamidu 6 (przetwórstwo kaprolaktamu)  - czy zarząd dysponuje parametrami tej inwestycji NPV, IRR  projektu ? jest to inwestycja znacząca stąd moje pytanie o rentowność tych nakładów  
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy przekonani ze dogłębna analiza tematu inwestycji  w oparciu o feasibility study oraz planowane efekty tej inwestycji w pełni wpisują  się w założenia efektywności (rentowności) strategii Grupy.  
 
Gość  niepotwierdzony: Jaki jest prognozowany DywidentYield na rok 2014 i 2015  ? czy realne jest osiągnięcie poziomu dla Puław (ok 7 - 8% rocznie) ? 
Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz.  
 
Gość  niepotwierdzony: Petrokemija nie przynosi obecnie zysku, czy ewentualne  zamknięcie tej instalacji stwarzałoby dla Państwa szanse na zdobycie nowego  rynku na południu? Czy raczej zamknięcie zakładów w Chorwacji jest nierealne?  
Marek Kapłucha: Nie chcemy się tak daleko wypowiadać o sytuacji Petrokemiji,  niedawno wykazywaliśmy wstępne zainteresowanie zakupem tej spółki. Jednak  odpadliśmy z procesu we wstępnej fazie. Jednym z powodów naszego  zainteresowania był dostęp do nowych rynków, jednak inaczej można oceniać te  rynki mając tam produkcję, a inaczej jeśli sprzedaż miałaby następować z  odległego kraju. Koszty logistyczne prawdopodobnie nie sprzyjałyby sprzedaży na tych rynkach.  
 
Agronom  niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty jest przygotowana na sytuację  kryzysową a mianowicie na zwiększoną podaż na wozów NPK i azotowych z  importu. Czy obecna struktura firm dystrybucyjnych w której wiele z nich  wprowadza znaczne ilości nawozów importowanych jest wydolna na trudniejsze  czasy. Czy firmy lojalne handlujące wyłącznie nawozami krajowymi o znacznym  udziale  produktów GRUPA AZOTY (80% sprzedawanych ilości ) mogą liczyć na priorytety ilościowe przy zawieraniu kontraktów.  
Andrzej Skolmowski: Hmmm... Trudne pytanie. Proszę mi wybaczyć, ale o polityce  handlowej i naszych handlowych relacjach z Klientami nie mogę pisać na czacie.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy I kwartał 2014 roku będzie lepszy w porównaniu do I  kw. 2013?  
Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz, jednakże mamy taką nadzieję.  Pogoda trochę zaburzyła naturalny rytm prac polowych, obserwujemy znaczne  przyspieszenie. A efekt? Opublikujemy 15 maja 2014.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy została wznowiona produkcja w niemieckiej spółce  zależnej ATT Polymers?  
Andrzej Skolmowski: ATT ciągle produkuje PA6. Wyłączenie dotyczyło tylko  niewielkiej części produkcji. Natomiast ilościowo sprzedaż została utrzymana,  ponieważ został zlecony na zewnątrz przerób kaprolaktamu na PA6. Musieliśmy  zadbać o utrzymanie rynku. 
 
Gość  niepotwierdzony: Jakie są planowane działania dot. zakupu kluczowego  surowca w Grupie  - gazu, który stanowi kluczowy parametr kształtujący pozycję  kosztów, zapewne obecna wysoka efektywność instalacji nie pozwala na dalszą  niskokosztową poprawę wyników operacyjnych, stąd jakie działania podejmie  Grupa aby uzyskać niższe ceny surowca  
 
Marek Kapłucha: Rzeczywiście osiągnęliśmy bardzo wysoką efektywność instalacji  nawozowych, potrzebujemy ok. 850 - 900 m3 gazu na 1 tonę amoniaku  – to ok. 35%  mniej niż instalacje w Rosji/Ukrainie. W takiej sytuacji jedyną drogą do  zmniejszenia kosztów zakupu gazu jest uczestniczenie w procesie uwalniania się  rynku gazu w Polsce/Europie i dywersyfikacja dostawców gazu (obecnie ok. 30%  zakupów gazu w Grupie to zakupy spoza PGNiG i ten udział będziemy zwiększali  zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie).  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy GA ma w planach produkcję grafenu?  
Andrzej Skolmowski: Intensywnie współpracujemy z ośrodkami badawczymi.  Grafen ma przyszłość!  
 
dm  niepotwierdzony: czemu spolka inwestuje w poliamid w tarnowie skoro  przerabia tam wiekszosc kaprolaktamu a nie w  pulawach gdzie zaklad nie jest w  ogole zintegrowany? Bedzie musiala ponosic dodatkowe koszty transportu ?  
Andrzej Skolmowski: Decyzja co do lokalizacji inwestycji oparta została na  głównych założeniach: know how produkcyjny zlokalizowany w Tarnowie, możliwości ulokowania instalacji w SSE, realizacja synergii operacyjnych z zakładami w Tarnowie w obszarze  działalności laboratoryjnej czy magazynowej, produkcyjnej i energetycznej  
 
Andrzej Skolmowski i Marek Kapłucha: Dziękujemy za udział w czacie, był o nam  bardzo miło i zapraszamy na kolejny. Niestety nie zdążyliśmy odpowiedzieć na  wszystkie pytania. Do zobaczenia!  
 
 
moderator: Ja również serdecznie dziękuję za tak liczny udział w czacie  - dzisiaj  przekręciliśmy licznik, goszcząc ponad 1100 inwestorów!  Dziękuję Grupie Azoty i  do zobaczenia na kolejnych czatach.    
 
03.12.2013
Grupa Azoty po wynikach finansowych za III kwartał 2013
Rozwiń
We wtorek, 3 grudnia 2013, odbył się czat inwestorski organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Zachęcamy do udziału w czacie inwestorskim z Andrzejem Skolmowskim oraz Markiem Kapłuchą, przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty S.A., który odbędzie się 3 grudnia (wtorek) o godz: 12:00. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś!
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha.
 
Ewa74: Czy czat już się zaczął?
Zarząd Grupy Azoty: Witamy!

Geremi: Dlaczego tak mocno wzrosły koszty zarządu w trzecim kwartale? Czy jest to tylko efekt konsolidacji przejętych spółek?
Zarząd Grupy Azoty: Poziom wzrostu kosztów Zarządu r/r jest efektem dokonanej akwizycji Puław oraz realizacją projektów związanych z konsolidacją Grupy Azoty.
 
