Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Czat inwestorski
08.09.2016
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 półrocze 2016 roku
Rozwiń
W czwartek, 8 września o godzinie 13.00 odbył się czat inwestorski z Pawłem Łapińskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

moderator: Witam na czacie inwestorskim z wiceprezesem zarządu Grupy Azoty odpowiedzialnym za finanse Pawłem Łapińskim. Zapraszam do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją Grupy Azoty oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za I półrocze 2016 roku. 
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem. 
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biurostockwatch.pl 
 
Paweł Łapiński: Witam na kolejnym czacie inwestorskim z Grupą Azoty. Dziś postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z aktualną sytuacją finansową spółki oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za I półrocze 2016 roku. Zapraszam do zadawania pytań.
 
SW-fan: Witam, panie Prezesie dziękuję za ten czat. Jest Pan długo w spółce, więc po dużych zmianach w zarządzie jest po prostu bardzo etyczne i właściwe że to właśnie Pan się wypowiada. Proszę o informację jak wygląda aktualnie strategia Grupy pod nowym zarządem, co jest najważniejsze, co jest utrzymane z dotychczasowej strategii a gdzie zrobiliście zmiany i dlaczego. 
Paweł Łapiński: Strategia, która została opracowana wcześniej generalnie nie zmieniła się. Zmierzamy do większej konsolidacji w ramach Grupy. Konsolidacją obejmujemy obszar zakupów, sprzedaży, badań i rozwoju oraz IT. Liczymy, że pierwsze efekty synergii z tych działań powinny pojawić się w II półroczu 2016 roku. 
 
Tworzywa: Jak postrzegacie Państwo krótko i długoterminowe perspektywy dla segmentu TWORZYWA, który w H12016 przyniósł GA ponad 50 mln PLN straty? 
Paweł Łapiński: Rynek tworzyw obecnie jest pod presją cenową nabywców, głównie za sprawą sytuacji na rynku chińskim (nadpodaż na rynku kaprolaktamu). Ma to przełożenie na marże na produktach finalnych. Oczekiwania co do przyszłości, zarówno nasze jak analityków, są pozytywne. Nasze moce produkcyjne są wypełnione w 100 proc., nie mamy problemów ze sprzedażą naszych produktów z tego segmentu. Na ten moment ceny nie są zadowalające, ale pracujemy nad poprawą formuł. Popyt generuje zapotrzebowanie z obszaru automotive i realizowane projekty w zakresie kompozytów 
 
Gość niepotwierdzony: Czy spółka zamierza nadal czynić kroki w kierunku inwestycji w wydobycie w Senegalu? Czy inwestycja tam była racjonalna w świetle ostatnich komunikatów? 
Paweł Łapiński: Inwestycja w pola wydobywcze w Senegalu była i jest dwuczęściowa – w niewielką kopalnię działającą (obecnie wyeksploatowaną, co ostatnio komunikowaliśmy) i w nowe koncesje eksploracyjne i wydobywcze. Ta druga część właśnie przed nami. Wymagane są kosztowne prace poszukiwawcze w celu uszczegółowienia wielkości złóż i ich precyzyjnej lokalizacji. Szczegółowe decyzje podejmiemy po dokładnym określeniu złóż drugiego etapu i ich opłacalności. 
 
Inwestor niepotwierdzony: Czy może Pan ze 100. pewnością powiedzieć, że instalacja PDH powstanie w zakładanym terminie? 
Paweł Łapiński: Potężne projekty inwestycyjne z definicji mają plany, a te plany – z definicji mają swoją dokładność. Jak dotąd postępujemy jako Grupa zgodnie z harmonogramem. Nie widzę powodu, aby Projekt PDH na swojej ścieżce decyzyjnej odbiegał od naszego dobrego, konserwatywnego zarządzania projektami. Jeśli opłacalna będzie zmiana harmonogramu – będziemy to komunikować Państwu. 
 
kikan niepotwierdzony: Co z projektem zgazowania węgla w Kędzierzynie ? 
Paweł Łapiński: Rozpoczęliśmy formalnie realizację dokumentacji projektowej tzw. pre-FEED, który pozwoli nam podjąć kolejne szczegółowe decyzje o konfiguracji technologicznej przyszłej instalacji zgazowania węgla. 
 
Gość niepotwierdzony: Wyniki Polic i Puław były zgodne z konsensusem, ale wynik samego Tarnowa się rozminął. Czego zabrakło w prognozach rynku? 
Paweł Łapiński: Niestety, nasze wyniki za II kwartał okazały się gorsze od konsensusu zarówno dla Tarnowa jak i pozostałych notowanych spółek z Grupy Azoty. Przykładowo konsensus dla Puław za II kwartał wyniósł dla wyniku EBIT 104 mln zł vs zaraportowany skonsolidowany wynik wyniósł 68 mln zł.
Generalnie spadek wyniku r/r dla Grupy kapitałowej jest efektem gorszych parametrów cenowych zwłaszcza w segmencie nawozowym, co w kontekście efektu wysokiej bazy roku ubiegłego (efekt m.in. znaczącego spadku gazu bez efektu na cenach sprzedaży) spowodowało spadek wyników wszystkich kluczowych spółek nawozowych. 
 
Tworzywa: W jaki sposób chcecie odbudować rentowność tej sprzedaży w sytuacji ogromnej nadpodaży PA6 na rynku europejskim oraz marginalnych poziomów marż generowanych przez producentów, a także trudnej sytuacji na rynku POM import? 
Paweł Łapiński: Nadpodaż na rynku poliamidu 6 dotyczy głownie produktów naturalnych. Grupa zgodnie z realizowaną strategią, zamierza rozwijać obszar tworzyw modyfikowanych - specjalistycznych i dedykowanych, gdzie marże są wyższe, a dostęp do rynku generuje wiedza specjalistyczna. 
 
Tworzywa: Czy planujecie Państwo zaistnienie i wzrost aktywności w sektorze AUTOMOTIVE jako dostawca dla moulderów kooperujących z firmami motoryzacyjnymi? 
Paweł Łapiński: Do rynku podchodzimy profesjonalnie. Śledzimy szanse i zagrożenia w wielu obszarach. Prowadzimy rozmowy z najbardziej obiecującymi segmentami aplikacji, w tym z automotive. Na ten moment nie możemy ujawniać szczegółów ze względu na tajemnicę handlową. 
 
radiomoskfa: Mam pytanie o relacje z Akronem jako akcjonariuszem, to już w sumie parę lat, ostatnio słyszeliśmy o próbie wprowadzenia członka RN jak wyglądają aktualnie relacje i w którą stronę to zmierza? 
Paweł Łapiński: Akcjonariusz zgodnie z literą prawa poinformował w maju bieżącego roku o zmniejszeniu zaangażowania w spółce poniżej progu 20 proc. w ogólnej liczbie głosów. Formalnie nie wpłynęło zgłoszenie o wprowadzeniu członka do RN. Relacje z akcjonariuszem są identyczne jak wobec pozostałych. Staramy się traktować równo naszych wszystkich akcjonariuszy. 
 
migotkaa niepotwierdzony: Jak wyglądały wolumeny sprzedaży samego drugiego kwartału w stosunku do drugiego kwartału poprzedniego roku? Dlaczego nie podajecie danych dotyczących wolumenów wprost w sprawozdaniu zarządu a są jedynie wykresy w prezentacjach? 
Paweł Łapiński: Zgodnie z przyjętymi zasadami w Grupie podajemy informacje dot. wolumenów jedynie w ograniczonym zakresie przedstawionym w prezentacji giełdowej. W zakresie przekazywania danych mamy w tym względzie na uwadze także aspekt równego dostępu do danych przez wszystkich inwestorów. Musimy też brać pod uwagę fakt, że nasza konkurencja będzie czerpała wiedzę o naszych działaniach z publikowanych informacji. Stąd ograniczenie szczegółowości niektórych danych służy interesom Grupy i jej akcjonariuszom. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w dalszej części roku będą jeszcze dokonywane odpisy związane z African Investment Group lub błędami sprawozdawczymi w Policach? 
Paweł Łapiński: Odpisy zostały już dokonane jedynie na należności. Dalsze kroki w tym zakresie będą możliwe po uzyskaniu wyników dodatkowych analiz, które zostały zlecone przez Zarząd Grupy Azoty Police. Na ten moment nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy będą kolejne odpisy. 
 
MZK: Jak jest wasza aktualna polityka dywidendowa i czy szykujecie jakieś modyfikacje/zmiany? 
Paweł Łapiński: Polityka dywidendowa przyjęta w strategii nie ulega zmianie. Zgodnie z jej zapisami zarząd rekomendować będzie wypłatę dywidendy w przedziale 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto, oczywiście po analizie istotnych czynników dla perspektyw dalszej działalności spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej i planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. 
 
Tworzywa: W perspektywie ostatnich lat utraciliście Państwo według dostępnych materiałów z przyczyn ekonomicznych produkcję PVC Tarvinyl oraz PTFE Tarflen. Czy znacząca dominacja sektora AGRO w strukturze sprzedaży i WYNIKÓW Grupy Azoty nie spowoduje istotnej marginalizacji znaczenia sektora tworzyw oraz czy przy aktualnej koniunkturze na rynku i notowanych wynikach nie doprowadzi do sprzedaży / likwidacji istniejących grup produktowych POM, PA? 
Paweł Łapiński: Biznes Grupy podzielony jest na dwa obszary, w zależności od specyfiki klienta i koniunktury. B2C - nawozy oraz B2B, który skupia tworzywa, produkty oxo, melaminę, inne zależne od PKB. Nie jest przypadkiem, że każda ze spółek Grupy ma tak podzielony biznes. Daje to stabilizację biznesową, bo cykle koniunkturalne obszarów B2B i B2C są rożne. Dlatego nie widzimy zagrożenia w marginalizacji obszaru tworzyw i inwestycje w tym obszarze realizowane są zgodnie z planem. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy widać aby po stronie popytowej rosła presja związana z obniżającymi się cenami zbóż? 
Paweł Łapiński: Obecnie obserwujemy sezonowe ożywienie popytu zarówno w nawozach azotowych jak i wieloskładnikowych.
Sezon dopiero się rozpoczął i jesteśmy dobrej myśli. 
 
SW-fan: Mówicie często Państwo o innowacjach, przedstawiacie się jako spółka innowacyjna. Na czym to konkretnie polega i ile wydajecie na innowacje rocznie? I jeszcze coś, czy szumnie zapowiadany program Morawieckiego wsparcia innowacyjnych firm jakoś konkretnie przekłada się na pomoc Azotom a jeśli tak to jak. 
Paweł Łapiński: Zgodnie z rządowym Planem Odpowiedzialnego Rozwoju oraz własną strategią, Grupa Azoty zamierza zwiększyć środki przeznaczane na innowacyjność do poziomu ok. 1 proc. swoich przychodów.
W związku z tym Grupa przystąpiła m.in. do realizacji projektu własnego centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie, o łącznej planowanej wartości wydatkowanych środków na poziomie 88 mln zł, które zostanie dofinansowane kwotą 20 mln zł w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju w dniu 2 września br. 
 
drobny inw: dzień dobry, mam proste pytanie, pogorszone tendencje na rynku jak długo się utrzymają i co robicie żeby przeciwdziałać temu co się dzieje z cenami nawozów? 
Paweł Łapiński: Na odbicie niekorzystnych trendów w sektorze nawozowym nie ma raczej co liczyć w ostatnim kwartale bieżącego roku. Konsolidujemy obszar sprzedaży, dzięki któremu liczymy na uzyskanie efektów synergii. Analizujemy również naszą politykę sprzedaży i być może dokonamy jej zmiany w najbliższej przyszłości. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w II kwartale były przestoje remontowe a jeśli tak to jak długo trwały? 
Paweł Łapiński: Przestoje remontowe zaplanowaliśmy jak w poprzednich latach i zostały dokonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie odnotowaliśmy większych trudności w tym zakresie. 
 
kikan niepotwierdzony: Czy spółka ma szansę poprawić wyniki z 2015 roku ? 
Paweł Łapiński: Nie publikujemy prognoz. Wyniki roku 2015 były wynikami rekordowymi. Będziemy czynić starania, aby utrzymać rentowność na podobnym poziomie. 
 
Gość niepotwierdzony: Kontynuując temat konsolidacji w ramach grupy na jakim poziomie szacują Państwo możliwe do osiągnięcia obniżenie kosztów do końca tego roku oraz w 2017? 
Paweł Łapiński: Staramy się prowadzić proces konsolidacji jak najlepiej i jak najefektywniej, żeby uzyskać efekt jak najszybciej i w jak największej skali. 
 
kikan niepotwierdzony: Panie prezesie, dlaczego słabsze wyniki tłumaczycie spadkiem siły zakupowej rolników a wolumen sprzedaży rośnie ? 
Paweł Łapiński: Jedną z przesłanek gorszych wyników w segmencie nawozowym jest oczywiście słabsza siła nabywcza rolników, jednakże nie jest to element jedyny i decydujący o kształcie zaraportowanych wyników (mówię tutaj choćby o istotnym spadku notowań mocznika pociągającego za sobą notowania nawozów saletrzanych, do których jako uczestnik rynku musimy się dostosować). Dodatkowo w tym miejscu wartym wspomnienia jest fakt, iż nasza dystrybucja nawozów odbywa się w dużej mierze za pośrednictwem dealerów, którzy w okresie II kwartału budują bazę produktową pod nowy sezon nawozowy. Nie bez znaczenia jest też struktura sprzedawanych nawozów, gdzie zdolność nabywcza rolników ma szczególne znaczenie. W okresach lepszej koniunktury sektor rolny zwiększa zakupy bardziej złożonych i droższych nawozów. 
 
inwestor: Czy Grupie Azoty grozi casus PGE, czyli podniesienie wartości nominalnej akcji? 
Paweł Łapiński: Nic nam o tym nie wiadomo. Planów takich nie mamy. 
 
inwestor: Dzień dobry! Co dalej z dywidendą? Jak prezentuje się Państwa polityka dzielenia zyskiem z akcjonariuszami? 
Paweł Łapiński: O polityce dywidendowej była już mowa powyżej. Dodam, że zyskiem za 2015 rok podzieliliśmy się akcjonariuszami, wypłacając w lipcu 2016 roku ponad 83 mln zł dywidendy. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy koszt instalacji zgazowania węgla pozostaje na wcześniej wspominanym poziomie 300 mln PLN? Do jakich procesów wykorzystywane byłyby produkty i czy byłby to głównie metanol i wodór? 
Paweł Łapiński: Widzę tu jakieś nieporozumienie. Nigdy nikt nie twierdził, że olbrzymią instalację zgazowania węgla można zbudować za tak niską kwotę. Nasze szacunki są kilkakrotnie wyższe, zbieramy szczegółowe informacje.
Instalację można skonfigurować technologicznie w stronę amoniaku lub w stronę metanolu. Jesteśmy przed tą decyzją. Jak wspomniałem, trwa wstępne projektowanie techniczne (preFEED) i szacowanie opłacalności oraz bezpieczeństwa biznesowego obu wariantów. Nie wykluczamy dalszego przetwórstwa, niekoniecznie bowiem chcemy pozostawać z globalnymi produktami podstawowymi, jak metanol czy amoniak.
Analizy trwają. 
 
kikan niepotwierdzony: Czy obniżka CAPEX w 16 z 2 mld do 1,6 mld wynika z przesunięcia czy rezygnacji z niektórych projektów? Jaki CAPEX planujecie w 17 ? 
Paweł Łapiński: Wynika to z kilku czynników: z oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji projektów, z przesunięcia niektórych o perspektywę kilku miesięcy (przesunięcie de facto na kolejny rok), a po trzecie, z konieczności dokonania dodatkowych analiz w niektórych projektach. W stosunku do szacunków na 2017 rok wypowiemy się w późniejszym okresie. 
 
marek niepotwierdzony: Jak wygląda sytuacja z Senegalem? Czy jest możliwe dalsze pozyskiwanie surowca z tamtego kierunku, czy też poprzedni Zarząd kupił kota w worku? 
Paweł Łapiński: Dalsze pozyskiwanie surowca z tamtego kierunku jest możliwe, o czym poinformował zarząd Grupy Azoty Police w sierpniu. Możemy kupować surowiec od innych producentów, jednak jest to uzależnione od poziomu cen. Jeżeli chodzi o nasze złoża, to jak wcześniej wspominałem, trwa weryfikacja ich wielkości i jakości. Po tej weryfikacji będą podejmowane dalsze decyzje. 
 
kikan niepotwierdzony: Czy macie partnera do zgazowania węgla? Na jaki udział on wejdzie ? 
Paweł Łapiński: Przygotowania projektu zgazowania węgla są na etapie projektowania. To zbyt wcześnie, by przesądzać o skali zaangażowania partnerów – zależy ono od ostatecznej konfiguracji technologicznej instalacji. 
 
gość niepotwierdzony: Panie Prezesie, czy odstąpili Państwa definitywnie od projektu zgazowania węgla w Kędzierzynie? 
Paweł Łapiński: Jak wspominałem kilkukrotnie podczas dzisiejszego czatu – jesteśmy na etapie wstępnego projektowania technicznego, przed kluczowymi decyzjami. Po ich podjęciu będziemy Państwa informować.
Upraszczając: TYM BARDZIEJ nie można powiedzieć, że odstąpiliśmy od projektu. 
 
SW-fan: Jeśli można mam pytanie o komentarz do aktualnej sytuacji światowej to znaczy układ sił USAEuropaRosja pod względem podaży gazu, kursy walut, popyt na nawozy i przełożenie na ceny nawozów w perspektywie 612 miesięcy. Jak pan to widzi. 
Paweł Łapiński: W kontekście gazu postrzegamy ten układ jako pozytywny, bo jakakolwiek dywersyfikacja rynku gazu dla Europy jest i będzie pozytywna. Na ceny nawozów większy wpływ ma poziom globalnego zapasu zbóż i rynek azjatycki ze swoją nadpodażą mocznika. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na zwiększający się udział frachtu w cenie mocznika, dalsze spadki cen wydają się być ograniczone.
W najbliższym czasie oczekujemy poprawy cen nawozów zarówno azotowych jak i wieloskładnikowych, jako skutek wzrostu sezonowych zapotrzebowań. Jednak poziomy cen będą relatywnie niższe do 2015 roku, ze względu niskie ceny na rynku surowców używanych do produkcji nawozów. 
 
kikan niepotwierdzony: W segmencie tworzyw spółka od wielu kwartałów ma negatywną EBITDA. Kiedy należy się spodziewać zysków w tym segmencie? 
Paweł Łapiński: Sytuacja rynkowa w segmencie Tworzyw dla produktów tzw. commodities niestety pozostaje wciąż pod presją rynkowej nadpodaży i walki cenowej miedzy producentami. Nasza strategia w tym obszarze to przejście do produktów wyżej przetworzonych, stąd realizujemy inwestycję, która m.in. pozwoli zagospodarować kaprolaktam z Puław na poczet produkcji PA6 i dalszych jego modyfikacji dostosowanych do zmieniających się oczekiwań rynku automotive, rynku budowlanego, odzieżowego. Budowanie portfela nowych klientów pod dodatkowe wolumeny będzie wymagało od nas sporego nakładu pracy, jednakże jesteśmy dobrej myśli jeśli chodzi o powodzenie tej inwestycji, mając na uwadze globalne szacunki wskazujące na sukcesywny wzrost konsumpcji tworzyw sztucznych, a co za tym idzie, poprawienia parametrów wynikowych segmentu. 
 
MZK: Jak wygląda obecnie otoczenie rynkowe w poszczególnych segmentach? 
Paweł Łapiński: We wszystkich segmentach obserwujemy ożywienie po przerwie wakacyjnej i ogólną poprawę nastrojów, oczywiście w odniesieniu do II kwartału. 
 
kikan niepotwierdzony: Jak kształtują się ceny nawozów w 3Q16 ? 
Paweł Łapiński: Zgodnie z oczekiwaniami ceny podniosły się, ze względu na sezonowy wzrost zapotrzebowania.
Poziom wzrostów relatywnie jest niewielki, ze względu na ogólną sytuację na globalnym rynku agro. 
 
olek niepotwierdzony: Czy spółka planuje jakieś akwizycje/przejęcia w tym roku? 
Paweł Łapiński: W strategii na lata 2014-2020 procesy akwizycyjne zostały przyjęte jako jeden z filarów działalności Grupy Azoty, dlatego też bacznie śledzimy okazje inwestycyjne. O wszelkich decyzjach korporacyjnych informować będziemy zgodnie z regulacjami rynku kapitałowego. 
 
MZK: Z czego wynika pogorszenie wyników w II Q i czy jest to jeden słabszy kwartał czy zapowiedź pogorszenia trendu? 
Paweł Łapiński: Opublikowane wyniki II kwartału wykazują zauważalne spadki w ujęciu r/r, z uwagi na pogarszającą się sytuację rynkową w obszarze nawozów (głównie wskutek spadku cen) oraz segmentu Tworzyw (silna presja cenowa z uwagi na istniejącą nadpodaż produktu na rynku). W nawozach doświadczamy sytuacji, w której wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz spadkowe tendencje notowań globalnych produktów (mocznik) wzmagają presję cenową kluczowych produktów segmentu z przełożeniem na realizowane wyniki.
Na obecną sytuację rynkową zapewne należałoby spojrzeć z perspektywy szerszego horyzontu niż tylko okresu jednego kwartału. Naszym zadaniem w tym okresie będzie dostosowanie się do wyzwań związanych z powyższą sytuacją poprzez m.in. dywersyfikację naszej produkcji i odpowiednią alokację naszych zasobów do segmentów o wyższej rentowności (np. większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcje melaminy o wyższej rentowności), nieustające dbanie o pozycję kosztową oraz kontynuacja inwestycji. Mamy nadzieję, że podejmowane działania pozwolą ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych minimalizując ich wpływ na kształt przyszłych wyników. 
 
modest niepotwierdzony: Witam. Jak wyglądają relacje Grupy z największym prywatnym akcjonariuszem, czyli Acronem? 
Paweł Łapiński: Wszyscy nasi akcjonariusze traktowani są w równy sposób. 
 
witek niepotwierdzony: Czy projekt wydobycia soli potasowej z Zatoki Puckiej, który miał być realizowany z KGHM, został zawieszony czy zrezygnowano z niego? 
Paweł Łapiński: Przy przewidywanej nadpodaży związków potasu, użytecznych jako surowiec dla instalacji Grupy Azoty, zawiesiliśmy ten projekt. Poinformujemy, jeśli pojawią się okoliczności opłacalnego wydobycia takich rzadziej eksploatowanych surowców. 
 
MZK: Jaka jest obecnie koniunktura w najważniejszym dla was segmencie nawozowym? 
Paweł Łapiński: Jak Państwo zapewne wiedzą, koniunktura na rynku nawozów charakteryzuje się cyklicznością. W skutek wielu czynników o charakterze globalnym, przede wszystkim spadku cen surowców, zmian relacji popytowych jak i kondycji sektora rolnego, koniunktura jest słabsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szukamy sposobów na wzmocnienie swoich wyników. Pracujemy nad jakością produktów, nad rozszerzeniem portfela, prowadzimy prace polowe, testujemy różne rodzaje nawozów. Optymalizujemy eksport i wysyłamy produkty na rynki alternatywne pod względem sezonowości. 
 
Inwestor niepotwierdzony: Jak obecnie kształtuje się cena kupowanego przez Was gazu i jak wygląda relacja r/r? 
Paweł Łapiński: Poziom cen gazu nie odbiega istotnie od tendencji cenowych podawanych w ogólnodostępnych notowaniach (TTF, GASPOOL).
Przypominamy, iż z perspektywy okresów porównywalnych r/r gaz w notowaniach zanotował spadek o ponad 30 proc. 
 
Tworzywa: Francuska Agencja ANSES zaproponowała nową zharmonizowaną klasyfikację dla TiO2 dwutlenku tytanu. Agencja twierdzi, że należy rozważyć traktowanie TiO2 jako środka potencjalnie rakotwórczego dla człowieka w sytuacji narazenia na jego wdychanie. Co Pan powie w tej sprawie? 
Paweł Łapiński: Niektóre badania, będące w mniejszości, oceniają dwutlenek tytanu jako "prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi" na podstawie badań na szczurach, które są wyjątkowo wrażliwe na efekt "przeciążenia płuc".
Biel tytanową produkujemy w Policach od 1977 roku i nie odnotowano przypadków raka w związku z TiO2 na przestrzeni niemal czterech dziesięcioleci naszej działalności.
Nasi odbiorcy są bardzo dobrze poinformowani o własnościowych fizykochemicznych naszego produktu posiadają informacje na temat klasyfikacji "potencjalnie rakotwórczych". 
 
kikan niepotwierdzony: Przy obecnych instalacjach jaka jest Pana zdaniem średniocykliczna EBITDA grupy? W ubiegłym roku spółka miała 1,21,3 mld PLN i był to rok rekordowy 
Paweł Łapiński: Wyniki 2015 roku były osiągnięciami wyjątkowymi, wynikającymi ze spadku cen surowców, głównie gazu. Pojawienie się takich premii jest sytuacją wyjątkową i nietypową. W związku z tym nie należy się spodziewać powtórzenia podobnej sytuacji w tym roku. Z pewnością moce produkcyjne pozytywnie odbijają się na wynikach w Kędzierzynie, gdzie uruchomiono nowe zdolności w części OXO. Dalszych efektów uruchomienia nowych mocy w innych spółkach GA możemy spodziewać się w kolejnych latach. 
 
ela niepotwierdzony: Panie Prezesie, co z projektem budowy kompleksu petrochemicznego wraz z LOTOSEM, też na półkę czy rezygnacja? 
Paweł Łapiński: Gigantyczny tzw. PetroProjekt został przeanalizowany gruntownie wspólnie z Grupą Lotos i pozostały po nim mniejsze, choć dalej wielkie przedsięwzięcia: największym z nich jest Propylen z propanu (PDH). 
 
maciej niepotwierdzony: Czy tegoroczna EBITDA może być na porównywalnym poziomiez rokiem ubiegłym, czy też możemy stwierdzić że po wynikach 1H2016, strata już jest nie do odrobienia? 
Paweł Łapiński: Tak jak już wspominaliśmy, nie publikujemy prognoz, a wyniki roku 2015 były wynikami rekordowymi.
Dodatkowo spadek cen surowców nie przekłada się nominalnie tylko procentowo na cenę produktu finalnego.
W konsekwencji zasadne jest analizowanie zmian procentowych (rentowności), a nie nominalnych. 
 
monika niepotwierdzony: Panie Prezesie, czy rozglądacie się za innym kierunkiem pozyskania fosforytów, biorąc pod uwagę niepewność żłóż w Senegalu 
Paweł Łapiński: Afrykański rynek fosforytów jest dosyć konkurencyjny i nie ma potrzeby poszukiwania innych kierunków pozyskania fosforytów. 
 
gość niepotwierdzony: Dlaczego Grupa Azoty nie posiada własnej sieci sprzedaży, tylko korzysta z hurtowników, z którymi musi się dzielić marżą. 
Paweł Łapiński: Grupa Azoty wiele lat temu przyjęła taki model sprzedaży. Nie rożni się on od stosowanych przez innych producentów na całym świecie. Wynika on głównie z sezonowości aplikacji nawozów. Warto zwrócić uwagę, że Grupa Azoty posiada własną spółkę dystrybucyjną – Agrochem, dzięki której realizujemy sprzedaż bezpośrednią na północy Polski. 
 
marek niepotwierdzony: Jaką kwotę Grupa Azoty będzie zobligowana wnieść do Polskiej Fundacji Narodowej? 
Paweł Łapiński: Grupa Azoty jest jednym z fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, pośród innych czołowych polskich koncernów z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, logistyki, wydobycia, hutnictwa, paliw, ubezpieczeń, chemii, sektora finansowego, nieruchomości, a także gier losowych. Środki finansowe na realizację zadań wypełniających misję Fundacji pochodzić mają od fundatorów, a łączny budżet wg szacunków Ministerstwa Skarbu wynosić będzie około 100 mln zł. Z pewnością będziemy partycypować w części w finansowaniu tej inicjatywy. 
 
gość: Czy ostatnie słabe wyniki to etap przejściowy, czy dobre czasy na rynkach na których działa Grupa się skończyły i należy przygotować się na chudsze lata? 
Paweł Łapiński: Już kilkakrotnie podczas dzisiejszego czata mówiliśmy, że wyniki 2015 roku były wyjątkowe i taka sytuacja nie powtarza się często. Niemniej będziemy się starać utrzymać rentowność na dotychczasowym poziomie przy stałym obniżaniu kosztów i poprawie efektywności (konsolidacja, Program Azoty PRO etc.). 
 
Gość niepotwierdzony: Czy nowy Zarząd rozważa nawiązanie współpracy handlowej z Acronem w zakresie dostaw surowców? 
Paweł Łapiński: Mamy sprawdzonych wieloletnich dostawców surowców. Nie ujawniamy informacji na temat swoich kontrahentów. 
 
monika niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty nadal prowadzi prace nad komercjalizacją grafenu? Kiedy możemy się spodziewać efektów? 
Paweł Łapiński: Jak najbardziej. Produkcja grafenu i jego odmian do zastosowań chemicznych jest w naszej agendzie badawczej na najbliższe dwa lata. Mamy pewne pomysły i plany przyśpieszenia prac. Przygotowujemy aplikacje grafenu, pozyskujemy partnerów – ale o tym w swoim czasie. 
 
Tworzywa: Jak oceniacie Państwo POZIOM UDZIAŁÓW GA w krajowym rynku PA6 i czy macie na uwadze działania zmierzające do zdominowania tego rynku? W jaki sposób? 
Paweł Łapiński: Potencjał produkcyjny Grupy Azoty w obszarze PA6 plasuje Grupę na pierwszym miejscu w Polsce i piątym wśród zintegrowanych producentów w UE. Nie prowadzimy żadnych działań zmierzających do zdominowania rynku krajowego, można by uznać takie działania za niezgodne z prawem. 
 
GOŚĆ niepotwierdzony: Dlaczego Spółka nie wydała zintegrowanego raportu rocznego 2015, jak to robili poprzednicy? Czy odstąpiono od tego? 
Paweł Łapiński: Cieszę się, że raport jest oczekiwany przez Państwa, nie zaprzestajemy bynajmniej jego cyklicznej publikacji. Prace nad utworzeniem raportu zintegrowanego Grupy Azoty są prowadzone, z założeniem jeszcze większego stopnia zintegrowania i dostosowania do oczekiwań interesariuszy oraz do najlepszych praktyk rynkowych – a to wymaga czasu. Raport powinien zostać wkrótce upubliczniony. 
 
GOŚĆ niepotwierdzony: Chodzi mi o takie raporty? http://grupaazoty.com/pl/grupa/raport 
Paweł Łapiński: Cieszę się, że raport jest oczekiwany przez Państwa, nie zaprzestajemy bynajmniej jego cyklicznej publikacji. Prace nad utworzeniem raportu zintegrowanego Grupy Azoty są prowadzone, z założeniem jeszcze większego stopnia zintegrowania i dostosowania do oczekiwań interesariuszy oraz do najlepszych praktyk rynkowych – a to wymaga czasu. Raport powinien zostać wkrótce upubliczniony. 
 
Gość niepotwierdzony: Dlaczego wg Pana kurs Azotów tak dramatycznie spada z 113 zł w grudniu mamy teraz 66 zł? Czy sądzi Pan że kurs jest niedowartościowany? 
Paweł Łapiński: Obecny kurs akcji Grupy Azoty odzwierciedla bieżące tendencje dla spółek chemicznych. Wycena naszej Grupy opiera się na mnożniku mniej więcej x6, co jest w miarę porównywalnym wskaźnikiem dla spółek z branży. Zwracamy także uwagę na fakt dokonania transakcji sprzedaży pakietu akcji przez jednego z naszych akcjonariuszy, co może rodzić obawy rynku o realizację dalszych tego typu transakcji w przyszłości zwiększających free float z możliwym wpływem na wycenę.
Osobiście wierzę w mocne fundamenty naszej Grupy, które w dłuższym horyzoncie powinny przełożyć się na oczekiwaną wartość dla akcjonariuszy. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w przyszłym roku akcjonariusze mogą liczyć na większą dywidendę? 
Paweł Łapiński: Jak pisałem wcześniej, polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy w granicach 40-60 proc. zysku jednostkowego spółki. Zarząd po analizie wszelkich uwarunkowań mających wpływ na sytuację spółki, a szczególnie zapotrzebowania na środki finansowe i prowadzone procesy, przedstawia stosowną rekomendację, a ostateczna decyzja należy zawsze do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Gość niepotwierdzony: Kiedy rusza nowa instalacja poliamidów w Tarnowie? 
Paweł Łapiński: Zgodnie z planem – w przyszłym roku. 
 
migotkaa niepotwierdzony: Azoty w ciągu ostatnich paru lat generowały całkiem przyzwoity CF operacyjny. W II kwartale coś się jednak popsuło pytanie co? 
Paweł Łapiński: W okresie II kwartału mieliśmy do czynienia przede wszystkim z gorszymi parametrami wynikowymi, które stanowiły najważniejsze przyczyny - przy zachowaniu porównywalnych poziomów kapitału obrotowego spadku przepływów z działalności operacyjnej. Zniżkowa tendencja cen przede wszystkim w segmencie nawozowym w końcówce sezonu nawozowego (II kwartał) przyczynił się do spadku rentowności i tym samym niższej marzy wynikowej z przełożeniem na poziom ww. przepływów. 
 
franek niepotwierdzony: Skąd się wziął tak duży spadek w sprzedaży mocznika technicznego? Czy Spółka utraciła jakiś duży kontrakt? 
Paweł Łapiński: Odnotowany spadek sprzedaży mocznika dla celów technicznych jest w dużej mierze efektem optymalizowania portfela sprzedawanych produktów opartych na moczniku. Wskutek takowych działań budujemy rynek pod RSM w Kędzierzynie czy też zwiększamy produkcje melaminy o wyższych parametrach marzy % w stosunku do produktów nawozowych. 
 
Gość niepotwierdzony: Ile na dzień dzisiejszy wynoszą oszczędności wynikające z programu efektywności operacyjnej Azoty Pro? 
Paweł Łapiński: Program efektywnościowy Azoty PRO kontynuujemy i będziemy się chwalić rezultatami w stosownym czasie. 
 
migotkaa niepotwierdzony: Co jest głównym powodem poprawy wyników w Kędzierzynie? 
Paweł Łapiński: Kędzierzyn należy pochwalić za poprawę wyników w segmencie OXO (głównie z uwagi na wyższe wolumeny sprzedaży nowego produktu Oxoviflex i lepsze parametry delty do propylenu) oraz dyscyplinę kosztową. Dodatkowo na uwagę zasługuje poprawa parametrów wykorzystania zdolności produkcyjnych w ujęciu r/r. 
 
kikan niepotwierdzony: Dlaczego jednostkowa EBITDA w 2Q16 była negatywna ? 
Paweł Łapiński: Negatywna EBITDA w Tarnowie to efekt utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej segmentu Tworzyw (który odpowiada mniej więcej za 50 proc. przychodów) oraz obecnie obserwowanych pogarszających się parametrów rynkowych w segmencie Nawozów. W poprzednich okresach niekorzystne parametry Tworzyw były pokrywane nadwyżką marzy nawozowej. Obecnie wskutek spadku notowań oraz niewielkiej możliwości manewrowania portfelem produktów nawozowych jesteśmy zmuszeni przełknąć negatywną EBITDA. Dodatkowo należy pamiętać, że jako Jednostka Dominująca sporą cześć kosztów stałych wynikających z funkcji korporacyjnych zarządzania Grupą pozostaje w kosztach Tarnowa.
Remedium na tego typu sytuację widzimy w prowadzonych inwestycjach (Granulacja Mechaniczna oraz Tarnamidy 80 ton) upatrując szansę w produktach bardziej przetworzonych o wyższej marzy. 
 
Paweł Łapiński: Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania! To pierwsze spotkanie z Państwem było dla mnie wyzwaniem, które dostarczyło wielu pozytywnych emocji. Do zobaczenia na kolejnym czacie! 
 
moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za gorącą dyskusję i serdecznie zapraszam na kolejne czaty. 
13.05.2016
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 kwartał 2016 roku
Rozwiń

W piątek, 13 maja o godzinie 13.13 odbył się czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Azoty S.A., który odbędzie się 13 maja (piątek) o godz. 13:13. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.
 
Moderator: Witamy na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Grupy Azoty S.A., panem Andrzejem Skolmowskim. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2016 roku. Zapraszamy do zadawania pytań.
 
Elle: Witam
Andrzej Skolmowski: Witam
 
rolnik: Skoro czat 13 o 13.13 czy to znaczy, że p. Prezes odpowie tylko na 13 pytań dzisiaj?
Andrzej Skolmowski: Tak, na 13 sympatycznych pytań. Jak wygląda sytuacja w polu, czy nawozy Grupy Azoty już kupione?
 
 
Elle: Jak nastroje Pana Prezesa po wynikach?
Andrzej Skolmowski: W komentarzu powiedziałem, że pozytywnie oceniam wyniki, więc nastrój mam pozytywny. Wiosenny :-)
 
 
analityk: Ile wyniosła amortyzacja i czy będzie ona rosła?
Andrzej Skolmowski: Skonsolidowana amortyzacja wyniosła 127 437 tys. zł .Obecnie w Grupie realizowanych jest szereg inwestycji, które spowodują jej wzrost.
 
 
rolnik: :-) nie wiem czy powinienem pisać, żeby nie dostać bana za reklamę
Andrzej Skolmowski: Jakiego bana? za dobrą reklamę dobry bonus! :-) (pod warunkiem, że nawozy z Grupy Azoty!) 
 
 
Janusz: Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za ubiegły rok?
Andrzej Skolmowski: Zarząd wydał swoją rekomendację odnośnie wypłaty dywidendy – rekomendujemy wypłacenie 0,84 zł na akcję. Oczywiście ostateczną decyzję podejmą Państwo, jako nasi akcjonariusze, podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Jan Ciechowski: Ile udziału w kosztach ogółem ma zakup gazu?
Andrzej Skolmowski: W kosztach zużycia surowców za rok 2015 udział gazu stanowił 40%. Obecne spadki cenowe na pewno jednak ten udział zmniejszą - dopowiem - nie w sposób liniowy.
 