Mariusz86: Czy w radzie nadzorczej Grupy Azoty jest przedstawiciel Acronu?
Zarząd Grupy Azoty: Nie ma. Akcjonariusze nie powołali przedstawiciela Acronu, nie było zresztą takiego wniosku.
 
gruby: Witam, czy są jakieś szacunki jakiego wyniku finansowego można spodziewać się po całym 2013 roku ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie publikujemy danych prognostycznych w związku z tym nie możemy podawać tego typu informacji.
 
f.bernat: 1.Jakie są przyczyny słabnących wyników grupy Azoty?
Zarząd Grupy Azoty: Przyczyny słabnących wyników to przede wszystkim dekoniunktura na rynkach niektórych kluczowych produktów GA, np. kaprolaktam - spowodowana wyhamowaniem gospodarki światowej oraz przyrostem zdolności produkcyjnych w Chinach. Także w obszarze nawozów zanotowaliśmy niekorzystne trendy w ostatnim kwartale spowodowane niskimi cenami płodów rolnych, na co z kolei miała wpływ wyższa produkcja w sektorze rolnym (ok 8% w Europie vs poprzedni sezon). Niższe o ok. 15-20% vs. porównywalny okres poprzedniego roku ceny produktów rolnych powodowały pogorszenie wpływów i w związku z tym kierowanie mniejszych funduszy na zakup nawozów. Dodatkowo trzeci kwartał jest okresem przestojów remontowych, co istotnie wpływa na wynik tego kwartału. 
 
gpw_fan: W jaki sposób będą finansowe przejęcia Siarkopolu, Organiki Sarzyny i inne? Czy jest rozważana emisja akcji lub emisja obligacji?
Zarząd Grupy Azoty: Siarkopol jest już przejęty, w 75% sfinansowany środkami z kredytu, w pozostałej części ze środków własnych. Zakup Organiki Sarzyny jest jeszcze w fazie decyzyjnej, struktura finansowania może być podobna. Wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy zainteresowani emisją obligacji, ale źródła finansowania określimy po zatwierdzeniu CAPEXu Grupy Azoty.
 
Stefan: Jaka wartość inwestycji jest planowana przez Grupę Azoty w 2014 r.? Z jakich środków będzie sfinansowana?
Zarząd Grupy Azoty: Jesteśmy przed akceptacją budżetu, stąd w tym momencie nie chcielibyśmy podawać szczegółów. Można natomiast założyć, że poziom nie będzie odbiegać od poziomu tegorocznego. Mówimy oczywiście o inwestycjach które nie zawierają dużych projektów rozwojowych ani akwizycji.
 
BruceLee: Proszę powiedzieć cos więcej o projekcie inwestycyjnym z Grupą Lotos.
Zarząd Grupy Azoty: Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie w sprawie powołania spółki celowej i wykonania pełnego studium wykonalności kompleksu petrochemicznego, zlokalizowanego przy obecnych instalacjach LOTOSU i Grupy Azoty. Obie firmy podpisały też wstępne porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, jako potencjalnym inwestorem finansowym przy realizacji ww. przedsięwzięcia. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 12 mld zł, co będzie oznaczało rekordową inwestycję w polskim przemyśle w ostatnich latach. To jest wstępna faza tego projektu, decyzja o jej realizacji będzie wynikała oczywiście z opłacalności projektu. 
 
profesor: Czy przy przejęciu Siarkopolu Azoty musiały uzyskać zgodę tamtejszych związków zawodowych dając np. gwarancje zatrudnienia?
Zarząd Grupy Azoty: Przejęcie Siarkopolu poprzedziło podpisanie umowy ze stroną społeczną. 
 
f.bernat: Czy jest wykonany montaż finansowy dla inwestycji i rozwoju Grupy Azoty na najbliższe lata ?
Zarząd Grupy Azoty: Gdy będzie gotowy CAPEX dla Grupy, przygotowane zostaną również źródła finansowania.
 
Pawel73: Jak na tle Grupy Azoty wyglądają wyniki ZAK S.A.?
Zarząd Grupy Azoty: Wyniki ZAK na tle grupy prezentują sie bardzo dobrze (za III kwartał udział wyniku ZAK w skonsolidowanym wyniku Grupy wynosi na poziomie wyniku EBITDA ok 12%- 13%. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych ów efekt stanowi ok 20%.) Biorąc pod uwagę trudną sytuację w jednym z kluczowych segmentów jakim jest segment OXO, aktywizacja rynku głównie alkoholi OXO przy stabilnej sytuacji w nawozach pozwoliło zrealizować EBITDA na poziomie nieznacznie gorszym r/r który wyniósł 156 mln (vs 177 mln za 9 miesięcy roku poprzedniego) 
 
inwestor_ka: Panie Prezesie jakie są perspektywy rozwoju w 2014 r ? Czy można się spodziewać ożywienia w branży i wzrostu przychodów ?
Zarząd Grupy Azoty: Spodziewamy się ożywienia w segmencie nawozowym (ok 60% skonsolidowanych przychodów Spółki), po udanej konsolidacji produkcji i sprzedaży tego segmentu. Skoncentrowaliśmy się zwiększonej sprzedaży eksportowej już w 2013 roku. Ten trend będziemy kontynuować w kolejnym roku. Ponowne wejście na rynek Ameryki Płn. i zwiększenie sprzedaży do Am. Płd., w tym istotny dla spółki kontrakt z NITRONem to przykłady nowych kierunków rozwoju. Trochę gorzej przedstawia sie sytuacja w Chemii (ok. 40% przychodów GA). Na przychodach w tym segmencie odbija się stagnacja w gospodarce europejskiej, w szczególności w branży budowlanej i motoryzacyjnej. Spodziewamy się lepszych vs. 2013 wyników na rynkach alkoholi OXO i pigmentów, także kontynuacji korzystnej sytuacji na rynku melaminy z końcówki roku 2013. 
 
Damianek: Czy spółka zabezpiecza się walutowo? Jeśli tak to do jakiego procentu ekspozycji?
Zarząd Grupy Azoty: Spółka wykazuje dodatnią ekspozycję walutową zarówno w EUR jak i USD. Jednocześnie w ramach polityki zarządzania ryzykiem realizujemy politykę zabezpieczeń walutowych w postaci zabezpieczania do 50% naszej ekspozycji w horyzoncie do 6 miesięcy pozwalający stabilizować wpływ zmian kursów na wyniki Grupy
 
BruceLee: ale prosze o trochę więcej szczegółów. Co to ma być za kompleks petrochemiczny? Co ma wytwarzać?
Zarząd Grupy Azoty: Porozumienie dotyczy studium budowy potencjalnego kompleksu krakera parowego. Jesteśmy zainteresowani produktami tego kompleksu jako surowcami do dalszego przerobu w naszym segmencie chemii organicznej i tworzyw.
 
JurekM: Z czego wynika spadek przychodów i strata na segmencie tworzywa w kolejnym roku?
Zarząd Grupy Azoty: Na wyniki Segmentu Tworzyw należy patrzeć w kontekście rynku surowca (benzen fenol) oraz rynku sprzedaży w Azji (kaprolaktam z Puław). Ujemne wyniki są pokłosiem wysokich cen wspomnianych surowców których wzrost nie został w pełni zaakceptowany przez rynek poliamidów. Dodatkowo wzrastająca konkurencja cenowa w Azji związana ze wzrostem lokalnych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu powoduje silną presje cenowa i spadek marż na kaprolaktamie z Puław.
 
Junior: czemu spółka nie publikuje prognoz? czy w 2014 również ich nie będzie?
Zarząd Grupy Azoty: W ciągu ostatnich trzech lat dokonaliśmy szeregu akwizycji, które zwiększy pięciokrotnie skalę operacji w Grupie. Dlatego też będąc odpowiedzialnymi przed akcjonariuszami przekazujemy wyłącznie rzetelne raporty z wykonania. Na rok 2012 w uwagi na niestabilną sytuację rynkową również nie planujemy publikacji.
 
Zed: Czy możliwość sprowadzania tańszego gazu z USA jest realna, jeśli tak to kiedy najwcześniej może to nastąpić?
Zarząd Grupy Azoty: Możliwość taka oczywiście jest, ale najwcześniej w perspektywie 2-3 lat, jednak oceniam ją jako mało realną, co spowodowane jest raczej koncentracja gospodarki amerykańskiej na przetworzeniu gazu łupkowego i być może zwiększeniu podaży produktów przetworzonych, dla których surowcem jest gaz. Może też w tym pomóc (eksport prod. gotowych) negocjowana aktualnie pomiędzy USA i EU umowa o zniesieniu ceł ochronnych po obu stronach. Natomiast w miarę uwalniania rynku gazu w Polsce, spodziewamy się wzrostu udziału zakupów gazu z innych niż PGNiG źródeł (interkonektory, rewers na Jamale).
 
akcjonariusz: W 3q Azoty w ramach wydatków inwestycyjnych wydały 34 mln zł na „inwestycje mandatowe”. Co pod tym się kryje?
Zarząd Grupy Azoty: Poniesione wydatki mandatowe w głównej mierze dotyczą inwestycji pt. Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II w Zakładach Chemicznych "Police" S.A. na kwotę ok. 30 mln zł.
 
misioo: Jaki jest w tej chwili udział w sprzedaży Puław w skonsolidowanych wynikach ?
Zarząd Grupy Azoty: Zakładając iż pytanie dotyczy udziału przychodów Spółki Grupa Azoty ZA Puławy SA w przychodach skonsolidowanych Grupy Azoty udział ten kształtował sie na koniec września na poziomie 35% (tzw. przychody oczyszczone z transakcji wzajemnych wyłączane na poziomie procesu konsolidacji wyników)
 
##plcjz.wdbt#at#vbpxa.rdb##: Akcje pracowników zakładu w Tarnowie są dopuszczone do obrotu giełdowego, tymczasem pracownicy zakładu w Kędzierzynie-Koźlu są pozbawieni takiej możliwości. Jaki wpływ na wyniki kwartalne/lub roczne spółki miałoby upublicznienie akcji ZAK lub ich wymiana na akcje Grupy Tarnów? Czy są przewidziane takie działania?
Zarząd Grupy Azoty: Tak jak informowaliśmy, podjęliśmy decyzję o nie podejmowaniu działań mających na celu wykupienie akcji mniejszościowych akcjonariuszy. Sprawa jest podnoszona m.in. przez inwestorów prywatnych którzy dokonali zakupu akcji ZAK niekiedy po cenie znacząco przewyższającej ich aktualną wartość, licząc na szybki efekt. Ale do tematu w przyszłości kiedyś powrócimy, kończąc te projekty które są bardzo pilne.
 
PC: Czy spółka zabezpiecza się w jakiś sposób przed zmiennością cen walut albo surowców?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedz na to pytanie została podana w niniejszym czacie na podobne pytanie Użytkownika Damianek
 
inwestor_chemia: Jaka jest szacowana oszczednosc z tytułu synergii kosztowych w Grupie w 2014 r?
Zarząd Grupy Azoty: Podaliśmy w ramach projektu konsolidacji o spodziewanych synergiach min. PLN 100 mln. w perspektywie 2013-2014. Na koniec III kwartału poinformowaliśmy rynek o uzyskanych 72 mln z synergii. Na tą wartość składają się zarówno synergie przychodowe (np. eksport nawozów na nowe rynki, poszerzone portfolio, etc.), jak i kosztowe. Prace nad synergiami trwają. Pierwotne założenia z marca-kwietnia są sukcesywnie realizowane, część efektów synergii są to efekty powtarzalne, a więc spodziewane również w kolejnym roku. O efektach synergii będziemy sukcesywnie informować rynek w raportach kwartalnych. 
 
##plcjz.wdbt#at#vbpxa.rdb##: W raporcie bieżącym 119/2013 Zarząd bardzo wymijająco odpowiedział na pytania akcjonariusza (pracownika) wchodzących w skład Grupy Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. Znajduje się tam m.in. informacja, iż zarząd Grupy rozważał nabycie akcji ZAK od pracowników. Jaki wpływ na wynik finansowy Grupy miałoby nabycie tych akcji od pracowników? Z jakimi wydatkami należałoby się wówczas liczyć w skali grupy?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedź zawarta jest we wspomnianym raporcie bieżącym, jak też w udzielonej poniżej odpowiedzi. Kwota jest na tyle znacząca, że mogłaby mieć wpływ na realizację mandatowych wydatków inwestycyjnych.
 
Medrzec: Na ile ocenia Pan szansę przejęcia Petrokemiji w procentach ? Kto jest waszym głównym konkurentem w przejęciu?
Zarząd Grupy Azoty: Jest to naprawdę wstępna faza, ponieważ rząd Chorwacji rozpoczął proces. Domyślamy się, że do procesu przystąpią inni kluczowi gracze rynku nawozowego w Europie.
 
inwestor_chemia: Dlaczego spolka inwestuje w instalację produktów chemicznych np. kaprolaktam, w przypadku których prognozawana jest nadpodaż na swiecie w efekcie spadek cen?
Zarząd Grupy Azoty: Prowadzone inwestycje nie maja na celu powiększania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu a bardziej ich bieżącego utrzymania bowiem dysponując zdolnościami na poziomie 170 tys. ton/r. chcemy zaangażować sie z CAPEX w bardziej przetworzone produkty (compoundy) na bazie własnej bazy surowcowej.
 
bjerre: W jakim stopniu zarząd zna sytuację wewnątrz Petrokemiji ? Był już robiony własny audyt?
Zarząd Grupy Azoty: Publicznie nie wypada nam przekazywać informacji, co wiemy o naszych konkurentach. Zgodnie z harmonogramem due dilligence jest przewidziane w terminie późniejszym.
 
inwestor_chemia: Jaka była wartość jednorazowych kosztów poniesionych w 2013 r w związku z procesem konsolidacji i budowy synergii w Grupie?
Zarząd Grupy Azoty: Koszty związane z procesem konsolidacji i budowy synergii w Grupie są nieznaczne w stosunku do juz zaraportowanych efektów synergii (na koniec III kw. PLN 72 mln). Koszty te związane są głównie ze zwiększoną liczbą spotkań kluczowych managerów GA i podróżami. W wyniku tych spotkań powstają plany synergiii i konsekwentne ich wdrażanie. Jednocześnie w coraz większym stopniu wykorzystywane są tele- i video-konferencje, co wydaje się najbardziej efektywną formą komunikacji. Najważniejsze z tych spotkań/kontaktów jest przełamanie początkowych barier i rosnąca chęć współpracy. Managerowie widzą wyraźnie konieczność współdziałania i współpracy w ramach stworzonej GA. 
 