Emeryt: Ile może wynieść CAPEX w tym roku?
Andrzej Skolmowski: Prognozujemy CAPEX na poziomie blisko 2 mld w roku 2016.
 
olek: Dlaczego Zarząd zaproponował tak śmiesznie niską stopę dywidendy na poziomie poniżej 1% i czemu dywidenda nie jest wypłacana z zysku skonsolidowanego Grupy?
Andrzej Skolmowski: Dywidendę ustalamy na podstawie wypracowanego zysku jednostkowego zgodnie z regulacjami KSH. Rekomendowana przez Zarząd kwota jest zbieżna z zapowiadanym w Strategii przedziałem procentowym i stanowi 40% zysku jednostkowego wypracowanego przez Grupę Azoty S.A. Proszę pamiętać, że ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2016.
 
analityk: Skąd wynika różnica między zyskiem netto a zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej?
Andrzej Skolmowski: W skład Grupy wchodzą Spółki, w których udział jednostki dominującej jest niższy niż 100%. Dlatego wynik netto należy podzielić: część przypada dla akcjonariuszy jednostki dominującej, a część dla akcjonariuszy mniejszościowych 
 
Robson: Czy w grupie będzie wdrażany program cięcia kosztów? Czego może on dotyczyć?
Andrzej Skolmowski: Programem efektywnościowym w Grupie Azoty jest, realizowany od blisko dwóch lat, program „Azoty PRO”. Zidentyfikowaliśmy dzięki niemu już 400 mln PLN oszczędności i dodatkowych przychodów na rok, a jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Azoty PRO to program często przez nas wspominany publicznie, gdyż dotyczy wszystkich właściwie obszarów działalności Grupy.
 
RvP: Czy spółka nadal będzie inwestować w Afryce?
Andrzej Skolmowski: W Afryce inwestują Police. Trwa obecnie audyt, więc z finalną odpowiedzią poczekamy na jego koniec. Przed następnymi krokami, nowy Zarząd Polic musi się zapoznać ze stanem faktycznym.
 
olek: Panie Prezesie, co jest nie tak z inwestycją w Senegalu poprzedni Prezesi Jałosiński i Jarczewski zachwalali tą akwizycję, a obecny Prezes Polic mówi o niskich zasobach i jakichś złych sygnałach. Co się stało w przeciągu pół roku że jest zwrot o 180 stopni w tej kwestii.
Andrzej Skolmowski: Odpowiedź jak powyżej  - w Afryce inwestują Police. Trwa obecnie audyt, więc z finalną odpowiedzią poczekamy na jego koniec. Przed następnymi krokami, nowy Zarząd Polic musi się zapoznać ze stanem faktycznym.
 
Macher: Ile wynosi obecnie dług netto i wskaźnik długu netto/EBITDA?
Andrzej Skolmowski: Na koniec I kwartału bieżącego roku skonsolidowany dług netto był ujemny (-43 mln zł), gdyż środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe przewyższały sumę zobowiązań finansowych. Wobec powyższego wskaźnik długu netto do EBITDA również był ujemny (-0,03)
 
uber: Jakie są łączne nakłady w grupie na sponsoring sportowy, jesteście widoczni w wielu dyscyplinach. czy spółka mierzy jakie ma to przełożenie na sprzedaż?
Andrzej Skolmowski: Sponsoring sportowy jest jednym z istotnych elementów budowy świadomości naszej marki zarówno z perspektywy prowadzonej działalności (uwzględniając wpływ na prowadzony biznes) jak i z pozycji CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Wybór dyscyplin objętych sponsoringiem jest ugruntowany od lat i ściśle powiązany z lokalizacją naszych głównych biznesów. Z uwagi na poufny charakter zawieranych umów nie możemy ujawniać informacji o poziomie kosztów z tego tytułu.
 
Plastyk: Dlaczego spadła wartość sprzedaży?
Andrzej Skolmowski: Głównymi determinantami spadku wartości sprzedaży  jest przede wszystkim spadek wolumenu, jak i z niższych cen sprzedawanych przez nas produktów.
 
witek: Czy EBITDA za 2016 będzie lepsza niż rok wcześniej?
witek: Dlaczego Puławy zmieniają projekt elektrowni z gazu na węgiel? Czy to z powodu nacisków \"dobrej zmiany\"?
Andrzej Skolmowski: Trwający właśnie audyt głównych projektów inwestycyjnych i rozwojowych w Grupie dotyczy również Projektu Elektrownia Puławy. W analizie scenariuszy  brane są oczywiście pod uwagę różne źródła pozyskiwania surowców energetycznych. 
 
zalogowany: Dlaczego kurs akcji mocno spada, skoro zyski są na podobnym poziomie jak rok temu?
Andrzej Skolmowski: Na spadek kurs akcji (w tym Grupy Azoty) wpływają obecnie te same czynniki co na spadek wartości polskiej waluty i wzrost rentowności długu, a więc spadek apetytów na ryzyko ze strony inwestorów zagranicznych. Czynniki fundamentalne mają obecnie mniejsze znaczenie. 
 
walterW: Do jakich poziomów może spaść zysk netto w całym 2016 roku?
Andrzej Skolmowski: Tak jak już dzisiaj mówiłem – Grupa Azoty nie publikuje prognoz wyników. 
 
leszek: Co się dzieje z kursem Grupa Azoty? Na ostatnim czacie mówił Pan o historycznych maksimach, teraz mamy roczne minima...jak to mówią nie chwalmy dnia przed zachodem słońca:) Czy wg Pana akcje Spółki teraz są niedowartościowane?
Andrzej Skolmowski: Niezbadane są wyroki Boskie … i sentyment rynku. Obserwujemy i analizujemy nasze notowania, aktualny spadek ceny nie jest oczywiście powodem do zadowolenia. Poprzednie poziomy kursu pokazują, że aktualny sentyment dla regionu i sektora nam nie sprzyja.
 
znajomy: Czy w wyniku za I kw. były zdarzenia jednorazowe?
Andrzej Skolmowski: W wynikach I kwartału nie ma zdarzeń jednorazowych. 
 
walterW: Dlaczego zarząd twierdzi, że ten rok będzie trudniejszy niż poprzedni?
Andrzej Skolmowski: Nasze podejście jest ostrożne, a wynika w głównej mierze z obserwacji uwarunkowań rynkowych, których kluczową pozycję stanowią trendy cenowe w obszarze nawozowym oraz tworzyw sztucznych. Rynek obecnie uwzględnia w cenach spadki cen surowców a także rosnącą podaż produktów, co w konsekwencji spotka sie z presją na redukcje marży. Będziemy reagować na te trendy, a o efektach podjętych działań będziemy informować na kolejnych konferencjach wynikowych. 
 
witek: Co z projektem zgazowania węgla? Jakieś decyzje już zapadły?
Andrzej Skolmowski: Czyste technologie węglowe, w tym produkcja chemikaliów bazowych w procesie zgazowania węgla kamiennego, są bardzo dużymi projektami inwestycyjnymi, do których podchodzimy z należną rozwagą. Obecnie prowadzimy rozbudowane studium wykonalności, techniczne, rynkowe zarówno po stronie surowca, jak i produktów. Trwa również analiza modelu finansowania.
 
olek: A czy to znaczy że na dzień dzisiejszy został wstrzymany import fosforytów z Senegalu?
Andrzej Skolmowski: Absolutnie nie! Nadal fosforyty są dostarczane również z Senegalu!
 
olek: Panie Prezesie kiedy jakieś przejęcie już 3 lata mijają od akwizycji Puław
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie nie informujemy o przyszłych albo właśnie negocjowanych projektach akwizycyjnych. Proszę zauważyć, jak ogromnego wzrostu skali działalności dokonaliśmy właśnie w ostatnich kilku latach.
 
Pati: O Ile spadła średnia cena zakupu gazu?
Andrzej Skolmowski: Uprzejmie odsyłamy do publikowanych notowań gazu które także zamieściliśmy w prezentacji za IQ 2016. Porównując rynkowe notowania możemy mówić o spadku ponad 30% w ujęciu 1Q2016 vs. 1Q2015.
 
marcus: Czemy kurs tak dołuje, czy Spółka ma jakieś problemy, spadek ponad 40% od grudnia to sporo
Andrzej Skolmowski: Chciałbym się odwołać do trendu rynkowego na giełdzie - za okres ostatniego roku kurs indeksu WIG obniżył się o 30%, podczas gdy kurs akcji Grupy Azoty spadał dopiero od grudnia, po wcześniejszym dynamicznym wzroście. Przed rokiem kurs akcji Grupy Azoty był na poziomie zbliżonym do obecnego.
 
LionKing: Jakie inwestycje są planowane w Puławach?
Andrzej Skolmowski: Będziemy inwestować w rozbudowę zdolności produkcyjnych i modernizację instalacji kwasu azotowego, kluczowego półproduktu do nawozów saletrzanych, a także w tzw. granulację mechanicznej saletry – poprawiającą naszą elastyczność na rynku nawozów i poszerzającą ofertę. Rozważamy warianty inwestycji w nową elektrownię. Prowadzimy mnóstwo mniejszych projektów modernizacyjnych i rozwojowych. Regularnie informujemy Państwa podczas prezentacji kwartalnych.
 
Ewa_71: Jakie są perspektywy cen nawozów w II kw.?
Andrzej Skolmowski: W perspektywie IIQ należy wziąć pod uwagę sezonowość aplikacji nawozów tj. ich ograniczenia z uwagi na zbliżający się koniec sezonu nawozowego. Bedzie to miało oczywiście, jak co roku, odzwierciedlenie w ścieżkach cenowych naszych produktów. Po okresie przestojów remontowych, z uwagi na wspomniany koniec sezonu, będziemy zmierzać do przygotowania nowych ścieżek cenowych na kolejny sezon.
 
Pogromca nawozów: Na konferencji wynikowej powiedział Pan, że gdyby trendy w nawozach się nie poprawiły to wyniki Azotów mogą pogorszyć się r/r. Rynek obstawia ok. 15% poprawy wyników EBITDA. Czy Pana słowa zostały przekręcone czy uważa Pan, że taki scenariusz jest wielce prawdopodobny?
Andrzej Skolmowski: Szanowny Pogromco nawozów, z trwogą odpowiadam na to pytanie kierowane do producenta nawozów :-) Od dłuższego czasu zwracamy uwagę na nasz potencjał. Koszty zakupu surowca zostały zmniejszone, natomiast zwiększa się presja na ceny. W całej Europie spadki cen nawozów azotowych sięgają 15%-20%, co bezpośrednio przekłada się na uzyskiwaną przez nas marżę. Z tego też powodu - tak jak powiedziałem - trzeba być ostrożnym w optymistycznym prognozowaniu wyników. 
 
marcus: Dlaczego analitycy wyceniają Spółkę tak rozbieżnie tzn. Societe na 56, Pekao na 67 a np. ING i BOS powyżej 120 złotych. Ile tak naprawdę jest warta Grupa wg Pana.
Andrzej Skolmowski: Analitycy dokonują wyceny spółki na postawie własnych modeli, a sprawdzalność rekomendacji łatwo jest zweryfikować. Proszę też porównać, przy jakich poziomach dane rekomendacje powstają. Ja natomiast nie mogę upublicznić w taki sposób swojej wyceny. Pokazujemy ją w wypracowywanych wynikach. A z wyników osiągniętych w I kwartale tego roku jesteśmy zadowoleni. Reszta należy do Akcjonariuszy. 
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za pytania! Mam nadzieję, że piątek 13-go nie przyniósł nam jednak pecha na czacie, chociaż może to być zasługą czarnego kota, którego szefowa naszych Relacji Inwestorskich przezornie zabrała do pracy :-) Do zobaczenia na następnym czacie, a wcześniej zapraszamy na spotkanie w Karpaczu, podczas konferencji WallStreet.
 

 

18.03.2016
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 2015 rok
Rozwiń

W piątek, 18 marca o godzinie 12.00 odbył się czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Azoty, który odbędzie się 18 marca (piątek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Moderator: Witamy na czacie inwestorskim z wiceprezesem Grupy Azoty S.A., panem Andrzejem Skolmowskim. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółki Grupy Azoty w 2015 roku. Zapraszamy do zadawania pytań.
 
Weronika: Witam serdecznie.
Andrzej Skolmowski: Serdecznie witam u progu wiosny, mamy piękne słońce za oknem. Zielono na zewnątrz, oby zielono było też na wykresie notowań. Zapraszam do dyskusji.
 
inwest: Czy wyniki za rok 2016 będą lepsze od tych za 2015? Jakie są prognozy?
Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz. Na odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie, mamy dopiero pierwszy kwartał. Niemniej życzylibyśmy sobie co najmniej powtórzenia wyników z ubiegłego roku. 
 
ola: Panie Prezesie, czy będzie dywidenda za rok 2015, czy będzie kolejne rozczarowanie jak w ubiegłym roku czyli jej brak?
Andrzej Skolmowski: O wypłacie dywidendy zadecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obrady powinny odbyć się najpóźniej w czerwcu. Polityka dywidendy zakłada podział od 40% do 60% wypracowanego zysku netto, z uwzględnieniem szeregu czynników. O rekomendacji Zarządu odnośnie tegorocznej dywidendy poinformujemy niebawem.
 
rolnik: Jakiego rodzaju nawozy są w największych ilościach sprzedawane przez grupę?
Andrzej Skolmowski: W największych ilościach sprzedajemy nawozy azotowe. To domena działalności spółek Grupy Azoty. 
 
Ewa_71: Jakie akwizycje planuje spółka w tym roku?
Andrzej Skolmowski: Jak tylko będziemy mieć coś interesującego – natychmiast to ogłosimy i skomentujemy.
 
marcus: Witam. Kiedy jakieś przejęcia? W strategii ogłoszono wzrost przez przejęcia a od 2014 roku żadnych kroków. Była już nawet krótka lista z 10 podmiotami. Czy Anwil jest nadal rozważany, czy może jakiś podmiot zagraniczny?
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie nie ogłaszamy PRZYSZŁYCH projektów akwizycyjnych. Pracujemy i ta praca lubi ciszę. Jak tylko będziemy mieć coś interesującego – natychmiast to ogłosimy i skomentujemy. 
 
antek: Czy Grupa Azoty zaangażuje się kapitałowo w ratowanie polskiego górnictwa
Andrzej Skolmowski: Oczywiście! Kupujemy polski węgiel do naszych elektrociepłowni!
 
Adam_Nowacki: Czy spółka zaprezentuje zaktualizowaną strategię?
Andrzej Skolmowski: Obowiązuje „Strategia 2013-2020”. W trzecim roku realizacji „Strategii 2013-2020” dokonujemy systematycznego przeglądu realizacji i operacjonalizacji „Strategii”. Jest ona oparta na solidnych podstawach i w tej chwili nie pracujemy nad „nową”. Tak, jak ogłosiliśmy, dokonamy przeglądu kluczowych i największych projektów inwestycyjnych, takich jak zgazowanie węgla i PDH. Standardowo dokonujemy przeglądu takich projektów na kilku etapach ich przygotowania i realizacji. Dodatkowo, dokonujemy przeglądu całego portfela inwestycyjnego i na każdym możliwym etapie sprawdzamy opłacalność każdego projektu. Standardowa robota. 
 
Jurek: Co wpłynęło na większy brak wzrostu przychodów?
Andrzej Skolmowski: Tak postawione pytanie rodzi szereg domysłów w kwestii właściwe postawionej odpowiedzi; biorę jednak pod uwagę iż "większy brak wzrostu..." oznacza po prostu niewielki wzrost przychodów 2015 w stosunku do 2014, jeśli tak to odpowiedzi należy szukać w segmencie Tworzyw i częściowo w OXO w segmencie Chemia, gdzie pozycja cenowa podążała za spadkiem cen surowców ropopochodnych, a te jak wiemy z sytuacji na rynku ropy notowały tendencje spadkowe.
 
Jaro: Czy Acron nadal kupuje akcje spółki?
Andrzej Skolmowski: Ostatnia informacja od Acronu pochodzi z 24 kwietnia 2015 roku, według której Acron posiada - bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne - 20,0026% udziału w kapitale Grupy Azoty S.A. I tyle posiada aktualnie - według naszej najlepszej wiedzy.
 
antek: Czy w związku z ogłoszoną rewizją strategii Grupa zamierza się wycofać z inwestycji PDH w Policach i elektrowni gazowej w Puławach?
Andrzej Skolmowski: Nie ogłosiliśmy rewizji „Strategii 2013-2020”. Przekazaliśmy za to na rynek informację, że standardowo i systematycznie dokonujemy przeglądu dużych projektów inwestycyjnych na etapie zarówno ich przygotowania, jak i realizacji. Nie wstrzymuje to prac prowadzonych przez odpowiednie zespoły robocze. Jest to również zbieżne z oczekiwaniem kluczowego Akcjonariusza, by dokonać takiego przeglądu portfela inwestycyjnego. 
 
Góral: Co z projektem zgazowania węgla? Na jakim on jest etapie?
Andrzej Skolmowski: Zgazowanie węgla jest na etapie przygotowania inwestycji. Prowadzimy studium wykonalności po przebudowie koncepcji co do zakresu inwestycji i rozszerzamy grono Partnerów. 
 
Ola: Ile wynosi średnia amortyzacja?
Andrzej Skolmowski: Czuję się jak na egzaminie z rachunkowości :) Okresy użytkowania środków trwałych, wartości niematerialnych ustalane się przez okres ich ekonomicznej użyteczności. W sprawozdaniu finansowym pokazujemy tabelę z przedziałami okresów amortyzacji, w zależności od grupy do której zakwalifikowany jest dany składnik. 
 
ola: Jak wyglądają wyniki Siarkopolu w odniesieniu do całej Grupy, chodzi o EBITDA i przychody
Andrzej Skolmowski: Patrząc na wyniki Siarkopolu należy je analizować w głównej mierze jako wartość dodaną całego ciągu produkcyjnego nawozów azotowych (kombinowanych z domieszka siarki), które jak wiemy zanotowały jako cały segment bardzo dobre wyniki w roku 2015. Niestety nie publikujemy danych finansowych Siarkopolu.
 
Lincoln: Pan Prezes widzę w dobrym nastroju :-)
Andrzej Skolmowski: Bardzo! Słońce za oknem, Akcjonariusze w TV... Czegoż chcieć więcej? :-) 
 
El Nino: Jakie zakłady chemiczne w Polsce może przejąć jeszcze Grupa Azoty?
Andrzej Skolmowski: Powtarzaliśmy już kilkakrotnie podczas naszych czatów. Przyglądamy się i będziemy analizować wszelkie okazje, które się pojawiają, także w kraju, zwłaszcza te, które poprawią naszą EBITDę.
 
Jan_W: Ile wynosi obecnie dług netto i wskaźnik długu netto/EBITDA?
Andrzej Skolmowski: Skonsolidowany dług netto do EBITDA na koniec 2015 roku był na poziomie -74 mln zł, a skonsolidowany wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2015 roku wyniósł - 0,06. Wyjaśniam że na dług netto składają się: kredyty i pożyczki: 1.166 mln zł minus środki pieniężne i ekwiwalenty: 753 mln zł oraz pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe (lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku): 487 mln zł. Do chwili obecnej wskaźniki te nie uległy istotnym zmianom. 
 
Kasko: :-)
Andrzej Skolmowski: :-)
 
antek: Co wg Pana jest przyczyną ostatnich spadków na akcjach Azotów, przecież ogłoszone wyniki były rekordowe.
Andrzej Skolmowski: Podane wyniki finansowe nieznacznie lepsze w stosunku do konsensusu analityków, zostały juz zdyskontowane w wycenie spółki, stad podejrzewam brak znaczących ruchów wyceny w górę. Spadki w moim przekonaniu na tle rynku – który, jak wiemy, od początku roku notuje solidne minima - są niewielkie, co obrazuje zdrowe fundamenty Grupy.
 
inwest: Czy ostatnie mocne umocnienie złotego wobec dolara i euro może wpłynąć negatywnie na wyniki pierwszego kwartału?
Andrzej Skolmowski: Obserwowane obecnie umocnienie złotego do EURO i PLN jest przede wszystkim powrotem do poziomu równowagi, po wcześniejszym znaczącym osłabieniu, którego kulminacja nastąpiła na koniec stycznia. Grupa Azoty w planie na I kwartał br. przyjęła natomiast założenia makroekonomiczne w zakresie kształtowania się kursu EURO i PLN spójne ze średnimi poziomami kursów złotówki do obu walut, jakie faktycznie zostaną zrealizowane, a więc łączny wpływ najpierw osłabienia a następnie umocnienia się PLN do EURO i dolara będzie zneutralizowany i nie powinien mieć znaczącego wpływu na wyniki I kwartale bieżącego roku. 
 
Emeryt: Jaką wartość ma wartość firmy i wartości niematerialne? Czego one dotyczą?
Andrzej Skolmowski: Egzamin z rachunkowości ciągle widać trwa, niezależnie od pytań. :) W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych wartość wartości niematerialnych wynosi 532 798 tys. zł. Największą pozycję stanowią: znaki towarowe rozpoznane przy nabyciu Spółek, znak korporacyjny rozpoznany przy nabyciu Spółek, patenty i licencje, portfel klientów, poszukiwanie i ocena złóż mineralnych oraz oprogramowanie komputerowe. Natomiast wartość firmy wynosi 12 550 tys. zł i dotyczy rozliczenia nabycia Polic, ZAKSA S.A i Spółki Unibaltic Agro.
 
rolnik: Jak kształtowały się ceny sody w ostatnim roku?
Andrzej Skolmowski: Soda to nie nasz biznes. :)  Prosimy zapytać kolegów z Ciechu. Po zakończeniu czatu też ich zapytam.
 
witek: Czy Prezes Jarczewski po odwołaniu ze stanowiska Prezesa pracuje jeszcze w Grupie?
Andrzej Skolmowski: Jest w okresie wypowiedzenia zgodnie z przepisami kodeksu pracy.
 
marcus: Dlaczego Spółka zanotowała spadek sprzedaży w kaprolaktamie i alkoholach oxo?
Andrzej Skolmowski: Głównie jest to następstwem spadkowej tendencji cenowej na rynku ropy naftowej, która wyznacza poziomy cenowe dla naszych surowców (benzen, fenol), a te z kolei stanowią jeden z kluczowych elementów cenotwórczych produktów. W związku z tym przy spadkowej tendencji surowców odnotowaliśmy widoczny spadek przychodów ze sprzedaży.
 
Iwan: Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników w Grupie Azoty?
Andrzej Skolmowski: Co prawda nie publikujemy informacji odnośnie średnich wynagrodzeń, ale zachęcam do przeanalizowania naszego sprawozdania – jest tam informacja o kosztach wynagrodzeń i średnim zatrudnieniu.
 
##1967ypr#at#vbpxa.rdb##: Giełda dość neutralnie przyjęła wyniki Grupy za 2015, a co może być najbliższym czasie takim czynnikiem, który pozwoli spojrzeć z optymizmem w przyszłość?
 
Andrzej Skolmowski: Plany inwestycyjne, część z nich już w realizacji, program Azoty Pro generujący oszczędności w każdym aspekcie działalności. Jest to bardzo istotny element rozwoju Grupy. Szukamy również oszczędności w części surowcowej. 
 
Toni: Jaki wynik osiągnął segment tworzyw w 2015 roku?
Andrzej Skolmowski: Niestety ujemny. EBITDA -10 400 tys. zł 
 
witek: To przy tak niskim długu netto nie pozostaje nic innego tylko podzielić się zyskiem z akcjonariuszami:)
Andrzej Skolmowski: Dług netto jest obecnie faktycznie bardzo niski, jednakże uwzględniając ambitny program inwestycyjny który Grupa realizuje, wraz z przygotowywanymi inwestycjami w formie SPV (w tym budową Instalacji PDH w Policach), skutkować to będzie stopniowym wzrostem tego długu w perspektywie 2016 -2018. Dlatego też bardzo ostrożnie podchodzimy do wszelkich wypłat zewnętrznych (w tym dywidendy) aby nie naruszyć w przyszłości poziomów wskaźnika długu netto do EBITDA uzgodnionych z bankami finansującymi Grupę, np. w sytuacji gdyby wystąpiło w przyszłości pogorszenie koniunktury skutkujące okresowym spadkiem EBIT. 
 
analizator: Czy spółka może dokonać jakiś odpisów w najbliższych kwartałach?
Andrzej Skolmowski: Na ten moment Grupa nie rozpoznała przesłanek, które wskazywałyby konieczność dokonania odpisów w najbliższym okresie.
 
marta:  Czy Acron ma wpływ na zarządzanie i strategię spółki?
Andrzej Skolmowski: Acron nie ma bezpośredniego wpływu ani na zarządzanie, ani na strategię spółki. Grupa Azoty zarządzana jest korporacyjnie, a Strategia Grupy realizowana jest zgodnie z przyjętymi wytycznymi, z uwzględnieniem głównych zamierzeń strategicznych w podstawowych obszarach produktowych, w zakresie innowacyjności, działalności operacyjnej i handlowej oraz polityki finansowej. Na celu zawsze mamy dobro naszych Akcjonariuszy!
 
Nowy: Nad jakimi innowacjami może skupić się spółka?
Andrzej Skolmowski: Nasza Strategia przewiduje zaangażowanie finansowe nawet do 1 % przychodów - na projekty innowacyjne w obecnej domenie oraz dywersyfikujące działalność Grupy. Inwestujemy zarówno w innowacje w tradycyjnych przedmiotach działalności (formuły nawozowe, tworzywa, gatunki pigmentów), jak i przygotowujemy zupełnie nowe. Ciągle zastanawiamy się nad urozmaiceniem naszego biznesu. Za wcześnie jednak na podawanie o tym informacji. 
 
edeka: Grupa planuje inwestycje znacznie większe niż w roku ubiegłym, na co będą przeznaczone te środki?
Andrzej Skolmowski: Poziom 2 mld zł wydatków CAPEX na rok 2016 obejmuje m.in. inwestycje w instalacje Poliamidów i Granulacji Mechanicznej (Tarnów); nową Elektrociepłownię w Kędzierzynie; Modernizację Instalacji Amoniaku w Policach czy też Wytwórnię Nawozów Granulowanych na bazie saletry w Puławach. 
 
mmmaslov: Co z moim pytaniem o dywidendę? Czy było, tylko ja przegapiłem?
Andrzej Skolmowski: Na pytanie o dywidendę odpowiadałem powyżej, więc jeszcze raz - o wypłacie dywidendy zadecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Nasza polityka dywidendy zakłada podział od 40% do 60% wypracowanego zysku netto, natomiast pod uwagę należy wziąć szereg czynników, m.in. wskaźniki finansowe, standing finansowy czy kapitał do dalszego rozwoju Grupy. O rekomendacji Zarządu poinformujemy.
 
antek: Czy zostanie dokoptowana do Zarządu Grupy jakaś osoba z Puław?
Andrzej Skolmowski: Przekażę to pytanie naszej Radzie Nadzorczej. :-)
 
pol: Czy Spółka planuje jakąś emisję akcji żeby zrealizować tak spory plan inwestycyjny?
Andrzej Skolmowski: Mamy zapewnione finansowanie ogłoszonego programu inwestycyjnego. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w bankach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, w polskich i międzynarodowych. Cieszymy się bardzo że również jesteśmy dobrze postrzegani przez Inwestorów. Nie ukrywam też, że mamy również doświadczenie w podnoszeniu kapitału. Póki co jesteśmy zabezpieczeni w środki finansowe. 
 
antek: Ostatnio prasa pisała o aferze związanej z podrabianiem Polifoski, czy Spółka poniosła duże straty w związku z tym faktem?
Andrzej Skolmowski: Dobre produkty są od wieków podrabiane, jednak podróbka jest zawsze gorsza od oryginału. Rolnicy nie mają problemu z rozpoznaniem który nawóz jest oryginałem. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy i jest rozwojowa. 
 
Lincoln: Ile wyniesie CAPEX w tym roku?
Andrzej Skolmowski: 2 mld zł 
 
mmmaslov: Politykę dywidendy oczywiście znam. Bardziej chodziło mi o tę rekomendację Zarządu... Rozumiem, że będzie później?
Andrzej Skolmowski: Dokładnie tak – opublikujemy rekomendację w sposób przewidziany prawem. 
 
piotrek: Czy jest możliwe przejęcie Spółki przez PGNIG, co zapowiadało MSP.
Andrzej Skolmowski: Zarząd Grupy nie zna takich planów. 
 
Walet: Na czym ma polegać większa konsolidacja grupy?
Andrzej Skolmowski: Mówił o tym Prezes Grupy na ostatniej konferencji. Wyniki poszczególnych Spółek pokazują, że są również efektem integracji z Grupą. Tym samym, sądzimy, że istnieje jeszcze w nas potencjał. Potwierdzają to również efekty realizowanego projektu AZOTY Pro. Do tego tematu powrócimy niebawem. 
 
olimpia: Czy Spółka rozpoczęła już produkcję grafenu?
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy na etapie konstrukcji instalacji wielkolaboratoryjnej, co w branży grafenu oznacza już bardzo wiele. Pracujemy też nad rozszerzeniem tego projektu, pozyskując kolejnych partnerów, również dzięki krajowym i europejski programom wsparcia innowacyjności, w tym w projekcie INNOCHEM. 
 
inwest: Kiedy będzie rekomendacja Zarządu odnośnie wysokości dywidendy (zakładam że będzie) za rok 2015.
Andrzej Skolmowski: To zrozumiałe, że kwestia dywidendy jest tak istotna dla Akcjonariuszy. Pozwólcie Państwo, że wypracujemy rekomendację Zarządu w tej sprawie i poinformujemy zgodnie z przepisami. Niebawem, mam nadzieję.
 
michał: Czy nie uważa Pan że jest brak konsekwencji w polityce dywidendowej, bo Police i Puławy płacą ją regularnie na poziomie 3-5%, a Tarnow jak płaci to minimalną albo żadnej jak w roku ubiegłym.
Andrzej Skolmowski: Należy wziąć pod uwagę że w poprzednich latach Grupa Azoty finansowała dotychczasowe procesy akwizycyjne, które w części finansowane były wzrostem zadłużenia wobec banków. Co istotne, dywidendy pobierane od spółek zależnych służyły obsłudze zadłużenia powstałego wskutek realizacji ich konsolidacji z Grupą Azoty. W ubiegłym roku Grupa Azoty była przed finalizacją pakietu umów Nowego Finansowania, a jednocześnie przystępowała do realizacji wieloletniego Programu Inwestycyjnego Grupy, dlatego zgodnie z ustaleniami z bankami, które to finansowanie zapewniły, nie rekomendowała wypłaty dywidendy, aby zabezpieczyć bezpieczny udział środków własnych na finansowanie tego Programu. Co istotne, w ramach wdrożonego skonsolidowanego modelu finansowania, Grupa Azoty pełni rolę wewnętrznego „banku” dla pozostałych spółek z Grupy, który z jednej strony ściąga nadwyżki, a z drugiej dokonuje redystrybucji do spółek które tego finansowania potrzebują.
 
olimpia: Co ze wspólnym projektem Azotów i KGHM w sprawie wydobywania soli potasowej w Zatoce Puckiej? Czy temat jest aktualny?
Andrzej Skolmowski: To jest trudny projekt po stronie KGHM, a jego zbliżenie do potrzeb technologicznych i rynkowych Grupy Azoty będzie bardzo trudne. Na ten moment mamy stabilne, opłacalne i należycie zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia w związki potasu, ze źródeł lepiej dopasowanych do naszych potrzeb. 
 
Ciekawy: Skąd wzięła się decyzja, by więcej gazu kupować w PGNiG wbrew dotychczasowym tendencjom dywersyfikacji?
Andrzej Skolmowski: Istotą dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w gaz były kwestie cenowe – i o tym właśnie informowaliśmy. Aby zapewnić konkurencyjność naszych produktów wobec produktów konkurencji, z dużo niższą ceną surowca, podjęte zostały działania skutkujące obniżeniem średniej ceny gazu kupowanego dla Grupy. Aktualnie, czy będzie to gaz z PGNiG, czy z innych źródeł, zadecyduje rachunek ekonomiczny. Działania podjęte przez PGNiG oceniamy bardzo dobrze, współpraca na tym polu układa się świetnie. A nowa taryfa brzmi jeszcze bardziej obiecująco.
 
mmmaslov: I jeszcze mam pytanie, czy Minister SP wyznaczył już Państwu niezwykle ważne zadania mające na celu ratowanie gospodarki ale niekoniecznie zgodne z interesem wszystkich akcjonariuszy? ;)
Andrzej Skolmowski: Wyznaczył nam zadanie rozwoju gospodarki i w tym zakresie wykazujemy maksymalne zaangażowanie. Wpływ chemii na gospodarkę jest bardzo istotny, więc nasze działanie, nasze plany rozwoju będą również dla niej bardzo ważne. Pracujemy nad kilkoma projektami innowacyjnymi, które wymagają wsparcia Rządu, a którymi Rząd jest zainteresowany. Synergii można odszukać sporo. Podnosząc naszą wartość, poprawiamy PKB. 
 
mmmaslov: Będziecie robić grafen?!? OMG!
Andrzej Skolmowski: NPBB! A jak nam wyjdzie?
 
mmmaslov: Pan Prezes jest dyplomatą pierwszej klasy ;)
Andrzej Skolmowski: :-)
 
mmmaslov: O wiem co chciałem zapytać! Czy będą Państwo na konferencji WallStreet w Karpaczu? Zawsze chętnie słucham Państwa prezentacji (są trochę skomplikowane, ale staram się zrozumieć ile tylko mogę).
Andrzej Skolmowski: Oczywiście, będziemy. Proszę się z nami przywitać! :-)
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za pytania, daliście mi Państwo odczuć, że dziś świętujemy Europejski Dzień Mózgu:) Spotkanie z Państwem zawsze jest wyzwaniem, które dostarcza pozytywnych emocji. Czat z Wami to przyjemność! Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
20.11.2015
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 3 kwartał 2015 rok
Rozwiń

W piątek, 20 listopada o godzinie 11.00 odbył się czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Azoty, który odbędzie się 20 listopada (piątek) o godz. 11:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.
 
Moderator: Witamy na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Grupy Azoty S.A., panem Andrzejem Skolmowskim. Spotkanie organizujemy po opublikowaniu wyników finansowych za 3 kwartał 2015 roku. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Państwa pytania.

akcjonariusz: Dzień Dobry.
Andrzej Skolmowski: Witam serdecznie uczestników dzisiejszego czata. Czekamy na emocje! 
 
Janek: Czy spółka może powrócić do inwestycji z KGHM? W jakiej perspektywie może to być możliwe?
Andrzej Skolmowski: Podpisaliśmy z KGHM list intencyjny na kilka projektów. Publikowaliśmy raport bieżący w tej sprawie. Obecnie prowadzone są analizy i badania wykonywane przez specjalistów z KGHM. 

członekSII
: Kiedy kolejne przejęcia, które zakłada strategia?
Andrzej Skolmowski: Niewątpliwie rozwój Grupy będzie korzystał z narzędzia, jakim jest M&A. Konsekwentnie nie publikujemy planów przejęć przed ich przeprowadzeniem. Charakter projektów M&A każe również zachować dyskrecję. Póki co nie mamy nic gotowego do zakomunikowania. 
 
hossa: Na kiedy przypada najbliższy termin wykupu obligacji? W jakiej kwocie?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty nie emitowała obligacji. Może nie o ten czat chodzi? 
 
witek: Kiedy kolejne przejęcia, które zakłada strategia?
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie nie publikujemy planów przejęć przed ich przeprowadzeniem. Dla ich dobra.
 
Irek: Jakie korzyści płyną z przystąpienia do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych?
Andrzej Skolmowski: Członkostwo pozwoli spółce na kształtowanie globalnej polityki, dotyczącej przede wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.
 
Marek: W kim spółka upatruje największego konkurenta?
Andrzej Skolmowski: Konkurujemy na rynku globalnym, w kilku segmentach. Najpoważniej oczywiście w sektorze nawozowym. Nie chcielibyśmy publicznie wymieniać nazw, ponieważ koledzy z konkurencji również to czytają (później nawet o tym rozmawiamy). Natomiast trochę podpowiadając, są to liderzy rynku nawozowego i chemicznego.
 
akcjonariusz: Czy Zarząd Grupy Azoty przewiduje znaczące inwestycje w GA Siarkopol mające na celu wytwarzanie nowych produktów czy też zwiększenie produkcji siarki? Jakie zadania będą realizowane w GA Siarkopol w ramach zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Umowy prywatyzacyjnej (30 mln zł)
Andrzej Skolmowski: Zdecydowanie tak. Siarkopol pełni w Grupie Azoty bardzo ważną rolę. Zapewnia strategiczny surowiec dla wewnętrznych potrzeb spółek Grupy, jakim jest siarka elementarna. Wymaga to inwestycji technicznych. Drugi aspekt istotności Siarkopolu dla Grupy to nowe produkty – nowe formy związków siarki, w tym siarka nierozpuszczalna i mielona. Rozważamy też zupełnie nowe inwestycje w produkty o znacznie większych nakładach, niż gwarantowane umową ze Skarbem Państwa 30 mln PLN.
 
Janek: Czy dalej spółka odczuwa zapędy rosyjskiego Acronu, starającego się przejąć spółkę? Czy niedawna ustawa o ochronie ważnych spółek przed przejęciem chroni Azoty przed przejęciem? Jakie udziały posiada Acron w spółce?
Andrzej Skolmowski: Akron aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio łącznie 20,0026% udziałów w kapitale Grupy Azoty S.A. Ostatnia informacja otrzymana od akcjonariusza została opublikowana raportem bieżącym w dniu 25 kwietnia tego roku; od tej pory do spółki nie wpłynęła oficjalna informacja o jakichkolwiek zmianach udziałów. A odpowiadając na pytanie o ochronę przedsiębiorstw strategicznych – ustawodawca tworząc przepis miał na celu zabezpieczenie przed wrogimi przejęciami, Grupa Azoty została ujęta na tej liście. Ponadto w naszych zapisach statutowych także zawarliśmy klauzule zapewniające odpowiednie mechanizmy zabezpieczeń.
 
mors: Z czego wynika tak znaczny wzrost zysków przy podobnych przychodach?
Andrzej Skolmowski: Główne przyczyny wzrostu zysku to dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, niższe ceny podstawowych surowców (w tym gazu) przy jednoczesnym uwzględnieniu synergii zakupów, realizacja programu oszczędnościowego AzotyPro. 
 