Inwestor: Czy jest obecnie możliwe przejęcie Anwilu?
Zarząd Grupy Azoty: Przed Bożym Narodzeniem? Nie zdążymy! :) A poważnie mówiąc, jest to ważne pytanie nie tyle o przejęcie Anwilu, co o głębszą integrację chemii i petrochemii. Natomiast na odpowiedź potrzebny jest czas. A obecnie chęć sprzedaży musi wyrazić przede wszystkim Sprzedający.
 
Kolikom: Czy w branży chemicznej można mówić o cyklach koniunkturalnych ? Czy wyniki są strikte powiązane z otoczeniem makroekonomicznym ?
Zarząd Grupy Azoty: Efekt zmian w otoczeniu makroekonomicznym ma duży wpływ na wyniki spółki, przypominając choćby skale naszej ekspozycji walutowej, powiązania naszych surowców z notowaniami rynkowymi itp. Staramy sie przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom realizując m.in. politykę zabezpieczeń walutowych czy tez rozbudowując własną bazę surowcową. Jeśli chodzi o cykle koniunkturalne z perspektywy czasu możemy takowych doszukiwać się w szczególności w segmentach Tworzyw i Chemii niemniej cykliczność ta ulega wahaniom i przyjmuje różne interwały czasowe
 
Solimon: Czy IV kwartał będzie lepszy od III kw ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie publikujemy prognoz wynikowych stad w tym wypadku także ich nie możemy podać za IV kwartał.

suchar
: Oprócz zabezpieczenia dostaw fosforytów i siarki jakie inne surowce należałoby „zabezpieczyć” pod względem dywersyfikacji dostaw?
Zarząd Grupy Azoty: Między innymi wspomniany dzisiaj projekt z Lotosem dotyczy tego obszaru. Chodzi o dostawy propylenu, benzenu, fenolu. Kwestia dostaw gazu również jest istotna.
 
Iross: Jaki jest w tej chwili stan zatrudnienia w Grupie ? Czy tendencja wzrostu liczby pracowników jest rosnąca czy malejąca ?
Zarząd Grupy Azoty: W Grupie zatrudnionych jest ok 13 100. W wyniku przejęcia Siarkopolu wzrośnie zatrudnienie w Grupie. Grupa posiada optymalny poziom zatrudnienia, a wiele Spółek z Grupy przeszło już głębokie programy restrukturyzacji 
 
PC: Czy spółka zabezpiecza się w jakiś sposób przed zmiennością cen walut albo surowców?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedz na to pytanie została podana w niniejszym czacie na podobne pytanie Użytkownika Damianek
 
mk: Prezes Ciechu nie wyklucza pozostawienia Organiki-Sarzyny w Grupie, o ile nie uzyska satysfakcjonującej ceny. Czy Grupa Azoty bierze pod uwagę taki scenariusz?
Zarząd Grupy Azoty: Negocjacje trwają. Każdy scenariusz jest możliwy, Grupa Azoty Puławy nie dokona akwizycji za wszelką cenę.
 
Mistrzu: Czy w spółce związki zawodowe odgrywają duże znaczenie ? Ostatnio w wielu spółkach a zwłaszcza w JSW coraz więcej mają do powiedzenia a na dodatek stanowią presję kosztową. Jak to wygląda w Grupie Azoty ?
Zarząd Grupy Azoty: W spółkach Grupy Azoty funkcjonują związki zawodowe. Rola związków jest uregulowana przepisami prawnymi i takowych obie strony przestrzegają. Zarząd na bieżącą informuje stronę społeczną o podejmowanych inicjatywach oraz aktualnej sytuacji w spółkach celem wypracowania optymalnych dla obu stron rozwiązań współpracy. Na przykładzie realizowanego procesu konsolidacji współpraca na linii Zarząd - Związki zawodowe przebiega bardzo dobrze
 
Inwestor: Mam pytanie w kwestii przejęć w programie upstreamowym. Czy to jedno przejęcie kopalni fosforytów wystarczy Grupie pod względem dywersyfikacji zakupu tego surowca?
Zarząd Grupy Azoty: Jeżeli chodzi o fosforyty, Grupa nie pracuje nad innym projektem upstreamowym. Natomiast w przypadku m.in. soli potasowej podpisana została umowa o współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych, dotyczących poszukiwania soli potasowych kraju i za granicą. Jest to ważny element realizacji naszej strategii, dlatego zamierzamy kontynuować ich realizację. 
 
dero: W strukturze grupy jest wiele spółek, które po nazwie można kwalifikować jako nieoperacyjne np. Zakład Opieki Zdrowotnej Medical czy Zarząd Portu Morskiego Police. Czy nie lepiej połączyć tego typu podmioty bądź ich się pozbyć niż utrzymywać ich zarządy i obsługę?
Zarząd Grupy Azoty: Utrzymywanie niektórych spółek wynika z przepisów prawa, np. zarządzanie portem. Pozostałe od lat sukcesywnie sprzedajemy lub likwidujemy, np. spółki hotelowe. 
 
Tom: Z punktu widzenia przychodów najistotniejszy jest segment nawozy jaki procent sprzedaży tego segmentu jest realizowany na rynku krajowym? Czy marże z tego segmentu są wyższe w sprzedaży krajowej czy eksportowej?
Zarząd Grupy Azoty: Grupa skazana jest na eksport dlatego, że potrzeby rynku krajowego są mniejsze niż zdolności produkcyjne w Grupie. W związku z tym, że eksportujemy do regionów o różnych cyklach wegetacyjnych, dlatego może mieć to wpływ na uzyskiwane marże. Dodatkowo te na rentowność mają wpływ zmiany kursów walut, dlatego też rentowność sprzedaży eksportowej i krajowej należy rozpatrywać w odniesieniu do całego segmentu.
 
agronom: Czy Zarząd Grupy Azoty ma plany zwiększenia sprzedaży nawozów NPK własnych marek na krajowym rynku?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd bierze pod uwagę każą możliwość zwiększania sprzedaży nie tylko NPK ale także innych produktów z szerokiego portfela produktowego. Plan zwiększenia sprzedaży nawozów wieloskładnikowych rozpatrujemy z perspektywy zarówno rynku polskiego (w powiązaniu ze sprzedażą nawozów azotowych) ale także rozbudowując bazę klientów zagranicznych (Senegal Ameryka Płd.)

tarnowianin
: Czy Grupa Azoty ma w planach przeniesienie siedziby z Tarnowa do innego miasta?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd Grupy nie ma w planach przeniesienia siedziby z Tarnowa do innego miasta. Wszystkich zapraszamy do pięknego i historycznego miasta Tarnowa. 
 
BruceLee: Jaki jest komentarza Zarządu do projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa szczególnych uprawnień w Grupie Azoty.
Zarząd Grupy Azoty: Grupa Azoty jest spółką w Departamencie Spółek Kluczowych MSP m.in. razem z KGMH i PZU. Na tym etapie nie komentujemy prac legislacyjnych. 
 