MGte: Jak idzie działalność za granicą?
Andrzej Skolmowski: Niezmiennie pozytywnie. Główny rynek to UE, blisko 40% to eksport. Struktura nie zmienia się od lat. 
 
Jerzy: Czy program oszczędnościowy AzotyPRO dalej jest realizowany? Czy w przyszłości spółka zamierza dalej optymalizować koszty?
Andrzej Skolmowski: Oczywiście! To bardzo efektywny zbiór działań. Więcej – efekty w ciągu kilkunastu miesięcy jego prowadzenia są o kilkadziesiąt procent większe, niż zakładaliśmy. Absolutnie kontynuujemy. Co do przyszłości – już sam Program Azoty PRO jest trzyletni, a nie jednorazowy. Grupa taka, jak my zawsze poświęca dużo uwagi optymalizacji kosztów.
 
bart: Czy spółka odnotowała jakieś one-offy w wynikach, które znacznie podwyższyły wyniki?
Andrzej Skolmowski: W historii naszych wyników, za zdarzenia jednorazowe uznawaliśmy takie związane z odpisami środków trwałych, z wynikiem na transakcjach nabycia spółek itp. W IIIQ takowych pozycji nie odnotowaliśmy. Standardowo w IVQ dokonujemy przeglądu otoczenia w którym Grupa funkcjonuje, zarówno w sferze makroekonomicznej jak i rynkowej z analizą potencjalnych przesłanek, które - nie wykluczamy – mogą potencjalnie wpłynąć na wynik ostatniego kwartału 2015 r.
 
DD: Czego dotyczy segment Tworzywa i dlaczego jako jedyny odnotował stratę operacyjną?
Andrzej Skolmowski: Skonsolidowany segment Tworzyw obejmuje swym zakresem produkcję i sprzedaż produktów z gatunku tworzyw konstrukcyjnych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym, włókienniczym i budowniczym. W skład kluczowych produktów wchodzą kaprolaktam oraz tworzywa będące formą przetworzenia kaprolaktamu, tj. poliamid i jego odmiany lepkości Jeśli chodzi o wyniki segmentu i odnotowaną stratę należy zwrócić uwagę na niekorzystne tendencje głównie w obszarze kaprolaktamu wynikające m.in. ze spadku popytu w Chinach (jako efekt spadku dynamiki PKB) które znacząco ograniczyły sprzedaż wolumenów (o ponad 30%) wzmagając presje cenową. Generalnie mamy zamiar poprzez realizowane inwestycje konsumować kaprolaktam dla celów produkcji poliamidów, mając tym samym nadzieję realizacji wyższej marży i przez to pozytywnych wyników omawianego segmentu. 
 
ola: Witam. Panie Prezesie, dlaczego forsujecie nieopłacalny projekt zgazowania węglą w Kędzierzynie? Warunki dla tego typu instalacji są mniej korzystne niż w 2007-2008, kiedy po raz pierwszy rozważano ten projekt. Instalacja produkująca amoniak i metanol w procesie spalania węgla jest ok.2 razy droższa niż odpowiednia z gazu. Przy obecnych cenach gazu ciężko uzasadnić ekonomiczne przesłanki dla realizacji tego projektu.
Andrzej Skolmowski: Rozpoczniemy fazę realizacyjną projektu wtedy, gdy będziemy mieli potwierdzenie jego opłacalności. Na projekt nieopłacalny nie da się uzyskać finansowania, zwłaszcza jest tak ogromny. Skala działania Grupy Azoty wiąże się z analizowaniem i przygotowaniem projektów o skali jak na nasz kraj znacznej. Jesteśmy właśnie na etapie studium wykonalności przedsięwzięcia. Rozmawiamy również z naszymi partnerami w tym Projekcie – Tauronem i KGHM. Podjęliśmy również rozmowy – może to przecież być projekt badawczy na skalę europejską, z czym mogą się wiązać publiczne środki. Wreszcie strategiczne cele naszego państwa obejmują stabilizację wykorzystania węgla. Projekty tego typu i funkcjonują już w świecie i są analizowane - nie tylko w Europie. Kiedy dojdziemy do konkluzji w powyższych kwestiach, będziemy sukcesywnie informować rynek – na razie jest na to zbyt wcześnie.
 
Toczyński: Jak ocenia Pan zadłużenie spółki?
Andrzej Skolmowski: Obecne zadłużenie finansowe Grupy Azoty kształtuje się na niskim poziomie, co wynika z początkowej fazy realizacji Programu Inwestycyjnego przyjętego w ramach Strategii Grupy. Co istotne Grupa Azoty podpisała w I półroczu br. pakiet umów Nowego Finansowania z wiodącymi bankami komercyjnymi oraz EBI i EBOIR w łącznej kwocie 2,2 mld zł, który został dostosowany do zapotrzebowania wynikającego z tego Programu Inwestycyjnego i obecnie jest w trakcie jego wykorzystywania. 
 
pawel: W jaki sposób spółka gospodaruje nadwyżką gotówki?
Andrzej Skolmowski: Grupa częściowo wykorzystuje nadwyżki gotówki do optymalizacji przychodów i kosztów finansowania w ramach usługi cash-poolingu wirtualnego, która pozwala na bilansowanie nadwyżek i kredytów w rachunku bieżącym spółek z Grupy w celu ich oprocentowanie wg jednolitej stopy rynkowej. Grupa przewiduje wdrożenie usługi cash-poolingu rzeczywistego, która będzie pozwalała dodatkowo na korzystanie ze wzajemnej płynności Grupy, w zależności od zapotrzebowania jakie może wystąpić w poszczególnych spółkach wraz z postępem w realizacji Programu Inwestycyjnego. Pozostałe nadwyżki spółka lokuje w bankach o ratingu inwestycyjnym, które zapewniają ich najwyższe oprocentowanie. 
 
opek: Czy nowy rząd może wpłynąć na działalność spółki?
Andrzej Skolmowski: Oczywiście, że może!
 
Aleks: Na jakie czynniki warto zwracać uwagę przy czytaniu sprawozdania finansowego spółki?
Andrzej Skolmowski: Szczerze? Na wszystko. Niemniej jednak czytając sprawozdanie finansowe należy zwrócić szczególną uwagę na rachunek zysków i strat, prezentację wynikową segmentów, rachunek z przepływów pieniężnych, poziom zadłużenia, opis oceny czynników mających wpływ na działalności oraz wyniki finansowe. Istotny jest również komentarz Zarządu. Na koniec ważna jest również własna obserwacja. 
 
niko: Spółka odnotowała bardzo dobre przepływy operacyjne. Czego było to efektem? Czy w przyszłych kwartałach można spodziewać się równie dobrych wyników?
Andrzej Skolmowski: Pozytywny cash flow operacyjny to efekt bardzo dobrej EBITDA za III Q. Pozytywne tendencje w obszarze surowcowym wsparte skutecznie realizowaną polityką handlową i marketingową Grupy pozwoliły wypracować korzystny wynik, a poprzez zwiększoną sprzedaż wolumenową (głównie nawozów) poprawiliśmy kapitał obrotowy tym samym zwiększając omawianą pozycje przepływów pieniężnych.
 
miro: W czym Pana zdaniem można upatrywać dalszego wzrostu kursu? Czy spółka może dalej poprawiać wyniki?
Andrzej Skolmowski: Ostatnie wyniki – i jak wnioskuję działania podejmowane przez Grupę Azoty – spotkały się z widocznym uznaniem rynku, kurs pokonał historyczne maksimum. Cieszymy się, że możemy dostarczyć naszym akcjonariuszom satysfakcji z inwestycji, bacznie obserwujemy pnące się w górę notowania. Optymalizujemy w skali Grupy Azoty szereg obszarów – przykładowo przedstawiony w operacjonalizacji Strategii program Azoty PRO, spójna polityka zakupowa i sprzedażowa, zarządzanie skonsolidowane w skali Grupy, inwestycje - to wszystko przynosi efekty. Do tego sprzyjają nam niższe ceny podstawowego surowca – gazu. Jest między nami chemia!
 
Piotr Wilczek: Czy wraz z większymi zyskami można spodziewać się większej dywidendy?
Andrzej Skolmowski: Decyzja o podziale zysku zawsze należy do akcjonariuszy. Rekomendacja Zarządu będzie znana w I kwartale.
 
malgo: Jak na działalność spółki może wpłynąć potencjalna podwyżka stóp procentowych?
Andrzej Skolmowski: Zakręciliśmy szklaną kulą… :) Potencjalna podwyżka stóp procentowych jest oczekiwana w odniesieniu do USD, a więc nie będzie miała bezpośredniego wpływu na koszty obsługi zadłużenia finansowego Grupy, która finansuje się obecnie głównie w PLN oraz w mniejszym zakresie w EURO. W odniesieniu do PLN analitycy przewidują, iż stopy bazowe pozostaną bez zmian w 2016 lub nawet nastąpi jeszcze ich obniżenie o ok. 0,25% do 0,5%, jeżeli RPP nowej kadencji będzie bardziej „gołębia”. Również w odniesieniu do EURO przewidywane jest utrzymanie w 2016 roku rynkowych stóp procentowych na historycznie niskim poziomie, co korzystnie wpłynie na koszty finansowania Grupy. Oczekiwana podwyżka stóp procentowych dla USD, może natomiast wpływać na dalsze umocnienie się dolara do EURO, a w efekcie również do PLN. Ekspozycja netto Grupy w USD jest jednak dodatnia, a więc wzrost kursu dolara pozytywnie wpływa na jej przychody i wyniki finansowe.
 
kros: W jakim stopniu spółka pokrywa sama zapotrzebowanie na energię elektryczną?
Andrzej Skolmowski: Sytuacja jest zróżnicowana w każdej ze spółek Grupy Azoty. Największe spółki korzystają z własnych źródeł energii (własne elektrociepłownie). Część energii elektrycznej spółki dokupują z zewnątrz.
 
marta: Emocje to mamy ostatnio na kursie, czy Pana zdaniem kurs nie jest przewartościowany?
Andrzej Skolmowski: Nie powinienem komentować poziomu kursu akcji spółki. Natomiast zawsze wyrażamy zadowolenie z zadowolenia naszych akcjonariuszy. Odbieramy to jako pozytywna ocena naszej działalności… :) Jest miedzy nami chemia!
 
Jerzy: Jaki czynnik w największym stopniu wpływa na wyniki spółki?
Andrzej Skolmowski: Analizując obecne wyniki i sytuację rynkową, zintegrowana strategia sprzedaży nawozów, polityka zakupu gazu, integracja zakupowa. Na niekorzyść otoczenie rynkowe w segmentach tworzywowym i chemicznym.
 
Adam Biały: Jaką kwotę spółka przeznaczyła dotychczas w 2015 roku na inwestycje? O ile może się ta kwota zwiększyć do końca roku?
Andrzej Skolmowski: Wielokrotnie podkreślaliśmy iż ten rok chcemy zamknąć kwotą przeznaczoną na inwestycje około miliarda złotych. Ewentualne zmiany tej kwoty będą wynikały tylko i wyłącznie z bieżących harmonogramów realizacji inwestycji.
 
akcjonariusz: Jaka decyzja zostanie podjęta w sprawie instalacji dwusiarczku wegla w GA Siarkopol
Andrzej Skolmowski: Pytanie dotyczy decyzji przyszłych, a póki co możemy odpowiadać na bazie naszej obecnej wiedzy. Wykonujemy umowę ze Skarbem Państwa, w tym za jego zgodą Siarkopol wyłączył formalnie z ruchu dawno nieczynną i dawno nieefektywną instalację silnie trującego dwusiarczku węgla. 
 
tytus: Jak ocenia Pan perspektywy rynkowe dla chemicznych spółek?
Andrzej Skolmowski: Ogólnie można powiedzieć, że w nawozach niewątpliwie korzystamy na spadających cenach gazu ziemnego. W sektorze chemicznym jest jednak raczej trudno. Wahania cen surowców przekładają się na niełatwą sytuację rynkową.
 
Dan: Dlaczego tylko segment nawozów odnotował dodatni wynik operacyjny w III kw.?
 
Andrzej Skolmowski: Rozumiem, że chodzi o wynik EBIT, ponieważ na wyniku EBITDA tylko segment Tworzyw osiągnął ujemny wynik. Segment nawozów jest głównym konsumentem gazu ziemnego, spadek jego cen i dywersyfikacja przełożyły się na jego dobre wyniki. Proszę pamiętać, że III kwartał to okres realizacji okresowych przeglądów remontowych. W III kwartale odnotowano również spadek cen i zapotrzebowania na kaprolaktam. 
 
 
ola: Wracając do projektu zgazowania węgla, proszę pamiętać ze strategiczne cele Naszego Państwa jak Pan to ujął, nie zawsze są zgodne z interesem pozostałych akcjonariuszy, patrz podatek bankowy, zaangażowanie energetyki w kopalnie, czy forsowany projekt zgazowania węgla w Azotach
Andrzej Skolmowski: Nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek „forsował” projekt zgazowania węgla w kierunku jego przeróbki chemicznej. Z naszego punktu widzenia jest to po prostu jeden z analizowanych dużych projektów inwestycyjnych, uprawianych zresztą w wielu miejscach na świecie. Tak jak mówiłem, jeśli założenia się potwierdzą i będzie to opłacalne przystąpimy do dalszych prac. Chcę Państwa uspokoić. Nikt z tzw. „czynników rządowych” nie przymusza do badania tego projektu. Projekt badany jest wyłącznie na tym etapie przez nas. 
 
 
pawel: Które obecnie przeprowadzane inwestycje są najważniejsze?
Andrzej Skolmowski: Wszystkie inwestycje jakie przeprowadzamy w Grupie są bardzo ważne, a ich lista jest długa – zaakceptowaliśmy 68 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę około 7 miliardów złotych do roku 2020, skupię się więc na największych aktualnie realizowanych. W Tarnowie rozpoczęliśmy budowę wytwórni poliamidów i instalacji do granulacji nawozów mineralnych, w Puławach także budujemy instalacje do granulacji mechanicznej saletry oraz rozbudowujemy instalację kwasu azotowego, równocześnie toczą się prace nad budową elektrowni. W Policach powstanie instalacja PDH, modernizujemy instalację amoniaku i węzeł oczyszczania spalin przy elektrociepłowni. Nad elektrociepłownią toczą się prace również w Kędzierzynie, gdzie także finalizowana jest budowa instalacji do produkcji RSM. 
 
Irek: Czy spółka planuje dalsze inwestycje w segment energetyki?
Andrzej Skolmowski: W branży tzw. ciężkiej chemii, w której głównie działamy, posiadanie własnej, pewnej, wewnętrznej energetyki przemysłowej decyduje o być albo nie być producenta, o ciągłości dostaw do klientów i finalnie o przewagach konkurencyjnych oraz pewności efektu dla akcjonariuszy. W związku z tym ciągle inwestujemy i będziemy inwestować w optymalizację i potanienie energetyki przemysłowej. 
 
Bogdan: Jakie są planowane nakłady inwestycyjne na 2016 rok? Czy spółka ma już finansowanie tych inwestycji?
Andrzej Skolmowski: Tak, mamy zapewnione finansowanie naszego planu inwestycji na rok 2016, oczywiście zaraz po jego zatwierdzeniu przez wszystkie organy korporacyjne. Do tego czasu nie możemy publikować projektu planu inwestycji.
 
beata: W Yarze zatrudnienie jest niższe o 12% przy blisko 5-krotnie większej skali działalności.
Andrzej Skolmowski: Zwracamy uwagę na fakt że Yara jest koncernem nawozowym realizującym przychody zarówno z własnej produkcji jak i z tradingu. W naszym przypadku nawozy to 60% działalności, stąd wniosek że nie do końca możemy mówić o porównywalnym modelu biznesowym, w którym 40% to chemia o innym modelu biznesowym i innej strukturze zatrudnienia. Temat wymagałby dokładniejszej analizy, ze zwróceniem uwagi na aspekty zatrudnienia w spółkach wsparcia, czy istnienie outsourcingu. Niestety takowych danych o wymienionej spółce nie posiadamy, stąd możliwość rzetelnego porównania na ten moment jest trudna.
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za pytania, spotkanie z Państwem zawsze dostarcza pozytywnych emocji. Czat z Wami to przyjemność! 
20.05.2015
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 kwartał 2015 roku
Rozwiń

W środę, 20 maja o godzinie 11:00 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

moderator: Witam na czacie inwestorskim z wiceprezesem Grupy Azoty SA, p. Andrzejem Skolmowskim. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych za I kwartał i perspektyw Spółki i branży, a także aktualnej sytuacji branży chemicznej w Polsce i na świecie. 
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

Andrzej Skolmowski: Serdecznie witam, dziś wyjątkowo z Warszawy, na kolejnym czacie Grupy Azoty. Ostatni okres obfitował w liczne wydarzenia. Informowaliśmy o wynikach za pierwszy kwartał 2015 roku, o kolejnych krokach inwestycyjnych, a także o strukturyzowaniu finansowania strategii. Tematów do rozmowy mamy wiele. 
 
SW-fan: Witam Panie Prezesie. Po ładnym rajdzie pod wyniki kurs akcji się koryguje. Czy to może oznaczać słabszą resztę roku, jak Pan to widzi fundamentalnie? 
Andrzej Skolmowski: Ładny rajd to będzie w najbliższy weekend – będzie miał miejsce pierwszy zlot motocyklowy Grupy Azoty, także wezmę w nim udział :) Fundamentalnie w tym roku biorąc pod uwagę otoczenie, wyniki będą stabilne, powiem więcej – mocne. Zakładamy, że przełoży się to na pozytywną ocenę działalności i znajdzie odzwierciedlenie w kursie. Oczekujemy, że skala przeprowadzanych inwestycji także znajdzie Państwa uznanie. 
 
 
Gość niepotwierdzony: Planujecie Państwo budowę nowej instalacji do produkcji propylenu w Policach za 1,7 mld zł. Jaki jest cel tej inwestycji oraz w jaki sposób finansowany będzie ten projekt? 
Andrzej Skolmowski: Celem projektu budowy instalacji produkcji propylenu o zdolności 400 tys. ton rocznie z propanu (propane dehydrogenation - PDH) jest: 
1. Pozyskanie surowca do konsumpcji własnej – w Grupie Azoty jest spółka Grupa Azoty ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu, która skonsumuje 140-150 tys. ton propylenu rocznie.
2. Dywersyfikacja struktury przychodów (ze sprzedaży propylenu i nowych produktów, które będzie można rozwijać na bazie surowcowej propylenu); Grupa Azoty wejdzie w ten sposób w nowe segmenty biznesu, rynki o innych niż dotychczasowe cyklach koniunktury (czyli dla kompleksu nowych tworzyw).
3. Sprzedaż na rynku zewnętrznym deficytowego w Europie propylenu.
Finansowanie tego projektu przewidujemy konsekwentnie w formie spółki z udziałem podmiotów Grupy Azoty i partnerów zewnętrznych – komercyjnych, branżowych - i niekomercyjnych (Polskie Inwestycje Rozwojowe - PIR). Finalne decyzje o strukturze kapitałowej i strukturze finansowania (dług/equity) zapadną w przyszłym roku, po wykonaniu prac projektowych (Basic Engineering Package). 
 
łodzianin: Dzień dobry, Panie Prezesie, jak stoi sprawa finansowania dla inwestycji w Policach?
Andrzej Skolmowski: Odpowiedziałem powyżej. 
 
Gość niepotwierdzony: Witam serdecznie, W kontekście rozwoju spółki i zapowiadanej budowy fabryki propylenu, kiedy będzie takie zamówienie ogłaszane? 
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy, jak systematycznie informujemy rynek, na etapie wykonania Basic Engineering Package, tj. na bazie zakupionej licencji firmy UOP wykonujemy pierwszy etap projektu technicznego. Jego wyniki posłużą nam na przełomie 2015 roku i w I kwartale 2016 roku do sformułowania szeregu decyzji, w tym co do strategii zakupowej i struktury wykonawstwa inwestycji. O ewentualnych kolejnych krokach podejmowanych w tym zakresie poinformujemy stosownymi raportami bieżącymi. 
 
MZK: W ostatnich dniach wyraźnie zdrożała pszenica na światowych giełdach, czy przełoży się to pozytywnie na ceny nawozów? 
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy przed sezonową korektą cen na nawozy azotowe, dzieje się tak zawsze przed otwarciem nowego sezonu (lipiec-czerwiec). Więc popyt na nawozy teraz spadnie. Natomiast wzrost ceny pszenicy powinien przełożyć się na siłę nabywczą rolników. Co dla nas jest korzystną sytuacją. 
 
Gość niepotwierdzony: Witam. jaka jest dalsza polityka Grupy Azoty w stosunku do sieci dystrybucyjnej? Czy Grupa Azoty zamierza tworzyć własną sieć dystrybucji opartą na własnych firmach (Agrochem Puławy itp)? 
Andrzej Skolmowski: Agrochemy były aktywem nabytym przez Puławy niejako przy okazji przejęcia Fosforów. Rozumiem, że pytanie dotyczy kanałów sprzedaży nawozów. Preferujemy zrównoważony model zarządzania kanałami dystrybucji nawozów. Przewiduje to oczywiście nasza Strategia i jej „Operacjonalizacja” z 2014 roku. Jesteśmy zainteresowani silnymi relacjami zarówno z dystrybutorami jak i z końcowymi klientami. Nie prowadzimy działań mających na celu zastąpienia obecnie funkcjonującej, niezależnej od nas na własną. Agrochemy stanową tu uzupełnienie, a nie „zastąpienie”. Natomiast nie ukrywamy: wnikliwie obserwujemy procesy integracyjne, o których się mówi w branży.
Podejmujemy także działania mające na celu ułatwienie Klientom korzystania z naszych produktów, w tym budujemy i wspieramy rozbudowę sieci logistycznej nawozów płynnych. 

inwestor niepotwierdzony: czy kiedykolwiek dojdzie do przejecia CAŁEGO Anwilu,nie czesci,i czy jest to mozliwe Panie Prezesie? 
Andrzej Skolmowski: Hmm…. Wielokrotnie pokazaliśmy, że jak się chce to się da. :)
Anwil to bardzo dobra Spółka. Ale w tej chwili jest częścią Grupy ORLEN. I to ORLEN musi wcześniej podjąć w tej sprawie decyzję. 
 
MZK: Spółka pokazała w I kw. 2015 roku skokowy wzrost zysku netto, a w dniu publikacji raportu kurs akcji mocno spadł. Skąd taki rozdźwięk? 
Andrzej Skolmowski: Bardzo dobre wyniki finansowe za 1Q (znacząco przewyższające konsens rynkowy) napawają nas optymizmem zwłaszcza w kontekście podejmowania szerokich działań inwestycyjnych wymagających sporych nakładów finansowych.
Odnosząc się do pytania o opinię w sprawie kształtowania się notowań zawsze ciężko jest nam komentować bieżące wahania podczas gdy my zawsze patrzymy na naszą Grupę w długim horyzoncie. 
 
SW-fan: Proszę powiedzieć jak wygląda teraz sytuacja z Akronem, który ciągle jest obecny w akcjonariacie, będą ruchy w lewo, w prawo, jest jakaś przepychanka czy raczej spokój? 
Andrzej Skolmowski: Patrząc na mapę, to póki co są ruchy na lewo, czyli na zachodzie: w Luksemburgu i na Cyprze. :)
Spółki zależne Acronu poinformowały z końcem kwietnia o dokonaniu transakcji wewnątrzgrupowej. W efekcie dokonanych transakcji stan posiadania pośrednio przez Acron nie zmienił się i wynosi w dalszym ciągu 20,0026% . Od tego czasu nie otrzymaliśmy informacji. 
 
Gość niepotwierdzony: Jak wyglądają obecnie kontakty z Acronem, rosyjskim akcjonariuszem w Waszej Spółce? 
Andrzej Skolmowski: Odpowiedziałem powyżej. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy projekt budowy elektrowni w Puławach został definitywnie odłożony na półkę? 
Andrzej Skolmowski: Projekt budowy elektrowni profesjonalnej w Puławach został zawieszony po wyjściu dotychczasowego naszego partnera.
Partnera nie ma, ale potrzeby pozostały, może już nie o takiej skali. Mogę powiedzieć, że nie rozstaliśmy się z nim. Kiedy będziemy gotowi z należycie przygotowaną nową koncepcją – będziemy publikować. 
 
SW-fan: Jak zamieszanie na złotym i eurodolarze odbiło się na wynikach? Stosujecie instrumenty zabezpieczające, czy raczej hedging naturalny? 
Andrzej Skolmowski: W I kwartale br. wzrost kursu USD do PLN wynikał z kontynuacji wzrostu dolara do EURO, co z kolei skutkowało równoległym umocnieniem PLN do EURO. Uwzględniając iż Grupa zrealizowała w I kwartale br. dodatnią ekspozycję netto w obu tych walutach w podobnej skali, więc wpływ zmian kursu na wyniki Grupy - pozytywny w odniesieniu do zrealizowanej nadwyżki walutowej w USD oraz negatywny w odniesieniu do nadwyżki w EUR – wzajemnie się równoważył. 
 
Ponieważ skala osłabienia złotówki do USD była większa od skali osłabienia do EUR, więc łącznie był to wpływ pozytywny na wyniki Grupy.
 
Grupa Azoty zgodnie z przyjętą Polityką zarządzania ryzykiem walutowym stosuje ponadto zabezpieczenia w formie transakcji forward, na poziomie do 80% planowanej ekspozycji walutowej w horyzoncie do 6 miesięcy oraz do 50% planowanej ekspozycji w horyzoncie powyżej 6 do 12 miesięcy, co pozwala na ograniczenie wpływu zmian kursów walutowych na wyniki finansowe. 
 
inwestor niepotwierdzony: Witam i podziwiam, oprócz inwestycji w Policach planowana sa inne podobne o takim rozmiarze tzn wielkosci oraz koszcie, kiedy pierwsze przejecia ,na jakim sa etapie rozmowy o przejęciach, do konca strategi pozostalo niecale 5 lat a przejecia zadnego,pozdrawiam :) 
Andrzej Skolmowski: Po kolei, bo to cztery pytania w jednym :)
Po pierwsze: generalia. Podobnie jak inni rozsądni operatorzy rynku nie publikujemy naszych planów akwizycyjnych. Raczej wolimy chwalić się projektami przeprowadzonymi, niż przyszłymi.
Po drugie: nasza zoperacjonalizowana Strategia przewiduje trzy filary wzrostu wartości Grupy: rozwój organiczny, doskonałość operacyjną i fuzje i przejęcia (M&A) jako narzędzie realizacji celów, a nie cel sam w sobie.
Po trzecie: inwestycje jak wspomniane PDH mieszczą się w obszarze rozwoju organicznego, na bazie własnej infrastruktury technicznej, a nie przejmowania istniejących podmiotów. Nasze plany inwestycyjne na lata 2014-2020 przekraczają 6 miliardów PLN. I są jak najbardziej realizowane. Nie wiem, czy jest powszechnie wiadome, że typowa inwestycja rozwojowa w przemyśle chemicznym naszego typu to projekt trwający razem z dokumentacją na początku i rozruchem na końcu – przeszło trzyletni.
Po czwarte: projekty M&A maja dwie cechy: pierwsza - z zasady są bardzo długotrwałe i druga - nikt nie można w pełni odpowiedzialne deklarować ich harmonogramów, aż do podpisania ostatniej szczegółowej umowy i wejścia w życie ew. warunków zawieszających (np. zgód urzędów). 
 
Chiefmike: Jakie Spółka ma Plany długoterminowe ? Jak będzie budowana wartość dla Akcjonariuszy mniejszościowych ? Czy Spółka planuje utrzymać wysoką stopę dywidendy ? 
Andrzej Skolmowski: O planach długoterminowych informujemy szeroko w Strategii Grupy Azoty – budując wartość jesteśmy aktywni w trzech głównych obszarach: inwestycyjnym, planowanych przejęć i akwizycji oraz doskonałości operacyjnej. Strategię tę konsekwentnie realizujemy.
 
Także w Strategii przedstawiliśmy politykę dywidendy, w której zadeklarowaliśmy wypłatę dywidendy na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy, zastrzegając jednakże każdorazową analizę czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. Stąd też obecne stanowisko Zarządu odnośnie dywidendy za rok poprzedni, tj. przeznaczenie go na finansowanie bądź współfinansowanie projektów opisanych w Strategii na lata 2014-2020. 
 
Gość niepotwierdzony: Kiedy odbędzie się roczne WZA i głosowanie w sprawie dywidendy? 
Andrzej Skolmowski: W maju już nie zdążymy. A więc w czerwcu :) 
 
Maja niepotwierdzony: Witam, stabilne i mocne wyniki dają nadzieje ale stabilność zazwyczaj oznacza stagnację, czy przewidujecie Państwo rollercoaster w 4 kwartale? 
Andrzej Skolmowski: Rozumiemy, że ten rollercoaster w Q4 ma być na dole, a cała wycieczka ma jeszcze głośno krzyczeć? Aż tak źle z nami nie jest.
Nie przewidujemy odchylenia w stosunku do sezonowości występujących w poszczególnych kwartałach.
Natomiast sezonowość przekłada się na osiągane wyniki finansowe. Zdecydowanie najlepszy kwartał to zawsze pierwszy kwartał. 
 
merol: Dzień dobry Panie Prezesie. Jaka jest polityka grupy azoty w sprawie dalszego skupu udziałów przez kapitał zagraniczny ? 
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty SA jest spółką giełdową, podlegamy więc regulacjom rynku kapitałowego, w naszym akcjonariacie są akcjonariusze z całego świata. Rozumiem, że pytanie dotyczy jednak sytuacji zamierzeń wrogiego przejęcia. Statut Spółki zawiera zapis, że dopóki Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, prawo głosu pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu podlega ograniczeniu do 20%.
Skarb Państwa uznał Grupę Azoty za spółkę istotną z punktu widzenia Państwa, zamieszczając nas w 2014 roku na liście podmiotów strategicznych. 
 
Gość niepotwierdzony: W pierwszym kwartale grupa pokazała znaczny wzrost wolumenów sprzedaży nawozów wieloskładnikowych. Jakiego wzrostu wolumenu oczekują Państwo w całym roku? 
Andrzej Skolmowski: W naszej strategii produkcyjnej staramy się maksymalizować wykorzystanie naszych zdolności produkcyjnych poprzez dobór odpowiedniej polityki handlowej nawozów w tym nawozów wieloskładnikowych. Na rynku NPK okres styczeń marzec oraz miesiące jesienne są okresami o wzmożonej aplikacji nawozów z domieszką potasu i fosforu co tez rokrocznie staramy się wykorzystywać, patrząc jednakże na poziom cenowy. W IQ dobra relacja USD / PLN poprawiła znacząco rentowność NPK zwłaszcza nawozów DAP, wobec czego realizowaliśmy maksymalizację produkcji i chcielibyśmy zachować ten trend do końca roku (uwzgledniający sezonowość sprzedaży i planowane remonty na instalacjach). 

Gość niepotwierdzony: Czy w związku z dużą ilością nawozów NPK na rynku oraz wiodącą rolą "Polic"- rozpatrywany jest pomysł na zaniechanie produkcji w Fosforach Gdańsk? Drugie pytanie- czy Grupa Azoty jest zainteresowana zakupem Siarkopolu (jednocześnie zapytam o plany inwestycyjne w inne zakłady, również zagraniczne) 
Andrzej Skolmowski: Na rynku NPK rola Polic zawsze była wiodąca. Niezależnie od tego pracujemy nad nowymi pomysłami dla Fosforów. Kilkukrotnie o tym była już mowa. Siarkopol już jest w strukturze Grupy. 
 
Gość niepotwierdzony: Panie Prezesie, a nie uważa Pan, iż ostatnie spadki są efektem Pana komentarza, że spółka niechętnie będzie wypłacała dywidendę, gdyż priorytetem są inwestycje. Cześć inwestorów mogła sprzedawać akcje mając to na uwadze. 
Andrzej Skolmowski: To nie był komentarz, to była wprost odpowiedź na pytanie o wniosek Zarządu. Niestety, ktoś musi odpowiedzieć. :) Być może ktoś oczekiwał, że na konferencji przekażemy inne, zmienione już zdanie. Większość analityków ten temat ma już niejako „za sobą”. Spadek z ubiegłego tygodnia był korektą do ceny w okolicach 80 zł. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, spodziewane efekty oraz otoczenie w finansowaniu musimy wziąć pod uwagę akumulację zysków. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy był spowodowany wzrost EBIT i zysku netto o ok. 100%. w relacji kwartał do kwartału? 
Andrzej Skolmowski: Wzrost EBIT głównie odnotowany został w segmencie Nawozy w skutek znaczącego przyrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost blisko 13% tj 202 mln zł r/r). Dodatnia dynamika sprzedaży zrealizowana została wskutek zwiększonej sprzedaży wolumenowej nawozów wieloskładnikowych (głownie NPK i DAP) wspartej jednocześnie zwyżką cen nawozów dwuskładnikowych (DAP) oraz nawozów saletrzanych zarówno na rynku krajowym (sprzyjające warunki atmosferyczne oraz wysoki poziom dopłat bezpośrednich) jak i zagranicznym (korzystne relacje walutowe plus ograniczenia produkcyjne w segmencie nawozów saletrzanych w Europie Zachodniej – Francja) . Powyższe tendencje wespół z pozytywnymi trendami w kształtowaniu się poziomów surowców energetycznych (gaz, węgiel) pozwoliły wygenerować lepszą marżę. 
 
Gość niepotwierdzony: Witam. Dlaczego macie odmienną strategię od największych firm chemicznych, tj. BASF, Yara, które raczej wstrzymują się z inwestycjami i sprzedają nierentowne biznesy w dobie stagnacji gospodarczej w UE, a Grupa Azoty inwestuję na potęgę (poliamidy, propylen, kopalnia fosforytów) 
Andrzej Skolmowski: Porównywanie i zrozumienie nieporównywalnych strategii dużych organizmów gospodarczych jest warte nieco większej pojemności, niż reguły CZATU ;-)
W skrócie:
Spójrzmy na sprawę globalnie – nasi wielcy szanowni konkurenci operują w dużej skali praktycznie na wszystkich kontynentach. My nie konkurujemy z wszystkimi we wszystkim – to byłoby nieefektywne dla akcjonariuszy. Natomiast konkurujemy nie tylko z gigantami, jak wymienieni w pytaniu, a również z mniejszymi koncernami. A kierunki inwestowania rozpatrujemy konkretnie, a nie na poziomie idei ogólnych.
 
Wymienione przykłady:
Poliamidy – integrujemy pionowo nasz biznes tworzywowy, redukując naszą ekspozycję na chwiejny i nieperspektywiczny rynek kaprolaktamu. Przetworzymy cały produkowany w Grupie kaprolaktam nie tylko na podstawowy poliamid-6, ale na jego compoundy (kompozyty), o znacznie wyższej wartości dodanej. W przemyśle tworzywowym coraz bardziej istotne jest precyzyjne, wręcz szyte na miarę, komponowanie produktu „pod klienta”. Podstawowym kryterium jest zawsze rynek – a Grupa Azoty posiada kompetencje i budowane latami relacje z Klientami na rynku Centralnej Europy.
Propylen, czyli PDH – to jest właśnie modelowy przykład zachowania analogicznego do globalnie obserwowanych. Instalacje produkcji propylenu „on purpose”, czyli celowane w regionalne potrzeby, zdobędą w najbliższej dekadzie dominującą pozycję, szczególnie w Europie, gdzie głód propylenu występuje w skali o wiele większej, niż zdolność produkcyjna instalacji, projektowanej w Policach.
Projektowi PDH poświęconych zostało kilka pytań i odpowiedzi wcześniej w dzisiejszym czacie.
„Kopalnia fosforytów” – domyślam się, że pytanie to nieporozumienie, bo właśnie nasza inwestycja wydobywcza w Senegalu, oprócz tego, że pierwsza tego rodzaju prowadzona z powodzeniem przez polską firmę, wychodzi naprzeciw globalnym potrzebom i powinnościom. Pozyskaliśmy własne źródło kluczowego surowca do produkcji nawozów wieloskładnikowych (NPK), stabilne wolumenowo i cenowo. Jako premię traktujemy fakt, iż w ty projekcie zyskujemy kompetencje w ekspansji zagranicznej, bez których trudno byłoby budować wartość Grupy Azoty w długim okresie.
 
Jak więc widać ze wszystkich trzech case`ów wywołanych pytaniem, strategia Grupy Azoty jest równie dobrze dobrana do okoliczności rynkowych, jak naszych konkurentów. A dodatkowo wykorzystujemy nasze unikatowe przewagi, zamiast bezrefleksyjnie kopiować innych. Zapewniam też, że bardzo wnikliwie obserwujemy tych „innych”. 
 
 
Gość niepotwierdzony: Panie Prezesie. Dlaczego Tarnów bierze dywidendy z Puław, Polic, Kedzierzyna, a nie chce się podzielić zyskiem ze swoimi akcjonariuszami, co deklarowała w polityce dywidendowej (40-60% zysku nieskonsolidowanego). Czy nie uważa Pan, że ktoś kto wymieniał akcje Puław na akcje Tarnowa, może delikatnie mówiąc poczuć się oszukany, gdyż Puławy płacą regularną dywidendę ponad 5%, a Tarnów zaoferował w zeszłym roku śmieszną dywidendę 0,2PLN na akcję, a w tym roku oferuje okrągłe "0". 
Andrzej Skolmowski: W związku z ogłoszeniem Strategii do roku 2020 i programu inwestycyjnego obejmującego wartość nakładów ponad 7 mld, konieczny jest szczególny monitoring sytuacji finansowej Grupy, mając na uwadze znaczący przyrost zadłużenia. To sprawia iż jesteśmy ostrożni jako Zarząd w zakresie rekomendowania wypłat dywidendy znając potrzeby finansowe związane z finansowaniem ww inwestycji. Bieżące parytety wymiany w naszej opinii powinny być analizowane z perspektywy długoterminowej i wierzymy, że w ostatecznym rozrachunku okażą się opłacalne dla wszystkich stron. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy zmiana stanu praw majątkowych w Puławach dotyczy sprzedaży czy umorzenia? To prawa do emisji gazów czy certyfikaty pochodzenia energii? 
Andrzej Skolmowski: Z tytułu umorzenia. Prawa majątkowe obejmują: prawa do emisji jak i certyfikaty pochodzenia energii. 
 
merol: Koledze chodziło o Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg czy tutuaj planujecie przejęcie ? 
Andrzej Skolmowski: Tak się domyśliłem, ale miałem nadzieję, że się jakoś „wywinę”. Podziwiam czujność. :)
Siarkopol Tarnobrzeg jest obecnie w nieustającej likwidacji, nie jest na naszej krótkiej liście. Ale obserwujemy co się z nim dzieje. 
 
Gość niepotwierdzony: Jakich oszczędności z tytułu zniżki cen gazu oczekują Państwo w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: Dążymy do realizacji naszej strategii w obszarze zakupu gazu poprzez dywersyfikację jego dostaw i zwiększanie udziału zakupu z importu starając się realizować na tym wymierne korzyści. Z tego tytułu również uzyskaliśmy oszczędności w IQ mając na uwadze niższe notowania gazu na rynku, a także obniżki taryfy PGNIG od stycznia do kwietnia w stosunku do roku poprzedniego. Do końca roku będziemy tez bacznie przyglądać się okazjom na dalsze redukcje kosztowe w obszarze gazu m.in. uczestnicząc w programie rabatowym ogłoszonym przez PGNIG dla największych odbiorców gazu. 

MZK
: Czy dobre wyniki za I kw. należy traktować jako zwiastun dalszej poprawy wyników? 
Andrzej Skolmowski: Zrealizowaliśmy bardzo dobre wyniki za IQ, jednak mamy świadomość ryzyk jakie wciąż istnieją na rynku, mamy tu na myśli wciąż trudną sytuację w obszarze Tworzyw i OXO oraz spadki światowych notowań mocznika, co dużej mierze stawia przed nami solidne wyzwania z poszukiwaniem obszarów do generowania dodatkowej marży (wspomnieć tutaj działania w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu, decyzjach inwestycyjnych itp.). 
 
Gość niepotwierdzony: Czy nawozy importowane z Rosji stanowią duże zagrożenie dla Polskich producentów? Obecny wysoki kurs dolara sprzyja blokowaniu importu, co w przypadku spadku kursu? 
Andrzej Skolmowski: Każdy import (nie tylko z Rosji) stanowi dla nas zagrożenie ale i szansę na doskonalenie naszego portfela produktowego.
Nasza odpowiedzią na import tańszych nawozów jest nieustająca praca nad zwiększaniem efektywności naszych instalacji (zwłaszcza amoniakalnych, gdzie notujemy znacząco lepsze parametry efektywności w stosunku do naszych konkurentów ze Wschodu), co finalnie przekłada się na parametry kosztowe produkcji. Dodatkowo staramy się szukać nowych rynków zbytu (Ameryka Płd., Afryka) co jest naturalną odpowiedzią na zagrożenia napływu produktów na rynek krajowy. 
 
Gość niepotwierdzony: Dlaczego wzrosty przychodów nawozowych rozłożyły się nie równomiernie pomiędzy Tarnów, ZAK, Police i Puławy? 
Andrzej Skolmowski: Wynika to ze zdolności produkcyjnych poszczególnych zakładów oraz oferowanego asortymentu. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy rozważana jest emisja obligacji? Prezes powiedział ostatnio, że i taka opcja wchodzi w rachubę. Co może Pan powiedzieć na ten temat? Jakiego rzędu emisja? Kiedy? Złotowa, czy w euro? 
Andrzej Skolmowski: Obecnie Grupa finalizuje wdrożenie Nowego Modelu Finansowania, w formie pakietu korporacyjnych umów kredytowych, a I etap tego wdrożenia został zrealizowany z dniem 23 kwietnia i obejmował podpisanie konsorcjalnego kredytu odnawialnego w kwocie 1,5 mld zł.
Natomiast emisję obligacji planujemy zorganizować w pierwszej kolejności w ramach spółek z Grupy Kapitałowej jako instrument redystrybucji środków pozyskanych z Nowego Finansowania.
W dalszej kolejności będziemy natomiast rozważać emisję obligacji korporacyjnych skierowanych do inwestorów zewnętrznych, lub euroobligacji w wypadku istotnego wzrostu zapotrzebowania na finansowanie. 
 
AM niepotwierdzony: Panie Prezesie, jak idą prace nad kopalnią fosforytów w Senegalu i czy na horyzoncie są jakieś kolejne inwestycje w Afryce? 
Andrzej Skolmowski: Jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy liderem UDANYCH projektów wydobywczych na kontynencie afrykańskim.
Projekt senegalski ma następujące Strategiczne cele: 
• Uzyskanie możliwości pozyskania fosforytów z Senegalu po stabilnej, niskie cenie,
• Trwała poprawa rentowności Segmentu Biznesowego Nawozy. 
• Uzyskanie możliwości produkcji kwasu fosforowego w Senegalu
 
Projekt został zredefiniowany. Uzyskano koncesję eksploracyjną, wykonano koncepcję wydobycia fosforytów z obszaru koncesji, przeprowadzono kilka kampanii odwiertów, które wykazały znaczne zasoby surowca, opracowano analizę uwarunkowań prawnych, związanych z postępowaniem koncesyjnym.
W toku są:
- prace nad Feasibility Study budowy kopalni i raport środowiskowy,
- prace poszukiwawcze na powiększonym obszarze koncesji, w celu zwiększenia już odkrytych rezerw surowca.
Następne kroki to przede wszystkim finalizacja prac nad Feasibility Study – podstawa do decyzji biznesowej w połowie 2015. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w europie zwiększają się obecnie dostępne moce produkcyjne w poszczególnych segmentach? Jak wyglądają inwestycje konkurencji na świecie? 
Andrzej Skolmowski: Rozumiem to pytanie w kontekście reakcji Grupy Azoty na otoczenie rynkowe, i w tym kontekście poniżej odpowiedź:
Grupa Azoty operuje w pięciu segmentach biznesowych, tworzących wartość.
Nawozy – tu jesteśmy w Europie silni. Nasza siła w porównaniu z konkurencją nie bierze się z rozbudowy wolumenu składników odżywczych, ale w oferowaniu Klientom, dzięki inwestycjom, nowych kompozycji produktów (nawozy saletrzane granulowane mechanicznie, co daje nam nowe możliwości prawie dowolnego komponowania składu), a także z pogłębiania penetracji rynku w wyniku konsolidacji zakładów azotowych i siły, płynącej ze skali działalności w Polsce i na rynkach bliskich geograficznie. Mówiąc prościej – budujemy coraz bliższe relacje z Klientami, którymi są duże, coraz bardziej nowoczesne gospodarstwa rolne. Wg naszej wiedzy konkurencja w Europie nie zainstaluje w najbliższych latach netto istotnej rozbudowy zdolności produkcyjnych.
Tworzywa – tu z naszą piątą pozycją na europejskim rynku poliamidu pośród zintegrowanych producentów nie obawiamy się inwestycji konkurencji. Naszej siły upatrujemy w kastomizowaniu naszej oferty kompozytów poliamidu dla coraz bardziej wymagających klientów. W naszej skali działania nie mamy zagrożenia nowymi zdolnościami produkcyjnymi w Europie.
Alkohole oxo i plastyfikatory – tu nasza strategiczna pozycja i oczekiwania są oparte na inwestowaniu w plastyfikatory nieftalanowe. Szczególnie przyjemnie jest mi wspomnieć o niedawno uroczyście oddanej do użytku w Kędzierzynie naszej instalacji Oxoviflex - nowoczesnego plastyfikatora nieftalanowego. Utrzymujemy się w europejskiej czołówce jakości plastyfikatorów, spełniających coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania nie tylko rynku, ale i unijnych regulatorów.
Melamina, Pigmenty – myślimy o możliwościach konsolidacji, bo w tych segmentach strategicznie widzimy efektywność tworzenia nieco silniejszych organizmów. Także budowa kompetencji surowcowych stanowi naszą reakcję na siłę konkurentów. 

Gość niepotwierdzony: Czy będzie jakaś akwizycja w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: W Strategii przedstawiającej zamierzenia akwizycyjne do roku 2020 mówimy o potencjalnych 10 podmiotach, starannie wyselekcjonowanych i wpisujących się w profil działalności Grupy. Przyglądamy się bacznie rynkowi i wybieramy najlepsze okazje inwestycyjne – jak to niejednokrotnie udowodniliśmy. O harmonogramie nie mówimy, zakładając jedynie powyższe ramy czasowe. Z pewnością będziemy informować w stosownym czasie. 
 
inwestor niepotwierdzony: prosze powiedziec cos wiecej na temat przejec, wiemy ze jest wytypowanych 10 podmiotow,na jakim etapie sa rozmowy,kiedy mozemy sie czegos spodziewac ?? 
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie: Podobnie jak inni rozsądni operatorzy rynku nie publikujemy naszych planów akwizycyjnych. Raczej wolimy chwalić się projektami przeprowadzonymi, niż przyszłymi. 
Projekty M&A maja dwie cechy: pierwsza - z zasady są bardzo długotrwałe i druga - nikt nie można w pełni odpowiedzialne deklarować ich harmonogramów, aż do podpisania ostatniej szczegółowej umowy i wejścia w życie ew. warunków zawieszających (np. zgód urzędów). Poza tym: nie wszyscy sprzedający chcą informacji publicznych na temat rozmów, z których czasami nic nie wynika. 
 
iwestor niepotwierdzony: Witam Pana, a co z innymi przejęciami? GA badała możliwość przejęcia kilkunastu spółek, 
Andrzej Skolmowski: Jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie:
Konsekwentnie, podobnie jak inni rozsądni operatorzy rynku nie publikujemy naszych planów akwizycyjnych. Raczej wolimy chwalić się projektami przeprowadzonymi, niż przyszłymi. 
Projekty M&A maja dwie cechy: pierwsza - z zasady są bardzo długotrwałe i druga - nikt nie można w pełni odpowiedzialne deklarować ich harmonogramów, aż do podpisania ostatniej szczegółowej umowy i wejścia w życie ew. warunków zawieszających (np. zgód urzędów). 
 
Gość niepotwierdzony: Czy segment tworzyw będzie rentowna w tym roku? Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku jeśli chodzi o ceny i spread z surowcami? 
Andrzej Skolmowski: Staramy się optymalizować poziom delty benzen PA6 różnicując rynki docelowe (nie tylko rynek, niemiecki ale także azjatycki) niemniej w dużej mierze w zakresie poprawy rentowności skupiamy się na optymalizacji kosztowej wykorzystania naszych instalacji. Czy planowane działania przyniosą już efekt w tym roku to się okaże, niemniej w dłuższym horyzoncie wykorzystując kaprolaktam Puław do przerobu na PA 6 powinno przynieść wymierne korzyści dla Grupy. 
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za mądre pytania. To zawsze jest okazja do nauki i wymiany informacji. Żegnam Was treścią refrenu piosenki, którą przesyłam w załączeniu: „Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw.” Mam nadzieję, że spotkamy się również z niektórymi z Państwa za kilka dni na najbliższej konferencji inwestorów indywidualnych w Karpaczu. Kto może niech przyjeżdża. Do zobaczenia! 
 
moderator: Ja także dziękuję za kolejny mocno naenergetyzowany czat. Spotkania z Grupą Azoty obrosły już legendą, a rozmowa z Prezesem poprawia nawet pogodę na niebie. Do zobaczenia na kolejnym czacie! 
 
07.03.2015
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 2014 rok
Rozwiń
W piątek, 27 marca o godzinie 10:00 odbył się czat z przedstawicielami Grupy Azoty organizowany przez StockWatch. Na pytania uczestników odpowiadał Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialny za finanse. 
 
moderator: Witam na dzisiejszym czacie z przedstawicielem Grupy Azoty. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych, perspektyw spółki oraz aktualnej dynamicznej sytuacji w branży chemicznej.
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##
 
Andrzej Skolmowski: Witam Państwa! Po raz kolejny mamy przyjemność spotkać się na czacie organizowanym za pośrednictwem StockWatch.pl. Jak zwykle zarezerwowaliśmy piękną pogodę, zawsze gdy się z Wami spotykamy mamy słońce. W każdy pochmurny dzień będziemy myśleć wyłączenie o inwestorach, bo to rozjaśnia nasze myśli i niebo nad nami.
 
moderator: Just a quick housekeeping information to our English-language speaking users: feel free to post your questions in English. They will be answered bilingually.

ynwestor: Ostatnio przeczytałem, że program Azoty Pro ma generować oszczędności o 30 proc. wyższe niż wcześniej prognozowano. Z czego wynika ta poprawa i czy istnieje potencjał do dalszego przekraczania prognoz oszczędności?
Andrzej Skolmowski: Stosujemy bardzo konserwatywne podejście do wyceny przyszłych korzyści. Po dwóch kwartałach pracy w programie Azoty PRO zyskaliśmy większą wiedzę, która pozwoliła na „twarde” wpisanie do Planu Rocznego 2015 o 30% większych korzyści (czyli o 15 mln PLN), niż szacowaliśmy na kick-off’ie Programu.
Jeśli zidentyfikujemy kolejne pewne możliwości – skonsumujemy je.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2014?
Andrzej Skolmowski: Obecnie jesteśmy przed finalnym podjęciem rekomendacji dla Rady Nadzorczej. Niebawem będziemy w tej sprawie komunikować.
 
MZK: Witam jaka jest dokładnie polityka dywidendowa spółki i czy jest powiązana z Policami i Puławami?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z zapisami Strategii do roku 2020 Zarząd rekomendować ma wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% zysku jednostkowego Grupy Azoty SA, oczywiście jednak z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. 
Założenia polityki dywidendowej są spójne dla całej Grupy kapitałowej.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Dzień dobry, Nazywam się Ilya Popov, jestem kierownikiem działu ds. relacji inwestorskich Grupy Acron. Jesteśmy drugim co do wielkości po Skarbu Państwa akcjonariuszem Grupy Azoty. Gratulujemy publikacji wyników finansowych za 2014 rok. Dziękujemy za organizację webchatu. Szkoda jednak, że webchat jest prowadzony w języku polskim, a nie angielskim . Chciałbym zadać Panu kilka pytań. Pytanie Nr1. Cieszymy się bardzo, że przez ten okres kiedy jesteśmy akcjonariuszami Grupy Azoty, spółka rozrosła się i zwiększyła swoją kapitalizację. Jednak mimo to że kapitalizacja spółki jest dobra, jej rentowność pozostaje na niskim poziomie. Rentowność EBITDA wynosi tylko 8 proc., co jest niżej niż u większości naszych konkurentów. Obawiamy się, że jakiekolwiek sytuacje kryzysowe mogą doprowadzić do ujemnego wyniku finansowego i drastycznego spadku kapitalizacji. Jakie rozwiązania widzi Pan dla zwiększenia rentowności i skuteczności biznesu?
Andrzej Skolmowski: Dzień dobry, witamy Pana serdecznie. Cieszymy się z obecności każdego akcjonariusza. Jak Pan wie poziom rentowności zależy od struktury biznesu Grupy Azoty. Rentowność obniża segment „nienawozowy”. EBIT części tworzywowej, alkoholi OXO i pozostałej chemii, w porównaniu do naszej konkurencji, po uwzględnieniu sytuacji rynkowej oraz biorąc pod uwagę bazę surowcową (ceny) jest porównywalny.
Oczywiście widoczną przewagę mają ci, którzy w segmencie nawozowym mają gaz kilkukrotnie niższy niż Grupa. W tej części wykonaliśmy w ubiegłym roku olbrzymią pracę, poprawiamy nieustannie sprawność naszych instalacji, głównie amoniakalnych. Przełoży się to na poprawę EBIT. Realizujemy program efektywności operacyjnej Azoty Pro, którego celem jest poprawa EBITDA. Ponadto zapowiadany program inwestycyjny do roku 2020 również zakłada ustabilizowanie wyników.
 
Gość niepotwierdzony: Jak wyglądał 1kw.2015 w segmencie nawozowym? Czy nadal jest presja na obniżkę cen?
Andrzej Skolmowski: Zarząd Grupy Azoty nie publikuje prognozy wyników.
Oczywiście presja jest zauważalna wynikać to będzie również z sytuacji na wschodzie i sytuacji globalnej. Natomiast nie zakładamy pogorszenia wyników segmentu nawozowego.
 
Obserwator: Jakie największe wyzwania stoją przed zarządem Grupy Azoty w 2015 r.?
Andrzej Skolmowski: Do największych wyzwań należy wejście w fazę realizacji zapowiadanego programu inwestycyjnego i rozwoju, skuteczne realizacja projektu Azoty Pro, dalsza integracja procesów Grupy Kapitałowej, a także realizacja celów i zamierzeń rynkowych związanych z umocnieniem pozycji rynkowej Grupy. W części nawozowej rozpoczynamy wdrażanie nowych projektów produktowych poszerzających ofertę, w tym ofertę dla końcowego odbiorcy. Kwestią kluczową będą również surowce i dalsza nasza dywersyfikacja w dostawach gazu.
 
SW-fan: Czy w ramach porządkowania grupy rozważacie wycofanie z giełdy spółek zależnych? Ostatnio jest taki trend obserwowany.
Andrzej Skolmowski: Temat ten często pojawia się w Państwa pytaniach, to zrozumiałe. W tym momencie nie jest to jednak dla nas najistotniejszym zagadnieniem. Grupa jest w procesie konsolidacji, aktualnie koncentrujemy się na maksymalizacji efektów połączeń i realizacji zakładanych korzyści - a nawet ich przekraczanie, czego przykładem może być wyższy poziom oszczędności niż zostało to przewidziane w programie AZOTY PRO. 
Nie zostały podjęte decyzje korporacyjne w tym zakresie.
 
MZK: Proszę powiedzieć coś więcej na temat projektu budowy instalacji propylenu za 1,68 mld zł – skąd środki i jakie są ewentualne korzyści?
Andrzej Skolmowski: Instalacja produkcji propylenu z propanu (PDH – Propane DeHydrogenation) ma charakter rozwoju biznesu. Jej rozważana obecnie skala zawiera się w przedziale 400-500 tys. ton/rok. 
Cele projektu, to dywersyfikacja struktury przychodów, stabilne zaopatrzenie w deficytowy dotąd propylen własnej instalacji w Kędzierzynie, zużywającej spore propylenu do produkcji Segmentu Biznesowego Plastyfikatorów, wreszcie sprzedaż na rynku zewnętrznym wolnej ilości propylenu.
Co do perspektywy rynkowej: W Centralnej Europie niezaspokojony lokalną podażą deficyt propylenu wynosi w samych tylko Niemczech 850 tys. ton/rok a w Polsce 150 tys. ton/rok.
PDH to projekt o dużym jak na polskie warunki budżecie, więc postępujemy rozważnie.
Jesteśmy na etapie po studium wykonalności, które daje bardzo obiecujące rezultaty, jeśli chodzi o NPV, spodziewaną marżę EBIT i EBITDA oraz znaczny margines odporności na zmiany kluczowych założeń. Przystępujemy do realizacji tzw. Basic Engineering Package, które w końcu roku da nam dokumentację na odpowiednim poziomie dokładności, aby podejmować kolejne decyzje – o zaangażowaniu w strukturyzację inwestycji, o ostatecznych ustaleniach z potencjalnymi klientami, wreszcie o strukturze finansowania – obecnie rozważamy samodzielne finansowanie i SPV z jednym z kluczowych potencjalnych Odbiorców.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Czy planujecie w najbliższej przyszłości nabywać jakieś aktywa w przemyśle chemicznym? Jakie opcje rozważacie?
Andrzej Skolmowski: Tak jak mówiliśmy, otwarci jesteśmy na procesy M&A. Jednak tylko te, które poprawią EBITDA Grupy i są związane z domeną działalności.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Spółka zrealizuje w tym roku jakąś zagraniczną akwizycję?
Andrzej Skolmowski: Nie praktykujemy anonsowania przyszłych projektów akwizycyjnych. Rozważamy oczywiście również zagraniczne projekty. Przedstawiliśmy to w naszej Strategii i będziemy komunikować zgodnie z wymogami rynku kapitałowego.
 
Gość niepotwierdzony: Witam. Czy mógłby Pan przybliżyć co za aktywa odnośnie propylenu kupiły Police? Czy to inwestycja w Polsce czy zagranicą?
Andrzej Skolmowski: GA ZCh Police podjęły decyzję o sfinansowaniu dokumentacji projektu produkcji propylenu z propanu (PDH), o którym już była mowa. Projekt zlokalizowany ma być w Policach. W obecnym etapie nabywamy licencje technologii i pakiet projektowy, niezbędny do kolejnych etapów procesu decyzyjnego i realizacji inwestycji, oraz pozyskania finansowania.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty zainteresowana jest tylko częścią nawozową Anwilu czy również biznesem PCV?
Andrzej Skolmowski: Pytany przez dziennikarza w tej sprawie odpowiedziałem, że jej nie komentuję. Jest wiele spekulacji wokół tej sprawy. Zresztą pytania w tej sprawie powtarzają się w prawie każdym naszym czacie. Wielokrotnie mówiłem też, że istnieje od lat w chemii pogląd, że w jedności siła. Na tak konkretnie zadane dzisiaj pytanie przepraszam, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć inaczej jak w pierwszym zdaniu. Oba podmioty są giełdowe (lub związane z rynkiem kapitałowym) więc spekulacje nie byłyby na miejscu. Chyba, że pytanie odbieramy jako rekomendację. :)
 
Agronom niepotwierdzony: Jaka jest przyczyna ograniczania sprzedaży Polidapu i Polifosek na rynek krajowy/
Andrzej Skolmowski: Jest to niestety efekt zwiększonej skali importu, którą niwelujemy zwiększoną sprzedażą na rynek eksportowy, wykorzystując pozytywną relację kursową.
 
Agronom niepotwierdzony: Czy są problemy technologiczne z wykorzystaniem fosforytów z Senegalu w produkcji polickich nawozów?
Andrzej Skolmowski: W Policach inżynierowie odpowiedzialni za produkcję znają się na rzeczy. Nie od dziś wykorzystują do produkcji fosforyty wielu gatunków. Również fosforyt z Senegalu nie stanowi dla nas zagadki ani tym bardziej bariery w produkcji nawozów. Ale oczywiście problemy zdarzają się jak zawsze, z którymi na bieżąco nasi specjaliści sobie radzą.
 
aparatowy niepotwierdzony: Witam:) czy w 2015 r moze dojsc do jakich przejec przez GA? czy kiedykolwiek bedzie rozwinieta lista projektw onwestycyjnycg? jest ich 69 i tyle w temacie.??
Andrzej Skolmowski: Częściowo już odpowiedzieliśmy na to pytanie poprzednio w kilku poprzednich czatach. Temat nie jest nowy. Więc powtarzam: przyglądamy się uważnie okazjom inwestycyjnym, wytypowaliśmy listę podmiotów, którymi bylibyśmy ewentualnie zainteresowani.
 
SW-fan: Proszę o komentarz na temat aktualnej sytuacji cenowej na rynku gazu, Waszej opinii czy przyjęta strategia się sprawdza, oraz skutków w postaci podaży tanich nawozów azotowych z kierunku USA.
Andrzej Skolmowski: Strategia „gazowa” zakłada przede wszystkim nasza dywersyfikację dostaw gazu. Obserwujemy bacznie wszystko co się dzieje na rynku. Nie do końca jest jeszcze przesądzone co będzie płynąć z USA: czy surowiec, półprodukt w części przetworzony czy finalnie nawozy. Póki co USA są nadal importerem nawozów. Ale oczywiście zgoda: sytuacja w przyszłości może ulec zmianie.
 
SW-fan: Panie Prezesie gratuluję rozwoju i obudowy wartości Spółki na rynku. Technicznie do przejścia jest teraz potrójny szczyt, na co po cichu liczę. Ale mam pytanie, bo ostatnio trochę jakby mniej jest o Was w mediach. Mniej się dzieje, czy coś nie po myśli, o co chodzi?
Andrzej Skolmowski: Bardzo dziękuję za wyrazy uznania.
Trochę zaskakujące to pytanie, ponieważ na bieżąco komunikujemy się z rynkiem, właśnie trwa konferencja prasowa, tydzień temu publikowaliśmy wyniki za rok 2014, które były szeroko komentowane. Na stronie internetowej i w newsletterach zamieszczamy aktualne komunikaty, staramy się. Widać media nie są zainteresowane codzienną, żmudną pracą, a tak właśnie wygląda nasza działalność :)
Jeśli odczuwalny jest niedosyt informacji z Państwa strony, zawsze gorąco zapraszamy do kontaktu ze Spółką!
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Wiemy, że zgodnie z polityką dywidendową staracie się wypłacać 40-60 proc. zysku nieskonsolidowanego. Jednak naszym zdaniem w praktyce oznacza to raczej niską stopę dywidendy, ponieważ zysk nieskonsolidowany jest niewielki. Czy planujecie zwiększyć dywidendę w roku 2015 albo w najbliższych latach? Spółka nie jest obciążona długami, i dlatego naszym zdaniem byłoby logiczne przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy.
Andrzej Skolmowski: Polityka dywidendowa nie zmieniła się. Jednak w ocenie proszę zwrócić uwagę, że Spółka ogłosiła wielomiliardowy program inwestycyjny. 
W sprawie dywidendy proszę się wkrótce spodziewać komunikatu.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Czy korzystacie z usług pośredników dla zakupu surowców podstawowych i sprzedaży produktów? Wśród nabywców produktów Grupy Azoty jaki jest procent odbiorców końcowych? Jacy są najwięksi dostawcy surowców podstawowych spółki, oprócz PGNIG?
Andrzej Skolmowski: Ze względu na tajemnicę handlową, nie publikujemy nazw dostawców i odbiorców, jeżeli obroty z nimi nie osiągną progów obligujących do ich ujawnienia. 
Natomiast w wszystkich naszych segmentach dostarczamy produkty do odbiorców końcowych.
 
user: W ostatnim czasie zauważyłem wzmożoną akcję marketingową w mediach ogólnych oraz sponsoring (np. skoczków narciarskich). Czy zmieniło się Państwa podejście do tego typu promocji? Jakich efektów oczekujecie?
Andrzej Skolmowski: Skoczków narciarskich promujemy już trzeci sezon, więc trudno mówić o jakiejś wzmożonej akcji marketingowej w ostatnim czasie. Natomiast pewnie zauważył Pan naszą akcję docierania z ofertą nawozową do końcowego odbiorcy. 
Tutaj oczekujemy konkretnego efektu, a więc zwiększenia sprzedaży.
 
MZK: Czy przyśpieszona wiosna będzie miała wpływ na wasze wyniki w segmencie nawozowym. Jak oceniacie I kw. z perspektywy wyników?
Andrzej Skolmowski: Pogoda powoduje znaczne przyspieszenie rozpoczęcie prac polowych, tym samym również wcześniej nastąpi wysiew nawozów. Łagodne warunki pogodowe mają na pewno korzystny wpływ na kształt wyników naszego segmentu nawozowego choćby ze względu na fakt, iż takowe warunki wpływają na uwarunkowania popytowo-podażowe na rynku gazu, co znajduje odzwierciedlenie w ścieżkach cenowych tego strategicznego surowca.
Niemniej należy pamiętać, iż ocena zjawiska pogodowego i jego efektów jest realizowana także przez naszych klientów reagując jednocześnie zwiększoną presją na zmianę ścieżek cenowych produktów finalnych.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Jakie koszty były poniesione w 2014 roku na zakup uprawnień do emisji CO2 i jakich kosztów spodziewacie się w 2015 roku?
Andrzej Skolmowski: O kosztach nie piszemy w sprawozdaniu. Podajemy ilości w notach o zapasach oraz wartościowo jako wszystkie jednostki emisji.
Informacja o CO2 jest też w nocie Rezerwy i Dotacje oraz przy instrumentach finansowych.
 
Gość niepotwierdzony: Czy ostatnie finansowanie konsorcjalne Grupy Azoty, którego proces pozyskania rozpoczął się w drugiej połowie 2014 roku, obejmuje finansowanie nakładów inwestycyjnych Zakładów Chemicznych Police na zadanie inwestycyjne dt. nabycia składników aktywów trwałych w ramach inwestycji "Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą"?
Andrzej Skolmowski: Jak sam Pan/Pani wspomniał(a), proces pozyskania finansowania konsorcjalnego jeszcze się nie zakończył. W trakcie negocjacji finalnych finansowania nie jesteśmy upoważnieni do publikowania ich treści i przebiegu. Zapewniam, że w każdym wyobrażalnym wariancie mamy nadwyżkę zdolności finansowania przyszłych projektów inwestycyjnych, również znacznej wartości.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: What was the capacity utilization rate in 2014 for main products (ammonia, compound fert., CAN, urea, etc.)
Andrzej Skolmowski: Sorry, but we don’t publish any detailed information about our capacity utilization per every product. We can say that so far we don’t have any problems with utilization capacity.  All relevant information you can find in our Annual Report. Information about our production structure are available also in our presentation for investors.
 
Tłumaczenie
Pytanie: Jakie było wykorzystanie mocy przerobowych w 2014 roku w podziale na główne produkty?
Odpowiedź: Niestety, ale nie podajemy szczegółowych danych o wykorzystaniu mocy w rozbiciu na poszczególne produkty. Mogę jedynie wspomnieć, że jak dotąd nie mamy żadnych problemów z wykorzystaniem naszych mocy. Wszelkie informacje można znależć w Raporcie Rocznym. Dodatkowo, na stronie internetowej w prezentacji dla inwestorów znajdują się informacje o strukturze naszej produkcji.
 
MZK: Jaki wpływ na wasze wyniki mają spadajace ceny gazu?
Andrzej Skolmowski: Myślę, że w znacznej części odpowiedziałem w pytaniu dot. warunków pogodowych. Spadające ceny gazu mogą poprawić EBITDA pod warunkiem, że nie spowodują równolegle presji na cenę produktu, co z kolei obniży EBITDA. Jak widać, jest to nieustanna gra rynkowa.
 
obligatariusz: Ostatnio na popularności zyskują emisje obligacji dla inwestorów indywidualnych, które poza źródłem finansowania są również elementem budowy świadomości marki. Korzystały z tego również duże firmy takie jak Orlen. Czy Grupa Azoty rozważa możliwość przeprowadzenia takiej emisji?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty w chwili obecnej porządkuje dług bankowy, starając jak najwięcej uzyskać z faktu, że stanowi silną grupę. W pierwszym etapie najważniejsze jest pozyskanie długoterminowego finansowania korporacyjnego w oparciu o grupę wiodących, stabilnych banków na rynku krajowym oraz europejskim.
W następnym etapie rozważamy możliwość emisji obligacji skierowanych zarówno do inwestorów korporacyjnych jak również indywidualnych, w tym również segmentu naszych klientów nawozowych, przede wszystkim celem budowania wizerunku Grupy, a jednocześnie długoterminowych relacji z najważniejszą dla nas grupą klientów.
 
Agronom niepotwierdzony: Czy ROE osiągnie poziom 10 % do 2020 roku?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie ze „Strategią 2014-2020” do roku 2020 zamierzamy przekroczyć ten poziom ROE.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: How much phosphate rock do you use and what part of that was covered by your Senegal company for 2014. What was the average purchase price for phosphate rock?
Andrzej Skolmowski: Due to our internal policy aiming at securing our market position we do not publish information on prices and quantiny of feedstock usage. What we can say in subject of Senegal delivery of phospates is that we are in line with our goals for the year 2014.
 
Tłumaczenie
Pytanie: Jakie ilości fosforytu zużywacie i jaka część w 2014 roku pochodziła ze spółki w Senegalu? Jaka jest średnia cena zakupu fosforytu?
Odpowiedź: Nasze wewnętrzne zasady służące ochronie pozycji rynkowej nie pozwalają na ujawnianie informacji o ilości i cenach zużywanego fosforytu.
Mogę natomiast powiedzieć, że ilości fosforytu pozyskiwane w Senegalu są w zgodzie z naszymi założeniami na 2014 rok.
 
MZK: A moze warto podać prognozy finansowe w różnych wariantach rynkowych?
Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz finansowych, zadeklarowaliśmy to już w prospekcie emisyjnym.
 
Gość niepotwierdzony: Jakie będą źródła finansowania inwestycji w GA Zch Police dt. instalacji PHD? Mam na myśli dług bankowy czy środki własne GA lub mix dług-equity?
Andrzej Skolmowski: Jak wspominaliśmy dwukrotnie dziś, rozważamy na obecnym etapie zarówno finansowanie własne/bankowe/dłużne, jak mix - powiązanie SPV z partnerem w downstream. Decyzję na ten temat podejmiemy na początku roku 2016, kiedy będziemy gotowi dokumentacyjnie.
 
SW-fan: Czy są problemy technologiczne z wykorzystaniem fosforytów z Senegalu w produkcji polickich nawozów?
Andrzej Skolmowski: Plany Grupy są ambitne! A kierunek jeden – zamierzamy w dalszym ciągu zwiększać wydobycie i zużycie fosforytów z naszych kopalni w Senegalu do produkcji nawozów w Policach.
W Policach inżynierowie odpowiedzialni za produkcje znają się na rzeczy. Nie od dziś wykorzystują do produkcji fosforyty wielu gatunków. Również fosforyt z Senegalu nie stanowi dla nas zagadki ani tym bardziej bariery w produkcji nawozów. Ale oczywiście problemy zdarzają się jak zawsze, z którymi na bieżąco nasi specjaliści sobie radzą. 
Pytania są z jakimś ukrytym kontekstem, proszę je zadać wprost. 
Surowiec jest dobry, a zarówno Spółka jak i Grupa są zadowolone z dokonanego zakupu i uważamy, że jest to i będzie nasza przewaga konkurencyjna. Wiemy też, że kilku naszych konkurentów wyraża… brak zadowolenia z powodu dokonanego przez Grupę Azoty zakupu kopalni w Senegalu. Nie jesteśmy jednak od tego aby przysparzać zadowolenia konkurencji!
W chemii nic nie odbywa się bez problemów i bieżących kłopotów. Nie mamy problemów jedynie z… brakiem problemów. Ale od tego mamy specjalistów. Dajemy sobie z powodzeniem radę.
 
SW-fan: Przyznał Pan właśnie że są problemy w Senegalu. Proszę powiedzieć coś więcej, jakiej natury i jak wpłyną na harmonogram i wyniki?
Andrzej Skolmowski: Poprzednie pytanie dotyczyło jakości fosforytów wydobywanych w naszej kopalni i sprowadzanych do Polic z Senegalu. Panujemy nad techniką.
W Senegalu analizujemy opcje dalszego rozwoju wydobycia (wielkość następnych do wykorzystania pól wydobywczych i kolejność eksploracji). Każda z dostępnych opcji – *jedynie poprawi* obecne warunki i prognozy zaopatrzenia w fosforyty jako podstawowy surowiec do produkcji NPK-ów.
 
Andrzej Skolmowski: Drodzy Wszyscy! Dziękuję serdecznie za udział. Kończy się czat, a patrząc przez okno słońce chowa się za chmurami :) Dziękuję Wam wszystkim również za pytania. Tych nie w pełni zaspokojonych odpowiedziami przepraszam, ale każdorazowo muszę ważyć pomiędzy dobrem Grupy a dociekliwością inwestorów. Po każdym czacie analizujemy je wszystkie, zastanawiając się nad naszą strategią komunikacji z inwestorami. Przed nami ciekawy, a jednocześnie trudny rok. Wyzwania stoją przed nami w segmencie nawozowym, poprawy wyniku szukać musimy również w chemii. Ciekawych pomysłów nam jednak nie brakuje. Liczę, że ze zdecydowanej większości będziecie Państwo zadowoleni. Za tydzień Święta, więc dla tych którzy cenią sobie ten czas życzę Wszystkiego Najlepszego!
 
moderator: Przyłączam się do życzeń w imieniu zespołu StockWatch.pl, dziękuję za liczny udział i za pogodną atmosferę, oraz jak zwykle dużo merytoryki. I zapraszam na kolejne czaty w StockWatch.pl
21.11.2014
Grupa Azoty po wynikach 3 kwartału 2014
Rozwiń
W piątek, 21 listopada o godzinie 12:00 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse. 
 
moderator: Serdecznie witam na dzisiejszym czacie z Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania jest aktualna sytuacja w branży, wyniki Spółki i plany rozwojowe - ważne szczególnie w obliczu taniejącego gazu na rynkach światowych, który z jednej strony wspiera osiągane marże, ale z drugiej może powodować konkurencyjną presję na ceny. Jestem pewien, że będzie merytoryczna i cenna dyskusja, zapraszam!
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##
Andrzej Skolmowski: Witam Państwa! Mamy przyjemność spotkać się po kolejny na czacie za pośrednictwem StockWatch.pl. Ostatnim razem byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni Państwa liczną obecnością, mam nadzieję, że frekwencja dopisze i tym razem.
 
SW-fan: No właśnie Panie Prezesie. Amerykanie produkują i eksportują tani gaz w coraz większych ilościach. Jest duże ryzyko, że ich firmy chemiczne zaczną zalewać świat również tanimi nawozami. Jak Pan widzi zagrożenie dla Grupy Azoty?
Andrzej Skolmowski: Sprawa złożona. Możemy również powiedzieć, że tańszy amerykański gaz wywoła presję cenową na innych dostawcach gazu. Ale oczywiście w dłuższej perspektywie analizujemy to ryzyko i będziemy na nie przygotowani. Póki co amerykański rynek nawozów jest jeszcze nie zbilansowany. Intensywnie analizujemy tę kwestię.
 
mm niepotwierdzony: Witam, dlaczego Spółka wprowadza w błąd inwestorów i w raporcie za 3 kw. i na stronie internetowej prezentuje że ING OFE posiada 9,96%, a nie 6,96%, o czym świadczy lista akcjonariuszy z WZA z dnia 10 czerwca 2014. Również prawidłowy stan akcjonariatu podaje portal inwestorski Stooq http://stooq.pl/q/h/?s=att
Andrzej Skolmowski: Spółka prezentuje dane dotyczące struktury akcjonariatu Spółki zgodnie z otrzymanymi informacjami od Akcjonariuszy. Ostatnią oficjalną informację od ING Zarząd otrzymał w dniu 14 lutego 2013 r., co zostało opublikowane stosownym raportem bieżącym.
 
SW-fan: Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z ACRONem, czy mógłby Pan przedstawić stan rzeczy.
Andrzej Skolmowski: Tak jak informowaliśmy. Akcjonariusz rosyjski posiada około 20 proc. akcji Azotów. Poinformował nas o przeniesieniu znacznego pakietu na jedną ze spółek zależnych zarejestrowanych na Cyprze. A poza tym spokój.
 