PC: Co Państwo sądzą planach dotyczących projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa szczególnych uprawnień w Grupie Azoty i zależnych Zakładach Azotowych Puławy. Czy nie obawiają się Państwo, że taka ustawa utrudni Spółce w przyszłości pozyskiwanie kapitału z emisji akcji? Czy nie obawiają się Państwo, że spółka będzie przez to gorzej postrzegana przez inwestorów?
Zarząd Grupy Azoty: Nie wymieniając nazw, są także inne spółki w których Skarb Państwa posiada szczególne uprawnienia, co nie przeszkadza im realizować planów rozwojowych. W związku z tym, że jest to początek prac legislacyjnych a Zarząd Grupy Azoty nie jest ich inicjatorem proszę zrozumieć, że nie będziemy tego komentować.
 
gomels: Pan Prezes Skolmowski informował o różnych wariantach finansowania zewnętrznego odnośnie realizowanego projektu, akcje, obligacje etc. Kiedy mogą się pojawić konkrety w tej materii ?
Zarząd Grupy Azoty: Dokładnie tak jak mówiłem, podstawą do tego jest wieloletni CAPEX grupy, a ten nie został jeszcze zatwierdzony. O szczegółach oczywiście poinformujemy w odpowiednim czasie.
 
Ewa74: Jak Państwo oceniają perspektywy polskiego rynku rolnego (spadek wartości notowań płodów rolnych) w kontekście segmentu nawozów?
Zarząd Grupy Azoty: Bacznie przyglądamy sie sytuacji w segmencie nawozowym w tym oceniamy notowania nie tylko surowców i naszych produktów ale także powiązanych z nimi notowań płodów rolnych oraz reagujemy na różne sygnały płynące z rynku. Sądzimy jednak iz poziom dopłat bezpośrednich dalsza intensyfikacja produkcji rolnej, konsolidacja rynku rolnego powoduje iż perspektywy dla polskiego rynku rolnego pozostają optymistyczne.
 
mk: Czy Grupa planuje jakieś działania w obszarze biotworzyw?
Zarząd Grupy Azoty: Prowadzimy badania w zakresie biotechnologii, ale są to badanie pierwotne. Nie jest to podstawowa domena działalności Spółki.
 
Jeremiasz: Jakich % oszczędności spodziewa się Zarząd przy negocjacji ceny dostawy gazu ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd w każdym elemencie zarządzanego obszaru analizuje możliwości realizowania oszczędności mające wpływ na wzrost efektywności prowadzonego biznesu. Nie inaczej jest w przypadku gazu. Staramy sie prowadzić rozmowy z naszymi partnerami (dostawcami) zarówno w temacie cen jak zwiększenia dywersyfikacji dostaw mające przełożenie na zmniejszenie kosztów wytwarzania (przykład zwiększający się udział gazu lokalnego dla Tarnowa) 
 
Zenit: Czy planowane są jakieś przejęcia ? Jaki jest pomysł na dalszy wzrost spółki ? Czy zwiększane jest portfolio produktowe ?
Zarząd Grupy Azoty: I na koniec - o wszystkich zaawansowanych akwizycjach Państwo wiecie. Oczywiście obserwujemy i analizujemy otoczenie i będziemy wykorzystywać nadarzające się okazje. W strategii zapisaliśmy kluczowe zdanie: "chcemy działać jak jedna firma". Będzie to dla nas jedno z najważniejszych zadań w najbliższym czasie. Chcemy udoskonalić model zarządzania, wykorzystać synergie w procesie konsolidacji, nieustannie poprawiając nasz serwis jak i portfel produktowy. Przed nami ambitna realizacja planu inwestycyjnego, w tym realizacje inwestycji mandatowych, które - niestety - nie dodadzą nam EBITDY. Mamy co robić!
 
Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia następnym razem! Pozdrawiamy z Bieguna Ciepła.
 
05.09.2013
Grupa Azoty - WIG30 i co dalej?
Rozwiń
W czwartek, 5 września 2013, odbył się czat inwestorski organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim oraz Markiem Kapłuchą, przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty S.A., który odbędzie się 5 września (czwartek) o godz: 12:00. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś!
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha.
 
kosik: Widze, że zarząd dumny z dołączenia do indeksu WIG30. Co to dla Was oznacza?
Zarząd Grupy Azoty: Wejście do WIG30 było realizacją jednego z trzech głównych celów strategicznych, przedstawionych w Strategii Grupy na lata 2012-2020. Dla Grupy to uznanie i prestiż, a dla inwestorów gwarancja jakości i wysokich standardów przekazywanych informacji. Znajdziemy się w grupie spółek obserwowanych i analizowanych przez inwestorów zagranicznych. Dodatkowo będziemy też częścią barometru polskiej gospodarki.
 
Jerzyk_K: Jakich produktów dotyczą i na jak długo zostały wprowadzone przez Unię Europejską cła antydumpingowe ?
Zarząd Grupy Azoty: W chwili obecnej w dalszym ciągu obowiązują w Unii Europejskiej cła AD na saletrę z Rosji w wysokości 47 E/t. To główny produkt chroniony cłami. Cła zostały przedłużone na kolejne 15 miesięcy. W ciągu tych 15-tu miesięcy nastąpi przegląd sytuacji i podjęta zostanie ostateczna decyzja przez KE. Reprezentanci Grupy Azoty uczestniczą w pracach Fertilizers Europe, które to stowarzyszenie aktywnie wspiera europejski przemysł nawozowy w procesach antydumpingowych.
 
##u.qtgcpi#at#de.ea##: Pytania do P.Prezesa Andrzeja Skolmowskiego!1. Kiedy rozpoczniemy rozwój i inwestycje w Tarnowie - chodzi o nowe produkty, nowe zdolności produkcyjne i nowe miejsca pracy ? 2.Dlaczego wynagrodzenia pracowników w Tarnowie są najniższe w WIG30 i dokąd tak będzie ?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedź dla f.bernata: Rozwijamy i inwestujemy w Tarnowie. Tylko w latach 2008-2013 zainwestowaliśmy w Tarnowie ponad 550 mln zł. Pracujemy nad projektem który w najbliższych 3 latach może dać kolejne 500 mln zł, w tym intensyfikacja zdolności produkcyjnych.
 
##u.qtgcpi#at#de.ea##: Pytania do P.Prezesa Andrzeja Skolmowskiego!1. Kiedy rozpoczniemy rozwój i inwestycje w Tarnowie - chodzi o nowe produkty, nowe zdolności produkcyjne i nowe miejsca pracy ? 2.Dlaczego wynagrodzenia pracowników w Tarnowie są najniższe w WIG30 i dokąd tak będzie ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie znam analizy wynagrodzeń WIG30; analizujemy wynagrodzenia w innym kontekście niż WIG30, w skład którego wchodzą też instytucje finansowe. Tematem wynagrodzeń zajmuje się intensywnie wspólny zespół konsolidacyjny. Niebawem rozpoczniemy też rozmowy ze stroną społeczną na temat długoterminowej polityki wynagrodzeń.
 
kremi: Czy w związku z połączeniem planowane są lub odbyły redukcje zatrudnienia, jeśli tak w jakiej ilości ?
Zarząd Grupy Azoty: W wyniku połączenia Spółka nie planuje redukcji zatrudnienia. W związku z licznymi nowymi planami inwestycyjnymi Spółka będzie alokowała pracowników do nowych projektów. Tak więc nie ma powodu do redukcji.
 
majster1: Czy w spółce funkcjonuje program opcji menadżerskich. Jeśli tak to jak jest skonstruowany ?
Zarząd Grupy Azoty: W Spółce nie funkcjonuje program opcji managerskich.
 