Gość niepotwierdzony: Czy w czwartym kwartale tez można liczyć na pozytywna niespodziankę w wynikach?
Andrzej Skolmowski: Hmm... Wyciągacie Państwo te prognozy... Niestety, nie możemy publikować prognoz (nawet nowy Prezes Giełdy jest również temu przeciwny).
 
Gość niepotwierdzony: Jak obecna sytuacja na wschodzie odbija sie na biznesie Azotow? 
Andrzej Skolmowski: Niewątpliwie sytuacja na Wschodzie wpływa na europejski rynek nawozowy, z którym jesteśmy związani. Natomiast bezpośrednio na wyniki Grupy Azoty nie, ponieważ nie sprzedajemy na Wschodzie.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Azoty są przygotowane na wypadek odcięcia zimą dostaw gazu?
Andrzej Skolmowski: Przykro nam bardzo, ale żadna firma chemiczna w Europie nie jest przygotowana na nagłe odcięcie dostaw gazu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nasz kraj jest znacznie lepiej niż kilka lat temu przygotowany na ograniczenie dostaw gazu rosyjskiego, polegającego np. na zatrzymaniu transferu przez gazociąg ukraiński, co nastąpiło poprzez zwiększone i zapełnione magazyny gazowe oraz rozbudowaną sieć połączeń z gazociągami zachodnioeuropejskimi, a ponadto możliwość stosowania rewersu na gazociągu jamalskim.Ponadto Grupa Azoty zwiększa, zgodnie ze swoją strategią, udział gazu kontraktowanego ze źródeł alternatywnych wobec gazu systemowego z PGNIG, w tym poprzez kontrakty z dużymi zachodnioeuropejskimi dostawcami oraz zakupy bezpośrednio na giełdach towarowych, a docelowo dywersyfikacja źródeł dostaw pozwoli na zapewnienie w przyszłości nawet do 50 proc. gazu z tego rodzaju kontraktów.
 
drobny_inwestor: Azoty ostatnio nie mają dobrej passy u maklerów - wszystkie rekomendacje brzmią sprzedaj. Dlaczego tak się dzieje?
Andrzej Skolmowski: Rekomendacje analityków są zawsze szczegółowo analizowane przez Spółkę. Pytacie Państwo, skąd wsyp negatywnych rekomendacji – trudno dyskutować z modelami wyceny. Rozważyć należy natomiast, czy za wdrażaną operacjonalizacją Strategii stoją wyłącznie koszty – co podkreślane jest w raportach analitycznych, czy patrzeć na plany rozwojowe Grupy Azoty w dłuższej perspektywie, jako budowanie wartości. Przy tym perspektywy branży chemicznej ogólnie nie mają dobrej prasy w Europie. A poza tym, znaczna ich część ma charakter krótkoterminowy: jeśli ceny zbóż spadają we wrześniu, to ceny nawozów mają również spaść w październiku. My w swój biznes wierzymy długoterminowo, nawet jeśli ktoś na krótko ma inne zdanie, które szanujemy.
 
AGRONOM niepotwierdzony: Czy sprzedaż nawozów na rynek krajowy jest zagrożona? Czy cała sieć dystrybucyjna realizuje kontrakty w Policach i Fosforach?
Andrzej Skolmowski: Nie od dziś wiadomo, że rynek nawozów wieloskładnikowych nie jest łatwy. Większość dystrybutorów pewnie wolałaby sprzedawać wyłącznie nawozy azotowe. Intensywnie pracujemy z rynkiem, stąd też nie widzę poważnego zagrożenia.
 
mm niepotwierdzony: Ale przecież ING OFE jednakże poinformowało Spółkę na WZA 10 czerwca że posiada 6,96%, o czym spółka informowała raportem bieżącym
Andrzej Skolmowski: W przypadku listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podana ilość akcji dotyczy liczby akcji ZAREJESTROWANYCH na dane Zgromadzenie. Akcjonariusz może zarejestrować dowolną liczbę posiadanych akcji.
 
Gość niepotwierdzony: Dzień dobry, kiedy przestaną spadać realizowane przez Grupę Azoty ceny sprzedawanych nawozów? Pierwsze trzy kwartały pokazały negatywną dynamikę bo rynek był bardzo trudny, ale baza w 4kw. 2013 była bardzo niska więc i spadki może już wyhamowują na rynku...
Andrzej Skolmowski: Ceny nawozów systematycznie od lipca mają tendencję wzrostową. Niejednokrotnie mówiliśmy, że w 2014 r. ceny średnioroczne są niższe o około 5-7 proc.
 
MZK: Czy spółka zamierza płacić dywidendę z tegorocznego zysku?
Andrzej Skolmowski: Zdajemy sobie sprawę, że dla Państwa jest to sprawa bardzo interesująca. Przedstawiając wspomnianą juz dzisiaj kilkukrotnie operacjonalizację Strategii jasno powiedzieliśmy o planach akwizycyjnych, nie ograniczając ram geograficznych. A ramy czasowe określone są do 2020 roku :) To plany – i na razie taka informacja musi być wystarczająca. Po ich skrystalizowaniu z pewnością będziemy Państwa informować.
 
SW-fan: Co z sytuacją na polskiej scenie chemicznej? Czy czujecie presję ze strony Ciechu po wejściu Kulczyka? Co z dalszą konsolidacją, chcecie kupować kolejne spółki?
Andrzej Skolmowski: Sytuacja na polskiej scenie chemicznej jest ustabilizowana. Mówiliśmy wielokrotnie, że bacznie przyglądamy się rynkowi i będziemy analizować każdą okazje inwestycyjną. Presji nie czujemy, ponieważ Ciech jak i inne znaczace spółki chemiczne działają w innych segmentach (soda, środki ochrony roślin etc.) Oczywiście na dalszą konsolidację jesteśmy otwarci.
 
rybka: w III kwartalne Azoty pokazał zyski zamiast spodziewanych strat. Co sprawiło, że spółce udało się wycisnąć tak dobry wynik?
Andrzej Skolmowski: Zwykle III kwartał, ze względu na realizację planowanych remontów okresowych, jest gorszy od pozostałych. Niemniej jednak osiągnięty lepszy wynik niż się spodziewano to przede wszystkich efekt cenowy głównych surowców, w tym energetycznych. Również, określone na etapie konsolidacji synergie wpływają na uzyskiwanie przez Grupę lepszych wyników.
 
MZK: Witam, jak układa się współpraca zarządu z waszym rosyjskim akcjonariuszam Acronem?
Andrzej Skolmowski: Mamy kontakt wyłącznie na WZA, a wtedy jest z naszej strony i kulturalnie, i merytorycznie :)
 
Gość niepotwierdzony: Czy spodziewa się Pan Prezes obniżenia podaży nawozów na rynku europejskim (mam na myśli ewentualne wyłączenia mocy produkcyjnych przez Waszych konkurentów), co poprawiłoby marże producentów, które teraz są dosyć niskie?
Andrzej Skolmowski: Niczego nie można oczywiście wykluczyć, jednak znaczącego obniżenia podaży nie spodziewałbym się. Takiej możliwości wyłączenia Europy Zachodniej, to specjalnie widać. Chyba, że pytanie dotyczyło instalacji na Ukrainie. Ale oczywiście każde zmniejszenie podaży wpływa na poprawę marży, przynajmniej krótkoterminowo. Ale pamiętajmy, że życie nie zna próżni.
 
Gość niepotwierdzony: Czy zakładacie Państwo ze Grupa Azoty ze względu na szeroki plan inwestycyjny nie wypłaci dywidendy za rok 2014
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, Zarząd deklaruje rekomendację wypłaty dywidendy na poziomie 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Zamykamy rok i analizujemy naszą sytuację finansową w kontekście programu inwestycyjnego. Chcę tylko zauważyć, że mówiąc o operacjonalizacji Strategii, zaznaczyliśmy że finansowanie inwestycji mamy także przemyślane.
 
ola niepotwierdzony: Ile w tym roku zostało dostarczonych fosforytów z Senegalu, czy Police osiągnęły już zakładany poziom 400 tys. o którym informował Prezes Jałosiński
Andrzej Skolmowski: Prezes Jałosiński nigdy nie informował o 400 tys. Jeżeli już, to informacja mówiła o ilościach o połowę niższych. Dostawy fosforytów z Senegalu przebiegają zgodnie z planem.
 
Gość niepotwierdzony: Czy szukacie podmiotów do przejęcia na rynku wschodnim?
Andrzej Skolmowski: Tak jak powiedziałem wcześniej, bacznie przyglądamy się każdej okazji inwestycyjnej, ale Wschód to trudny temat.
 
Timon: Rozważacie Państwo budowę fabryki kwasu fosforowego w Afryce. Jakie oszczędności może wygenerować realizacja tej inwestycji oraz kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
Andrzej Skolmowski: Projekt Budowy Wytwórni Kwasu Fosforowego jest bardzo interesujący, ponieważ zakłada oszczędności w łańcuchu produkcyjnym, dlatego też uwzględniamy jego realizację w ramach projektów służących Strategii Grupy Azoty. Natomiast obecnie jest on w fazie przygotowywania analiz mających potwierdzić skalę możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych, a poprzedzających podjęcie decyzji korporacyjnych o zakresie i terminie przystąpienia do jego realizacji.
 
Puławy niepotwierdzony: witam :-) jaka jest możliwość fuzji z agrofertem oraz czy są przewidziane w najbliższym czasie fuzje? i na jakim etapie są?
 
Andrzej Skolmowski: Sporo dziś o fuzjach :) Powtórzę, każda okazja inwestycyjna jest przez nas dogłębnie analizowana. Informacje, które pokazały się w mediach nie były inspirowane przez nas. My wyznajemy zasadę: „niech chwal dnia przed zachodem słońca”. Nie przywykliśmy chwalić się akwizycją przed jej... rozpoczęciem.
 
MZK: Wysokie zbiory zbóż nie sprzyjają ich notowaniom, to z kolei nie pomaga we wzroscie cen nawozów. Jaki trend na rynku nawozowym przewidujecie na przyszły rok?
Andrzej Skolmowski: Zadowoleni bylibyśmy z poziomu tegorocznego. Tegoroczny trend cenowy utrzymujemy zgodnie z planem.
 
Gość niepotwierdzony: Kiedy ogłoszą Państwo kolejną akwizycję i czy będzie to podmiot z rynku polskiego czy europejskiego
Andrzej Skolmowski: Polski to też europejski... No, skoro tak nalegacie, to weźmiemy się do pracy. Poważnie: intensywnie analizujemy i pracujemy. Jak będzie coś ciekawego, na pewno ogłosimy.
 
Don niepotwierdzony: jedno słowo: grafen czy prawdą jest, że GA jest jakoś związana z tym wynalazkiem?
Andrzej Skolmowski: Z samym wynalazkiem nie, ale bierzemy udział w pracach nad jego zastosowaniem.
 
Gość niepotwierdzony: Jak wygląda sytuacja z produkcją POM, czy Spółka produkuje jeszcze ten produkt czy odpis zrobiony w zeszłym roku był jednoznaczny z zamknięciem instalacji
Andrzej Skolmowski: Utworzenie odpisu nie oznacza, że należy zamknąć instalację. Instalacja POM cały czas pracuje, zgodnie z określonymi zdolnościami produkcyjnymi, wynikającymi z zapotrzebowań sprzedażowych.
 
Kantor niepotwierdzony: Czy istnieje możliwość negocjowania i w efekcie bezpośrednich zakupów gazu np. w Gazpromie, z pominięciem pośrednika? Ukraińskie spółki chemiczne swojego czasu z powodzeniem zawierały tego typu kontrakty, uzyskując cenę bez "politycznej" marży.
Andrzej Skolmowski: Grupa od wielu miesięcy sukcesywnie zwiększa dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego. Kupujemy gaz od innych światowych dostawców. Jednakże naszym głównym dostawcą jest i pozostanie PGNIG. A w strukturze gazu dostarczanego przez PGNIG jest również gaz od firmy, która jest wymieniona w pytaniu. Coraz intensywniej działamy na giełdowym rynku gazu. Co do sukcesów ukraińskich spółek chemicznych, które z powodzeniem zawierały kontrakty... to pozwólcie, proszę, ale nie będę się wypowiadał.
 
mm niepotwierdzony: Zamykając temat ING OFE proszę sobie sprawdzić aktualną liczbę akcji jakie posiadają w strukturze aktywów którą publikują oficjalnie na stronie
Andrzej Skolmowski: Jako Spółka giełdowa możemy polegać na oficjalnych informacjach uzyskanych od Akcjonariuszy i zgodnie z przepisami prawa. Stan posiadanych akcji może ulegać zmianie. Tymi informacjami nie dysponujemy. Zdaję sobie sprawę, że nie do końca może zadowolić Pana ta odpowiedź.
 
MZK: Spółka przy okazji tworzenia mega grupy chemicznej zapowiadała, że ma ambicję znaleźć się w WIG20, kiedy docelowo moglibyscie trafić do tego indeksu?
Andrzej Skolmowski: Z tych ambicji nie rezygnujemy. W Strategii Spółki zawarliśmy zapis, że będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Włączenie Grupy Azoty do indeksu WIG30 było nobilitacją, w naszym uznaniu zrealizowaliśmy pierwszy z zakładanych celów strategicznych.
 
SW-fan: Coraz bardziej globalna Grupa to coraz większe ryzyko walutowe różnic kursowych w różnych rozliczeniach. Pamiętamy że na tym dużo firm popłynęło, a ciągle nie każdy umie się odpowiednio zabezpieczać. W Polsce najlepszy jest KGHM. A jak Wy to robicie?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty zarządza ryzykiem walutowym w oparciu o Komitet Ryzyka Walutowego - działający zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej, jak również kluczowych Spółek z Grupy, w których to ryzyko występuje. Ponadto Zarząd Grupy przyjął w IV kw. Politykę Zarządzania Ryzykiem Walutowym i Stopy Procentowej, która ma na celu centralizację zarządzania ryzykiem o charakterze strategicznym w horyzoncie długoterminowym, a jednocześnie nadal pozwala na optymalne wykorzystanie kompetencji kluczowych Spółek, w zakresie optymalnego zarządzania ryzykami operacyjnymi w horyzoncie krótkoterminowym. Co istotne, wszystkie Spółki Grupy Azoty, zawierają obecnie wyłącznie transakcje walutowe spełniające kryterium instrumentu zabezpieczającego, a które powodują ograniczenie wartości narażonej na ryzyko wg metodologii VAR.
 
ynwestor: W ostatnim czasie grupa znacznie się rozrosła. Jak ocenia Pan dotychczasowe i przyszłe efekty synergii? Duży jest jeszcze potencjał?
Andrzej Skolmowski: Na etapie konsolidacji określone zostały synergie do realizacji w Grupie.
Synergie te od samego początku przynoszą zakładane efekty finansowe, które na bieżąco są weryfikowane. Największe są w upstreamie – rok 2014 pokazuje, że praca wykonana w Grupie, w zakresie działalności na efektywnym rynku gazu przynosi efekty.
 
Gość niepotwierdzony: Czy jednostkowy zysk netto który jest na poziomie 238 milionów po 3kwartałach wzrośnie czy spadnie na koniec 2014.
Andrzej Skolmowski: Niestety po raz kolejny muszę powtórzyć, iż Grupa Azoty nie publikuje prognoz, dlatego też nie możemy też udzielić odpowiedzi na pytanie w kwestii zmiany jednostkowego zysku netto Spółki w IV kwartale w stosunku do poziomu po III kw br.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Spółka planuje jakąś dodatkową emisję na przejęcia, również większa liczba akcji poprawiłaby płynność która jest bardzo niska jak na spółkę z WIG30
Andrzej Skolmowski: O ewentualnych ruchach z naszej strony w powyższej kwestii już dziś sporo sobie dziś powiedzieliśmy. Oczywiście, jeśli dojdzie do kolejnego naprawdę dużego przejęcia, nie wykluczamy rozwiązania w postaci emisji.
 
Gość niepotwierdzony: Co z budową Elektrowni w Puławach, projekt będzie realizowany czy nie
Andrzej Skolmowski: Projekt jest w dalszym ciągu analizowany. Grupa Azoty Puławy na bieżąco informuje rynek o działaniach w tym zakresie. Finalne decyzje korporacyjne nie zostały podjęte.
 
Gość niepotwierdzony: Czy mógłby Pan podać jaki poziom oszczednosci zostanie osiagnięty w 2014 w ramach programu Azoty Pro
Andrzej Skolmowski: AzotyPro mają charakter długoterminowy, a jego realizacja rozpoczęła się w II półroczu tego roku.
 
ola niepotwierdzony: Grupa Azoty zamierza rozwijać swoją działalność na terenie Senegalu. Chcemy rozszerzać obecnie przyznane koncesje poszukiwawcze i wydobywcze o pobliskie działki. Dodatkowo otrzymaliśmy propozycję pozyskania nowych koncesji. Dotychczas przyznane koncesje pozwalają nam na zaspokajanie bieżących potrzeb zakładów. Tak jak zapowiadaliśmy zamierzamy w przyszłym roku wydobyć i dostarczyć do Polic 400 tyś ton fosforytów ze złóż do których koncesje już pozyskaliśmy - dodał prezes Jałosiński.
Andrzej Skolmowski: Pewnie wypowiedź, którą Pani przytacza jest bezpośrednio po nabyciu spółki w Senegalu. Po dokładnej analizie plany na rok 2014 są niższe od tych, które Pani przywołuje. Natomiast te, które zostały założone na rok 2014, są realizowane.
 
Varia niepotwierdzony: Skoro wschód jest trudnym tematem politycznie i geograficznie, jak Państwo zaopatrujecie się na północ i południe?
Andrzej Skolmowski: Naszym podstawowym rynkiem jest UE. Tu chcemy umacniać naszą pozycję. Na południu już jesteśmy (Senegal), także na zachodzie (ATT Polymers), natomiast południe jest również trudnym tematem. Naszym celem jest poprawa bądź utrzymanie EBITDA. Aczkolwiek świat to „globalna wioska” i żadnego ruchu z naszej strony w którąkolwiek stronę świata nie wykluczajmy. Ale pytania dotyczące akwizycji traktujemy jak „duchowe wsparcie”.
   
Andrzej Skolmowski: Dziękujemy za udział w czacie. Zawsze Wasze pytania są jakąś inspiracją. Przepraszam za odpowiedzi. Niektóre z nich mogą wydawać się zbyt krótkie, ale starałem się na każde pytanie odpowiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Więc się wymieniliśmy trochę: Państwo byliście dla mnie życzliwi, a ja na koniec Was pozdrawiam :) Do zobaczenia na kolejnym czacie!
 
moderator: Ja także dziękuję za dzisiejsze spotkanie, było dużo chemii między Uczestnikami - pozdrawiam i zapraszam na kolejne czaty inwestorskie.
22.09.2014
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 półrocze 2014 roku
Rozwiń
W poniedziałek, 22 września o godzinie 12:00 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., który odbędzie się 22 września 2014 r. o godzinie 12:00. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś!
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielem Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będzie Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski. Korzystając z okazji chcielibyśmy również serdecznie podziękować za docenienie naszego zaangażowania w budowanie wiarygodnych relacji inwestorskich i wyróżnienie nas tytułem „Herosa Rynku Kapitałowego”. Zapraszamy do zadawania pytań!
 
Łukasz: Witam mojego ulubionego \"czatowego\" Prezesa!
Andrzej Skolmowski: Witam w siatkarskim nastroju ! Nie wiem jak sobie poradzimy dzisiaj z tym czatem…
 
Krystian: Witam Herosów!
Andrzej Skolmowski: Witamy serdecznie!
 
szef!: Tak jest Panie Prezesie! 40 lat czekaliśmy na złoto!
Andrzej Skolmowski: !
 
Krystian: czy czujecie zagrożenie przed wejściem do Rady Nadzorczej rosyjskiego przedstawiciela? Spółka ma już pakiet ponad 20% akcji.
Andrzej Skolmowski: Na każdy wariant jesteśmy przygotowani!
 
mk: Jak zapatrujecie się Państwo na umieszczenie Grupy Azoty na liście podmiotów strategicznych przygotowywanej przez MSP?
Andrzej Skolmowski: Pozytywnie. Podkreśla to rolę Grupy Azoty w gospodarce narodowej. Ponadto wyjaśnia to również wątek prywatyzacyjny. Skarb Państwa potwierdza, że jest aktywnym akcjonariuszem. A nad resztą zagadnień będziemy pracować. 
 
Łukasz: Panie Andrzeju, coraz większą pozycję w akcjonariacie ma rosyjski Acron. Czy spółka ingeruje w działalność Azotów?
Andrzej Skolmowski: Nie, nie mamy ze sobą żadnych kontaktów poza relacjami na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Oczywiście nie liczę wywiadów udzielonych w różnych mediach.
 
NN: Pan nie w USA na rozmowach o gazie?:)
Andrzej Skolmowski: Dzisiaj jestem na miejscu, bo mamy czat. Po siatkówce...
 
david: Co wpłynęło na zwiększenie kosztów sprzedaży?
Andrzej Skolmowski: Witam Analizując pozycje w układzie r/r poziom kosztów sprzedaży za IH 2014 wzrósł głównie wskutek transakcji przejęcia Siarkopolu (brak ujęcia wyników za I H 2014) oraz Puław (pamiętajmy iż Puławy w sprawozdaniu skonsolidowanym występują od 18 stycznia stąd w IH 2014 będziemy widzieli koszty za pełny okres podczas gdy w 2013 będą one ograniczone o ok 18 dni) 
 
NN: Czy ostatnie zmniejszenie dostaw gazu dla PGNIG będzie miało wpływ na wyniki operacyjne Grupy?
Andrzej Skolmowski: Nie, nie mieliśmy zmniejszenia dostaw gazu. 
 
Bronek: Jak współpraca z malezyjskimi spółkami przełoży się na wyniki Grupy? kiedy zobaczymy efekty współpracy?
Andrzej Skolmowski: Podpisane porozumienia inicjują współpracę Grupy Azoty PUŁAWY z PETRONAS Chemical Group Berhad i Sipitang Oil & Gas Development Corporation w zakresie wytwarzania mocznika i innych produktów pochodnych amoniaku w Malezji. To wstępny etap rozmów, ale wiążemy duże nadzieje z tym memorandum, zwłaszcza upatrując szans dla melaminy i derywatów. Zbyt wcześnie aby mówić o zaangażowaniu finansowym i szczegółach. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Azoty.
 
wątły: Grupa rozpoczęła współpracę z malezyjskimi spółkami. może Pan powiedzieć coś więcej o tej współpracy? Jakie korzyści dla Grupy?
Andrzej Skolmowski: Podpisane porozumienia inicjują współpracę Grupy Azoty PUŁAWY z PETRONAS Chemical Group Berhad i Sipitang Oil & Gas Development Corporation w zakresie wytwarzania mocznika i innych produktów pochodnych amoniaku w Malezji. To wstępny etap rozmów, ale wiążemy duże nadzieje z tym memorandum, zwłaszcza upatrując szans dla melaminy i derywatów. Zbyt wcześnie aby mówić o zaangażowaniu finansowym i szczegółach. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Azoty.
 
NN: Czy jak zwykle trzeci kwartał wynikowo będzie najgorszym w roku?
Andrzej Skolmowski: Niestety nie publikujemy prognoz, możemy jedynie stwierdzić iż nie przewidujemy radykalnych zmian w cykliczności przychodowo wynikowej naszych głównych biznesów
 
##u.qtgcpi#at#de.ea##: 3.Jaka jest perspektywa dla obszaru tworzywowego w Grupie Azoty w Tarnowie - jakie są konkretne badania i projekty inwestycyjne? F.Bernat
Andrzej Skolmowski: Ktoś chyba się podszywa pod Pana F. Bernata. Niemożliwe aby "prawdziwy" Pan F. Bernat przeoczył kilka konferencji na temat planów inwestycyjnych w Tarnowie. 
 
sprzedawca: Czy produkty Grupy są atrakcyjne za granicą?
Andrzej Skolmowski: 40% naszej sprzedaży to eksport !
 
wp: Co jest przyczyną ostatnich spadków na akcjach Azotów?
Andrzej Skolmowski: Aby wyjaśnić spadki trzeba najpierw przeanalizować przyczynę nagłych wzrostów. Fundamentalnie wierzymy w naszą Grupę, w jej potencjał wzrostu, jednak za ostatnim "falowaniem" kryje się - delikatnie mówiąc - struktura naszego akcjonariatu. 
 
lis: jak konflikt ukraińsko-rosyjski wpłynął na działalność Grupy w I półroczu?
Andrzej Skolmowski: Na razie niewielki. Oczywiście przestoje produkcyjne fabryk ukraińskich miały nieznaczny wpływ na bilans w Europie Płd, jednak znaczącego wpływu na nasz rachunek wyników nie widzimy. 
 
melo: Co ujmuje pozycja pozostałe aktywa finansowe?
Andrzej Skolmowski: W ramach pozycji pozostałe aktywa finansowe Grupy, wg stanu na 30.06.2014 ujęte były przede wszystkim lokaty terminowe spółek z Grupy, w tym : 9 mln zł lokat na okres pow 1 roku (aktywa finansowe długoterminowe) oraz 32,5 mln zł lokat na okres pow. 3M do 1 roku (aktywa finansowe krótkoterminowe).
 
wp: Czy stopa dywidendy za rok 2014 będzie wyższa niż w 2013?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z przyjętą strategią Grupy Azoty, rekomendowana wielkość dywidendy to 40-60% zysku jednostkowego Spółki, zależnie od czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa. Zapisy te dalej pozostają aktualne, natomiast szczegóły przedstawione zostaną akcjonariuszom po zakończeniu roku sprawozdawczego. 
 
Paweł: mógłby Pan opowiedzieć o inwestycji w Afryce? Jak wpłynie na działalność Grupy, wyniki?
Andrzej Skolmowski: Inwestycję te traktujemy długoterminowo. Z założenia ma nam obniżyć koszty zakupu surowca i zapewnić własne źródło dostaw. Cel ten jest realizowany. 
 
mel: Może Pan wyjaśnić co za podmiot związany z dwoma Członkami Rady Nadzorczej praktycznie codziennie raportuje jakieś transakcje na akcjach azotów
Andrzej Skolmowski: Tak jak informujemy w każdym z tych raportów bieżących, osoby zobowiązane nie wyraziły zgody na publikację danych. Zapewniamy jednak, że informacje te przekazywane są zgodnie z ustawą o obrocie, zgodnie z życzeniem ustawodawcy. Taki przepis… Dodam tylko, że są to osoby prawne blisko związane z członkami Rady Nadzorczej. Już chyba wszystko jasne. 
 
Damian: jakie są najbliższe założenia inwestycyjne? Gdzie mogę znaleźć rozpisanie planu inwestycji?
Andrzej Skolmowski: Grupa na bieżąco informuje o poszczególnych programach inwestycyjnych które w ramach Operacjonalizacji Strategii na lata 2014 -2020 uzyskały akceptację organów korporacyjnych (w tym Budowa Wytwórni Mechanicznej Granulacji Nawozów oraz Wytwórni Poliamidów II). Jednocześnie Grupa nie chciałaby udostępniać konkurencji informacji o projektach inwestycyjnych, które są przedmiotem trwających jeszcze analiz i/lub podlegają akceptacji, dlatego też nie zamierzamy publikować zadań rozpisanych w ramach planu inwestycji Grupy. Na bieżąco będziemy o wszystkich istotnych inwestycjach informować.
 
ronn: Jakich wyników można się spodziewać na koniec roku bieżącego? Czy spółka podawała prognozę?
Andrzej Skolmowski: Zarząd Grupy Azoty nie publikuje prognoz, stąd z odpowiedzią na to pytanie poczekać musimy do daty publikacji raportu rocznego. Tymczasem zapraszamy w połowie listopada na publikację raportu kwartalnego. Ma być ładnie. 
 
Darko: kiedy będą widoczne pierwsze zyski z inwestycji w Senegalu?
Andrzej Skolmowski: W uzupełnieniu do pytania o Senegal: naszym celem jest obniżenie kosztów surowców i dywersyfikacja źródeł dostaw, a nie czerpanie dywidendy ze spółki w Senegalu.
 
troll: Jaki jest obecnie status potencjalnych, kolejnych akwizycji?
Andrzej Skolmowski: Analizujemy potencjalne możliwości. 
 
wp: Dlaczego Grupa ma tak niską rentowność netto 2-3%, zysk 200-250 mln przy przychodach 10 mld, to wynik rozczarowujący, wskaźnik C/Z = 42 jednym z większych w wig30
Andrzej Skolmowski: Należy pamiętać iż za ostatnimi wzrostami notowań cen akcji stały także transakcje nabycia ze strony jednego z akcjonariuszy, które mogły wpłynąć na wzrost wyceny Grupy - to jest odpowiedz dot. wysokiego kształtowania wskaźnika C/Z. Omawiając wyniki i zrealizowaną rentowność zwracamy uwagę iż IH 2014 zakończyliśmy rentownością na poziomie 5% (wskazywanego zysku netto), zeszły rok 7% (nawet jeśli uzyskaliśmy duży jednorazowy efekt w postaci jednorazowego zysku na nabyciu Puław to efekty finansowania powyższych transakcji kapitałowych w postaci odsetek odczuwamy w bieżących wynikach a te tylko nieznacznie są poniżej rentowności spółek z branży chemicznej (BASF - 7%, Yara 7%)
 
samson: jakie plany są w zakresie powiększania Upstreamu?
Andrzej Skolmowski: Poza kopalniami w Senegalu i pobliskim Grzybowie pracujemy nad kilkoma projektami obniżającymi zużycie surowców i ich koszty. Niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Nie planujemy przejęć w tym obszarze. 
 
mel: Czy rozpoczęliście już eksploatację drugiego złoża w Senegalu?
Andrzej Skolmowski: Pracujemy nad pierwszym. 
 
Kokosz: w porównaniu do największej spółki w Europie, Yara, zatrudniacie zdecydowanie więcej pracowników. Dlaczego? Naprawdę aż tyle pracowników jest potrzebnych do prowadzenia działalności?
Andrzej Skolmowski: Nie uciekamy od trudnych pytań. Jak rozumiem pyta Pan o sprzedaż na 1 zatrudnionego ? 
 
Janecki: Jak zabezpieczacie się przed wrogim przejęciem?
Andrzej Skolmowski: Do Statutu Grupy Azoty wprowadzone zostały zapisy o ograniczeniu prawa głosu do 20% do czasu, dopóki akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Po drugie rozumiemy wrogie przejęcie jako przejęcie operacyjnej kontroli nad spółką przez określonego Akcjonariusza, rozumianej jako zmianę Rady Nadzorczej i Zarządu, a przez to uzyskanie wpływu na działalność Grupy. Takiego zagrożenia nie widzimy. Jesteśmy przygotowani na różne warianty. 
 
Jasiek: Z czego wynika najlepszy od roku wynik Polic?
Andrzej Skolmowski: Opublikowane wyniki GK Police wykazują nieznaczny spadek wyniku przy widocznym spadku sprzedaży (w ujęciu r/r za IH) co pokazuje iż z każdym rokiem efektywniej wykorzystujemy posiadane aktywa i możliwości rynkowe (złoża w Senegalu z odzwierciedleniem na cenę fosforytów, ukierunkowanie polityki zakupowej gazu na dywersyfikacje i zwiększanie zakupów na spot)
 
MIKA!: w czym upatrywać potencjał spółki do wzrostów?
Andrzej Skolmowski: Potencjał Grupy Azoty do wzrostu wynika m.in. z Programu kluczowych inwestycji rozwojowych, które będą realizowane wg BAT, a jednocześnie służyły umocnieniu pozycji rynkowej w obszarach stanowiących core business. W segmencie nawozowym będzie to zwiększenie skali produkcji nawozów granulowanych w Tarnowie i w Puławach (w tym ze zwiększoną zawartością siarki), przy jednoczesnej poprawie parametrów produkcji amoniaku w ramach modernizacji istniejących instalacji Grupy, W segmencie tworzyw to m.in. nowa Wytwórnia Poliamidów II służąca całkowitemu zbilansowaniu przetworzenia kaprolaktamu w Grupie oraz wspólne przedsięwzięcia z naszymi klientami, wydłużające łańcuch wartości, zlokalizowane w ramach SSE Krakowskiego Parku Technologicznego w Tarnowie.
 
czatowy: w jakim tempie rdr zwiększa się import nawozów z Chin do Polski? Jest to duże zagrożenie dla Azotów?
Andrzej Skolmowski: Póki co jest temat w Europie a nie w Polsce. Największy wpływa ma na to bilans mocznika pomiędzy Chinami a Indiami.
 
łyygułygułygu: Jakie są perspektywy dla spółki na najbliższe kwartały? Po pierwszym półroczu wyniki są gorsze r/r
Andrzej Skolmowski: Należy wskazać iż otoczenie roku 2014 w obszarze handlowym jest dużo bardziej wymagające stąd wyniki wykazują jedynie nieznaczne spadki w stosunku do poprzedniego roku. Co do perspektyw nie możemy wypowiadać sie co do przyszłych wyników.
 
mel: Czy w tym roku uda się zrealizować jakiś projekt akwizycyjny? Jeśli tak, to czy Grupa musiała będzie znaleźć finansowanie zewnętrzne na potencjalne przejęcie?
Andrzej Skolmowski: Mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj 22 września (pierwszy dzień po siatkówce!). Finansowanie dłużne, nie widzimy z tym problemu.
 
Bartosz: Czy zarząd Grupy Azoty prowadzi rozmowy nt. fuzji z PGNiG?
Andrzej Skolmowski: Na temat fuzji NIE. Od lat analizujemy różne formy współpracy. Z różnym skutkiem.
 
stas: Dlaczego wg Pana Acron zainwestował w akcje Grupy ponad 400m USD?
Andrzej Skolmowski: Hmm… To rzeczywiście interesujące pytanie. Niestety członkowi Zarządu spółki publicznej nie wypada komentować decyzji inwestycyjnych naszych Akcjonariuszy. Nawet jeśli jego próbę przejęcia określiliśmy jako wrogą.
 
Andrzej Inwestor: Jak ocenia Pan I półrocze dla Grupy Azoty?
Andrzej Skolmowski: Wyniki za 1H 2014 oceniamy dobrze także w kontekście oczekiwań rynkowych (nasze wyniki były powyżej konsensusu analityków giełdowych)
 
cygan: Jakie są plany awaryjne na wypadek wstrzymania dostaw gazu? Ile potencjalnie kosztuje 1 dzień przestoju instalacji zasilanych gazem?
Andrzej Skolmowski: Grupa dywersyfikuje dostawy gazu zwiększając je ze źródeł alternatywnych. Dzisiaj dostawy gazu spoza głównego źródła to około 40% wielkości gazu zużywanego przez Grupę, w tym gaz lokalny. Docelowo będzie to około 50%. Jesteśmy dziś dużo lepiej przygotowani na ewentualne kryzysy gazowe. Posiadamy również stokaż amoniaku, który zapewni źródło surowca w przypadku czasowego ograniczenia dostaw. 
 
siatkarz: czy planowane są zwolnienia grupowe w którejś ze spółek z Grupy?
Andrzej Skolmowski: Nie mamy planów zwolnień grupowych.
 
Irek: czy spółka nie ma problemów z dostawami odpowiedniej ilości gazu od PGNiG?
Andrzej Skolmowski: Nie mamy takich problemów. W ramach umów z PGNIG Grupa posiada zapewnione ilości pokrywające w pełni jej zapotrzebowanie. Poziomy zakupów w ramach umowy "na gaz systemowy z PGNG" są skorelowane z poziomem ilości gazu nabywanego w ramach źródeł alternatywnych (kontakty spotowe z dostawcami z zachodniej Europy, zakupy na giełdzie, źródła lokalne). PGNiG jest zainteresowany sprzedażą do Grupy Azoty również większych ilości.
 
Marysia: czy spółka planuje w swojej strategii zagraniczne przejęcia? Jeśli tak to jakimi rynkami jest zainteresowana?
Andrzej Skolmowski: W przedstawionej operacjonalizacji Strategii przedstawiliśmy kryteria, jakimi kierowaliśmy się w procesie selekcji ewentualnych fuzji i przejęć. Wychodząc od drzewa działalności Grupy analizowaliśmy obszary synergiczne w zakresie obszarów dostawców i odbiorców, konkurencji, ale także zastanawiamy się nad nowymi kierunkami. Geografia nie jest tutaj przeszkodą, analizujemy globalnie.
 
mk: Na jakim etapie jest projekt petrochemiczny realizowany z Grupą Lotos?
Andrzej Skolmowski: Pracujemy nad studium wykonalności. Wyników końcowych tych analiz jeszcze nie ma. 
 
Edi: Strata operacyjna segmentu tworzyw jest mniejsza niż przed rokiem. Jak wygląda sytuacja tego segmentu?
Andrzej Skolmowski: Poprawa wyniku segmentu Tworzyw została zrealizowana m.in. poprzez spadek cen surowców energetycznych (węgiel, gaz). Sytuacja rynkowa wciąż jest trudna zwłaszcza w obszarze kaprolaktamu stad prowadzone działania inwestycyjne (plany budowy wytwórni poliamidów) mające na celu zagospodarowania kaprolaktamu z Puław z przeznaczeniem na wytworzenie bardziej przetworzonych produktów (Poliamid) z wyższą marżą.
 
zenon: Czy temat Organiki definitywnie upadł, po przejęciu Ciechu przez Kulczyka?
Andrzej Skolmowski: W związku ze zmianą akcjonariusza dominującego, rozmowy z CIECH S.A. dotyczące nabycia przez Grupę Azoty PUŁAWY pakietu 99,64 % akcji spółki Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie nie zostały do chwili obecnej sfinalizowane. Tyle z oficjalnego raportu. Stan sprawy nie uległ zmianie. 
 
beniek: Nawet po oczyszczeniu wyników wyniki w 1h2014 są gorsze niż przed rokiem. Dlaczego?
Andrzej Skolmowski: Relatywnie gorsze wyniki IH 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013, wynikają przede wszystkich z 5 do 7% niższych cen nawozów na rynku światowym w tym okresie oraz niekorzystnej relacji podażowej w zakresie dostaw benzenu w Europie w relacji do cen kaprolaktamu i poliamidu.
 