Zdziasław: Jaki jest poziom długu w spółce w aspekcie krótko i długoterminowym ?
Zarząd Grupy Azoty: Zadłużenie z tyt kredytów i pożyczek grupy na dzień 30.06 wyniosl blisko 761 mln PLN z czego na część krótkoterminowa przypada poziom 219 mln, zadłużenie długoterminowe natomiast kształtowało się na poziomie 540 mln Dopełniając odpowiedź o możliwe pytanie na temat dług netto, na koniec czerwca kształtował się on na poziomie 145 mln zł jednak w odniesieniu do wypracowanego wyniku EBITDA (pokazanej za okres I półrocza) stanowi on jedynie 14% co jest oznaką bardzo niskiego zadłużenia w Grupie w stosunku do możliwości jego pokrycia.
 
bjerre: Jak oceniają Panowie obecnie stopień dywersyfikacji źródeł surowców ? Czy zarząd będzie ją zwiększał?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd cały czas planuje i realizuje politykę dywersyfikacji źródeł surowców. Wierzymy głęboko w sens posiadania zawsze kilku dostawców na dany surowiec, tak aby korzystać z efektów wolnego rynku i przez mieć możliwość uzyskiwania konkurencyjnych cen.
 
węzłon: Czy spółka ma w planach jeszcze jakieś akwizycje ?
Zarząd Grupy Azoty: Finalizujemy proces nabycia Siarkopolu (o czym wielokrotnie informowaliśmy), spółka Grupa Azoty Puławy złożyła niewiążącą ofertę na Sarzynę, a w ostatnich dniach Grupa Azoty Police w ramach projektu upstreamowego nabyły spółkę w Senegalu. Wszystkie te projekty wpisują się w Strategię Grupy. Jak wielokrotnie już informowaliśmy, analizujemy otoczenie i wykorzystujemy nadarzające się okazje, natomiast w chwili obecnej nie ma innych większych projektów.
 
ziajka: kto należy do największych odbiorców spółki? Czy odbiorcy Ci mają ze spółką podpisane kilkuletnie kontrakty?
Zarząd Grupy Azoty: Spółka działa na rynku B2C (ok. 60% przychodów) - główny produkt na rym rynku to nawozy mineralne - odbiorcami są dystrybutorzy oraz klienci finalni nawozów zarówno w Polsce jak i Europie. Jedyny wyjątek stanowi siarczan amonu - ten nawóz jest wysyłany głównie do Ameryki Południowej. W przypadku pozostałych 40% przychodów, naszymi odbiorcami są klienci B2B, a więc nasze produkty stanowią jeden z komponentów używanych do produkcji innych produktów. W tym obszarze (B2B) sprzedajemy nasze produkty do odbiorców na wszystkich kontynentach, do ponad 50 krajów.
 
Marcin Piec: Czy spółka będzie wypłacać dywidendę?
Zarząd Grupy Azoty: Politykę dywidendową zawarliśmy w Strategii na lata 2012-2020, proponując naszym akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% wypracowanego zysku netto Grupy Azoty S.A.
 
gpw_fan: Czy spółka planuje publikować prognozy w 2014 r?
Zarząd Grupy Azoty: Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami Grupa Azoty nie publikuje prognoz
 
Geniusz: Co w największym stopniu w przyszłych kwartałach będzie wpływało na zyskowność całej grupy ?
Zarząd Grupy Azoty: Na zyskowność wyników całej Grupy Azoty największy wpływ będą miały wyniki segmentu nawozowego, nic nie zapowiada aby radykalnie zmienił się trend w części chemicznej.
 
Mariusz: Jaka jest szansa na przejęcie ZCh Organika-Sarzyna ? Co da takie przejęcie ?
Zarząd Grupy Azoty: Szanse na przejęcie w dalszym ciągu są. Proces jest w toku. Spodziewamy się możliwych decyzji finalizujących ten proces w najbliższych miesiącach. Takie przejęcie oznacza dla Grupy rozszerzenie port folio o środki ochrony roślin, które trafiają do tych samych odbiorców co nawozy. Uzyskujemy dzięki temu synergię, jak również dla farmera oznacza to możliwość zakupu szerokiej gamy produktowej w jednym miejscu. A więc obie strony zyskują.
 
Mazankiewicz: Wyniki IIQ 2013 roku są raczej niezadowalające. Segment chemia oraz nawozy nie zawiódł. Co wpłynęło na słaby wynik segmentu tworzywa?
Zarząd Grupy Azoty: Wyniki II kwartału wykazały ujemną dynamikę na poziomie głównych pozycji wynikowych w stosunku do I kwartału jednak należy pamiętać iż w kontekście sezonowości naszej działalności na wyniki naszej Grupy należy patrzeć z perspektywy porównywalnych okresów. Odpowiadając na pytanie dot. segmentu Tworzyw i jego wyników w omawianym okresie, generalnie cały rok 2013 naznaczony jest wysokimi cena surowców strategicznych (wzrostu cen benzenu i fenolu) oraz spadkiem spred’ów które stanowią podstawę do konstrukcji ścieżek cenowych na główne produkty linii poliamidowej. Dodatkowo zwiększenie mocy produkcyjnych w Chinach oraz spadki cen Kaprolaktamu na rynku azjatyckim spowodował spadek wyników na sprzedaży Kaprolaktamu Puław które są przedmiotem konsolidacji segmentu Tworzyw
 
Musiolilk_Marek: Witam! Co wpłyneło na rekordowy wynik 1 półrocza? Czy to głównie zasługa Puław?
Zarząd Grupy Azoty: Grupa Azoty zakończyła I kwartał 2013 roku z wynikiem 419 067 tys. zł na działalności operacyjnej(EBIT) oraz zyskiem netto w wysokości 410 447 tys. zł. Powyższe wyniki ekonomiczne uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było w głównej mierze konsekwencją przeprowadzenia konsolidacji z uwzględnieniem wyników spółki Grupa Azoty ZA Puławy S.A. od dnia przejęcia tj. 18 stycznia 2013. Patrząc na zrealizowane wyniki przez pryzmat głównych segmentów biznesowych znaczący wzrost przychodów (o blisko 50%) zrealizowano w biznesie nawozowym głównie wskutek wspomnianego wyżej procesu akwizycji. Dodatkowo stabilna sytuacja cenowo popytowa zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych i półproduktów pozwoliły zrealizować wyższą marże EBITDA na poziomie 21% (w stosunku do 18% za analogiczny okres ubiegłego roku). Segment Chemia obejmujący dawny segment OXO oraz głównie produkty melaminy zrealizował przychody wyższe o blisko 60% r/r poprawiając jednocześnie marże EBITDA na segmencie do poziomu 9% (z 8% w IQ ubiegłego roku). Oprócz akwizycji duże znaczenie dla poprawy sytuacji miały pozytywne sygnały z rynku melaminy, na którym niska podaż produktu przełożyła się na realizacje wzrostów cen o blisko 35%. W segmencie Tworzyw i Pigmentów mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu IV kwartału 2012. Kontynuacja wzrostu cen kluczowych surowców oraz utrzymująca się silna presji cenowa głównych produktów spowodowała znaczący spadek marży EBITDA do poziomu -3% dla tworzyw( 17% za IQ 2012) oraz -2% dla pigmentów ( 27% za IQ 2012). Ważnym elementem kształtującym skonsolidowany wynik na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) było rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia udziałów w kwocie 174 252 tys. zł będącego odzwierciedleniem procesu wyceny aktywów netto przejętej spółki do wartości godziwej.
 