Rafał22: Usługi obce coraz większe. Dlaczego?
Andrzej Skolmowski: Porównywalność kosztów rodzajowych jest zaburzona ze względu na dokonane transakcje kapitałowe spółek Siarkopol (brak ujęcia wyników spółki w 1H 2013 ze względu na ich nabycie w IV kwartale 2013) Puławy (ujęte w konsolidacji do 18 stycznia 2013 stąd niepełny poziom kosztowy) Dodatkowo należy brać pod uwagę kształtowanie się kosztów sprzedaży (logistyki) których przyrost vs 2013 jest - oprócz powyższego- także wynikiem zwiększonego wolumenu sprzedaży za IH 2014
 
zenon: Jak wygląda sytuacja w segmencie tworzyw, czy spółka nadal jest pod kreską i nie zarabia tutaj
Andrzej Skolmowski: Temat omówiony został w odpowiedziach do innych zapytań w obszarze Tworzyw
 
mk: Jak skomentowałby Pan wydzielenie segmentu tworzyw przez Grupę Bayer? Czy w dalekiej (lub bliższej) przyszłości GA mogłaby również dokonać podobnego posunięcia?
Andrzej Skolmowski: Czy ma Pan/Pani na myśli utworzenie przed laty Lanxesa? Grupa Azoty jest na razie na etapie konsolidacji procesów, jesteśmy po utworzeniu zintegrowanej struktury Segmentu Tworzyw. Oczywiście doświadczenia konkurentów (w tym Bayera) na bieżąco analizujemy :-)! 
Wypowiedź z 19 września CEO Grupy Bayer Marijna Dekkersa dotyczy restrukturyzacji obszarów, w których bezpośrednio nie konkurujemy. Natomiast ciągle analizujemy posunięcia konkurencji.
 
stas: Na jakim poziomie kształtuje się wydobycie fosforytów w Senegalu, czy jest to juz 500 tys. ton jak spółka zakładała
Andrzej Skolmowski: Informowaliśmy o ilościach ok. 200 tys.
 
Nowicjiusz: Czy są plany by Skarb Państwa sprzedał w niedalekiej przyszłości jakiś pakiet akcji Azotów tak jak to zrobił niedawno z PGE?
Andrzej Skolmowski: Nie mamy takich informacji. Zresztą po niedawnej informacji o zakwalifikowaniu Grupy Azoty do grona spółek strategicznych jest to dziś mało prawdopodobne. 
 
marian: Dlaczego Spółka w tak trudnej sytuacji rynkowej nie dokonuje cięć zatrudnienia, co robi konkurencja BASF, Lanxess czy Yara?
Andrzej Skolmowski: Skupiamy się całościowo na optymalizacji kosztów stałych w tym także pozycji wynagrodzeń. Dedykowany tym zamierzeniom jest program doskonałości operacyjnej którego celem jest uzyskanie korzyści finansowych na poziomie ok 300 mln PLN w skali roku
 
marian: Czy po tym jak Orlen uruchomił budowę nowej instalacji petrochemicznej, jest sens angażować się w projekt z LOTOSEM
Andrzej Skolmowski: Już pisałem: po zakończeniu studium wykonalności w pełni odpowiemy na to pytanie. Wspólnie z LOTOSEM.
 
trader: Jak ocenia Pan perspektywy nawozów wieloskładnikowych długoterminowo?
Andrzej Skolmowski: W skali długoterminowej należy zwrócić uwagę na publikowane prognozy demograficzne, w zakresie kilkudziesięcioprocentowego wzrostu światowej populacji w następnym 20-leciu, a to oznacza duży wzrost konsumpcji żywności, w sytuacji równolegle malejącej dostępności ziem uprawnych na świecie (m.in. skutek rozbudowy infrastruktury w krajach rozwiniętych i pustynnienie gleb w rejonie podzwrotnikowej). Jedyną możliwością zbilansowania zapotrzebowania na żywność jest więc wzrost skali nawożenia kompleksowymi nawozami - jakimi są nawozy wieloskładnikowe.
 
investor: W 1h2014 dodatni EBIT wypracował segment Energetyki. Jak wygląda sytuacja tym segmencie?
Andrzej Skolmowski: Segment Energetyka jest segmentem wsparcia które realizując niewielką sprzedaż na zewnątrz generuje w 2014 dodatni EBIT głównie wskutek niższych kosztów zakupu węgla (z przełożeniem na niższy koszt wytworzenia produktów sprzedawanych na zewnątrz)

Moderator
: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie. Jak zwykle było nam niezmiernie miło, choć czasami było gorąco pod siatką. Zapraszamy następnym razem!
 
 
26.05.2014
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 kwartał 2014 roku
Rozwiń
W poniedziałek, 26 maja o godzinie 11:30 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielem Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będzie Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski.
 
Paulina Błaszczyk: Witam 
Andrzej Skolmowski: Dzień dobry, serdecznie witam na kolejnym spotkaniu on-line
 
Michał_twardy: witam Pana Prezesa! 
Andrzej Skolmowski: Witam Pana Michała!
 
morning: Przychody wzrosły jednak przy spadku marży. Dlaczego? 
Andrzej Skolmowski: Wzrost przychodów wynika głównie ze zwiększenia ilości sprzedawanego asortymentu przy dużo niższych cenach.
 
Michał_twardy: chciałbym dowiedzieć się czy zarząd Azotów konsultuje na bieżąco swoje strategiczne decyzje z przedstawicielami Norica Holdings, która ma 15% akcji? 
Andrzej Skolmowski: Nie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Zarząd konsultuje swoje decyzje z Radą Nadzorczą.
 
gosc: Dlaczego Grupa płaci najmniejszą stopę dywidendy, tj. 0.3% spośród wszystkich spółek z WIG30 
Andrzej Skolmowski: Stopa dywidendy ustalona została wg przyjętej przez Zarząd Strategii, tj. mieści się w przedziale 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy 2013.
 
indyvidualny: Panie Prezesie skąd tak duży wzrost kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu?
Andrzej Skolmowski: Wzrost kosztów zarządu spowodowany jest przejęciem nowych Spółek w trakcie roku 2013. Bazą porównywalną jest I kw. 2013, w którym konsolidacja z Puławami nie obejmowała całego okresu. Wzrost kosztów sprzedaży wynika ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży.
 
co z tym rynkiem?: Panie Andrzeju, dlaczego wynik Azotów tak mocno pogorszył się w stosunku do poprzedniego okresu? 
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego kwartału 2014 roku wynikiem 181 922 tys. zł na działalności operacyjnej (EBIT) oraz zyskiem netto w wysokości 149 542 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 702 789 tys zł. Zrealizowane wyniki finansowe uległy pogorszeniu r/r o ponad 237 mln na wyniku EBIT oraz blisko 261 mln na poziomie wyniku netto (przy porównywalnym poziomie sprzedaży). Zanotowane spadki to głównie efekt wysokiej bazy porównawczej wynikającej w głównej mierze z ujęcia zdarzeń jednorazowych w IQ 2013 w postaci: * ujęcia wstępnego szacunku zysku z okazyjnego nabycia ZA Puławy w wys. 174 mln (z wpływem na EBIT) * ujęcia dodatkowego przychodu finansowego z tyt. przeszacowania do wartości godziwej pierwszego pakietu (10,3%) akcji Puław wycenianego przez wynik przed nabyciem pakietu kontrolnego (w wys. 27 mln) oraz dywidendy od ww. pakietu w wys. 18,5 mln zł (w obecnej sytuacji podlegającej wyłączeniu w procesie konsolidacji wyników ZA Puławy) z wpływem na wynik netto Wyłączając powyższe transakcje poziom znormalizowanej marży EBITDA kształtuje się nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłego (spadek do poziomu 12% z 13,2% w kwartale roku 2013) co w kontekście trudniejszych warunków funkcjonowania biznesów (presja cenowa w nawozach , utrzymująca się trudna sytuacja rynkowa w branży tworzywowej) wskazuję na słuszność podjętych kroków optymalizujących wynik Grupy (poprzez zwiększanie wolumenów sprzedaży oraz działania doskonałości operacyjnej przy jednoczesnym „wsparciu” pozytywnych tendencji rynkowych dla cen głównych surowców)
 
gosc: Czy Zarząd ma informacje kto stoi z ostatnimi dużymi zakupami akcji Grupy Azoty? 
Andrzej Skolmowski: Zarząd nie otrzymał oficjalnych informacji o zmianach w zakresie posiadanych pakietów akcji Spółki.
 
brother: Panie Prezesie, czy wyniki mają związek z odpisami aktuarialnymi z tytułu nabycia innych podmiotów? 
Andrzej Skolmowski: Nie.
 
chemik: Na jakim etapie są na dzień dzisiejszy rozmowy w sprawie transakcji nabycia Organika-Sarzyna SA? 
Andrzej Skolmowski: W chwili obecnej projekt został odroczony z uwagi na ważące się losy wezwania na Ciech.
 
inwestor: Nie wszystkie segmenty osiągają dodatni EBIT czy nawet EBITDA. Segment Tworzywa charakteryzuje się większą sprzedażą dla odbiorców zewnętrznych. Dlaczego na tym segmencie jest strata? 
Andrzej Skolmowski: Problem Segmentu Tworzyw to problem spadków cen kaprolaktamu, które są skutkiem otwarcia nowych instalacji w Chinach i powolnego zbilansowania potrzeb rynku wewnętrznego na cpl oraz wzrostu cen benzenu. Otwarta pozycja Grupy w cpl powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na osiąganie gorszych wyników. Mamy plan, który szybko realizujemy: wydłużenie łańcucha wartości. [Odbiorcy zewnętrzni mam nadzieję rozumiani jako odbiorcy za granicą Polski?]
 
ciepłownia: kiedy oficjalnie ogłosicie nową strategię? 
Andrzej Skolmowski: Strategia na lata 2013 – 2020 została ogłoszona w ubiegłym roku, aktualnie trwają intensywne prace nad jej operacjonalizacją. Prosimy o cierpliwość.

crunch
: Po wyeliminowaniu przychodów z okazyjnego nabycia w Iq2013 zysk netto za Iq2014 dalej jest mniejszy. Co się stało? 
Andrzej Skolmowski: odpowiedz na to pytanie zawiera sie w juz przesłanej odpowiedzi na podobne pytanie o wyniki 2014.
 
Marek G.: Jaka dywidenda będzie w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: Wysokość wypłaty dywidendy nastąpi zgodnie z zapisami przyjętymi w strategii. Natomiast Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,20 zł za akcję.
 
gosc: Czy potwierdza Pan słowa Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty, że firma analizuje potencjalne synergie z Ciechem i rozważa zakup całej spółki, a nie tylko Organiki Sarzyna 
Andrzej Skolmowski: Wiem, że Pani Przewodnicząca powiedziała, ze Grupa analizuje wiele potencjalnych celów, a nie konkretnie Ciech. Nie powiedziała, że analizujemy konkretnie zakup Ciechu. Przypominam, że aktualnie Ciech jest pod wezwaniem. To co jest przez nas analizowane to Organika Nowa Sarzyna, ale dopóki jest wezwanie dopóty projekt jest w zawieszeniu.
 
Marek G.: Zakładam, że na PL rynku nie ma już za wielu kandydatów do przejęć. Czy rozglądacie się na rynkach zagranicznych? 
Andrzej Skolmowski: Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, analizujemy wszelkie okazje inwestycyjne, nie jesteśmy przy tym "odkurzaczem". Potencjalne cele akwizycyjne zawsze podlegają szczegółowej analizie i oceniane są pod kątem wpływu na wynik EBITDA i ROCE w poszczególnych segmentach naszego biznesu.
 
owca: Jak zmiany walutowe dotyczące syt. na Ukrainie wpłynęły na spółkę? Jak duże były odchylenia? 
Andrzej Skolmowski: W okresie objętym tzw. kryzysem Ukraińskim odnotowano umocnienie EUR do PLN i do USD (osłabienie pary walutowej EUR/USD a tym samym osłabienie USD do PLN) co w kontekście naszej dodatniej ekspozycji walutowej na EUR i na USD nie przyczyniło sie w sposób znaczący do zachwiania wyników finansowych (dodatnie wyniki na EUR zostały w części skonsumowane spadkiem wyceny USD)
 
tarnowianin: W KRS jest wpisane, że spółka mieści się w Tarnowie, czy zamierza przenieść swoją działalność do Warszawy aby dla np. prestiżowych względów mieć adres w stolicy? Czy są takie plany? 
Andrzej Skolmowski: Dokładnie tak, jak Pan stwierdził - zapis w KRS i Statucie Spółki wskazuje Tarnów jako siedzibę. Jest nam tu dobrze.
 
czat_Kaz: w moim odczuciu bardzo mocno wzrosły usługi obce w porównaniu z 1q2013. Czego dotyczą te koszty? 
Andrzej Skolmowski: Wzrost usług obcych to efekt głównie niskiej bazy porównawczej (zwracam uwagę na fakt iż w 2013 Puławy konsolidowaliśmy dopiero od 18 stycznia; ponadto Siarkopol uwzględniony w wynikach I Q 2014 nie był z wiadomych przyczyn ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu za IQ 2013)
 
ciepłownia: stara ciepłownia ma funkcjonować do 2019 r. O ile zwiększą się koszty utrzymania dwóch elektrociepłowni?
Andrzej Skolmowski: Istniejąca elektrociepłownia będzie pracować do roku 2019 /2020 lub dłużej w zależności od stopnia wykorzystania godzin pracy w okresie derogacji. Koszty funkcjonowania nowego kotła będą znacznie niższe aniżeli obecnej kotłowni, w okresie zimy będą pracowały dwie kotłownie lecz ich koszt funkcjonowania nie będzie wyższy od obecnych całorocznych kosztów starej kotłowni. Nie zmieni się koszt funkcjonowania turbozespołu, gdyż lokalizacja nowej turbiny znajduje się w istniejącym budynku obok pozostałych turbin
 
gosc: Czy Grupa Azoty rozważa przejęcie Anwilu? 
Andrzej Skolmowski: Nieustająco :) Marzenie stare jak świat wielu "azotowców" - połączyć siły Włocławka z wielką syntezą chemiczną. Ale gdyby tak się miało stać, kupujący musi chcieć, a przede wszystkim sprzedający musi chcieć sprzedać.
 
Heniek: pojawiły się informacje, że Azoty chcą dalej inwestować w Afryce? Co to będzie? 
Andrzej Skolmowski: Myślimy o kwasie fosforowym i sprzedaży nawozów Grupy.
 
dzwon: Czy jak do tej pory nie ma problemów w prowadzeniu biznesu w Senegalu? Dobrze wygląda współpraca z miejscowymi władzami? 
Andrzej Skolmowski: Współpraca układa się bardzo dobrze, niektórzy nawet mówią po polsku. Problemy są zawsze, na szczęście operacyjne, a z nimi dajemy sobie radę.
 
dzwon: hahah :D widzę, że Pan prezes w formie! 
Andrzej Skolmowski: Trenowałem cały weekend!
 
Ivan: Będzie można spotkać się z Państwem na konferencji WallStreet 18 w Karpaczu już niedługo, czy będzie Spółka reprezentowana przez kogoś z Zarządu? 
Andrzej Skolmowski: Spotykamy się z naszymi akcjonariuszami podczas konferencji WallStreet corocznie od naszego debiutu w 2008. Tym razem będę miał okazję spotkać się z Państwem osobiście w piątek - już teraz zapraszam.
 
##epjaxcp.qaphoronz#at#de.ea##: W jakim zakresie chcą Państwo redukować koszty i marnotrawstwa w nadchodzącym okresie? 
Andrzej Skolmowski: Marnotrawstwa?!!!! Nie prowadzimy takiej polityki. W wielu obszarach wykorzystujemy synergie, redukujemy koszty wytworzenia energii, dywersyfikujemy zakupy gazu. Ale zawsze dla niektórych może się wydawać, że jest to za mało.
 
gosc: Czy akcjonariusz rosyjski ma w jakimś stopniu wpływ na strategię i działalność operacyjną Grupy? 
Andrzej Skolmowski: Ciągle o to pytacie. Gorący temat. Nie stygnie już od ponad dwu lat! Zarząd w formułowaniu strategii jak i w bieżącym zarządzaniu jest samodzielny. W ważnych sprawach prosi o zgodę Radę Nadzorczą. Rosyjski Akcjonariusz nie ma na to żadnego wpływu.
 
Ivan: Dlaczego taka nieduża dywidenda? Jaki to jest % zysku? Co spółka zamierza zrobić z resztą? 
Andrzej Skolmowski: Dywidenda mieści się w widełkach 40-60%, a pozostała kwota rekomendowana jest jako kapitał zapasowy. Ostateczna decyzja zależeć będzie oczywiście do Walnego Zgromadzenia.
 
Ivan: Jest Pan w Zarządzie już od dawna. Jak Pan odbiera zmiany w funkcjonowaniu firmy od czasu dużej spółki do bardzo dużej? Jak się Pan czuje jako członek zarządu spółki z WIG30?
Andrzej Skolmowski: Rozumiem sugestię... jestem za długo. :-( Jako członek elitarnego grona WIG 30 czuję się dumny, że doń należymy, ale również, że udało nam się zrealizować ambitny cel. Zwłaszcza, że cel ten jeszcze w 2009 był ...nierealny! Z super zespołem można wszystko!
 
iron: spółka wykazała 96 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych. Co to były za aktywa? 
Andrzej Skolmowski: Kwota 96 mln jest to lokata długoterminowa, która w I kwartale została przekwalifikowana do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
 
Ivan: Witam, czy jest wciąż zagrożenie przejęcia przez rosyjskie podmioty? zwiększenie aktualnego posiadania akcji ? 
Andrzej Skolmowski: Reguły rynku kapitałowego są równe dla wszystkich. Aktualnie Norica posiada 15,34 % akcji Grupy Azoty S.A. O aktualnych planach inwestora wobec naszej Spółki nie zostaliśmy poinformowani.
 
inwestor: no właśnie do koca tego nie rozumiałem... w raporcie tak dzielicie "odbiorcy
wewnętrzni" i "zewnętrzni" myślałem, że wewnętrznymi oznaczacie wewnątrz grupy...a zewnętrzni to reszta 
Andrzej Skolmowski: Odbiorcy wewnętrzni to oczywiście podmioty w grupie. Ze względu na problemy techniczne w GUBIN odbiór kaprolaktamu (a co za tym idzie sprzedaż wewnętrzna) z Tarnowa był niższy a przez to wyższa była sprzedaż tego asortymentu na zewnątrz
 
xyz: W jaki sposób planujecie zwiększyć majątek grupy? Jakie są planowane przejęcia? Co ma na myśli minister Karpiński? 
Andrzej Skolmowski: To pytanie w zasadzie do Pana Ministra... My możemy stwierdzić tyle, że mamy świadomość bycia podmiotem strategicznym dla Skarbu Państwa.
 
Jaqub: Jakie są prognozy na 2q2014? 
Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz, wobec czego na to pytanie odpowiedzieć w dniu publikacji wyników.
 
ramos: Dlaczego zmniejszyły się przepływy z działalności inwestycyjnej? 
Andrzej Skolmowski: Zmniejszenie przepływów z działalności inwestycyjnej wynikało z wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych (lokata długoterminowa przekwalifikowana w I kw do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów).
 
trzymam akcje: Zysk na działalności operacyjnej spadł o kilkanaście milionów...jakie są dokładne pozycje kosztów, które to spowodowały? 
Andrzej Skolmowski: Od strony kosztowej głównym elementem wpływającym na pogorszenie wyników były koszty sprzedaży (wynikające głównie ze zwiększonego wolumenu). Na wynik operacyjny należy także patrzeć przez pryzmat przychodów w tym poziom zrealizowanych cen których spadki r/r także nieznacznie (bo skompensowane na poziomie przychodów wolumenami) wpłynęły na pogorszenie wyników
 
Zbigniew: Jak realne jest dopuszczenie konkurencyjnych produktów z USA na Europę, co niewątpliwie zaszkodziłoby wynikom Azotów. 
Andrzej Skolmowski: Zanim do tego dojdzie dołożymy wszelakich starań aby z zagrożeń uczynić przewagę. Zanim produkty trafią z USA, jest jeszcze praca nad surowcami i półproduktami, które z kolei mogą ten wynik poprawić. Oczywiście mówimy przy założeniu, że TTIP będzie chronił obustronne interesy oraz, że zostanie zauważone, że z uwagi na uwarunkowania surowcowo-energetyczne ta część Europy ...przewagami nie stoi.
 
janecki: spółka podpisała list intencyjny z KGHM. Czy może Pan powiedzieć coś więcej o tej współpracy? Na jakim etapie jest współpraca na dzień dzisiejszy? 
Andrzej Skolmowski: Aktualnie projekt jest w fazie budowy koncepcji w kilku obszarach współpracy, m.in. przerobie fosfogipsów, poszukiwania złóż soli potasowej, fosforytów i dostępu do źródeł gazu ziemnego. Analizujemy projekt budowy elektrowni poligeneracyjnej.
 
czat_Kaz: W IQ2014 odnotowano spadek rentowności w porównaniu do IQ2013. Czy rentowności ulegną poprawie w przyszłości? 
Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz.
 
Marek G.: Jakie planujecie większe wydatki inwestycyjne w najbliższym czasie? 
Andrzej Skolmowski: Informację o wieloletnich planach/projektach inwestycyjnych podamy wkrótce. Kończymy operacjonalizację strategii.
 
xyz: Jakie będą kolejne inwestycje w Puławach? Kiedy będzie ogłoszony plan inwestycyjny? Jesteśmy z was dumni! 
Andrzej Skolmowski: To projekt o zupełnie innej skali i znaczeniu. Będziemy informować o tym w odpowiednim momencie, cały czas trwają przy nim prace.
 
Marek G.: Przejęcia Grupy Azoty to jedno, a jak wygląda sytuacja w której to Grupa może zostać przejęta? Czy jest silne wsparcie z Ministerstwa Skarbu i jasno postawione że Grupa ma pozostać w polskich rękach? 
Andrzej Skolmowski: Wsparcie jest niezmienne od dwu lat. Jesteśmy dołączeni do Projektów Strategicznych MSP pod osobistym nadzorem Ministra Skarbu Państwa. Pamiętać należy, że w związku z tym, iż jesteśmy spółką publiczną, zatem wsparcie jak i komunikacja muszą być zgodne z ustawą o obrocie. Jak dotąd odnosimy w tym obszarze sukcesy. A Wasze wsparcie?
 
study: Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja sporu sądowego o Grupy Azoty ATT Polymers GmbH. 
Andrzej Skolmowski: Należy spodziewać się w najbliższych tygodniach wydania ostatecznego wyroku. Podtrzymujemy swoją opinię w sprawie ważności umowy sprzedaży udziałów spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH oraz braku jakichkolwiek okoliczności uzasadniających zwrotne przeniesienie tych udziałów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Ryzyko – choćby nawet minimalne – jednak zawsze istnieje.
 
risk: zmniejszeniu uległa wartość aktywów oraz pasywów. Dlaczego? 
Andrzej Skolmowski: Na spadek pasywów główny wpływ miało spłata kredytów i pożyczek. Natomiast spadek aktywów wynika ze zmniejszenia aktywów trwałych (amortyzacja) oraz zmniejszenia stanu zapasów.
 
adik: Przychody zmalały w krajach Ameryki Południowej oraz pozostałych krajach. Dlaczego?
Andrzej Skolmowski: Zmniejsza się sprzedaż siarczanu amonu (AS) na rynkach Amer Poł, dlatego spadek. Wartość AS podnosimy intensyfikując sprzedaż w Europ[ie oraz poprzez dodawanie go do ASN saletrosiarczanu amonu. Dodatkowo, spadła sprzedaż nawozów do niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Chwilowo.
 
##epjaxcp.qaphoronz#at#de.ea##: Ja mam pytanie dotyczące planów rozwojowych na kolejny okres. Jakie perspektywy rozwoju ma spółka? Jaka jest strategia ich realizacji? 
Andrzej Skolmowski: Dokładamy wszelkich starań, aby były świetlane! Działamy zgodnie z przyjętą przez Zarząd i opublikowaną Strategią na lata 2013-2020, zakładane w niej cele spotkały się w momencie publikacji również z akceptacją rynku. Opracowywana aktualnie operacjonalizacja Strategii ma na celu uszczegółowienie przyjętych działań.
 
##epjaxcp.qaphoronz#at#de.ea##: Jakie perspektywy rozwoju ma spółka? 
Andrzej Skolmowski: Miłej lektury! Proszę podzielić się wrażeniami. http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/informacje/a
 
Jaca: Jakie cele przed Grupą w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: Integracja, operacjonalizacji strategii, uzgodnienie wieloletnich celów inwestycyjnych, nieustanna optymalizacja wyników, konsolidacja zarządzania finansami Grupy, ... Dokończę na następnym czacie!
 
mpk: Kiedy Pana zdaniem segment tworzywowy odzyska konkurencyjność? Czy nowa inwestycja w Tarnowie coś tu zmieni? 
Andrzej Skolmowski: Poprzez inwestycje w Tarnowie patrzymy nad zwiększeniem efektywności a co za tym idzie rentowności całego skonsolidowanego ciągu poliamidowego. Planowana inwestycja zwiększająca nasze zdolności o 80 tt pozwoli zwiększyć nasz udział w rynku produktów bardziej przetworzonych (o wyższej marzy) jednocześnie wychodząc powoli z rynku kaprolaktamu o bardzo niskiej rentowności. Planowany termin oddania inwestycji to rok 2016
 
gosc: Dlaczego jest taka różnica w dywidendzie rok do roku, w zeszłym 150 mln a tym tylko proponuje się tylko 19 mln przecież spółka poprawiła wyniki się powiększyła o Puławy i Siarkopol 
Andrzej Skolmowski: Wynik Grupy Azoty S.A. w 2013 roku wyniósł 44 mln i on jest przeznaczony do podziału. Natomiast powiększenie Grupy o Puławy i Siarkopol miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie.
 
iza: Czym spowodowany jest skokowy spadek zysku, przy wyższych przychodach? 
Andrzej Skolmowski: Proszę prześledzić odpowiedzi dotyczące komentarza do wyników za Iq 2014 podane w tym czacie
 
inwestor.: Czy może Pan krótko podsumować w jakich projektach spółka bierze teraz udział i jak się one zapowiadają? 
Andrzej Skolmowski: Mamy aktualnie kilka projektów otwartych, o różnym stopniu zaawansowania. Współpracujemy m.in. z KGHM, Lotosem, Ciechem, PGE, PGNiG w obszarach upstreamowych, energetycznych i rozwojowych. Projekty te są w różnych fazach, natomiast zapewniam Państwa, że ich realizacja poprzedzana jest każdorazowo dogłębną analizą. Do realizacji zakwalifikują się projekty mające pozytywny wpływ na wynik.
 
Ivan: Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o fundusze europejskie? Mają być spore środki przeznaczone na chemię. Czy Grupa Azoty S.A. stara się je pozyskać / już pozyskała? I jak zamierza je wykorzystać? 
Andrzej Skolmowski: Intensywnie pracujemy nad tym tematem. Wymieniamy się również wieloma pomysłami z polskimi i Instytutami naukowymi. Jest wiele ciekawych pomysłów! Potrzebny jest tyko ... spory budżet.
 
the beściak: Jakie są powodu wzrostu kosztów sprzedaży o blisko 40 mln zł rdr przy praktycznie stojących w miejscu przychodach? 
Andrzej Skolmowski: Większy wolumen sprzedaży przy niższych cenach powoduje ze w rachunku wyników widzimy wyższe koszty sprzedaży przy porównywalnym (wartościowo) poziomie sprzedaży
 
mariusz: Czy ustalono już wartość godziwą spółki African Investment Group S.A.? 
Andrzej Skolmowski: Zaprezentowane rozliczenie nabycia spółki African Investment Group S.A. jest rozliczeniem wstępnym. Grupa obecnie jest w trakcie ustalania wartości godziwej nabytych aktywów i pasywów.
 
gosc: Jak wygląda biznesowa drugi kwartał czy będzie lepszy od pierwszego 
Andrzej Skolmowski: HA! Prognoz nie publikujemy. Ale. Uważni wiedzą, że w drugim kwartale zaczynamy przestoje i remonty, a jak stoimy to nie sprzedajemy... I tak dalej.
 
grafen: Witam, czy zdąży Pan odpowiedzieć jeszcze na pytanie w sprawie grafenu? Grupa Azoty jest zaangażowana w jego rozwój. Jakie macie plany, wizje i nadzieje w związku z nim? 
Andrzej Skolmowski: Aktualnie mogę powiedzieć tylko, że intensywnie współpracujemy z ośrodkami badawczymi. Plany i nadzieje mamy duże, zdajemy sobie sprawę, że może to być materiał przyszłości.
 
dzienny: Jeśli chodzi o jednostkę dominującą to przy niewiele mniejszych przychodach został wypracowany większy zysk netto. Skąd tak duże przychody finansowe? 
Andrzej Skolmowski: Przychody finansowe dotyczą otrzymanej dywidendy z Puław.
 
gosc: Czy spółka do realizacji akwizycji rozważa emisję akcji czy też chce finansować je kredytem?
Andrzej Skolmowski: Kredyt na pewno. Jeśli zajdzie taka potrzeba zapytamy Akcjonariuszy o ewentualne podniesienie kapitału. 
 
Ivan: Oczywiście nie miałem na myśli, że jest Pan za długo;) Doświadczony człowiek na odpowiednim miejscu.
Andrzej Skolmowski: Dziękuję! Pochwała Inwestora droższa niż order! 
 
damian: Czy w 1q wystąpiły zakłócenia w dostawach gazu dla spółek z grupy?
Andrzej Skolmowski: Nie 
 
TOmys: jak zachowują się marże. Sprzedaż jest dobra, ale wyniki średnie
Andrzej Skolmowski: po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych marża EBITDA na Grupie jest nieznacznie (ok 1%) gorsza od analogicznego okresu roku ubiegłego 
 
Akcjonariusz: W takim razie w temacie Rosjan... Czy Zarząd ma plany zabezpieczenia się przed zwiększaniem udziałów przez Rosyjskie podmioty?
Andrzej Skolmowski: Ma plany. Jesteśmy przygotowani od dawna na obronę przed wrogim przejęciem. 
 
gosc: Czy nadal rozważacie sięgnięcie po finansowanie dłużne w ramach euroobligacji?
Andrzej Skolmowski: Rozważamy każdy dostępny wariant pozyskiwania finansowania niemniej w zakresie emisji euroobligacji takowe działanie wymaga jeszcze sporej pracy (uzyskanie rating itp.) dlatego w kontekście możliwości uzyskania akceptowalnego z pkt. widzenia kosztu finansowania na rynku polskiego będziemy starali sie z niego korzystać 
 
bankowiec: Jak oceni Pan działalność Rady Grupy Azotów, pełniącej rolę doradczą, opiniującą oraz inicjującą działania?
Andrzej Skolmowski: Dopiero rozpoczynamy, odbyło się pierwsze spotkanie, planowane jest kolejne. Pracy Członkom Rady nie zabraknie. 
 
tarder: W 1Q2013 koszty działalności w Niemczech przekroczyły przychody. W 1Q2014 roku jest już inaczej. Do jakich poziomów rentowności dąży Grupa na tym rynku?
Andrzej Skolmowski: Naszym celem jest uzyskanie niegorszych wyników (rentowności) niż roku ubiegłym mając na myśli poziomy znormalizowanych (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wyników 
 
szymek: Jaka część dostaw gazu jest już zahedżowana w zakresie cen?
Andrzej Skolmowski: A tu już wkraczamy powoli w obszar tajemnicy handlowej. Nie chcielibyśmy o wszystkim informować wszystkich. Chyba, że hedging potraktujemy zakupy gazu po taryfie PGNiG. :-) 
 
forsal: Czy planowane są dalsze przejęcia i poszerzanie Grupy o nowe podmioty?
Andrzej Skolmowski: Jedynym publicznie znanym celem była Organika Sarzyna. 
 
Akcjonariusz: Super czat!
Andrzej Skolmowski: Dziękuję za udział w czacie i zapraszam na kolejny. Niestety, nie zdążyłem odpowiedzieć na wszystkie pytania, zapraszam jednak do ich dalszego zadawania na forum. Do zobaczenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.04.2014
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 2013 rok
Rozwiń
W piątek, 4 kwietnia o godzinie 13:30 odbył się czat z przedstawicielami Grupy Azoty organizowany przez StockWatch.
 
moderator: Witam na dzisiejszym czacie z Członkami Zarządu Grupy Azoty SA. Tematem spotkania jest omówienie wyników za 2013 rok oraz aktualnej sytuacji, planów i zamierzeń spółki. Jest to też szansa, aby rozwinąć najciekawsze wątki z niedawnego wywiadu w StockWatch.pl. Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać zgodnie z planem o 13:30. 
 
moderator: Przypominam zasady czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem. 
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea## 

Grupa Azoty: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha. 
 
MZK: Witam, kiedy jakie jest stanowisko zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zeszłorocznych zysków?  
Andrzej Skolmowski: Formalna decyzja Zarządu w sprawie dywidendy podjęta zostanie w najbliższym czasie, Zarząd w Strategii na lata 2013 - 2020 deklarował wypłatę zysku na poziomie 40 - 60%.   
 
łodzianin: Jak wygląda temat zaangażowania rosyjskiego Akronu w akcje Azotów? Temat już od dawna zapomniany. Mają Państwo jakieś sygnały/informacje w kwestii planów zwiększania lub zmniejszania pakietu akcji przez rosyjska spółkę? 
Andrzej Skolmowski: Spółka zależna Akronu posiada w dalszym ciągu ponad 15% akcji Grupy Azoty SA. Nie znamy najnowszych deklaracji akcjonariusza co do dalszego zaangażowania, a informacje o wypracowanych przez Akron wynikach także nie dają podstaw do wysnuwania takich sugestii. Być może obecna cena nie zachęca do ewentualnej sprzedaży.   
 
Gość niepotwierdzony: Panowie na jakim etapie jest przejęcie Organiki Sarzyna?  
Andrzej Skolmowski: Losy transakcji uzależnione są od powodzenia wezwania na Ciech, czekamy na jego finał.   
 
Gość niepotwierdzony: Jakie są Państwa prognozy co do cen surowców?  
Marek Kapłucha: Generalnie przyjęliśmy w Spółce, że nie komentujemy przyszłości / prognoz. Jednak co do zasady, ponieważ Grupa Azoty funkcjonuje na rynkach globalnych, stąd poddajemy się zmianom cen na rynkach światowych – a te nie wykazują jakichś zasadniczych powodów dla trendów w dół lub w górę w tym momencie, gdyż dalej funkcjonujemy w niepewnym otoczeniu ekonomicznym, z silnymi, często trudno uzasadnialnymi cyklami zmian cen. W nawozach, które stanowią ok. 60% przychodów, obserwujemy zwłaszcza światowe rynki mocznika oraz rynki zbóż. Te ostatnie, tj. rynki zbóż prognozują zwyżki cen zbóż w średnim horyzoncie, a to z kolei wróży dobrze dla rynku nawozowego, gdyż wyższe przychody farmerów, spowodują potencjalnie wyższe wydatki na nawozy.   
 
SW-fan: Czy zamiast przynajmniej dywidendy nie rozważylibyście skupu akcji? Niedowartościowanie nie jest duże, ale to zawsze coś - a w przeciwieństwie do dywidendy skup nie jest opodatkowany ryczałtowo tylko podatki rozlicza sam inwestor - może to być korzystniejsze.
Andrzej Skolmowski: Polityka dywidendy przedstawiona została w strategii przyjętej przez Zarząd, natomiast pisaliśmy wielokrotnie o tym, że finalizujemy wieloletni plan inwestycyjny. Proszę mi wierzyć, własna gotówka na jego realizację bardzo się przyda.   
 
Gość niepotwierdzony: Witam, jakie działania grupa zamierza podjąć w kwestii potencjalnej akwizycji Organiki Sarzyna, proces trwa już dość długo natomiast czy ostatnie ogłoszenie wezwania na Ciech zmienia pozycję negocjacyjną Grupy Azoty? czy to wezwanie powoduje wstrzymanie procesu akwizycji ?  
Andrzej Skolmowski: Czekamy na rezultaty wezwania na Ciech.   
 
Anna niepotwierdzony: Witam. Proszę o przedstawienie planów związanych z wydziałem Tarnoformu. Czy prawdą jest, że ma działać tylko do końca tego roku?  
Andrzej Skolmowski: Utworzenie odpisu aktualizującego nie jest jednoznaczne z koniecznością zamknięcia instalacji. Obecnie nie ma planów co do zamknięcia Wydziału Tarnoformu.   
 
monika niepotwierdzony: Jakiego rzędu środki zostaną przeznaczone przez spółkę na najbliższe inwestycje i jak bardzo zamierza się przy tej okazji zadłużyć?  
Andrzej Skolmowski: Ze względu na fakt iż nie publikujemy prognoz, nie możemy także publikować danych nakładów inwestycyjnych. Jednakże możemy wskazać w ślad za opublikowaną strategią, iż planujemy realizować wzrost wartości Grupy poprzez rozwój organiczny (wsparty nakładami inwestycyjnymi) oraz ewentualne działania M&A w zakresie, w jakim dane projekty mogą wpisywać się nasze core’owe biznesy. Finansowanie planujemy realizować w oparciu o zewnętrzne źródła (kredyt, w przyszłości obligacje) jak i środki własne w takiej strukturze, by nie przekroczyć 2,5 - krotności wskaźnika EBITDA /zadłużenia. W chwili obecnej finalizujemy wieloletni plan inwestycyjny dla Grupy oparty na kryteriach założonych w ww. strategii.   
 
Gość niepotwierdzony: Witam, czy zarząd rozważa wykup "resztówek" w kontrolowanych zakładach Puławy oraz Police ? z jakich przyczyn te spółki są utrzymywane na GPW ? co przemawia za brakiem decyzji o przejęciu 100% udziałów i wyłączeniu z obrotu giełdowego -to może wzmocnić Grupę Azoty i płynność akcji grupy długim terminie  
Andrzej Skolmowski: W chwili obecnej takie działania nie są przewidziane. Uznaliśmy, że priorytetem jest finansowanie szerokiego programu inwestycyjnego.   
 
InwestorGPW niepotwierdzony: Czy Puławy zostaną wycofane z Giełdy?  
Andrzej Skolmowski: Zarząd obecnie nie ma w planach wycofania Grupy Azoty ZA Puławy SA z giełdy.  
 