Mazankiewicz: i jeszcze jedno pytanie. Pan Prezes Skolmowski wspominał o potrzebie zewnętrzego finansowania grupy - najprawdopodobniej dopiero w 2014r. Jakie formy finansowania bierze pod uwagę Zarząd?
Zarząd Grupy Azoty: Rozpatrujemy zarówno kredyt jak i emisję obligacji, o podjętych decyzjach będziemy oczywiście informować, musimy najpierw uzgodnić długoterminowy CAPEX.
 
zeus: Co jest powodem ogromnego spadku rentowności operacyjnej w wynikach jednostkowych ?
Zarząd Grupy Azoty: Powodem są nienajlepsze wyniki w segmencie chemicznym (tj. 50% operacji w Tarnowie) z powodu wysokich cen surowców oraz obniżki cen produktów.
 
Geniusz: Czy po przejęciu dość dużych spółek nie znaleziono w nich tzw. trupów w szafie z przeszłości ?
Zarząd Grupy Azoty: Cha cha, nie chodzimy po cmentarzu, nie jesteśmy też odkurzaczem. Wszystkie przejęcia poprzedzone były procesami due dilligence z dogłębną analizą w tym prawną, z niektórych projektów się wycofaliśmy. Trudno nazwać to trupami. A dokonane akwizycje mówią same za siebie.

tomson:
 Spada zamożność rolnika głównie z powodu niskich cen skupu płodów rolnych oraz mniejszym dotacjom. Widać to np. po słabych wynikach Ursusa. Czy zarząd bierze pod uwagę spadek cen nawozów i jak może się przed tym uchronić ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd bierze pod uwagę różne scenariusze, w tym spadek cen nawozów. Jednak z perspektywy oceny Spółki tego co się dzieje na rynku przewidujemy, że ceny na nawozy w najbliższym okresie będą utrzymywały sie na stabilnym poziomie. Zakładamy również, że obecne niskie ceny płodów rolnych maja charakter okresowy i mogą częściowo być spowodowane działaniami spekulacyjnymi na rynkach międzynarodowych. A więc korzystne warunki dla dalszego rozwoju przemysłu nawozowego nie zmienią sie w przyszłości, a taki pogląd jest silnie wspierany dużym przyrostem ludności i ciągłym wzrostem zapotrzebowania na żywność przy coraz bardziej ograniczonych możliwościach zwiększenia powierzchni gruntów ornych na świecie.
 
igor: Jak Panowie szacują potencjalne zyski z tytułu połączenia Azotów Tarnów w Puławami?
Zarząd Grupy Azoty: Rozpoczynając proces szacowaliśmy efekty synergii na nie niżej niż 100 mln zł. Dotychczasowe prace potwierdzają co najmniej potwierdzają te szacunki, jednak wymagać to będzie od nas dodatkowych prac i analiz. Efekty synergii są znaczące, a proces ich pełnego wykorzystania jest procesem długotrwałym.
 
mmmaslov: Co Panowie sądzicie o wczorajszych rewelacjach rządowych w temacie OFE?
Zarząd Grupy Azoty: Poczekamy na decyzje, rewelacji mamy wystarczająco dużo.

zen: 
Czy z perspektywy czasu, zarząd pozytywnie postrzega \'akcję przejęcia\' przez Acron ? Bieg wydarzeń napisał korzystny scenariusz...
Zarząd Grupy Azoty: Na pewno przyspieszyło to podjęcie ważnej i potrzebnej decyzji o konsolidacji polskiego sektora chemicznego. Od aktorów i dobrze przygotowanej sceny będzie zależało, czy sztuka na podstawie tego scenariusza będzie hitem na wiele sezonów.
 
Michał_Pol: Jaki jest ogólny podział geograficzny sprzedawanych produktów ? Czy walutami rozliczeniowymi są dolar i euro ?
Zarząd Grupy Azoty: Nawozy (ok. 63% przychodów S-ki) sprzedajemy w połowie w Polsce a w połowie w innych krajach europejskich. Siarczan amonu natomiast nadaje sie szczególnie na gleby krajów Ameryki południowej. Pozostałe produkty chemiczne (ok. 37% przychodów) sprzedajemy na wszystkich kontynentach do ponad 50 krajów. W przypadku eksportu walutami rozliczeniowymi są EURO dla Europy oraz dolar amerykański dla pozostałych krajów.
 
dystrykt: Jaki wpływ na wyniki spółki mają wahania kursowe. Czy spółka zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym?
Zarząd Grupy Azoty: Spółka wykazuje dodatnią ekspozycję walutową głównie dla EUR. Jednocześnie w ramach polityki zarządzania ryzykiem realizujemy politykę zabezpieczeń walutowych w postaci zabezpieczania do 50% naszej ekspozycji w horyzoncie do 6 miesięcy pozwalający stabilizować wpływ zmian kursów na wyniki Grupy.
 
mmmaslov: Hmmm, ok, rozumiem, że to sprawa polityczna i ciężko Panom oficjalnie odpowiedzieć :)
Zarząd Grupy Azoty: Zwłaszcza że jak widać słońce przygrzewa w Krynicy.
 
komar: Jaki jest planowany CAPEX na lata 2013/2014 ?
Zarząd Grupy Azoty: Nad CAPEXem na 2014 jeszcze pracujemy, natomiast CAPEX odtworzeniowy nie powinien wynieść więcej niż 750 mln zł (oczekiwanie CFO :) )
 
mmmaslov: :) Ok, rozumiem :) Faktycznie wczoraj to musiał być upał straszliwy :)
Zarząd Grupy Azoty: A nie wiem, czy Państwo wiecie, że Tarnów jest najcieplejszym miastem w Polsce. Zapraszamy!
 
kondi: Proszę wytłumaczyć pozycję w rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej – strata z tytułu działalności inwestycyjnej -462,8 mln zł.
Zarząd Grupy Azoty: Zysk z okazyjnego nabycia Puław jest uwzględniony w CF w ramach zysku przed opodatkowaniem. Jest on następnie wyeliminowany w ramach pozycji (zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej. Stąd taka duża kwota ze znakiem minus.
 