SW-fan: Integracja operacyjna. Ten temat jest jak dla mnie najważniejszy na dzisiaj. Wiadomo że 80% fuzji i przejęć się nie udaje, a Państwo jesteście po serii  przejęć tak naprawdę. Jak to wygląda od środka, to znaczy jak rozwiązujecie  problemy wynikające z tego, że całe zespoły które dotychczas konkurowały, nagle  muszą ze sobą współpracować i nie wiadomo do czyjej bramki grać, bo na górze jest tak samo.  
Marek Kapłucha: Tak, rzeczywiście jest to jeden z najważniejszych  obszarów/priorytetów w Grupie. Aktualnie mamy uruchomiony program  „Doskonałości Operacyjnej”,  który realizujemy we współpracy z The Boston  Consulting Group. Jest wiele obszarów, w których podjęliśmy decyzję o  kontynuowaniu prac integracyjnych, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym oraz  m.in. obszarach logistyki i zakupów. Tu mamy jeszcze dużo do popraw y w kierunku  lepszej integracji działań na poziomie korporacyjnym. W międzyczasie  zaraportowaliśmy ostatnio do rynku osiągnięcie do końca 2013 roku ok. 90 mln.  PLN z synergii liczonych od połączenia Grupy Azoty z Puławami. Dalsze efekty  synergii spodziewane są w ramach kontynuowanego programu „Doskonałości  operacyjnej”.
 
KOVfan  niepotwierdzony: Jak oceniacie Państwo wezwanie na Ciech? Czy  przejęcie Ciechu będzie miało wpływ na Waszą działalność operacyjną?  
Andrzej Skolmowski: Z uwagą obserwujemy jego losy  i czekamy na reakcję rynku.  W zależności od jego wyniku wyjaśnią się losy Sarzyny. Operacyjnie Ciech nie ma związku z naszą działalnością. Z punktu widzenia  polskiej chemii z pewnością istotny jest dalszy rozwój Ciechu, czego życzymy.  
 
MZK: Czy problemy gospodarcze na Ukrainie mają wpływ na poziom produkcji  nawozów w tym kraju?  
Andrzej Skolmowski: Oczywiście. Jak wiadomo podstawowym surowcem do  produkcji nawozów jest gaz. Jeśli więc Ukraina ma w chwili obecnej lub będzie  miała „gazowe kłopoty”, to z pewności ą przełoży się to na produkcję nawozów.  Pierwszym negatywnym dla nich sygnałem było podwyższenie ceny przez Rosjan.  Sytuacja nie do pozazdroszczenia.  
 
mk  niepotwierdzony: Jakie konkretnie korzyści przyniesie zapowiedziana budowa  wytwórni PA6?  
Andrzej Skolmowski: Widzimy wiele korzyści związanych z inwestycją w  dodatkowe zdolności produkcyjne PA6, w tym głównie zagospodarowanie  kluczowego surowca, jakim jest kaprolaktam produkowany w Puławach, który ze  względu na wzrastającą konkurencję ze strony Chin nie będzie w stanie dalej  generować samodzielnie dodatniej marży dla Grupy. Dodatkowo planujemy realizować korzyści podatkowe związane z ulokowaniem instalacji w specjalnej  strefie ekonomicznej (warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie zgody na  poszerzeni e krakowskiej strefy ekonomicznej o obszar wskazany pod planowaną  inwestycję).  

SW - fan
: Jesteśmy po bardzo łagodnej zimie, praktycznie bez zimy. Wegetacja  zaczyna się wcześniej. Czy spodziewacie się jakichś zmian w strukturze sezonowej  sprzedaży nawozów, będzie większa, mniejsza, inna niż w typowym roku znanym  pod naszą szerokością geograficzną?  
Marek Kapłucha: Rzeczywiście aura sprzyja wcześniejszemu nawożeniu, także  obserwujemy przyśpieszenie cyklu nawozowego i co za tym idzie przyśpieszonego  plonowania, jeśli nie będzie zasadniczych zmian w pogodzie w kolejnych  tygodniach. Ostatni rok, zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie ceny zbóż w drugiej  połowie roku, nie sprzyjał nawozom wieloskładnikowym, ale pozytywny trend  zmian (obserwowany wzrost cen zbóż) powinie n poprawić strukturę nawożenia w  kierunku większego użycia nawozów NPK w stosunku do nawozów azotowych.  Myślę, że warto tu tez wspomnieć o promowaniu przez Grupę nawożenia nawozami  w postaci płynnej (produkowane przez Puławy: RSM oraz nowy nawóz RSMS  – z  dodatkiem siarki). Będziemy obserwowali dalsze przechodzenie rolników z  nawozów stałych na nawozy płynne.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy jest możliwość wypłaty dywidendy zaliczkowej z  zysku 2014, biorąc pod uwagę niski poziom zysku jednostkowego Spółki dominującej tj.44mlnPLN, w porównaniu do ubiegłego roku gdzie było 250mlnPLN?  
Andrzej Skolmowski: Temat bardzo modny i gorący. Analizowaliśmy także ten  temat, jednakże rozwiązanie to nie jest zbieżne z przyjętą przez Zarząd polityką  dywidendy. Przypominam, że ostateczna decyzja należeć będzie do Walnego Zgromadzenia  Spółki.  
 
sasky: Witam, jakie prognozy ma spółka względem cen nawozów na ten rok? 
Andrzej Skolmowski: Ze względu na niewielką nadpodaż, Spółka prognozuje, że  ceny nawozów będą niższe niż w ubiegłym roku.
 
Gość  niepotwierdzony: Witam, chciałem zapytać czy zysk skonsolidowany z  ubiegłego roku będzie rozdysponowywany wg. widełek 40 - 60% ? a więc potencjalnie mówimy o wypłacie z zysku który za ubiegły rok zamknął się w  okolicach 700 MLN PLN ?  
Andrzej Skolmowski: Zysk 700 mln PLN to zysk skonsolidowany. Podstawą do  podziału zgodnie z KSH jest zysk wypracowany przez Spółkę dominującą i ten  podlegać będzie podziałowi.  
 
Pi  niepotwierdzony: Kiedy rozpoczną Państwo realny proces konsolidacji grupy  tzn. integracje produktowo marketingową, eliminacje zdublowanych pozycji  kosztowych, uruchomienie wspólnego centrum zakupowego itd. Jakie moze  przyniesc to korzysci w PLN?  
Marek Kapłucha: Procesy konsolidacyjne trwają już od roku w Grupie.  Rozpoczęliśmy je dokładnie w marcu 2013. Przypomnę tylko, że niedawno przekazaliśmy do rynku informację o wypracowanych do końca 2013 ok. 90 mln.  PLN synergii. TE efekty synergiczne uzyskane były w tych obszarach o jakich Pan w  swoim pytaniu wspomniał. W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy program  „Doskonałości Operacyjnej”, którego głównym celem jest wzmocnienie procesów  integracyjnych w Grupie, a co za tym idzie obniżki kosztów i/lub zwiększeniu  przychodów, wynikających chociażby w nawozach ze znacznego poszerzenia palety  produktów oferowanych do naszych odbiorców, które są oferowane przez  zintegrowany zespół sprzedaży. 
 
Grzegr  niepotwierdzony: Czy zamierzacie Państwo pozyskiwać nowych klientów  spoza krajów UE?  
Andrzej Skolmowski: Nieustannie ich pozyskujemy zgodnie z przyjętą strategią  operacyjną dla poszczególnych Segmentów Biznesowych. Jesteśmy obecni na wielu  innych kontynentach niż Europa. Ta jednak jest naszym „home market”, tu jeż  realizujemy ponad 90% naszej sprzedaży i chcemy nieustannie utrzymywać dobre  więzi z odbiorcami końcowymi. Ostatnio jednak otwierają się nowe perspektywy:  np. rynek afrykański.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy GA planuje wezwanie na 100% akcji Polic, w zeszłym  roku Zarząd wypowiadał się że rozważa tę kwestię?  
Andrzej Skolmowski: Tak jak już mówiliśmy, także dzisiaj  - obecnie nie myślimy o  tym. Priorytetem jest finansowanie szerokiego programu inwestycyjnego.  
 
Gość  niepotwierdzony: Proszę o wyjasnienie kwestii polityki dywidendowej, czy  zakładane wypłaty z zysku na poziomie 40 - 60% obejmują zysk skonsolidowany czy  zysk jednostkowy tarnowa (zysk skonsolidowany grupy to ok. 700 MLN PLN  natomiast Tarnowa bliżej 100 MLN PLN)  
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z zapisami przyjętej strategii, Zarząd będzie  rekomendował w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwał w  sprawie dywidendy w kwocie na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto  Spółki za dany rok obrotowy. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z  uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw  dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.  
 
FunkyKoval  niepotwierdzony: Witam. W jaki sposób zamierzacie utrzymać w  2014 roku wyniki, na podobnym poziomie co w 2013?  
Andrzej Skolmowski: Biorąc pod uwagę iż wyniki roku 2013 są w dużej mierze  naznaczone wydarzenia jednorazowymi (głównie wynikającymi z dokonanych  akwizycji) wychodzimy z założenia, iż porównywalność wyników należy analizować  z perspektywy wyników oczyszczonych. W takiej sytuacji jesteśmy zdania iż  korzystne warunki atmosferyczne (z wpływem na nawozy), optymistyczne prognozy  rozwoju gospodarczego dla Polski i UE (z wpływem na segment chemii) wsparte  brakiem nieplanowanych zdarzeń (awarie, przestoje itp.) pozwolą nam  zrealizować założenia produkcyjne, a tym samym handlowe, natomiast realizowane projekty wewnętrzne w zakresie doskonałości operacyjnej czy też  dalsze fazy procesu „konsumowania” synergii pozwolą ograniczyć bazę kosztową  wpływając na pozytywny kształt EBITDA roku 2014.  
 
mk  niepotwierdzony: Które spółki stanowią obecnie dla GA największą  konkurencję w sektorze tworzyw?  
Andrzej Skolmowski: Jest ich wiele  – sama Liga Mistrzów: BASF, Lanxess, Domo, DSM.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy z uwagi na podwyższenie ceny gazu dla Ukrainy,  grupa Azoty "zyska" poprzez osłabienie konkurencji zza wschodniej granicy ? Czy to  stworzy możliwość do uzyskania wyższych cen nawozów na rynkach europejskich ?  i tym samym wyższe zyski grupy azoty ?  
Marek Kapłucha: Rozwój wypadków na Ukrainie obserwujemy z dużą uwagą ze  względu na bliskość tego rynku. Trudno jest jednak jednoznacznie powiązać  zmianę cen gazu dla Ukrainy z zagrożeniem bądź korzyścią dla naszego rynku,  niewiele bowiem wiemy po jakiej ceni e kupują gaz spółki Pana Firtash’a (70%  aktywów nawozowych Ukrainy). Na dzień dzisiejszy nie widzimy jakichś  szczególnych zagrożeń z powodu tych zmian, poza spodziewanymi potencjalnie mniejszymi zbiorami na Ukrainie, związanymi z niepokojami społecznymi. T o może  zmniejszyć podaż zbóż, a tym samym wzrost cen zbóż, ze względu na wagę  Ukrainy jako jednego z czołowych eksporterów. Wzrost cen zbóż może wpłynąć na  większe przychody rolników polskich/europejskich, a co za tym idzie większa część  tych przychodów będzie inwestowana w nawozy.  
 
mk  niepotwierdzony: Co dalej z instalacją POM? Na czym ma polegać  "zwiększenie efektywności" tej instalacji?  
Andrzej Skolmowski: Obecnie nie ma planów co do zamknięcia instalacji POM.  „Zwiększenie efektywności” tej instalacji  polegać będzie głównie na obniżeniu  wskaźników zużycia surowców oraz energii. Istotne są również kwestie rynkowe,  nad którymi pracujemy.  
 
dm  niepotwierdzony: Czy projekt petrochemiczny to realne zamierzenia czy tylko  działania PR? Dlaczego nie zostało jasno określone co ma być głównym produktem  zakładu? Kto jest liderem projektu petrochemicznego w Gdańsku? Odnosi się  wrażenie, że nikt nie chce brać za to odpowiedzialności i każda ze stron (Azoty i  Lotos) mówi, że nie chce wykładać środków na projekt. (bo prawda jest chyba  taka, że ich nie mają)  
Andrzej Skolmowski: Analizowany jest projekt budowy instalacji krakera  parowego umożliwiającego produkcję lekkich olefin, takich jak etylen, propylen, butadien, będącymi podstawowymi surowcami do produkcji tworzyw sztucznych  oraz budowa nowych instalacji chemicznych w zakładach GA umożliwiających ich  dalsze przetwórstwo. Na tym etapie ma być przygotowane studium wykonalności,  a potem podjęta decyzja. Na tym etapie nie chcę mówić o sposobie finansowania.  Patrząc na nas z bilans oraz strategię widać, że nie będziemy tego robić samodzielnie. Co do liderowania w realizacji tych zadań, co do których się  umówiliśmy z Lotosem to mogę zapewnić, że biegną zgodnie z harmonogramem  (opóźnienie jest niewielkie) i nie mamy żadnego problemu z określeniem, kto za  co odpowiada.  
 
mk  niepotwierdzony: Z czego wynika przecena akcji GA w IV kw. 2013 roku?  
Andrzej Skolmowski: Kurs akcji spółek publicznych podlega regulacjom rynku  kapitałowego, na notowania ma wpływ wiele czynników niezależnych od emitenta.  Koniec roku nie był przychylny dla rynku, w tym dla sektora chemicznego.  Dodatkowo zawirowania z OFE także nie poprawiły nastroju.  
 
FunkyKoval  niepotwierdzony: Jak bardzo odczuwacie zawirowania spadki na  indeksie chemicznym?  
Andrzej Skolmowski: Widzicie to Państwo na wykresach notowań. Tym bardziej  potwierdza się, że w Grupie lepiej:)  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy można coś powiedzieć nt. inwestycji z Lotosem  - jakie  wskaźniki NPV są prognozowanie dla tego przedsięwzięcia, czy jest to projekt  atrakcyjny z punktu widzenia akcjonariuszy ?  
Andrzej Skolmowski: Dociekliwi Państwo jesteście... Za wcześnie na publikację takich wskaźników. Pracujemy nad studium  wykonalności. Co do finansowania, są przecież sposoby na finansowanie w  oderwaniu od bilansu  Grupy.  
 
mk  niepotwierdzony: Jakie były powody odrzucenia oferty GA na spółkę  Petrokemija Kutina? Czy Grupa planuje w tym roku powalczyć o przejęcia za granicą?  
Andrzej Skolmowski: Według sprzedającego złożyliśmy ofertę z niską ceną. Tak  wyceniliśmy ten podmiot. Ostatnie komunikaty płynące z Kutiny tylko potwierdzają, że mieliśmy rację.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy zarząd bądź Panowie rozważają kupno akcji Grupy  Azoty ? ostatnimi czasy w Synthosie widać wiarę zarządu w spółkę, z Grupy Azoty  póki co nie płyną takie komunikaty, z punktu widzenia akcjonariusza to lekko  zastanawiające ...  
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy ludźmi głębokiej wiary w Spółkę. O indywidualnych  decyzjach czy planach nie możemy informować inaczej niż drogą oficjalną,  ponieważ mogłoby to zostać uznane za manipulację.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy wg Państwa obecna wycena rynkowa Grupy Azoty  odpowiada rzeczywistej wartości Spółki, czy też jest niedowartościowana?  
Andrzej Skolmowski: W naszej opinii cena jest niedowartościowana, co znajduje  także odzwierciedlenie w aktualnych prognozach publikowanych niedawno w  serwisie Bloomberg.  
 
SW - fan: Chemia nawozowa to w dużej mierze przerób gazu. Jak gazowa ruchawka  na linii Rosja - Ukraina może wpłynąć na Wasze wyniki i ryzyko działalności, a może  już wpływa?  
Marek Kapłucha: Dużo zależy od rozliczeń należności rosyjskich za gaz sprzedany  już na Ukrainę. Jeśli te płatności nie będą regulowane przez Ukrainę (a wiele na to  wskazuje), może nastąpić odcięcie dostaw gazu do tego kraju, a ponieważ większa  część gazu  wchodzącego do Europy z kierunku wschodniego przechodzi przez  Ukrainę, mogą nastąpić perturbacje dla polskiego przemysłu nawozowego.  Mamy nadzieję jednak, że uruchamiane kredyty ze strony Unii i USA dla Ukrainy  spowodują możliwość spłaty przynajmniej części zobowiązań wobec Rosji. W międzyczasie Grupa Azoty prowadzi prace w kierunku dywersyfikacji dostaw  gazu, obecnie kupujemy ok. 30% poza naszym głównym /strategicznym dostawcą  - PGNIG. Prace idą dalej w tym kierunku, z głównym celem uniezależnienia się od pojedynczych źródeł dostaw. Oczywiście dużo zależy nie tyle od możliwości  zakupu od nowych potencjalnych dostawców, ile od możliwości przesyłu, czyli od  konektorów gazu na granicach Polski oraz uruchomienia portu LNG, co mamy  nadzieję nastąpi zgodnie z dzisiejszymi planami. Dywersyfikacja dostawców gazu do Grupy jest naszą odpowiedzią na zwiększające się zagrożenie ze strony Ukrainy  i ewentualne zamknięcie dostaw przez Ukrainę.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy pozycja negocjacyjna dot. cen gazu Grupy Azoty  względem PGNiG zmieniła się po akwizycji Puław ? Czy podpisywane umowy na  dostawy gazu w ostatnim czasie zawierają "upusty" cenowe dla tak znaczącego  odbiorcy jakim z całą pewnością stały się zakłady z Grupy ?  
Andrzej Skolmowski: Otrzymaliśmy info, że jest nas ok 1000. Dobrze, że  prezydent USA nie ma dzisiaj konferencji... miałby niezłą konkurencję. Zawsze mówiliśmy, że gazowa strategia Grupy nie może stać w opozycji do  narodowego dystrybutora. Oczywiście, nie da się ukryć, że skala zwiększa siłę negocjacyjną. Wykorzystujemy to w rozmowach oraz realizujemy strategię z pełną konsekwencją. Najważniejszym punktem tej strategii jest dywersyfikacja źródeł  dostaw gazu. Efekty tego działania już są widoczne.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy pracownicy grupy azoty mogą liczyć w tym roku na  podwyżki?  
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z podpisanym porozumieniem z zakładowymi  organizacjami związkowymi, pracownicy Grupy Azoty SA otrzymają w 2014 roku  podwyżki płac.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy rozważacie możliwość podjęcia współpracy handlowej  z Acronem, tj. kupna surowców do produkcji nawozów, gdyż o prasa pisała w  ubiegłym roku że wola Rosjan do takiej współpracy istnieje.  
Andrzej Skolmowski: Wielokrotnie mówiliśmy, że współpracujemy z Rosjanami od  lat. Nie pracowaliśmy dotąd z Acronem. Musimy dokończyć jeden projekt  rozpoczęty przez Acron w maju 2012 roku. Wtedy będzie możliwe rozpoczęcie  rozmów handlowych. Źle się handluje pod przymusem.  
 
Gość  niepotwierdzony: Program inwestycyjnym o którym mowa w powyższej  dyskusji jest procesem kapitałochłonnym, czy realizacja tego programu zakłada  znaczącą poprawę wyników operacyjnych w kolejnych latach? czy realizowane są  tylko najbardziej rentowne inwestycje ?  
Andrzej Skolmowski: Naszym zamierzeniem jest realizować inwestycje o  najwyższej przewidywanej stopie zwrotu. Kryteriami wyboru będą możliwości realizacji zapisanych w strategii kluczowych wskaźników finansowych jakimi są  m.in. wskaźnik ROCE (na poziomie 14%).  
 
T.P. niepotwierdzony: Czy Azoty są nadal partnerem w powołaniu  Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego ? Jeżeli tak, kiedy planowane jest uruchomienie centrum ? ?  
Andrzej Skolmowski: Nadal jesteśmy jednym z partnerów powołania Centrum,  jako Spółka żywo zainteresowana zapewnieniem bezpieczeństwa chemicznego.  Przyjmując strategię CSR Spółka jasno deklaruje zaangażowanie w sprawy  środowiskowe.  
 
Gość  niepotwierdzony: Jak Państwo doszliście do liczby 90 mln? Czy gdyby nie  było przejęcia to łączny wynik  Puław i Grupy Azoty byłby aż o 90 mln niższy?  
Marek Kapłucha: 90 mln. synergii z połączenia Puław i Grupy Azoty to efekt  zarówno przychodowy (np. poszerzone portfolio produktów sprzedawane do większej liczby klientów / nowe rynki, np. nawozy NPK do odbiorców z USA i  Ameryki Południowej), jak i kosztowy (np. niższe ceny zakupu energii i innych kluczowych surowców, kupowanych jako Grupa, a nie poszczególne spółki).  
 
Sławek  niepotwierdzony: Z pana wypowiedzi wynika ze dywidenda to bedzie 40 - 60% z 0,45PLN.Czy  źle cos zrozumiałem, mysle ze to pytanie intryguje wielu  drobnych akcjonariuszy?!  
Andrzej Skolmowski: Tak jak Państwo doskonale wiecie, ostateczna decyzja  należeć będzie do Walnego Zgromadzenia. Rekomendacja Zarządu przedstawiona  zostanie w odpowiednim czasie. 
 
Gość  niepotwierdzony: Jakimi parametrami charakteryzuje się projekt w  Tarnowie, dot. linii produkcyjnej do produkcji polamidu 6 (przetwórstwo kaprolaktamu)  - czy zarząd dysponuje parametrami tej inwestycji NPV, IRR  projektu ? jest to inwestycja znacząca stąd moje pytanie o rentowność tych nakładów  
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy przekonani ze dogłębna analiza tematu inwestycji  w oparciu o feasibility study oraz planowane efekty tej inwestycji w pełni wpisują  się w założenia efektywności (rentowności) strategii Grupy.  
 
Gość  niepotwierdzony: Jaki jest prognozowany DywidentYield na rok 2014 i 2015  ? czy realne jest osiągnięcie poziomu dla Puław (ok 7 - 8% rocznie) ? 
Andrzej Skolmowski: Spółka nie publikuje prognoz.  
 
Gość  niepotwierdzony: Petrokemija nie przynosi obecnie zysku, czy ewentualne  zamknięcie tej instalacji stwarzałoby dla Państwa szanse na zdobycie nowego  rynku na południu? Czy raczej zamknięcie zakładów w Chorwacji jest nierealne?  
Marek Kapłucha: Nie chcemy się tak daleko wypowiadać o sytuacji Petrokemiji,  niedawno wykazywaliśmy wstępne zainteresowanie zakupem tej spółki. Jednak  odpadliśmy z procesu we wstępnej fazie. Jednym z powodów naszego  zainteresowania był dostęp do nowych rynków, jednak inaczej można oceniać te  rynki mając tam produkcję, a inaczej jeśli sprzedaż miałaby następować z  odległego kraju. Koszty logistyczne prawdopodobnie nie sprzyjałyby sprzedaży na tych rynkach.  
 
Agronom  niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty jest przygotowana na sytuację  kryzysową a mianowicie na zwiększoną podaż na wozów NPK i azotowych z  importu. Czy obecna struktura firm dystrybucyjnych w której wiele z nich  wprowadza znaczne ilości nawozów importowanych jest wydolna na trudniejsze  czasy. Czy firmy lojalne handlujące wyłącznie nawozami krajowymi o znacznym  udziale  produktów GRUPA AZOTY (80% sprzedawanych ilości ) mogą liczyć na priorytety ilościowe przy zawieraniu kontraktów.  
Andrzej Skolmowski: Hmmm... Trudne pytanie. Proszę mi wybaczyć, ale o polityce  handlowej i naszych handlowych relacjach z Klientami nie mogę pisać na czacie.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy I kwartał 2014 roku będzie lepszy w porównaniu do I  kw. 2013?  
Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz, jednakże mamy taką nadzieję.  Pogoda trochę zaburzyła naturalny rytm prac polowych, obserwujemy znaczne  przyspieszenie. A efekt? Opublikujemy 15 maja 2014.  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy została wznowiona produkcja w niemieckiej spółce  zależnej ATT Polymers?  
Andrzej Skolmowski: ATT ciągle produkuje PA6. Wyłączenie dotyczyło tylko  niewielkiej części produkcji. Natomiast ilościowo sprzedaż została utrzymana,  ponieważ został zlecony na zewnątrz przerób kaprolaktamu na PA6. Musieliśmy  zadbać o utrzymanie rynku. 
 
Gość  niepotwierdzony: Jakie są planowane działania dot. zakupu kluczowego  surowca w Grupie  - gazu, który stanowi kluczowy parametr kształtujący pozycję  kosztów, zapewne obecna wysoka efektywność instalacji nie pozwala na dalszą  niskokosztową poprawę wyników operacyjnych, stąd jakie działania podejmie  Grupa aby uzyskać niższe ceny surowca  
 
Marek Kapłucha: Rzeczywiście osiągnęliśmy bardzo wysoką efektywność instalacji  nawozowych, potrzebujemy ok. 850 - 900 m3 gazu na 1 tonę amoniaku  – to ok. 35%  mniej niż instalacje w Rosji/Ukrainie. W takiej sytuacji jedyną drogą do  zmniejszenia kosztów zakupu gazu jest uczestniczenie w procesie uwalniania się  rynku gazu w Polsce/Europie i dywersyfikacja dostawców gazu (obecnie ok. 30%  zakupów gazu w Grupie to zakupy spoza PGNiG i ten udział będziemy zwiększali  zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie).  
 
Gość  niepotwierdzony: Czy GA ma w planach produkcję grafenu?  
Andrzej Skolmowski: Intensywnie współpracujemy z ośrodkami badawczymi.  Grafen ma przyszłość!  
 
dm  niepotwierdzony: czemu spolka inwestuje w poliamid w tarnowie skoro  przerabia tam wiekszosc kaprolaktamu a nie w  pulawach gdzie zaklad nie jest w  ogole zintegrowany? Bedzie musiala ponosic dodatkowe koszty transportu ?  
Andrzej Skolmowski: Decyzja co do lokalizacji inwestycji oparta została na  głównych założeniach: know how produkcyjny zlokalizowany w Tarnowie, możliwości ulokowania instalacji w SSE, realizacja synergii operacyjnych z zakładami w Tarnowie w obszarze  działalności laboratoryjnej czy magazynowej, produkcyjnej i energetycznej  
 
Andrzej Skolmowski i Marek Kapłucha: Dziękujemy za udział w czacie, był o nam  bardzo miło i zapraszamy na kolejny. Niestety nie zdążyliśmy odpowiedzieć na  wszystkie pytania. Do zobaczenia!  
 
 
moderator: Ja również serdecznie dziękuję za tak liczny udział w czacie  - dzisiaj  przekręciliśmy licznik, goszcząc ponad 1100 inwestorów!  Dziękuję Grupie Azoty i  do zobaczenia na kolejnych czatach.    
 
03.12.2013
Grupa Azoty po wynikach finansowych za III kwartał 2013
Rozwiń
We wtorek, 3 grudnia 2013, odbył się czat inwestorski organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Zachęcamy do udziału w czacie inwestorskim z Andrzejem Skolmowskim oraz Markiem Kapłuchą, przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty S.A., który odbędzie się 3 grudnia (wtorek) o godz: 12:00. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś!
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha.
 
Ewa74: Czy czat już się zaczął?
Zarząd Grupy Azoty: Witamy!

Geremi: Dlaczego tak mocno wzrosły koszty zarządu w trzecim kwartale? Czy jest to tylko efekt konsolidacji przejętych spółek?
Zarząd Grupy Azoty: Poziom wzrostu kosztów Zarządu r/r jest efektem dokonanej akwizycji Puław oraz realizacją projektów związanych z konsolidacją Grupy Azoty.
 
Mariusz86: Czy w radzie nadzorczej Grupy Azoty jest przedstawiciel Acronu?
Zarząd Grupy Azoty: Nie ma. Akcjonariusze nie powołali przedstawiciela Acronu, nie było zresztą takiego wniosku.
 
gruby: Witam, czy są jakieś szacunki jakiego wyniku finansowego można spodziewać się po całym 2013 roku ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie publikujemy danych prognostycznych w związku z tym nie możemy podawać tego typu informacji.
 
f.bernat: 1.Jakie są przyczyny słabnących wyników grupy Azoty?
Zarząd Grupy Azoty: Przyczyny słabnących wyników to przede wszystkim dekoniunktura na rynkach niektórych kluczowych produktów GA, np. kaprolaktam - spowodowana wyhamowaniem gospodarki światowej oraz przyrostem zdolności produkcyjnych w Chinach. Także w obszarze nawozów zanotowaliśmy niekorzystne trendy w ostatnim kwartale spowodowane niskimi cenami płodów rolnych, na co z kolei miała wpływ wyższa produkcja w sektorze rolnym (ok 8% w Europie vs poprzedni sezon). Niższe o ok. 15-20% vs. porównywalny okres poprzedniego roku ceny produktów rolnych powodowały pogorszenie wpływów i w związku z tym kierowanie mniejszych funduszy na zakup nawozów. Dodatkowo trzeci kwartał jest okresem przestojów remontowych, co istotnie wpływa na wynik tego kwartału. 
 
gpw_fan: W jaki sposób będą finansowe przejęcia Siarkopolu, Organiki Sarzyny i inne? Czy jest rozważana emisja akcji lub emisja obligacji?
Zarząd Grupy Azoty: Siarkopol jest już przejęty, w 75% sfinansowany środkami z kredytu, w pozostałej części ze środków własnych. Zakup Organiki Sarzyny jest jeszcze w fazie decyzyjnej, struktura finansowania może być podobna. Wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy zainteresowani emisją obligacji, ale źródła finansowania określimy po zatwierdzeniu CAPEXu Grupy Azoty.
 
Stefan: Jaka wartość inwestycji jest planowana przez Grupę Azoty w 2014 r.? Z jakich środków będzie sfinansowana?
Zarząd Grupy Azoty: Jesteśmy przed akceptacją budżetu, stąd w tym momencie nie chcielibyśmy podawać szczegółów. Można natomiast założyć, że poziom nie będzie odbiegać od poziomu tegorocznego. Mówimy oczywiście o inwestycjach które nie zawierają dużych projektów rozwojowych ani akwizycji.
 
BruceLee: Proszę powiedzieć cos więcej o projekcie inwestycyjnym z Grupą Lotos.
Zarząd Grupy Azoty: Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie w sprawie powołania spółki celowej i wykonania pełnego studium wykonalności kompleksu petrochemicznego, zlokalizowanego przy obecnych instalacjach LOTOSU i Grupy Azoty. Obie firmy podpisały też wstępne porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, jako potencjalnym inwestorem finansowym przy realizacji ww. przedsięwzięcia. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 12 mld zł, co będzie oznaczało rekordową inwestycję w polskim przemyśle w ostatnich latach. To jest wstępna faza tego projektu, decyzja o jej realizacji będzie wynikała oczywiście z opłacalności projektu. 
 
profesor: Czy przy przejęciu Siarkopolu Azoty musiały uzyskać zgodę tamtejszych związków zawodowych dając np. gwarancje zatrudnienia?
Zarząd Grupy Azoty: Przejęcie Siarkopolu poprzedziło podpisanie umowy ze stroną społeczną. 
 
f.bernat: Czy jest wykonany montaż finansowy dla inwestycji i rozwoju Grupy Azoty na najbliższe lata ?
Zarząd Grupy Azoty: Gdy będzie gotowy CAPEX dla Grupy, przygotowane zostaną również źródła finansowania.
 
Pawel73: Jak na tle Grupy Azoty wyglądają wyniki ZAK S.A.?
Zarząd Grupy Azoty: Wyniki ZAK na tle grupy prezentują sie bardzo dobrze (za III kwartał udział wyniku ZAK w skonsolidowanym wyniku Grupy wynosi na poziomie wyniku EBITDA ok 12%- 13%. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych ów efekt stanowi ok 20%.) Biorąc pod uwagę trudną sytuację w jednym z kluczowych segmentów jakim jest segment OXO, aktywizacja rynku głównie alkoholi OXO przy stabilnej sytuacji w nawozach pozwoliło zrealizować EBITDA na poziomie nieznacznie gorszym r/r który wyniósł 156 mln (vs 177 mln za 9 miesięcy roku poprzedniego) 
 
inwestor_ka: Panie Prezesie jakie są perspektywy rozwoju w 2014 r ? Czy można się spodziewać ożywienia w branży i wzrostu przychodów ?
Zarząd Grupy Azoty: Spodziewamy się ożywienia w segmencie nawozowym (ok 60% skonsolidowanych przychodów Spółki), po udanej konsolidacji produkcji i sprzedaży tego segmentu. Skoncentrowaliśmy się zwiększonej sprzedaży eksportowej już w 2013 roku. Ten trend będziemy kontynuować w kolejnym roku. Ponowne wejście na rynek Ameryki Płn. i zwiększenie sprzedaży do Am. Płd., w tym istotny dla spółki kontrakt z NITRONem to przykłady nowych kierunków rozwoju. Trochę gorzej przedstawia sie sytuacja w Chemii (ok. 40% przychodów GA). Na przychodach w tym segmencie odbija się stagnacja w gospodarce europejskiej, w szczególności w branży budowlanej i motoryzacyjnej. Spodziewamy się lepszych vs. 2013 wyników na rynkach alkoholi OXO i pigmentów, także kontynuacji korzystnej sytuacji na rynku melaminy z końcówki roku 2013. 
 
Damianek: Czy spółka zabezpiecza się walutowo? Jeśli tak to do jakiego procentu ekspozycji?
Zarząd Grupy Azoty: Spółka wykazuje dodatnią ekspozycję walutową zarówno w EUR jak i USD. Jednocześnie w ramach polityki zarządzania ryzykiem realizujemy politykę zabezpieczeń walutowych w postaci zabezpieczania do 50% naszej ekspozycji w horyzoncie do 6 miesięcy pozwalający stabilizować wpływ zmian kursów na wyniki Grupy
 
BruceLee: ale prosze o trochę więcej szczegółów. Co to ma być za kompleks petrochemiczny? Co ma wytwarzać?
Zarząd Grupy Azoty: Porozumienie dotyczy studium budowy potencjalnego kompleksu krakera parowego. Jesteśmy zainteresowani produktami tego kompleksu jako surowcami do dalszego przerobu w naszym segmencie chemii organicznej i tworzyw.
 
JurekM: Z czego wynika spadek przychodów i strata na segmencie tworzywa w kolejnym roku?
Zarząd Grupy Azoty: Na wyniki Segmentu Tworzyw należy patrzeć w kontekście rynku surowca (benzen fenol) oraz rynku sprzedaży w Azji (kaprolaktam z Puław). Ujemne wyniki są pokłosiem wysokich cen wspomnianych surowców których wzrost nie został w pełni zaakceptowany przez rynek poliamidów. Dodatkowo wzrastająca konkurencja cenowa w Azji związana ze wzrostem lokalnych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu powoduje silną presje cenowa i spadek marż na kaprolaktamie z Puław.
 
Junior: czemu spółka nie publikuje prognoz? czy w 2014 również ich nie będzie?
Zarząd Grupy Azoty: W ciągu ostatnich trzech lat dokonaliśmy szeregu akwizycji, które zwiększy pięciokrotnie skalę operacji w Grupie. Dlatego też będąc odpowiedzialnymi przed akcjonariuszami przekazujemy wyłącznie rzetelne raporty z wykonania. Na rok 2012 w uwagi na niestabilną sytuację rynkową również nie planujemy publikacji.
 
Zed: Czy możliwość sprowadzania tańszego gazu z USA jest realna, jeśli tak to kiedy najwcześniej może to nastąpić?
Zarząd Grupy Azoty: Możliwość taka oczywiście jest, ale najwcześniej w perspektywie 2-3 lat, jednak oceniam ją jako mało realną, co spowodowane jest raczej koncentracja gospodarki amerykańskiej na przetworzeniu gazu łupkowego i być może zwiększeniu podaży produktów przetworzonych, dla których surowcem jest gaz. Może też w tym pomóc (eksport prod. gotowych) negocjowana aktualnie pomiędzy USA i EU umowa o zniesieniu ceł ochronnych po obu stronach. Natomiast w miarę uwalniania rynku gazu w Polsce, spodziewamy się wzrostu udziału zakupów gazu z innych niż PGNiG źródeł (interkonektory, rewers na Jamale).
 
akcjonariusz: W 3q Azoty w ramach wydatków inwestycyjnych wydały 34 mln zł na „inwestycje mandatowe”. Co pod tym się kryje?
Zarząd Grupy Azoty: Poniesione wydatki mandatowe w głównej mierze dotyczą inwestycji pt. Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II w Zakładach Chemicznych "Police" S.A. na kwotę ok. 30 mln zł.
 
misioo: Jaki jest w tej chwili udział w sprzedaży Puław w skonsolidowanych wynikach ?
Zarząd Grupy Azoty: Zakładając iż pytanie dotyczy udziału przychodów Spółki Grupa Azoty ZA Puławy SA w przychodach skonsolidowanych Grupy Azoty udział ten kształtował sie na koniec września na poziomie 35% (tzw. przychody oczyszczone z transakcji wzajemnych wyłączane na poziomie procesu konsolidacji wyników)
 
##plcjz.wdbt#at#vbpxa.rdb##: Akcje pracowników zakładu w Tarnowie są dopuszczone do obrotu giełdowego, tymczasem pracownicy zakładu w Kędzierzynie-Koźlu są pozbawieni takiej możliwości. Jaki wpływ na wyniki kwartalne/lub roczne spółki miałoby upublicznienie akcji ZAK lub ich wymiana na akcje Grupy Tarnów? Czy są przewidziane takie działania?
Zarząd Grupy Azoty: Tak jak informowaliśmy, podjęliśmy decyzję o nie podejmowaniu działań mających na celu wykupienie akcji mniejszościowych akcjonariuszy. Sprawa jest podnoszona m.in. przez inwestorów prywatnych którzy dokonali zakupu akcji ZAK niekiedy po cenie znacząco przewyższającej ich aktualną wartość, licząc na szybki efekt. Ale do tematu w przyszłości kiedyś powrócimy, kończąc te projekty które są bardzo pilne.
 
PC: Czy spółka zabezpiecza się w jakiś sposób przed zmiennością cen walut albo surowców?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedz na to pytanie została podana w niniejszym czacie na podobne pytanie Użytkownika Damianek
 
inwestor_chemia: Jaka jest szacowana oszczednosc z tytułu synergii kosztowych w Grupie w 2014 r?
Zarząd Grupy Azoty: Podaliśmy w ramach projektu konsolidacji o spodziewanych synergiach min. PLN 100 mln. w perspektywie 2013-2014. Na koniec III kwartału poinformowaliśmy rynek o uzyskanych 72 mln z synergii. Na tą wartość składają się zarówno synergie przychodowe (np. eksport nawozów na nowe rynki, poszerzone portfolio, etc.), jak i kosztowe. Prace nad synergiami trwają. Pierwotne założenia z marca-kwietnia są sukcesywnie realizowane, część efektów synergii są to efekty powtarzalne, a więc spodziewane również w kolejnym roku. O efektach synergii będziemy sukcesywnie informować rynek w raportach kwartalnych. 
 
##plcjz.wdbt#at#vbpxa.rdb##: W raporcie bieżącym 119/2013 Zarząd bardzo wymijająco odpowiedział na pytania akcjonariusza (pracownika) wchodzących w skład Grupy Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. Znajduje się tam m.in. informacja, iż zarząd Grupy rozważał nabycie akcji ZAK od pracowników. Jaki wpływ na wynik finansowy Grupy miałoby nabycie tych akcji od pracowników? Z jakimi wydatkami należałoby się wówczas liczyć w skali grupy?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedź zawarta jest we wspomnianym raporcie bieżącym, jak też w udzielonej poniżej odpowiedzi. Kwota jest na tyle znacząca, że mogłaby mieć wpływ na realizację mandatowych wydatków inwestycyjnych.
 
Medrzec: Na ile ocenia Pan szansę przejęcia Petrokemiji w procentach ? Kto jest waszym głównym konkurentem w przejęciu?
Zarząd Grupy Azoty: Jest to naprawdę wstępna faza, ponieważ rząd Chorwacji rozpoczął proces. Domyślamy się, że do procesu przystąpią inni kluczowi gracze rynku nawozowego w Europie.
 
inwestor_chemia: Dlaczego spolka inwestuje w instalację produktów chemicznych np. kaprolaktam, w przypadku których prognozawana jest nadpodaż na swiecie w efekcie spadek cen?
Zarząd Grupy Azoty: Prowadzone inwestycje nie maja na celu powiększania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu a bardziej ich bieżącego utrzymania bowiem dysponując zdolnościami na poziomie 170 tys. ton/r. chcemy zaangażować sie z CAPEX w bardziej przetworzone produkty (compoundy) na bazie własnej bazy surowcowej.
 
bjerre: W jakim stopniu zarząd zna sytuację wewnątrz Petrokemiji ? Był już robiony własny audyt?
Zarząd Grupy Azoty: Publicznie nie wypada nam przekazywać informacji, co wiemy o naszych konkurentach. Zgodnie z harmonogramem due dilligence jest przewidziane w terminie późniejszym.
 
inwestor_chemia: Jaka była wartość jednorazowych kosztów poniesionych w 2013 r w związku z procesem konsolidacji i budowy synergii w Grupie?
Zarząd Grupy Azoty: Koszty związane z procesem konsolidacji i budowy synergii w Grupie są nieznaczne w stosunku do juz zaraportowanych efektów synergii (na koniec III kw. PLN 72 mln). Koszty te związane są głównie ze zwiększoną liczbą spotkań kluczowych managerów GA i podróżami. W wyniku tych spotkań powstają plany synergiii i konsekwentne ich wdrażanie. Jednocześnie w coraz większym stopniu wykorzystywane są tele- i video-konferencje, co wydaje się najbardziej efektywną formą komunikacji. Najważniejsze z tych spotkań/kontaktów jest przełamanie początkowych barier i rosnąca chęć współpracy. Managerowie widzą wyraźnie konieczność współdziałania i współpracy w ramach stworzonej GA. 
 
Inwestor: Czy jest obecnie możliwe przejęcie Anwilu?
Zarząd Grupy Azoty: Przed Bożym Narodzeniem? Nie zdążymy! :) A poważnie mówiąc, jest to ważne pytanie nie tyle o przejęcie Anwilu, co o głębszą integrację chemii i petrochemii. Natomiast na odpowiedź potrzebny jest czas. A obecnie chęć sprzedaży musi wyrazić przede wszystkim Sprzedający.
 
Kolikom: Czy w branży chemicznej można mówić o cyklach koniunkturalnych ? Czy wyniki są strikte powiązane z otoczeniem makroekonomicznym ?
Zarząd Grupy Azoty: Efekt zmian w otoczeniu makroekonomicznym ma duży wpływ na wyniki spółki, przypominając choćby skale naszej ekspozycji walutowej, powiązania naszych surowców z notowaniami rynkowymi itp. Staramy sie przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom realizując m.in. politykę zabezpieczeń walutowych czy tez rozbudowując własną bazę surowcową. Jeśli chodzi o cykle koniunkturalne z perspektywy czasu możemy takowych doszukiwać się w szczególności w segmentach Tworzyw i Chemii niemniej cykliczność ta ulega wahaniom i przyjmuje różne interwały czasowe
 
Solimon: Czy IV kwartał będzie lepszy od III kw ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie publikujemy prognoz wynikowych stad w tym wypadku także ich nie możemy podać za IV kwartał.

suchar
: Oprócz zabezpieczenia dostaw fosforytów i siarki jakie inne surowce należałoby „zabezpieczyć” pod względem dywersyfikacji dostaw?
Zarząd Grupy Azoty: Między innymi wspomniany dzisiaj projekt z Lotosem dotyczy tego obszaru. Chodzi o dostawy propylenu, benzenu, fenolu. Kwestia dostaw gazu również jest istotna.
 
Iross: Jaki jest w tej chwili stan zatrudnienia w Grupie ? Czy tendencja wzrostu liczby pracowników jest rosnąca czy malejąca ?
Zarząd Grupy Azoty: W Grupie zatrudnionych jest ok 13 100. W wyniku przejęcia Siarkopolu wzrośnie zatrudnienie w Grupie. Grupa posiada optymalny poziom zatrudnienia, a wiele Spółek z Grupy przeszło już głębokie programy restrukturyzacji 
 
PC: Czy spółka zabezpiecza się w jakiś sposób przed zmiennością cen walut albo surowców?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedz na to pytanie została podana w niniejszym czacie na podobne pytanie Użytkownika Damianek
 
mk: Prezes Ciechu nie wyklucza pozostawienia Organiki-Sarzyny w Grupie, o ile nie uzyska satysfakcjonującej ceny. Czy Grupa Azoty bierze pod uwagę taki scenariusz?
Zarząd Grupy Azoty: Negocjacje trwają. Każdy scenariusz jest możliwy, Grupa Azoty Puławy nie dokona akwizycji za wszelką cenę.
 
Mistrzu: Czy w spółce związki zawodowe odgrywają duże znaczenie ? Ostatnio w wielu spółkach a zwłaszcza w JSW coraz więcej mają do powiedzenia a na dodatek stanowią presję kosztową. Jak to wygląda w Grupie Azoty ?
Zarząd Grupy Azoty: W spółkach Grupy Azoty funkcjonują związki zawodowe. Rola związków jest uregulowana przepisami prawnymi i takowych obie strony przestrzegają. Zarząd na bieżącą informuje stronę społeczną o podejmowanych inicjatywach oraz aktualnej sytuacji w spółkach celem wypracowania optymalnych dla obu stron rozwiązań współpracy. Na przykładzie realizowanego procesu konsolidacji współpraca na linii Zarząd - Związki zawodowe przebiega bardzo dobrze
 
Inwestor: Mam pytanie w kwestii przejęć w programie upstreamowym. Czy to jedno przejęcie kopalni fosforytów wystarczy Grupie pod względem dywersyfikacji zakupu tego surowca?
Zarząd Grupy Azoty: Jeżeli chodzi o fosforyty, Grupa nie pracuje nad innym projektem upstreamowym. Natomiast w przypadku m.in. soli potasowej podpisana została umowa o współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych, dotyczących poszukiwania soli potasowych kraju i za granicą. Jest to ważny element realizacji naszej strategii, dlatego zamierzamy kontynuować ich realizację. 
 
dero: W strukturze grupy jest wiele spółek, które po nazwie można kwalifikować jako nieoperacyjne np. Zakład Opieki Zdrowotnej Medical czy Zarząd Portu Morskiego Police. Czy nie lepiej połączyć tego typu podmioty bądź ich się pozbyć niż utrzymywać ich zarządy i obsługę?
Zarząd Grupy Azoty: Utrzymywanie niektórych spółek wynika z przepisów prawa, np. zarządzanie portem. Pozostałe od lat sukcesywnie sprzedajemy lub likwidujemy, np. spółki hotelowe. 
 
Tom: Z punktu widzenia przychodów najistotniejszy jest segment nawozy jaki procent sprzedaży tego segmentu jest realizowany na rynku krajowym? Czy marże z tego segmentu są wyższe w sprzedaży krajowej czy eksportowej?
Zarząd Grupy Azoty: Grupa skazana jest na eksport dlatego, że potrzeby rynku krajowego są mniejsze niż zdolności produkcyjne w Grupie. W związku z tym, że eksportujemy do regionów o różnych cyklach wegetacyjnych, dlatego może mieć to wpływ na uzyskiwane marże. Dodatkowo te na rentowność mają wpływ zmiany kursów walut, dlatego też rentowność sprzedaży eksportowej i krajowej należy rozpatrywać w odniesieniu do całego segmentu.
 
agronom: Czy Zarząd Grupy Azoty ma plany zwiększenia sprzedaży nawozów NPK własnych marek na krajowym rynku?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd bierze pod uwagę każą możliwość zwiększania sprzedaży nie tylko NPK ale także innych produktów z szerokiego portfela produktowego. Plan zwiększenia sprzedaży nawozów wieloskładnikowych rozpatrujemy z perspektywy zarówno rynku polskiego (w powiązaniu ze sprzedażą nawozów azotowych) ale także rozbudowując bazę klientów zagranicznych (Senegal Ameryka Płd.)

tarnowianin
: Czy Grupa Azoty ma w planach przeniesienie siedziby z Tarnowa do innego miasta?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd Grupy nie ma w planach przeniesienia siedziby z Tarnowa do innego miasta. Wszystkich zapraszamy do pięknego i historycznego miasta Tarnowa. 
 
BruceLee: Jaki jest komentarza Zarządu do projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa szczególnych uprawnień w Grupie Azoty.
Zarząd Grupy Azoty: Grupa Azoty jest spółką w Departamencie Spółek Kluczowych MSP m.in. razem z KGMH i PZU. Na tym etapie nie komentujemy prac legislacyjnych. 
 
PC: Co Państwo sądzą planach dotyczących projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa szczególnych uprawnień w Grupie Azoty i zależnych Zakładach Azotowych Puławy. Czy nie obawiają się Państwo, że taka ustawa utrudni Spółce w przyszłości pozyskiwanie kapitału z emisji akcji? Czy nie obawiają się Państwo, że spółka będzie przez to gorzej postrzegana przez inwestorów?
Zarząd Grupy Azoty: Nie wymieniając nazw, są także inne spółki w których Skarb Państwa posiada szczególne uprawnienia, co nie przeszkadza im realizować planów rozwojowych. W związku z tym, że jest to początek prac legislacyjnych a Zarząd Grupy Azoty nie jest ich inicjatorem proszę zrozumieć, że nie będziemy tego komentować.
 
gomels: Pan Prezes Skolmowski informował o różnych wariantach finansowania zewnętrznego odnośnie realizowanego projektu, akcje, obligacje etc. Kiedy mogą się pojawić konkrety w tej materii ?
Zarząd Grupy Azoty: Dokładnie tak jak mówiłem, podstawą do tego jest wieloletni CAPEX grupy, a ten nie został jeszcze zatwierdzony. O szczegółach oczywiście poinformujemy w odpowiednim czasie.
 
Ewa74: Jak Państwo oceniają perspektywy polskiego rynku rolnego (spadek wartości notowań płodów rolnych) w kontekście segmentu nawozów?
Zarząd Grupy Azoty: Bacznie przyglądamy sie sytuacji w segmencie nawozowym w tym oceniamy notowania nie tylko surowców i naszych produktów ale także powiązanych z nimi notowań płodów rolnych oraz reagujemy na różne sygnały płynące z rynku. Sądzimy jednak iz poziom dopłat bezpośrednich dalsza intensyfikacja produkcji rolnej, konsolidacja rynku rolnego powoduje iż perspektywy dla polskiego rynku rolnego pozostają optymistyczne.
 
mk: Czy Grupa planuje jakieś działania w obszarze biotworzyw?
Zarząd Grupy Azoty: Prowadzimy badania w zakresie biotechnologii, ale są to badanie pierwotne. Nie jest to podstawowa domena działalności Spółki.
 
Jeremiasz: Jakich % oszczędności spodziewa się Zarząd przy negocjacji ceny dostawy gazu ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd w każdym elemencie zarządzanego obszaru analizuje możliwości realizowania oszczędności mające wpływ na wzrost efektywności prowadzonego biznesu. Nie inaczej jest w przypadku gazu. Staramy sie prowadzić rozmowy z naszymi partnerami (dostawcami) zarówno w temacie cen jak zwiększenia dywersyfikacji dostaw mające przełożenie na zmniejszenie kosztów wytwarzania (przykład zwiększający się udział gazu lokalnego dla Tarnowa) 
 
Zenit: Czy planowane są jakieś przejęcia ? Jaki jest pomysł na dalszy wzrost spółki ? Czy zwiększane jest portfolio produktowe ?
Zarząd Grupy Azoty: I na koniec - o wszystkich zaawansowanych akwizycjach Państwo wiecie. Oczywiście obserwujemy i analizujemy otoczenie i będziemy wykorzystywać nadarzające się okazje. W strategii zapisaliśmy kluczowe zdanie: "chcemy działać jak jedna firma". Będzie to dla nas jedno z najważniejszych zadań w najbliższym czasie. Chcemy udoskonalić model zarządzania, wykorzystać synergie w procesie konsolidacji, nieustannie poprawiając nasz serwis jak i portfel produktowy. Przed nami ambitna realizacja planu inwestycyjnego, w tym realizacje inwestycji mandatowych, które - niestety - nie dodadzą nam EBITDY. Mamy co robić!
 
Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia następnym razem! Pozdrawiamy z Bieguna Ciepła.
 
05.09.2013
Grupa Azoty - WIG30 i co dalej?
Rozwiń
W czwartek, 5 września 2013, odbył się czat inwestorski organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 
Moderator: Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim oraz Markiem Kapłuchą, przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty S.A., który odbędzie się 5 września (czwartek) o godz: 12:00. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś!
 
Moderator: Witamy na czacie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, na Państwa pytania odpowiadać będą Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse - Andrzej Skolmowski, oraz Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw - Marek Kapłucha.
 
kosik: Widze, że zarząd dumny z dołączenia do indeksu WIG30. Co to dla Was oznacza?
Zarząd Grupy Azoty: Wejście do WIG30 było realizacją jednego z trzech głównych celów strategicznych, przedstawionych w Strategii Grupy na lata 2012-2020. Dla Grupy to uznanie i prestiż, a dla inwestorów gwarancja jakości i wysokich standardów przekazywanych informacji. Znajdziemy się w grupie spółek obserwowanych i analizowanych przez inwestorów zagranicznych. Dodatkowo będziemy też częścią barometru polskiej gospodarki.
 
Jerzyk_K: Jakich produktów dotyczą i na jak długo zostały wprowadzone przez Unię Europejską cła antydumpingowe ?
Zarząd Grupy Azoty: W chwili obecnej w dalszym ciągu obowiązują w Unii Europejskiej cła AD na saletrę z Rosji w wysokości 47 E/t. To główny produkt chroniony cłami. Cła zostały przedłużone na kolejne 15 miesięcy. W ciągu tych 15-tu miesięcy nastąpi przegląd sytuacji i podjęta zostanie ostateczna decyzja przez KE. Reprezentanci Grupy Azoty uczestniczą w pracach Fertilizers Europe, które to stowarzyszenie aktywnie wspiera europejski przemysł nawozowy w procesach antydumpingowych.
 
##u.qtgcpi#at#de.ea##: Pytania do P.Prezesa Andrzeja Skolmowskiego!1. Kiedy rozpoczniemy rozwój i inwestycje w Tarnowie - chodzi o nowe produkty, nowe zdolności produkcyjne i nowe miejsca pracy ? 2.Dlaczego wynagrodzenia pracowników w Tarnowie są najniższe w WIG30 i dokąd tak będzie ?
Zarząd Grupy Azoty: Odpowiedź dla f.bernata: Rozwijamy i inwestujemy w Tarnowie. Tylko w latach 2008-2013 zainwestowaliśmy w Tarnowie ponad 550 mln zł. Pracujemy nad projektem który w najbliższych 3 latach może dać kolejne 500 mln zł, w tym intensyfikacja zdolności produkcyjnych.
 
##u.qtgcpi#at#de.ea##: Pytania do P.Prezesa Andrzeja Skolmowskiego!1. Kiedy rozpoczniemy rozwój i inwestycje w Tarnowie - chodzi o nowe produkty, nowe zdolności produkcyjne i nowe miejsca pracy ? 2.Dlaczego wynagrodzenia pracowników w Tarnowie są najniższe w WIG30 i dokąd tak będzie ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie znam analizy wynagrodzeń WIG30; analizujemy wynagrodzenia w innym kontekście niż WIG30, w skład którego wchodzą też instytucje finansowe. Tematem wynagrodzeń zajmuje się intensywnie wspólny zespół konsolidacyjny. Niebawem rozpoczniemy też rozmowy ze stroną społeczną na temat długoterminowej polityki wynagrodzeń.
 
kremi: Czy w związku z połączeniem planowane są lub odbyły redukcje zatrudnienia, jeśli tak w jakiej ilości ?
Zarząd Grupy Azoty: W wyniku połączenia Spółka nie planuje redukcji zatrudnienia. W związku z licznymi nowymi planami inwestycyjnymi Spółka będzie alokowała pracowników do nowych projektów. Tak więc nie ma powodu do redukcji.
 
majster1: Czy w spółce funkcjonuje program opcji menadżerskich. Jeśli tak to jak jest skonstruowany ?
Zarząd Grupy Azoty: W Spółce nie funkcjonuje program opcji managerskich.
 
Zdziasław: Jaki jest poziom długu w spółce w aspekcie krótko i długoterminowym ?
Zarząd Grupy Azoty: Zadłużenie z tyt kredytów i pożyczek grupy na dzień 30.06 wyniosl blisko 761 mln PLN z czego na część krótkoterminowa przypada poziom 219 mln, zadłużenie długoterminowe natomiast kształtowało się na poziomie 540 mln Dopełniając odpowiedź o możliwe pytanie na temat dług netto, na koniec czerwca kształtował się on na poziomie 145 mln zł jednak w odniesieniu do wypracowanego wyniku EBITDA (pokazanej za okres I półrocza) stanowi on jedynie 14% co jest oznaką bardzo niskiego zadłużenia w Grupie w stosunku do możliwości jego pokrycia.
 
bjerre: Jak oceniają Panowie obecnie stopień dywersyfikacji źródeł surowców ? Czy zarząd będzie ją zwiększał?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd cały czas planuje i realizuje politykę dywersyfikacji źródeł surowców. Wierzymy głęboko w sens posiadania zawsze kilku dostawców na dany surowiec, tak aby korzystać z efektów wolnego rynku i przez mieć możliwość uzyskiwania konkurencyjnych cen.
 
węzłon: Czy spółka ma w planach jeszcze jakieś akwizycje ?
Zarząd Grupy Azoty: Finalizujemy proces nabycia Siarkopolu (o czym wielokrotnie informowaliśmy), spółka Grupa Azoty Puławy złożyła niewiążącą ofertę na Sarzynę, a w ostatnich dniach Grupa Azoty Police w ramach projektu upstreamowego nabyły spółkę w Senegalu. Wszystkie te projekty wpisują się w Strategię Grupy. Jak wielokrotnie już informowaliśmy, analizujemy otoczenie i wykorzystujemy nadarzające się okazje, natomiast w chwili obecnej nie ma innych większych projektów.
 
ziajka: kto należy do największych odbiorców spółki? Czy odbiorcy Ci mają ze spółką podpisane kilkuletnie kontrakty?
Zarząd Grupy Azoty: Spółka działa na rynku B2C (ok. 60% przychodów) - główny produkt na rym rynku to nawozy mineralne - odbiorcami są dystrybutorzy oraz klienci finalni nawozów zarówno w Polsce jak i Europie. Jedyny wyjątek stanowi siarczan amonu - ten nawóz jest wysyłany głównie do Ameryki Południowej. W przypadku pozostałych 40% przychodów, naszymi odbiorcami są klienci B2B, a więc nasze produkty stanowią jeden z komponentów używanych do produkcji innych produktów. W tym obszarze (B2B) sprzedajemy nasze produkty do odbiorców na wszystkich kontynentach, do ponad 50 krajów.
 
Marcin Piec: Czy spółka będzie wypłacać dywidendę?
Zarząd Grupy Azoty: Politykę dywidendową zawarliśmy w Strategii na lata 2012-2020, proponując naszym akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% wypracowanego zysku netto Grupy Azoty S.A.
 
gpw_fan: Czy spółka planuje publikować prognozy w 2014 r?
Zarząd Grupy Azoty: Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami Grupa Azoty nie publikuje prognoz
 
Geniusz: Co w największym stopniu w przyszłych kwartałach będzie wpływało na zyskowność całej grupy ?
Zarząd Grupy Azoty: Na zyskowność wyników całej Grupy Azoty największy wpływ będą miały wyniki segmentu nawozowego, nic nie zapowiada aby radykalnie zmienił się trend w części chemicznej.
 
Mariusz: Jaka jest szansa na przejęcie ZCh Organika-Sarzyna ? Co da takie przejęcie ?
Zarząd Grupy Azoty: Szanse na przejęcie w dalszym ciągu są. Proces jest w toku. Spodziewamy się możliwych decyzji finalizujących ten proces w najbliższych miesiącach. Takie przejęcie oznacza dla Grupy rozszerzenie port folio o środki ochrony roślin, które trafiają do tych samych odbiorców co nawozy. Uzyskujemy dzięki temu synergię, jak również dla farmera oznacza to możliwość zakupu szerokiej gamy produktowej w jednym miejscu. A więc obie strony zyskują.
 
Mazankiewicz: Wyniki IIQ 2013 roku są raczej niezadowalające. Segment chemia oraz nawozy nie zawiódł. Co wpłynęło na słaby wynik segmentu tworzywa?
Zarząd Grupy Azoty: Wyniki II kwartału wykazały ujemną dynamikę na poziomie głównych pozycji wynikowych w stosunku do I kwartału jednak należy pamiętać iż w kontekście sezonowości naszej działalności na wyniki naszej Grupy należy patrzeć z perspektywy porównywalnych okresów. Odpowiadając na pytanie dot. segmentu Tworzyw i jego wyników w omawianym okresie, generalnie cały rok 2013 naznaczony jest wysokimi cena surowców strategicznych (wzrostu cen benzenu i fenolu) oraz spadkiem spred’ów które stanowią podstawę do konstrukcji ścieżek cenowych na główne produkty linii poliamidowej. Dodatkowo zwiększenie mocy produkcyjnych w Chinach oraz spadki cen Kaprolaktamu na rynku azjatyckim spowodował spadek wyników na sprzedaży Kaprolaktamu Puław które są przedmiotem konsolidacji segmentu Tworzyw
 
Musiolilk_Marek: Witam! Co wpłyneło na rekordowy wynik 1 półrocza? Czy to głównie zasługa Puław?
Zarząd Grupy Azoty: Grupa Azoty zakończyła I kwartał 2013 roku z wynikiem 419 067 tys. zł na działalności operacyjnej(EBIT) oraz zyskiem netto w wysokości 410 447 tys. zł. Powyższe wyniki ekonomiczne uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było w głównej mierze konsekwencją przeprowadzenia konsolidacji z uwzględnieniem wyników spółki Grupa Azoty ZA Puławy S.A. od dnia przejęcia tj. 18 stycznia 2013. Patrząc na zrealizowane wyniki przez pryzmat głównych segmentów biznesowych znaczący wzrost przychodów (o blisko 50%) zrealizowano w biznesie nawozowym głównie wskutek wspomnianego wyżej procesu akwizycji. Dodatkowo stabilna sytuacja cenowo popytowa zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych i półproduktów pozwoliły zrealizować wyższą marże EBITDA na poziomie 21% (w stosunku do 18% za analogiczny okres ubiegłego roku). Segment Chemia obejmujący dawny segment OXO oraz głównie produkty melaminy zrealizował przychody wyższe o blisko 60% r/r poprawiając jednocześnie marże EBITDA na segmencie do poziomu 9% (z 8% w IQ ubiegłego roku). Oprócz akwizycji duże znaczenie dla poprawy sytuacji miały pozytywne sygnały z rynku melaminy, na którym niska podaż produktu przełożyła się na realizacje wzrostów cen o blisko 35%. W segmencie Tworzyw i Pigmentów mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu IV kwartału 2012. Kontynuacja wzrostu cen kluczowych surowców oraz utrzymująca się silna presji cenowa głównych produktów spowodowała znaczący spadek marży EBITDA do poziomu -3% dla tworzyw( 17% za IQ 2012) oraz -2% dla pigmentów ( 27% za IQ 2012). Ważnym elementem kształtującym skonsolidowany wynik na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) było rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia udziałów w kwocie 174 252 tys. zł będącego odzwierciedleniem procesu wyceny aktywów netto przejętej spółki do wartości godziwej.
 
Mazankiewicz: i jeszcze jedno pytanie. Pan Prezes Skolmowski wspominał o potrzebie zewnętrzego finansowania grupy - najprawdopodobniej dopiero w 2014r. Jakie formy finansowania bierze pod uwagę Zarząd?
Zarząd Grupy Azoty: Rozpatrujemy zarówno kredyt jak i emisję obligacji, o podjętych decyzjach będziemy oczywiście informować, musimy najpierw uzgodnić długoterminowy CAPEX.
 
zeus: Co jest powodem ogromnego spadku rentowności operacyjnej w wynikach jednostkowych ?
Zarząd Grupy Azoty: Powodem są nienajlepsze wyniki w segmencie chemicznym (tj. 50% operacji w Tarnowie) z powodu wysokich cen surowców oraz obniżki cen produktów.
 
Geniusz: Czy po przejęciu dość dużych spółek nie znaleziono w nich tzw. trupów w szafie z przeszłości ?
Zarząd Grupy Azoty: Cha cha, nie chodzimy po cmentarzu, nie jesteśmy też odkurzaczem. Wszystkie przejęcia poprzedzone były procesami due dilligence z dogłębną analizą w tym prawną, z niektórych projektów się wycofaliśmy. Trudno nazwać to trupami. A dokonane akwizycje mówią same za siebie.

tomson:
 Spada zamożność rolnika głównie z powodu niskich cen skupu płodów rolnych oraz mniejszym dotacjom. Widać to np. po słabych wynikach Ursusa. Czy zarząd bierze pod uwagę spadek cen nawozów i jak może się przed tym uchronić ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd bierze pod uwagę różne scenariusze, w tym spadek cen nawozów. Jednak z perspektywy oceny Spółki tego co się dzieje na rynku przewidujemy, że ceny na nawozy w najbliższym okresie będą utrzymywały sie na stabilnym poziomie. Zakładamy również, że obecne niskie ceny płodów rolnych maja charakter okresowy i mogą częściowo być spowodowane działaniami spekulacyjnymi na rynkach międzynarodowych. A więc korzystne warunki dla dalszego rozwoju przemysłu nawozowego nie zmienią sie w przyszłości, a taki pogląd jest silnie wspierany dużym przyrostem ludności i ciągłym wzrostem zapotrzebowania na żywność przy coraz bardziej ograniczonych możliwościach zwiększenia powierzchni gruntów ornych na świecie.
 
igor: Jak Panowie szacują potencjalne zyski z tytułu połączenia Azotów Tarnów w Puławami?
Zarząd Grupy Azoty: Rozpoczynając proces szacowaliśmy efekty synergii na nie niżej niż 100 mln zł. Dotychczasowe prace potwierdzają co najmniej potwierdzają te szacunki, jednak wymagać to będzie od nas dodatkowych prac i analiz. Efekty synergii są znaczące, a proces ich pełnego wykorzystania jest procesem długotrwałym.
 
mmmaslov: Co Panowie sądzicie o wczorajszych rewelacjach rządowych w temacie OFE?
Zarząd Grupy Azoty: Poczekamy na decyzje, rewelacji mamy wystarczająco dużo.

zen: 
Czy z perspektywy czasu, zarząd pozytywnie postrzega \'akcję przejęcia\' przez Acron ? Bieg wydarzeń napisał korzystny scenariusz...
Zarząd Grupy Azoty: Na pewno przyspieszyło to podjęcie ważnej i potrzebnej decyzji o konsolidacji polskiego sektora chemicznego. Od aktorów i dobrze przygotowanej sceny będzie zależało, czy sztuka na podstawie tego scenariusza będzie hitem na wiele sezonów.
 
Michał_Pol: Jaki jest ogólny podział geograficzny sprzedawanych produktów ? Czy walutami rozliczeniowymi są dolar i euro ?
Zarząd Grupy Azoty: Nawozy (ok. 63% przychodów S-ki) sprzedajemy w połowie w Polsce a w połowie w innych krajach europejskich. Siarczan amonu natomiast nadaje sie szczególnie na gleby krajów Ameryki południowej. Pozostałe produkty chemiczne (ok. 37% przychodów) sprzedajemy na wszystkich kontynentach do ponad 50 krajów. W przypadku eksportu walutami rozliczeniowymi są EURO dla Europy oraz dolar amerykański dla pozostałych krajów.
 
dystrykt: Jaki wpływ na wyniki spółki mają wahania kursowe. Czy spółka zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym?
Zarząd Grupy Azoty: Spółka wykazuje dodatnią ekspozycję walutową głównie dla EUR. Jednocześnie w ramach polityki zarządzania ryzykiem realizujemy politykę zabezpieczeń walutowych w postaci zabezpieczania do 50% naszej ekspozycji w horyzoncie do 6 miesięcy pozwalający stabilizować wpływ zmian kursów na wyniki Grupy.
 
mmmaslov: Hmmm, ok, rozumiem, że to sprawa polityczna i ciężko Panom oficjalnie odpowiedzieć :)
Zarząd Grupy Azoty: Zwłaszcza że jak widać słońce przygrzewa w Krynicy.
 
komar: Jaki jest planowany CAPEX na lata 2013/2014 ?
Zarząd Grupy Azoty: Nad CAPEXem na 2014 jeszcze pracujemy, natomiast CAPEX odtworzeniowy nie powinien wynieść więcej niż 750 mln zł (oczekiwanie CFO :) )
 
mmmaslov: :) Ok, rozumiem :) Faktycznie wczoraj to musiał być upał straszliwy :)
Zarząd Grupy Azoty: A nie wiem, czy Państwo wiecie, że Tarnów jest najcieplejszym miastem w Polsce. Zapraszamy!
 
kondi: Proszę wytłumaczyć pozycję w rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej – strata z tytułu działalności inwestycyjnej -462,8 mln zł.
Zarząd Grupy Azoty: Zysk z okazyjnego nabycia Puław jest uwzględniony w CF w ramach zysku przed opodatkowaniem. Jest on następnie wyeliminowany w ramach pozycji (zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej. Stąd taka duża kwota ze znakiem minus.
 
Michał_Pol: Jak ocenia Zarząd globalny popyt na produkty Grupy Azoty, czy jest w trendzie wzrostowym ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd ocenia, że istnieją wyraźne przesłanki do wzrostu popytu na nawozy mineralne w związku z koniecznością intensyfikacji produkcji rolnej - dla przykładu w Polce zużywamy jeszcze 20% mniej nawozów w stosunku do średniej europejskiej (czysty składnik /ha). Z drugiej strony obserwujemy silny wzrost ludności na świecie i stały wzrost zapotrzebowania na żywność, w tym żywność wysokobiałkową, a tej nie wyprodukujemy w takich ilościach i o takiej jakości bez nawozów mineralnych. W przypadku innych produktów chemicznych - tutaj istnieje silniejsza korelacja z ogólną sytuacja ekonomiczna w Europie i na świecie. Jeśli ta jest relatywnie słaba, to mamy stabilny ale słabszy popyt na nasze produkty. Każde wyjście z okresu recesji oznacza dla Spółki wzrost popytu. Mamy nadzieję, że wkrótce w Europie powróci koniunktura, co odbije sie na naszych przychodach.
 
waldi: Mało którym firmom z Polski udały się inwestycje surowcowe w dalekich krajach. Dlaczego Policom ma się akurat udać ?
Zarząd Grupy Azoty: Ktoś musi być pierwszy :) Nie mamy wyjścia – jeśli chcemy ustabilizować w długim okresie wyniki Polic, musimy dokonać akwizycji w upstreamie. Bogate złoża surowcowe są Afryce, stąd też decyzja o akwizycji na tym kontynencie. Jesteśmy przygotowani do zarządzania tym projektem.
 
jasiek76: Jak Spółka mierzy efektywność działań w sponsoringu sportowym. Jakie są roczne nakłady w tym obszarze?
Zarząd Grupy Azoty: Nie prowadzimy działalności stricte sponsoringowej, ale działania reklamowe marki Grupa Azoty. Nasze zaangażowanie w sport zawodowy jest jednym z elementów tej działalności. Na bieżąco prowadzimy badania i kontrolujemy efektywność reklamy we wszystkich mediach poprzez wyspecjalizowane do tego podmioty. Niestety kwot nakładów na sport zawodowy nie ujawniamy, stanowią one tajemnicę handlową.
 
inny: O blisko 100% wzrósł poziom należności handlowych. Czy jest to przede wszystkim efekt przejęć ?
Zarząd Grupy Azoty: Tak w głównej mierze jest to efekt przeprowadzonej akwizycji Spółki Grupa Azoty Puławy
 
wiślak: Czy możliwe są przejęcia zagraniczne ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd analizuje wszystkie możliwe opcje akwizycyjne, w tym przejęcia zagraniczne. Nie ograniczamy sie tylko do rynku polskiego, gdyż prawie 50% sprzedaży mamy poza Polską. A więc skoro już jesteśmy na innych rynkach, to również rozwój związany z przejęciami jest brany pod uwagę. Takim przykładem naszej aktywności jest ogłoszona w minionym tygodniu inwestycja kapitałowa w Senegalu (kopalnie fosforytów, kluczowego surowca używanego w produkcji nawozów NPK).
 
marcinG: Jak Spółka mierzy efektywność działań w sponsoringu sportowym. Jakie są roczne nakłady w tym obszarze?
Zarząd Grupy Azoty: Nie prowadzimy działalności stricte sponsoringowej, ale działania reklamowe marki Grupa Azoty. Nasze zaangażowanie w sport zawodowy jest jednym z elementów tej działalności. Na bieżąco prowadzimy badania i kontrolujemy efektywność reklamy we wszystkich mediach poprzez wyspecjalizowane do tego podmioty. Niestety kwot nakładów na sport zawodowy nie ujawniamy, stanowią one tajemnicę handlową.
 
step: Jakie były koszty rebrandingu?
Zarząd Grupy Azoty: Nie publikowaliśmy kosztów, zapewniam jednak, że nie były one znaczące.
 
kolumni: Czy w efekcie połączenia Grupa Azoty, nie jest już zamała na polską giełdę ? Może listing na innym rynku Europejskim ?
Zarząd Grupy Azoty: Nie zdążyliśmy ochłonąć z dumy po wejściu do WIG30, a już inny rynek…? Nasza kapitalizacja rynkowa jest wciąż w okolicy 2 mld EUR, więc ewentualne decyzje o innych rynkach to przyszłość. Weszliśmy do EM MSCI, jesteśmy już zauważeni przez inwestorów zagranicznych. Wiele pracy przed nami – również organizacyjnej. Jeśli ją zakończymy, wówczas będziemy myśleć o tym.
 
Bergu: Jakie są założenia zarządu co do cen głównych produktów w następnym roku ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd zakłada, że ceny nawozów będą stabilne, co spowodowane będzie m.in. spodziewanym wzrostem cen płodów rolnych, po okresowych obniżkach, prawdopodobnie powodowanych działaniami spekulacyjnymi na rynkach światowych. W przypadku produktów chemicznych, ceny tych produktów będą pochodna ogólnej sytuacji ekonomicznej w Europie i na świecie, a więc kluczowym pytaniem będzie czy i kiedy główne państwa europejskie i na świecie wejdą na ścieżkę silniejszego wzrostu.
 
mario: Na koniec czerwca na lokatach bankowych do 3 miesięcy spółka miała ulokowane 545 mln zł. Czy spółka nie może trzymać pieniędzy w innych instrumentach np. obligacjach korporacyjnych bądź po prostu spłacić część kredytów ?
Zarząd Grupy Azoty: Ma Pan rację. Niemniej jednak przed nami decyzje inwestycyjne, więc docelowa struktura bilansu będzie znacząco inna.
 
golum: Jaki był w pierwszym półroczu średni koszt obsługi zadłużenia? Czy koszty rosną czy spadają ?
Zarząd Grupy Azoty: W ujęciu wartościowym koszty odsetkowe uległy zwiększeniu r/r ze względu na zwiększony poziom zadłużenia w tym droższego zadłużenia inwestycyjnego. Jednakże w związku z bardzo dobrą sytuacją finansową Grupy i niskim udziału długu netto do EBIDTA staramy sie realizować optymalną strukturę finansowania a co za tym idzie będziemy zmierzać do obniżenia kosztu odsetkowego w ujęciu jednostkowym
 
Jerzyk_K: Czy zysk na poziomie 550-600 mln to szacunki pesymistyczne czy optymistyczne ?
Zarząd Grupy Azoty: Zarząd przyjął zasadę nie publikowania prognoz. Biorąc pod uwagę wyniki I półrocza oraz analizując sytuację rynkową można wyrobić sobie własne zdanie.
 
bjerre: Czy jest możliwe w Państwa biznesie prowadzić politykę zabezpieczenia cen dość unikatowych surowców ?
Zarząd Grupy Azoty: Staramy się, aby poprzez dywersyfikacje źródeł zaopatrzenia w surowce, w oparciu o długoterminowe umowy z kluczowymi dostawcami zagwarantować Spółce najkorzystniejsze warunki zakupu w długim okresie. Nie stosujemy instrumentów finansowych zabezpieczających ceny surowców.
 
Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia następnym razem! Pozdrawiamy z Bieguna Ciepła.
Wyszukiwarka