Michał_Pol: Jak ocenia Zarząd globalny popyt na produkty Grupy Azoty, czy jest w trendzie wzrostowym ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd ocenia, że istnieją wyraźne przesłanki do wzrostu popytu na nawozy mineralne w związku z koniecznością intensyfikacji produkcji rolnej - dla przykładu w Polce zużywamy jeszcze 20% mniej nawozów w stosunku do średniej europejskiej (czysty składnik /ha). Z drugiej strony obserwujemy silny wzrost ludności na świecie i stały wzrost zapotrzebowania na żywność, w tym żywność wysokobiałkową, a tej nie wyprodukujemy w takich ilościach i o takiej jakości bez nawozów mineralnych. W przypadku innych produktów chemicznych - tutaj istnieje silniejsza korelacja z ogólną sytuacja ekonomiczna w Europie i na świecie. Jeśli ta jest relatywnie słaba, to mamy stabilny ale słabszy popyt na nasze produkty. Każde wyjście z okresu recesji oznacza dla Spółki wzrost popytu. Mamy nadzieję, że wkrótce w Europie powróci koniunktura, co odbije sie na naszych przychodach.
 
waldi: Mało którym firmom z Polski udały się inwestycje surowcowe w dalekich krajach. Dlaczego Policom ma się akurat udać ?
Zarząd Grupy Azoty: Ktoś musi być pierwszy :) Nie mamy wyjścia – jeśli chcemy ustabilizować w długim okresie wyniki Polic, musimy dokonać akwizycji w upstreamie. Bogate złoża surowcowe są Afryce, stąd też decyzja o akwizycji na tym kontynencie. Jesteśmy przygotowani do zarządzania tym projektem.
 
jasiek76: Jak Spółka mierzy efektywność działań w sponsoringu sportowym. Jakie są roczne nakłady w tym obszarze?
Zarząd Grupy Azoty: Nie prowadzimy działalności stricte sponsoringowej, ale działania reklamowe marki Grupa Azoty. Nasze zaangażowanie w sport zawodowy jest jednym z elementów tej działalności. Na bieżąco prowadzimy badania i kontrolujemy efektywność reklamy we wszystkich mediach poprzez wyspecjalizowane do tego podmioty. Niestety kwot nakładów na sport zawodowy nie ujawniamy, stanowią one tajemnicę handlową.
 
inny: O blisko 100% wzrósł poziom należności handlowych. Czy jest to przede wszystkim efekt przejęć ?
Zarząd Grupy Azoty: Tak w głównej mierze jest to efekt przeprowadzonej akwizycji Spółki Grupa Azoty Puławy
 
wiślak: Czy możliwe są przejęcia zagraniczne ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd analizuje wszystkie możliwe opcje akwizycyjne, w tym przejęcia zagraniczne. Nie ograniczamy sie tylko do rynku polskiego, gdyż prawie 50% sprzedaży mamy poza Polską. A więc skoro już jesteśmy na innych rynkach, to również rozwój związany z przejęciami jest brany pod uwagę. Takim przykładem naszej aktywności jest ogłoszona w minionym tygodniu inwestycja kapitałowa w Senegalu (kopalnie fosforytów, kluczowego surowca używanego w produkcji nawozów NPK).
 
marcinG: Jak Spółka mierzy efektywność działań w sponsoringu sportowym. Jakie są roczne nakłady w tym obszarze?
Zarząd Grupy Azoty: Nie prowadzimy działalności stricte sponsoringowej, ale działania reklamowe marki Grupa Azoty. Nasze zaangażowanie w sport zawodowy jest jednym z elementów tej działalności. Na bieżąco prowadzimy badania i kontrolujemy efektywność reklamy we wszystkich mediach poprzez wyspecjalizowane do tego podmioty. Niestety kwot nakładów na sport zawodowy nie ujawniamy, stanowią one tajemnicę handlową.
 
step: Jakie były koszty rebrandingu?
Zarząd Grupy Azoty: Nie publikowaliśmy kosztów, zapewniam jednak, że nie były one znaczące.
 
kolumni: Czy w efekcie połączenia Grupa Azoty, nie jest już zamała na polską giełdę ? Może listing na innym rynku Europejskim ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie zdążyliśmy ochłonąć z dumy po wejściu do WIG30, a już inny rynek…? Nasza kapitalizacja rynkowa jest wciąż w okolicy 2 mld EUR, więc ewentualne decyzje o innych rynkach to przyszłość. Weszliśmy do EM MSCI, jesteśmy już zauważeni przez inwestorów zagranicznych. Wiele pracy przed nami – również organizacyjnej. Jeśli ją zakończymy, wówczas będziemy myśleć o tym.
 
Bergu: Jakie są założenia zarządu co do cen głównych produktów w następnym roku ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd zakłada, że ceny nawozów będą stabilne, co spowodowane będzie m.in. spodziewanym wzrostem cen płodów rolnych, po okresowych obniżkach, prawdopodobnie powodowanych działaniami spekulacyjnymi na rynkach światowych. W przypadku produktów chemicznych, ceny tych produktów będą pochodna ogólnej sytuacji ekonomicznej w Europie i na świecie, a więc kluczowym pytaniem będzie czy i kiedy główne państwa europejskie i na świecie wejdą na ścieżkę silniejszego wzrostu.
 
mario: Na koniec czerwca na lokatach bankowych do 3 miesięcy spółka miała ulokowane 545 mln zł. Czy spółka nie może trzymać pieniędzy w innych instrumentach np. obligacjach korporacyjnych bądź po prostu spłacić część kredytów ?
Zarząd Grupy Azoty: Ma Pan rację. Niemniej jednak przed nami decyzje inwestycyjne, więc docelowa struktura bilansu będzie znacząco inna.
 
golum: Jaki był w pierwszym półroczu średni koszt obsługi zadłużenia? Czy koszty rosną czy spadają ?
Zarząd Grupy Azoty: W ujęciu wartościowym koszty odsetkowe uległy zwiększeniu r/r ze względu na zwiększony poziom zadłużenia w tym droższego zadłużenia inwestycyjnego. Jednakże w związku z bardzo dobrą sytuacją finansową Grupy i niskim udziału długu netto do EBIDTA staramy sie realizować optymalną strukturę finansowania a co za tym idzie będziemy zmierzać do obniżenia kosztu odsetkowego w ujęciu jednostkowym
 
Jerzyk_K: Czy zysk na poziomie 550-600 mln to szacunki pesymistyczne czy optymistyczne ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd przyjął zasadę nie publikowania prognoz. Biorąc pod uwagę wyniki I półrocza oraz analizując sytuację rynkową można wyrobić sobie własne zdanie.
 
bjerre: Czy jest możliwe w Państwa biznesie prowadzić politykę zabezpieczenia cen dość unikatowych surowców ?
Zarząd Grupy Azoty: Staramy się, aby poprzez dywersyfikacje źródeł zaopatrzenia w surowce, w oparciu o długoterminowe umowy z kluczowymi dostawcami zagwarantować Spółce najkorzystniejsze warunki zakupu w długim okresie. Nie stosujemy instrumentów finansowych zabezpieczających ceny surowców.
 
Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia następnym razem! Pozdrawiamy z Bieguna Ciepła.
Wyszukiwarka